Glaxo Smithkline İlaçları › AUGMENTIN ES 600/42.9 mg 100 ml süspansiyon › Kullanma Talimatı

AUGMENTIN ES 600/42.9 mg 100 ml süspansiyon Kullanma Talimatı

Amoksisilin + Klavulanik Asit }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Penisilinler > Amoksisilin ve Klavulanik Asit Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş | Güncelleme : 17 November  2011

AUGMENTİN ES 600 mg+42.9 mg/5 mL oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz Ağızdan alınır.

 • •  

  Etken Madde

  :Her 5 ml’de; 600 mg amoksisilin aktivitesine eşdeğer 688,75 mg amoksisilin trihidrat, 42,9 mg klavulanik asit aktivitesine eşdeğer 51,1 mg potasyum klavulanat (üretiminde inek sütünden elde edilen hammadde kullanılmaktadır.) içerir.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. AUGMENTIN ES nedir ve ne için kullanılır?

  2. AUGMENTIN ES’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. AUGMENTIN ES nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. AUGMENTIN ES’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.AUGMENTIN ES nedir ve ne için kullanılır?

 • AUGMENTİN ES enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir ve enfeksiyona neden olan bakterileri öldürerek işlev görür. Amoksisilin (amoksisilin trihidrat olarak) adı verilen bir penisilin ve amoksisilinin etkisiz hale gelmesini engelleyerek işlev gören klavulanik asit (potasyum klavulanat olarak) olmak üzere iki etkin bileşen içerir.

  Potasyum klavulanat üretiminde inek sütünden elde edilen hammadde kullanılmaktadır.

  AUGMENTİN ES, sulandırıldığında 100 ml süspansiyon elde edilen, serbestçe akabilen, karakteristik çilek kokulu, kırık beyaz, kuru toz halinde çocuk korumalı kapak içeren şeffaf cam şişelerde bulunmaktadır. Beraberinde 5 ml’lik ölçü kaşığı bulunur.

  AUGMENTİN ES bakterilerin neden olduğu, çocuklarda görülen enfeksiyonların tedavisinde Bku ubelllgae n5ı0l7ı0r .s ayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyZ1AxS3k0RG83ZmxXZmxXak1U


 • 2.AUGMENTIN ES kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  AUGMENTIN ES'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Dikkat etmeniz gereken durumlar

  AUGMENTIN ES önceden var olan bazı durumları kötüleştirebilir veya ciddi yan etkilere sebep olabilir. Bunlar arasında alerjik reaksiyonlar, konvülsiyonlar (nöbetler) ve kalın bağırsak iltihabı yer alır. Herhangi bir sorunun ortaya çıkma riskini azaltmak için çocuğunuz AUGMENTİN ES alırken belirli semptomlara karşı dikkatli olmalısınız. Bölüm 4’te ‘Dikkat etmeniz gereken durumlar’ kısmına bakınız.


  3.AUGMENTIN ES nasıl kullanılır ?

  Doktorunuzun önerisini takip etmeli ve ilacınızı söylendiği şekilde kullanmalısınız. Doktorunuz günlük vermeniz gereken ilaç miktarını ve kaç gün boyunca vermeniz gerektiğini belirleyecektir.

  Eğer anlamadığınız herhangi bir şey varsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  Uygulama yolu ve metodu

  AUGMENTİN ES’i günün aynı zamanlarında vermeniz önemlidir. Yemekle birlikte veriniz.

  AUGMENTİN ES toz halindedir, bu yüzden ilk önce sulandırmak gerekir. AUGMENTİN ES’i sulandırmak için aşağıdaki talimatları takip ediniz:

  Tüm toz serbestçe akana kadar şişeye hafifçe vurunuz.

  Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol ad resinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyZ1AxS3k0RG83ZmxXZmxXak1U

  Sulandırma

  Çizgisi


  AUGMENTİN ES’de sulandırma çizgisi, şişesinin etrafını çevreleyen şeffaf bir girinti şeklinde gösterilmiştir.

  1.

  AUGMENTİN ES 600 mg+42,9 mg/5 mL oral süspansiyonu hazırlamak için önce şişe üzerindeki sulandırma çizgisinin yaklaşık 2/3’üne denk gelecek kadar su ekleyiniz ve tozu süspansiyon haline getirmek için şişeyi iyice çalkalayınız (Süspansiyon hazırlamak için önceden kaynatılmış ve soğutulmuş su tercih edilmelidir).


 • 2.  İlk sulandırılışta tam bir dağılma sağlamak için 5 dakika dinlendiriniz.

 • 3. Kalan suyu (1/3) şişe üzerindeki sulandırma çizgisine kadar doldurunuz ve şişeyi yeniden çalkalayınız (100 mL süspansiyon için toplam 90 mL su ilave edilmelidir). Süspansiyon hazırlamak için önceden kaynatılmış ve soğutulmuş su tercih edilmelidir.

 • 4. Doktorunuzun her uygulama için önerdiği miktarda ilacı 5 ml’lik ölçü kaşığını kullanarak hastaya veriniz.


 • Her dozdan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

  AUGMENTİN ES’i, mide ve bağırsak rahatsızlıkları olasılığını en aza indirmek için yemekle birlikte veriniz.

  Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol ....

  adHreesirndseen fkeonrtirnold eedilielbailcirı. ntvaemnli aemlekıtrnoınnik iymuztau alsldı uileğ auynnıddıar. nDoekmümiannıno dlouğnruulazm. a kodu : 1YnUyZ1AxS3k0RG83ZmxXZmxXak1U Önerilen doz, 10 gün boyunca, 12 saat arayla, ikiye bölünmüş doz halinde 90/6,4 mg/kg/gün’dür.

  Vücut ağırlığına göre uygun doz için aşağıdaki tabloya bakınız.

  Vücut Ağırlığı (kg)

  90/6,4 mg/kg/gün dozajını sağlayan AUGMENTİN ES miktarı

  8

  Günde iki kez 3 ml

  12

  Günde iki kez 4,5 ml

  16

  Günde iki kez 6 ml

  20

  Günde iki kez 7,5 ml

  24

  Günde iki kez 9 ml

  28

  Günde iki kez 10,5 ml

  32

  Günde iki kez 12 ml

  36

  Günde iki kez 13,5 ml

  Kullanım sonrası şişeyi hemen ve sıkıca kapatınız.

  Sulandırılan süspansiyonu buzdolabı içinde (2-8 oC) saklayınız ve dondurmayınız.

  Sulandırılan süspansiyon 7-10 gün içinde kullanılmalıdır.

  AUGMENTİN ES’in rengi, kullanımı sırasında hafifçe sararma gösterebilir. Bu durumun ilacın etkililiği üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

  Çocuğunuza AUGMENTİN ES’i 2 haftadan fazla vermeyiniz. Çocuğunuz iyileşmemişse yeniden doktoru tarafından görülmelidir.

  Eğer AUGMENTİN ES’i 2 yaşından küçük bir çocuğa verecekseniz, süspansiyonu vermeden hemen önce su kullanarak çalkalayıp seyreltebilirsiniz. Seyreltilmiş süspansiyonu saklamayınız.

  Değişik yaş grupları

 • •   

  Çocuklarda kullanımı

  Yukarıda belirtildiği şekildedir.

 • •   

  Yaşlılarda kullanımı

  Doz ayarlanması gerekmemektedir.

 • Özel kullanım durumları

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği: Çocuğunuzda böbrek yetmezliği varsa doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz çocuğunuz için daha düşük bir tedavi dozu belirleyecek veya çocuğunuza başka bir tedavi uygulayacaktır.

  Çocuğunuzda karaciğer hastalığı varsa doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz uygun tedavi dozunu belirleyecek ve çocuğunuzu yakından takip edecektir.

  Eğer AUGMENTİN ES’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla AUGMENTIN ES kullanırsanız

  Çocuğunuza çok fazla AUGMENTİN ES verirseniz, belirtileri mide bozukluğu (bulantı, kusma veya Bius bhealgle) 507v0e syayaılı Ehleakvtroanliek İmozlaa Kbainluinru. uyÇarıonccau eğleuktnrounizka olarbako ilmzasluanmiışçirr. iDnoikzümavne httpe:/n/ebs.ktitıcska.govz.tar/mBasavnurdua/EImdzoa/kKtoontrroulnuzu adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyZ1AxS3k0RG83ZmxXZmxXak1U ..

  bilgilendiriniz. Doktorunuza AUGMENTİN ES’in ambalajını gösteriniz.

  Çocuğunuza AUGMENTİN ES’ den kullanması gerekenden fazlasını vermişseniz bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  AUGMENTIN ES'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer bir dozu vermeyi unutursanız, vermeyi hatırladığınız anda veriniz. Çocuğunuza bir sonraki dozu çok erken vermemeli, bir sonraki dozu vermeden önce yaklaşık 4 saat beklemelisiniz. Ancak unuttuğunuzu sonraki dozu verme zamanında hatırlarsanız, unuttuğunuz dozu tamamlamak için çift doz vermeyiniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz vermeyiniz.

  AUGMENTIN ES ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Çocuğunuzun, enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olmak için verilen her doza ihtiyacı vardır. Bir bölümü ölmeyen bakteriler, enfeksiyonun tekrar nüksetmesine yol açabilirler.

  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
  Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
  Lösemi Kan Kanseri Lösemi Kan Kanseri Lösemi, kan kanseridir ve vücudunun kan oluşturan dokularının hastalanması anlamına gelir. Birçok lösemi türü vardır; bazı lösemi türleri çocuklarda bazıları da yetişkinlerde sık görülür.
  Kalp Krizi Kalp Krizi Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir.
  Artrit Artrit Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş
  Geri Ödeme KoduA10664
  Satış Fiyatı 212.84 TL [ 24 Nov 2023 ]
  Önceki Satış Fiyatı 212.84 TL [ 17 Nov 2023 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699522288519
  Etkin Madde Amoksisilin + Klavulanik Asit
  ATC Kodu J01CR02
  Birim Miktar 600+42,9
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 100
  Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Penisilinler > Amoksisilin ve Klavulanik Asit
  İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  AUGMENTIN ES 600/42.9 mg 100 ml süspansiyon Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  24 Nov 2023212.84 TL
  17 Nov 2023212.84 TL
  13 Nov 2023212.84 TL
  3 Nov 2023212.84 TL
  27 Oct 2023212.84 TL
  20 Oct 2023212.84 TL
  16 Oct 2023212.84 TL
  10 Oct 2023212.84 TL
  2023 / 2008 İlaç Fiyatları