Actavis İlaçları › AXID 150 mg 28 kapsül {Actavis} › Kullanma Talimatı

AXID 150 mg 28 kapsül {Actavis} Kullanma Talimatı

Nizatidin }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları > Nizatidin Actavis İlaçları A.Ş | Güncelleme : 27 July  2012

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AXID nedir ve ne için kullanılır?

2. AXID’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AXID nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AXID’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.AXID nedir ve ne için kullanılır?

AXİD, ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar grubuna dahildir. Mide hücrelerinden asit salimim baskılayarak etki gösteren bir mide ilacıdır.

Her bir kapsül 150 mg nizatidin içeren 28 kapsüllük blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

AXİD, başlık opak koyu sarı, gövde opak açık sarı renkteki kapsüller içinde, beyaza yakın renkte toz şeklinde ilaç içerir.

AXID, aşağıda belirtilen durumların tedavisinde kullanılır.

 • Oniki parmak barsağında yerleşen aktif yaraların (duodenal ülserlerin) tedavisinde,
 • Midede yerleşen aktif yaraların (gastrik ülser) tedavisinde,
 • Aktif yakınmalar geçtikten sonra bu yakınmaların yinelenmesinden korunmak için,
 • Mide içeriğinin yemek borusuna kaçmasından (gastroözefajeal reflü) veya yemek borusunun iltihaplanmasından (özofajit) kaynaklanan mide ve göğüs yanması, ağıza ekşi su gelmesi gibi yakınmaların tedavisinde,
 • Ağrı, ateş ve inflamasyonu azaltan ilaçların (NSAli’ler) kullanılıma bağlı, midede (gastrik ülser) ya da oniki parmak barsağında yerleşen aktif yaraların (duodenal ülser) tedavisinde kullanılır.

 • 2.AXID kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  AXID'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

 • Nizatidin veya AXİD’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa,
 • Diğer ülser ve yemek borusu iltihabında kullanılan ilaçlara (H2 reseptör antagonisti) karşı alerjiniz varsa
 • AXID'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • Orta veya çok şiddetli böbrek yetmezliği hastalığınız varsa,
 • Ciddi karaciğer hastalığınız varsa,
 • Midede kötü huylu bir ur olma olasılığı varsa (AXİD tedavisine yanıt almanız, midede kötü huylu bir ur veya yara olma olasılığını bertaraf etmez. Eğer bu tür bir şüphe varsa, AXİD ile tedaviye başlanmadan önce bu olasılık araştırılmalıdır).
 • “Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız”

  AXID'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Alkol ile birlikte alındığında mide tahrişi olabilir .

  Elma suyu ile birlikte alındığında AXİD’in emilimi azalabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Araç ve makina kullanımı

  AXİD’in araç ve makine kullanımı üzerindeki etkisi bilinmemektedir.

  AXID'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  AXİD’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu yardımcı maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  AXİD aşağıdaki ilaçların kan düzeylerini değiştirebileceği için bu ilaçlarla birlikte kullanıldığında dikkat edilmesi gerekir:

 • Mantar hastalıkları tedavisinde kullanılan itrakonazol ve ketokonazol,
 • Virüs hastalıklarının tedavisinde kullanılan atazanavir, fosamprenavir/amprenavir ve saquinavir,
 • Sefpodoksim, sefuroksim gibi antibiyotikler,
 • Kan kanseri tedavisinde kullanılan dasatinib,
 • Kansızlık tedavisinde kullanılan demir iyonları,
 • Ağrı kesici olarak kullanılan aspirin,
 • AXİD nadiren kan hücrelerinin sayısının azalmasına neden olabildiği için, bu tür etkileri güçlü olan ve şizofreni (bir çeşit ruhsal bozukluk) tedavisinde kullanılan klozapin ve sara (epilepsi) hastalığında kullanılan karbamazepinle birlikte kullanılırken dikkat edilmelidir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.AXID nasıl kullanılır ?

  Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

 • Aktif oniki parmak barsağı ülserinde ve mide ülserinin tedavisinde akşamları bir kez 300 mg veya sabah akşam iki kez 150 mg olarak alınız.
 • Aktif ülser şikayetleri düzeldikten sonra korunma tedavisinde günde bir kez 150 mg alınız
 • Gastroözofageal reflü hastalığınız (mide içeriğinin yemek borusuna kaçması) varsa: Günde 2 defa 150 mg alınız. Gerekirse doktorunuz bu miktarı, günde 2 defa 300 mg’a dek yükseltebilecektir.
 • İlaç dozunun akşam 22:00’de alınması yerine 18:00’de alınması, gece gerçekleşen asit salimim daha iyi baskılayabilir.

  Uygulama yolu ve metodu

 • AXİD bir miktar sıvı ile yutularak kullanılır. Alkol ve elma suyu ile içmeyiniz.
 • İlacınızı her gün aynı saatte almaya özen gösteriniz.
 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalarda tedavi, böbrek fonksiyonunun azalmış olabileceği göz önünde tutularak düzenlenmelidir.

  Özel kullanım durumları

  Orta dereceli böbrek yetersizliğinde (kreatinin klerensi 20-50 mL/dakika), aktif ülser tedavisi için günde bir kez 150 mg, koruyucu tedavi için günaşırı 150 mg alınması önerilir.

  Ağır böbrek yetmezliğinde (kreatinin klerensi 20 mL/dakika altında), aktif ülser tedavisi için gün aşırı 150 mg, koruyucu tedavide ise üç günde bir 150 mg alınması önerilir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliğinde özel doz önerisi yoktur.

  Eğer AXID ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla AXID kullanırsanız

  AXID’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  AXID aşırı dozda alındığında kaslarda seğirme, kusma, solunumda hızlanma bulguları olabilir.

  AXID’in aşırı dozda kullanılmasının özel bir tedavi yöntemi yoktur. Hekiminiz sizi izleyerek gereken destekleyici tedaviyi verecektir.

  AXID'i kullanmayı unuttuysanız

  AXİD’i almayı unutursanız, normal alma zamanına yakınsa alabilirsiniz. AXİD’in normal alınma zamanınızdan daha uzun bir süre geçmişse, unuttuğunuz dozu almamalı ve normal zamanında bir sonraki kapsülü almalısınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  AXID ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  AXİD tedavisinin sonlandırılması sonucunda herhangi bir olumsuzluk gelişmez.

  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Actavis İlaçları A.Ş
Geri Ödeme KoduA13136
Satış Fiyatı 18.33 TL [ 21 Feb 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 16.37 TL [ 14 Feb 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699517150531
Etkin Madde Nizatidin
ATC Kodu A02BA04
Birim Miktar 150
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları > Nizatidin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

AXID 150 mg 28 kapsül {Actavis} Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
21 Feb 202018.33 TL
14 Feb 202016.37 TL
7 Feb 202016.37 TL
31 Jan 202016.37 TL
24 Jan 202016.37 TL
17 Jan 202016.37 TL
10 Jan 202016.37 TL
7 Jan 202016.37 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları