Avicenna İlaçları › AVISEMID 20 mg/2ml IM/IV enjeksiyon ve infüzyon içeren 100 ampül › Kullanma Talimatı

AVISEMID 20 mg/2ml IM/IV enjeksiyon ve infüzyon içeren 100 ampül Kullanma Talimatı

Furosemid }

Kalp Damar Sistemi > High-Ceiling Diüretik İlaçlar > Furosemid Avicenna Farma Dış Tic. Ve Paz. A Ş | Güncelleme : 10 April  2015

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AVISEMID nedir ve ne için kullanılır?

2. AVISEMID’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AVISEMID nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AVISEMID’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.AVISEMID nedir ve ne için kullanılır?

AVISEMİD, kas veya damar içine uygulanan, 20 mg furosemid etkin maddesini içeren 2 ml’lik ampul formundadır. 5 ampul ve 100 ampul içeren ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

AVİSEMİD idrar söktürücü (diüretik) adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Diüretikler böbreklerden idrarın atılımın hızını arttıran ve aynı zamanda su ve tuz kaybı yapan ilaçlardır. Vücutta bulunan aşırı suyun atılmasına yardımcı olmak için veya yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır. AVİSEMİD güçlü bir idrar söktürücüdür.

Doktorunuz size AVISEMİD’i aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla reçetelemiş olabilir:

  • Süregelen kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalığınız ile bağıntılı fazla sıvının atılmaması nedeniyle vücutta aşırı miktarda sıvı tutulması durumu
  • Süregelen böbrek yetersizliği ile bağıntılı fazla sıvının atılmaması nedeniyle vücutta aşın miktarda sıvı tutulması durumu
  • Hamilelik ve yanıklara bağlı olan dahil, akut böbrek yetersizliğinde sıvı atılımının devam ettirilmesi
  • Böbreklerdeki bulgu ve belirtiler ile bağıntılı fazla sıvının atılması nedeniyle vücutta aşın miktarda sıvı tutulması durumu (eğer idrar söktürücü tedavi gerekiyorsa)
  • Karaciğer hastalığı ile bağlantılı fazla sıvının atılmaması nedeniyle vücutta aşırı miktarda sıvı tutulması durumu (eğer aldosteron antoginstleri ile tedavinin desteklenmesi gerekiyorsa)
  • Yüksek tansiyon
  • Yüksek tansiyonun sebep olduğu kriz durumu (destekleyici önlem olarak)
  • Vücuttan idrar atılımının zorlanmasının gerektiği durumlarda (örneğin zehirlenmelerde) destek olarak

  • 2.AVISEMID kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

   AVISEMID'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

   İlacın içerdiği etkin madde olan furosemide veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı alerjiniz varsa

  • Sülfonamid grubu antibiyotiklere ve şeker hastalığı tedavisinde kullanılan sülfonilüre grubu ilaçlara karşı alerjiniz varsa
  • Aşırı sıvı kaybettiyşeniz (kusma, ishal veya aşırı terleme yoluyla)
  • Vücut sıvılarınızın (kan dahil) hacminde aşırı azalmaya yol açan bir bozukluğunuz varsa
  • Vücutta idrar üretilememesine yol açan böbrek yetmezliğiniz varsa ve bu durum AVİSEMİD kullanılmasına cevap vermiyorsa
  • Kanınızdaki potasyum düzeyi aşırı derece azalmışsa
  • Kanınızdaki sodyum düzeyi aşırı derecede azalmışsa
  • Karaciğerinizdeki ağır bir hastalık nedeniyle gelişen beyin işlevi bozukluğuna bağlı olarak sizde komaya benzer bir durum ortaya çıkmışsa
  • Bebeğinizi emziriyorsanız
  • AVISEMID'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • İdrar çıkışınızda kısmi tıkanma yaratan mesane boşalmasında bozukluk, prostat büyümesi, idrar yollarında daralma gibi bozukluklarınız varsa (AVİSEMİD ile yapılan tedavinin özellikle başlangıç evresinde, doktorunuz idrar çıkışından emin olmak için sizi dikkatle takip etmek isteyebilir).
  • Doktorunuz aşağıdaki durumlarda sizi yakından düzenli olarak takip etmek isteyecektir.

  • Düşük tansiyon
  • Düşük tansiyonun risk teşkil ettiği hastalıklar: Kalp damarlarında ya da beyni besleyen kan damarlarında belirgin daralma veya tıkanıklık
  • Belirti göstermeyen veya belirgin şeker hastalığı
  • Gut (damla) hastalığı
  • Şiddetli karaciğer hastalığıyla bağıntılı böbrek işlevlerinizde yetmezlik durumu (Hepatorenal sendrom)
  • Kanınızdaki protein düzeyinin düşmesine yol açan bir bozukluğunuz varsa (örneğin, nefrotik sendrom adı verilen ciddi bir böbrek rahatsızlığında bu durum görülebilir; doktorunuz kullanılacak ilaç dozunu dikkatle ayarlayacaktır).
  • Erken doğan bebeklerde kullanılması gerekiyorsa (Böbreklerde taş oluşması veya kireçlenme odaklarının gelişmesi riskine karşı, doktorunuz böbrek işlevlerini yakından takip etmek isteyecektir ve ultrasonografı uygulayacaktır).
  • AVİSEMİD tedavisi boyunca doktorunuz kanınızdaki elektrolitler olan sodyum, potasyum ve kreatinin seviyelerini takip etmek isteyecektir, elektrolit dengesizlikleri gelişme riskiniz yüksekse veya kusma, ishal veya aşırı terlemeye bağlı olarak önemli seviyede sıvı kaybı durumunda mutlaka izleme yapılması gerekmektedir.

   Risperidon (psikiyatrik bazı hastalıkların ve bunamanın tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanım:

   Bunaması olan hastalarda risperidon ile AVİSEMİD’in birlikte kullanımı ölüm gibi ciddi yan etkiler ile sonuçlanabilmektedir. Dolayısıyla doktorunuz risperidon ile AVİSEMİD’in birlikte kullanılması gereken durumda gerekli kontrolleri yapacak ve birlikte kullanımın sağlayacağı yararın, oluşturabileceği zarara oranına göre tedavi şeklinizi belirleyecektir.

   Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız,

   AVISEMID'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

   AVISEMID'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

   Hamilelik

   iiacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   Zorlayıcı tıbbi nedenler olmadığı takdirde, hamilelik sırasında AVİSEMİD kullanmamanız gerekir. Bu yüzden tedaviye başlanmadan önce hamilelik durumu değerlendirilmelidir.

   Tedavi sırasında hamile kalırsanız, doktorunuz ilacı kesip, başka gruptan bir ilaçla tedaviye başlayabilir veya bebeğinizin rahim içindeki gelişimini yakından takip ederek tedaviyi sürdürebilir.

   Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   Emzirme

   İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   Furosemid anne sütüne geçmektedir, bu nedenle emzirme sırasında AVİSEMİD kullanmamanız gerekir. AVİSEMİD ile tedavi edilmeniz gerekiyorsa, bebeği anne sütüne geçen ilaçtan korumak için, süt vermeyi bırakmanız gerekir.

   Araç ve makina kullanımı

   AVİSEMİD, kan basıncında belirgin bir düşüş, konsantrasyon güçlüğü yapabilir ve tepki verme yeteneğini bozabilir. Dolayısıyla araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

   AVİSEMİD’in içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

   Önlem alınmasını gerektiren yardımcı madde içermez.

   Bu tıbbi ürün her ampulde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva etmektedir, bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

   Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

   Birlikte kullanılması önerilmeyen ilaçlar:

  • Sakinleştirici ve uyku verici bir madde olan kloral hidrat
  • Aminoglikozidler ve diğer ototoksik ilaçlar (işitme üzerinde zararlı etkisi olan ilaçlar)
  • Birlikte kullanımı sırasında önlem alınması gereken ilaçlar

  • Sisplatin (kanser tedavisinde kullanılır)
  • Lityum (psikiyatrik hastalıların tedavisinde kullanılır)
  • ACE inhibitörleri veya anjiyotensin II reseptör antagonisti (kalp-damar hastalıkları tedavisinde kullanılır)
  • Risperidon (psikiyatrik hastalıklar ve bunama tedavisinde kullanılır)
  • Birlikte kullanımı sırasında dikkatli olunması gereken ilaçlar

  • Aspirin dahil non steroidal antiinflamatuvar ilaçlar (ağrı kesici ve iltihap giderici)
  • Fenitoin (sara hastalığının tedavisinde kullanılır)
  • Kortikosteroidler, karbenoksolon, meyan kökü (mide-barsak hastalıklarında kullanılır)
  • Digitalis preparatları (kalp-damar hastalıktan tedavisinde kullanılır)
  • -Probenesid (gut-damla hastalığında kullanılır)

  • Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılır)
  • Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar
  • Epinefrin, norepinefrin (kan basıncını artırma özellikleri sebebiyle)
  • Kürar- tipi kas gevşet idler
  • Teofılin (solunum ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılır)
  • Bazı sefalosporinler
  • -Siklosporin A (Organ nakilleri sırasında kullanılır)

  • Röntgen tetkiklerinde organların görünürlüğünü arttırmak için kullanılan kontrast maddeler:
  • Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


   3.AVISEMID nasıl kullanılır ?

   Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

   Uygulama yolu ve metodu

   AVİSEMİD ampul formu yalnızca ağızdan uygulamanın mümkün veya etkili olmadığı durumlarda (örn. bağırsak emilimi bozukluğunda) ya da eğer hızlı etki gerekiyorsa damar içine uygulanarak verilir. Eğer damar içine uygulanan tedavi kullanılıyorsa, mümkün olan en kısa sürede ağızdan uygulanan tedaviye geçilmesi önerilmektedir.

   AMPULÜN AÇILMASI

   Ampulü nokta yukarıya Ampulü nokta yukarı gelecek gelecek şekilde tutun.    Şekilde tutarak çekmeyi

   Çekmenin içinde solüsyon aşağıya doğru çekerek kırın, varsa aşağı akması için ampule yavaşça vurun veya ampulü sallayın.

   Değişik yaş grupları

   Çocuklarda kullanımı

   Doktorunuz çocuğunuzun yaşı, vücut ağırlığı ve hastalığına bağlı olarak ilacın dozunu ve uygulama şeklini belirleyecektir.

   Yaşlılarda kullanımı

   Yaşlı hastalarda ve genel durumu bozuk hastalarda doktorunuz böbrek ve karaciğer fonksiyonlarındaki olası bozulmaları göz önünde bulundurarak dozda ayarlama yapacaktır.

   Özel kullanım durumları

   Karaciğer/böbrek yetmezliği:

   Doktorunuz hastalığınıza ve böbrek/karaciğer problemlerinizin ciddiyetine bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir.

   Diğer:

   Kalp yetmezliği, şiddetli tansiyon yüksekliğiniz var ise doktorunuz bu gibi durumları dikkate alarak sizde kullanılacak dozu dikkatle tespit edecektir.

   Eğer AVİSEMİD İn etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

   Kullanmanız gerekenden daha fazla AVISEMID kullanırsanız

   AVİSEMİD ampul doktor denetiminde kullanılacağı için, böyle bir durumun gelişmemesi için gereken tedbirler alınacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda ise uygun bir tedavi yapılacaktır.

   AVISEMID'i kullanmayı unuttuysanız

   AVİSEMİD ampul doktor denetiminde kullanılacağından, böyle bir durumun gelişmemesi için gereken önlemler alınacaktır,

   AVISEMID ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

   AVİSEMİD tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, tansiyonunuz yeniden yükselebilir veya vücudunuzda yeniden aşırı sıvı tutulumu ortaya çıkabilir.

   Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
   Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük  Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Avicenna Farma Dış Tic. Ve Paz. A Ş
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8698622750278
Etkin Madde Furosemid
ATC Kodu C03CA01
Birim Miktar 20+2
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 100
Kalp Damar Sistemi > High-Ceiling Diüretik İlaçlar > Furosemid
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

AVISEMID 20 mg/2ml IM/IV enjeksiyon ve infüzyon içeren 100 ampül Barkodu