Glaxo Smithkline İlaçları › AUGMENTIN 400 mg/57 mg oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz 20 saşe › Kullanma Talimatı

AUGMENTIN 400 mg/57 mg oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz 20 saşe Kullanma Talimatı

Amoksisilin + Klavulanik Asit }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Penisilinler > Amoksisilin ve Klavulanik Asit Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş | Güncelleme : 3 May  2013

AUGMENTİN -BID 400+57 mg fort oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her 5 ml’de 400 mg amoksisilin aktivitesine eşdeğer amoksisilin trihidrat ve 57 mg klavulanik asit aktivitesine eşdeğer potasyum klavulanat (üretiminde inek sütünden elde edilen hammadde kullanılmaktadır.) içerir (ko-amoksiklav 400/57).

Yardımcı maddeler

Ksantan gum, aspartam, süksinik asit, kolloidal silika, hidroksipropilmetilselüloz, portakal esansı (610271E, üretiminde kunduz koku bezi kullanılmaktadır), portakal esansı (a/027108, üretiminde kunduz koku bezi kullanılmaktadır), ahududu esansı, golden şurup esansı (52927/Ap), silikon dioksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AUGMENTIN nedir ve ne için kullanılır?

2. AUGMENTIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AUGMENTIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AUGMENTIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.AUGMENTIN nedir ve ne için kullanılır?

AUGMENTİN, enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir ve enfeksiyona neden olan bakterileri öldürerek işlev görür. Amoksisilin (amoksisilin trihidrat olarak) adı verilen bir penisilin ve amoksisilinin inaktive olmasını engelleyerek işlev gören klavulanik asit (potasyum klavulanat olarak) olmak üzere iki etkin bileşen içerir.

Potasyum klavulanat üretiminde inek sütünden elde edilen hammadde kullanılmaktadır.

AUGMENTİN, sulandırıldığında 35 mİ, 70 mİ ve 100 mİ süspansiyon elde edilen kum toz halinde şeffaf cam şişelerde bulunmaktadır. Beraberinde 5mriik bir adet ölçü kaşığı bulunur.

AUGMENTİN, aşağıdaki durumlarda duyarlı organizmaların neden olduğu bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

•    Tekrarlayan bademcik iltihabı, sinüzit, orta kulak iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonları

•    Kronik bronşit alevlenmeleri, akciğer iltihabı gibi alt solunum yolu enfeksiyonları

•    İdrar yolu iltihabı, üretra iltihabı, böbreklerin bakteriyel iltihabı gibi üreme organları ve idrar yollan ile ilgili enfeksiyonlar

•    Bağ dokusu iltihabı (selülit), hayvan ısırmaları gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonlan

•    Diş abseleri gibi diş ve dişeti ile ilgili enfeksiyonlar


2.AUGMENTIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AUGMENTIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

•    Amoksisiline, klavulanik aside, penisiline veya bu ilacın içindeki maddelerin (bölüm 6’da listesi yer almaktadır) herhangi birine alerjisi varsa

•    Çocuğunuz diğer herhangi bir antibiyotiğe karşı ciddi alerjik reaksiyon geçirdiyse: Bu reaksiyon deri döküntüsünü veya yüz ya da boğazda şişmeyi içerebilir.

•    Çocuğunuz daha önce amoksisilin, klavulanik asit veya penisilin kullanımını takiben sarılık veya karaciğer yetmezliği geçirdiyse

•    Antibiyotiğe bağlı kalın bağırsak iltihabı (kolit) gözlendiğinde, AUGMENTİN tedavisi derhal kesilmeli, çocuğunuz bir doktor tarafından değerlendirilmeli ve uygun tedaviye başlamalıdır. Bu durumda çocuğunuza bağırsakların hareketlerini önleyen (anti-peristaltik) ilaçlar vermeyiniz.

AUGMENTIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

•    Eğer çocuğunuzda aşağıdaki durumlar varsa, ona AUGMENTİN vermeden önce çocuğunuzun doktoruna damşımz:Çocuğunuz kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar kullanıyorsa

•    Çocuğunuzun karaciğer yetmezliği varsa

•    Çocuğunuzun böbrek yetmezliği varsa

•    Çocuğunuzun glandüler ateşi (Epstein Barr virüsünün yapmış olduğu boğaz ağrısı, yorgunluk ve ateş ile ortaya çıkan enfeksiyoz mononükleoz diye adlandırılan bir hastalık) varsa

Ayrıca:

•    Çocuğunuzun enfeksiyoz mononükleoz adı verilen bir hastalığı varsa veya böyle bir hastalığının olduğundan şüpheleniliyorsa doktorunuzu bilgilendiriniz (AUGMENTİN kullanımını takiben görülen kızamık benzeri döküntü enfeksiyöz mononükleoz ile ilişkili olabilir). O takdirde doktorunuz çocuğunuza başka bir tedavi uygulayacaktır.

•    AUGMENTİN’i doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca kullanınız. Uzun süreli kullanımı zamanla duyarlı olmayan organizmaların aşırı çoğalmasına neden olabilir.

•    Çocuğunuzun idrar miktarında azalma varsa, idrar miktarının düzenlenmesi için uygun miktarda sıvı almasını sağlayınız.

•    AUGMENTİN, aspartam içerir. Eğer çocuğunuzun fenilketonürisi varsa, AUGMENTİN onun için zararlı olabilir.

Bazı durumlarda doktorunuz, çocuğunuzun enfeksiyonuna neden olan bakteri tipini araştırabilir. Sonuçlara bağlı olarak çocuğunuza AUGMENTİN’in farklı bir dozu veya farklı bir ilaç verilebilir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa çocuğunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Dikkat etmeniz gereken durumlar

AUGMENTİN önceden var olan bazı durumları kötüleştirebilir veya ciddi yan etkilere sebep olabilir. Bunlar arasında aleıjik reaksiyonlar, konvülsiyonlar (nöbetler) ve kalın bağırsak iltihabı yer alır. Herhangi bir sorunun ortaya çıkma riskini azaltmak için çocuğunuz AUGMENTİN alırken belirli semptomlara karşı dikkatli olmalısınız. Bölüm 4’te ‘Dikkat etmeniz gereken durumlar’ kısmına bakınız.

Kan ve idrar testleri

Eğer çocuğunuz kan testleri (alyuvar durumu testleri veya karaciğer fonksiyonu testleri) veya idrar testleri (glukoz için) oluyorsa, çocuğunuzun AUGMENTİN almakta olduğunu doktorunuzun bilmesini sağlayınız. Bunun nedeni, AUGMENTİN’in bu tip testlerin sonuçlarını etkileyebilmesidir.

AUGMENTIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

AUGMENTİN mide ve bağırsak rahatsızlıkları olasılığını en aza indirmek için yemekle birlikte alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

AUGMENTİN kullanan bir yetişkinseniz ve hamileyseniz (veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız) doktorunuzu bilgilendiriniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Diğer antibiyotiklerde de olduğu gibi AUGMENTİN, bağırsaklardaki faydalı bakterileri etkileyebilir, doğum kontrolü için kullanılan ilaçların vücuda girişini azaltabilir. Bu nedenle tedavi süresince alternatif, etkili ve güvenilir bir doğum kontrol yöntemi uygulanmalıdır.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

AUGMENTİN kullanan bir yetişkinseniz ve emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

Araç ve makina kullanımı

AUGMENTİN yan etkilere neden olabilir ve semptomlar sizi araç kullanımına elverişsiz

hale getirebilir.

Kendinizi iyi hissetmediğiniz sürece araç veya makine kullanmayınız.

AUGMENTİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli

bilgiler

•    AUGMENTİN aspartam içerir. Bu nedenle fenilalanin içermektedir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

•    AUGMENTİN süspansiyonun içeriğinde bulunan tatlandırıcılar maltodekstrin içerir. Bu madde şekere dönüşebileceğinden daha önceden doktorunuz tarafından çocuğunuzun bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğü (intoleransı) olduğu söylenmişse bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

AUGMENTİN aşağıda belirtilen ilaçlar ile etkileşebilmektedir:

•    Çocuğunuz AUGMENTİNTe birlikte allopurinol (eklemlerde iltihap ve ağrıya neden olan ürik asit artışı ile karakterize gut hastalığı için kullanılır) alıyorsa; alerjik deri reaksiyonu gelişme olasılığı artabilir.

•    Çocuğunuz probenesid alıyorsa (gut hastalığı için kullanılır); doktoru AUGMENTİN dozunu ayarlama kararı verebilir.

•    Çocuğunuz AUGMENTİNTe birlikte pıhtılaşmayı önlemeye yardım eden ilaçlar (varfarin gibi) alıyorsa, fazladan kan testleri yaptırması gerekebilir.

•    AUGMENTİN, metotreksatın (kanser ya da romatizma hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç) etki gösterme biçimini etkileyebilir.

•    AUGMENTİN, mikofenolat mofetilin (organ nakillerinde kullanılan bir ilaç) etki gösterme biçimini etkileyebilir.

• Diğer antibiyotiklerde de olduğu gibi AUGMENTİN, bağırsaklardaki faydalı bakterileri etkileyebilir, doğum kontrolü için kullanılan ilaçların vücuda girişini azaltabilir. Bu nedenle tedavi süresince alternatif, etkili ve güvenilir bir doğum kontrol yöntemi uygulanmalıdır.

Eğer herhangi bir ilacı çocuğunuz şu anda kullanıyorsa, son zamanlarda kullandıysa


3.AUGMENTIN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

AUGMENTİN süspansiyon 2 ay - 12 yaş arasındaki çocuklar içindir.

2 ay - 2 yaş arası çocuklar:

Doktorunuz çocuğunuzun hastalığına, yaşına ve kilosuna göre uygun tedavi dozunu belirleyecektir.

2-6 yaş arası çocuklar (13 - 21 kg):

Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarda günde iki kez 2,5 mİ alınır.

Daha ciddi enfeksiyonlarda günde iki kez 5 mİ alınır.

7-12 yaş arası çocuklar (22 - 40 kg):

Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarda günde iki kez 5 mİ alınır.

Daha ciddi enfeksiyonlarda günde iki kez 10 mİ alınır.

Uygulama yolu ve metodu

AUGMENTİN süspansiyonun hazırlanması:

Sulandırılmış Süspansiyonun Son Hacmi

Dolum Ağırlığı

Sulandırmak İçin İlave Edilecek Su Hacmi

35 mİ

6,3 g

31 mİ

70 mİ

12,6 g

62 mİ

100 mİ

18 g

87 mİ

Sulandırma

Çizgisi


I_j

Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş
Geri Ödeme KoduA14161
Satış Fiyatı 43.17 TL [ 28 Jun 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 43.17 TL [ 25 Jun 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699522259779
Etkin Madde Amoksisilin + Klavulanik Asit
ATC Kodu J01CR02
Birim Miktar 400+57
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Penisilinler > Amoksisilin ve Klavulanik Asit
İthal ( ref. ülke : Italya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

AUGMENTIN 400 mg/57 mg oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz 20 saşe Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
28 Jun 202143.17 TL
25 Jun 202143.17 TL
21 Jun 202143.17 TL
18 Jun 202143.17 TL
14 Jun 202143.17 TL
11 Jun 202143.17 TL
31 May 202143.17 TL
24 May 202143.17 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları