Sandoz İlaçları › AVIL 15 mg 100 ml şurup › Kullanma Talimatı

AVIL 15 mg 100 ml şurup Kullanma Talimatı

Feniramin }

Solunum Sistemi > Sistemik Antihistaminik İlaçlar > Feniramin Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 6 July  2020

AVİL15 mg/5 mL şurup

Ağız yolu ile alınır.

 • •  

  Etken Madde

  Her ölçek (5 mL) 15 mg feniramin hidrojen maleat içerir.

 • •  

  Yardımcı maddeler

  Şeker, metil paraben, propil paraben, pharmaroma, distile su

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. AVIL nedir ve ne için kullanılır?

  2. AVIL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. AVIL nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. AVIL’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.AVIL nedir ve ne için kullanılır?

  AVİL, feniramin hidrojen maleat isimli etkin maddeyi içeren ve alerjik hastalıklara karşı etkili bir ilaçtır.

  AVİL; berrak, hemen hemen renksiz, sarımtırak sıvıdır. 5 mL’sinde 15 mg etkin madde içeren şurup ve 5 mL’lik ölçü kaşığı ile birlikte 100 mL’lik şişelerde sunulmuştur.

  AVİL, feniramin maleat isimli bir ilaç içerir. Antihistaminik grubuna giren ilaçlardan biridir. Saman nezlesi, burun akıntısı, kaşıntı gibi alerjik rahatsızlıkların ve kurdeşenin tedavisinde kullanılır. Antihistaminikler, histamin denen, vücutta da oluşan bir maddenin etkilerini önleyerek tesir eder.


 • 2.AVIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  AVIL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • Feniramine veya AVİL’in içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız var ise,

  Bu belge 5(JHa?mil Eykeiiz İyaadKanem uiriyo rsknozik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1S3k0M0FyS3k0Z1AxRG83ZW56ZmxX

 • •  Hasta 1 yaşından küçükse,

 • •  Astım dahil alt solunum yolları hastalıklarınız var ise,

 • •  Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörü denilen ilaçlar ile tedavi görüyor iseniz,

 • •  Erkekseniz ve prostatınızın büyümesi gibi bir durumunuz (prostat hipertrofisi) varsa.

 • AVIL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • •  İdrar kesenizde bir miktar artık idrar kalmasına neden olan prostat bezinde büyüme, idrar yapamama geçmişiniz, dar açılı göz tansiyonu (glokom), tıkanıklık oluşmuş mide ülseri (stenozlu peptik ülser), midenin piloroduodenal (bağırsağa açılan) kısmında tıkanma, idrar kesesinin boyun kısmında tıkanma, tiroid hormonu yüksekliği gibi hastalıklarınız var ise,

 • •  60 yaşında veya üzerinde iseniz,

 • •  Kalp-damar hastalıklarınız veya yüksek tansiyonunuz var ise,

 • •  Bu ilacın kullanılması durumunda görme bozukluğuna rastlanması ve dar açılı göz tansiyonunda, göz içi basıncının yükselmesi mümkündür; böyle durumlarda bir göz uzmanı tarafından kontrol edilmelisiniz.

 • Derinizde alerji testi yaptıracak iseniz en az 3 gün önce AVİL kullanmayı bırakmalısınız.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  AVIL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  AVİL’in yemeklerden sonra alınması önerilir.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz, AVİL kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız, AVİL kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  AVİL reaksiyon kabiliyetini azalttığından ve baş dönmesi, sedasyon ve uyku hali yaptığından Araç/makine kullanmayınız.

  AVIL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Şeker hastaları, AVİL’in bir ölçeğinde (5 mL) 1,75 g glukoza eşdeğer karbonhidrat içeriğini göz önünde tutmalıdırlar. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  AVİL metil paraben ve propil paraben içerir. Alerjik reaksiyonlara (muhtemelen geç ortaya çıkan) sebebiyet verebilir.

  Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1S3k0M0FyS3k0Z1AxRG83ZW56ZmxX

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • •  Merkezi sinir sistemi üzerinde etkili ilaçların, örn., güçlü yatıştırıcılar (diazepam, meprobamat, hidroksizin gibi trankilizanlar), uyku vericiler (zolpidem gibi hipnotikler), sakinleştiriciler (alprozolam gibi sedatifler), endişe giderici ilaçlar (klorazepat gibi anksiyolitik ilaçlar), afyon benzeri ağrı kesiciler (fentanil, tramadol gibi opioid analjezikler),

 • •  Ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar (aripiprazol, risperidon gibi nöroleptikler),

 • •  Depresyon tedavisinde kullanılan bupropion,

 • •  Alzheimer tedavisinde kullanılan donepezil,

 • •  Kanser tedavisinde kullanılan prokarbazin,

 • •  Beyindeki noradrenalin ve serotonin düzeylerinin yükselmesine neden olan ilaçlar (örn. moklobemid),

 • •  Alkol,

 • •  Atropin (semptomatik bradikardinin (kalp atış hızının azalması) tedavisi ve cerrahi girişim öncesi vücut salgıların azaltılması amacıyla kullanılan bir ilaç) ve benzeri ilaçlar,

 • AVİL’in etkisini artırdığından birlikte kullanılmamalıdır.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


 • 3.AVIL nasıl kullanılır ?

  •  

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 • AVİL’i her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir.

  AVİL şurup özellikle çocuklar için elverişlidir. Gençlere ve yetişkinlere günde 2-3 defa 1-2 ölçek verilir.

 • •  

  Uygulama yolu ve metodu

 • AVİL ağız yoluyla alınır.

  Şurup yemeklerden sonra alınmalıdır.

 • •  

  Değişik yaş grupları

 • Çocuklarda kullanımı

  1-3 yaş arası çocuklar: Günde 2-3 defa yarım ölçek.

  12 yaşına kadar olan çocuklar: Günde 2-3 defa 1 ölçek.

  Yaşlılarda kullanımı

  60 yaş ve üzerindekilerde baş dönmesi ve tansiyon düşüklüğü (hipotansiyon) oluşturabileceğinden dikkatle uygulanmalıdır.

  Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1S3k0M0FyS3k0Z1AxRG83ZW56ZmxX

  •

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği/Karaciğer yetmezliği:

  AVİL’in böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin özel bir bilgi yoktur. Ağır karaciğer hastalığınız varsa doktorunuz ilacınızın dozunda ayarlama yapabilir.

  Eğer AVİL ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla AVIL kullanırsanız

  AVİL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  AVIL'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer bir dozunuzu almayı unuttuysanız, doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  AVIL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  AVİL tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez. Ne kadar süre ile kullanacağınızı doktorunuza sorunuz.

 • Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
 • Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA01051
  Satış Fiyatı 9.32 TL [ 6 Jul 2020 ]
  Önceki Satış Fiyatı 9.32 TL [ 29 Jun 2020 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699516570330
  Etkin Madde Feniramin
  ATC Kodu R06AB05
  Birim Miktar 15
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 100
  Solunum Sistemi > Sistemik Antihistaminik İlaçlar > Feniramin
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  AVIL 15 mg 100 ml şurup Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  6 Jul 20209.32 TL
  29 Jun 20209.32 TL
  19 Jun 20209.32 TL
  15 Jun 20209.32 TL
  12 Jun 20209.32 TL
  8 Jun 20209.32 TL
  1 Jun 20209.32 TL
  29 May 20209.32 TL
  2020 / 2008 İlaç Fiyatları