Inventim İlaçları › ATOPIR 10/75 mg 30 kapsül { Inventim } › Kullanma Talimatı

ATOPIR 10/75 mg 30 kapsül { Inventim } Kullanma Talimatı

Atorvastatin Kalsiyum + Asetilsalisilik Asit }

Kalp Damar Sistemi > Lipid Metabolizması için Kombinasyonlu İlaçlar İnventim İlaç San. Tic Ltd. Şti | Güncelleme : 19 April  2013

ATOPİR 10/75 mg kapsül Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir kapsül 10 mg atorvastatin’e eşdeğer 10,36 mg atorvastatin kalsiyum ve 75 mg asetilsalisilik asit içerir.

Yardımcı maddeler

: Hidroksi propil selüloz, ac-di-sol (kroskarmelloz sodyum), aerosil 200, stearik asit, hipromelloz El5, hipromelloz ftalat (HP55s), trietilsitrat, talk, titanyum dioksit(E171), karmelloz sodyum, laktoz monohidrat DC, kalsiyum karbonat, dodesil sülfat, magnezyum stearat, jelatin, İndigotine FD&C Blue 2 (El32), Erythrosin FD&C Red 3 (E 127) içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ATOPIR nedir ve ne için kullanılır?

2. ATOPIR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ATOPIR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ATOPIR’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ATOPIR nedir ve ne için kullanılır?

ATOPİR, statinler olarak adlandırılan yaygın olarak kandaki yağ oranını düzenleyen bir ilaç grubunda yer alan atorvastatin ile aspirin kombinasyonudur.

ATOPİR, 30 ve 90 kapsül Alü/Alü blister ambalaj içinde kullanma talimatıyla beraber karton kutuda ambalajlanmıştır.

ATOPİR aşağıdaki hastalarda ve durumlarda kullanılır:

 • En yaygını kolesterol olan, lipit olarak adlandırılan, kandaki yağlı maddelerin seviyelerinin düzenlenmesinde kullanılır.
 • Şeker hastasıysanız ve kalp-damar hastalıkları için en az bir risk faktörünüz varsa ATOPİR, kalp krizi veya inme gibi önemli kalp-damar hastalıklarının gelişme riskini azaltacaktır.
 • Ayrıca aşağıdaki hastalarda antitrombotik olarak (kanın pıhtılaşmasını engelleyen ya da oluşan pıhtıyı eriten)
 • o Anjina olarak adlandırılan göğüs ağrısı olan ve risk altındaki hastalar (şeker hastalğı, yüksek tansiyonu, kanda yağlı maddelerinin seviyelerinde düzensizlik olan hastalar)

  o Kalp krizi, kardiyovasküler cerrahi geçirmiş olan hastalar (örn. bypass ameliyatı) o Geçici iskemik atak veya inme riski taşıyan hastalar

  Kolesterol normal gelişim için gerekli olan vücutta doğal olarak oluşan bir maddedir. Bununla birlikte, kanda çok fazla kolesterol bulunursa, kolesterol kan damarlarınızda damarlarınızın daralmasına yol açacak birikime neden olabilir, bu da damarların tamamen tıkanmasına yol açabilir. Bu kalp krizinin en yaygın nedenlerinden bir tanesidir. Artmış kolesterol seviyeleri kalp krizi riskini arttırmaktadır.


  2.ATOPIR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ATOPIR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Atorvastatin, aspirin veya ATOPİR içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa,
 • Mide ülseriniz varsa veya geçmişte olduysa, beyin kanaması gibi durumlarda
 • Hemofili hastasıysanız veya kan pıhtılaşmasını etkileyen herhangi bir hastalığınız varsa,
 • 15 mg/hafta’dan daha yüksek dozda metotreksat (kanser ve eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık olan romatoid artrit tedavisinde kullanılan) alıyorsanız
 • Hamile veya emzirme dönemindeyseniz. Eğer ATOPİR’i kullanırken hamile kaldıysanız hemen ilacın kullanımına son verip doktorunuza söyleyiniz. ATOPİR kullanan bayanlar, uygun korunma yöntemlerini uygulayarak hamile kalmaktan kaçınmalıdırlar.
 • Karaciğerinizi etkileyen bir hastalığınız varsa veya geçmişte olduysa,
 • Karaciğer fonksiyonuz ile ilgili açıklanamayan herhangi anormal kan testleriniz varsa,
 • Birlikte antikoagülan (heparin, kumarin türevi vb.) kullanıyorsanız,
 • Ciddi karaciğer veya böbrek yetmezliğiz varsa,
 • ATOPIR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Daha önceden yüksek kolesterol için başka ilaçlar kullanmış olsanız dahi, lütfen bu kullanma talimatını dikkatli okuyunuz.

  Eğer:

 • Böbrek problemleriniz varsa veya geçmişte olduysa,
 • Tiroit beziniz düzgün çalışmıyorsa (hipotiroidizm).
 • Kas bozukluklarınız varsa (sizi ya da aile bireylerini etkileyen),
 • Diğer lipit düşürücü ilaçlarla tedavi sırasında kaslarınızla ilgili problemler yaşadıysanız (statin veya fıbrat içeren ilaçlar),
 • Aşırı alkol tüketimiyle ilgili geçmişiniz varsa,
 • Karaciğer problemleriniz varsa,
 • 70 yaşın üzerindeyseniz,
 • Solunumla ilgili ciddi problemleriniz varsa,
 • Su kaybınız varsa,
 • Astım, alerjik hastalıklarınız, glukoz 6 fosfat dehidrogenez eksikliğiniz (kırmızı kan hücre sayısının azalmasına neden olan kalıtsal bir hastalık) varsa,
 • Adet dönemindeyseniz,
 • Cildinizde kızarıklık ve kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlar gözlendiyse,
 • Gut (damla hastalığı) atağı geçirme eğilimindeyseniz,
 • Herhangi bir cerrahi operasyon (diş çekimi gibi ufak cerrahi girişimler dahil) geçirirken veya geçirdikten sonra kanama eğiliminiz varsa,
 • Bu uyarılardan herhangi biri sizin için geçerliyse, doktorunuz kas ilişkili yan etki riskini tahmin edebilmek için ATOPİR tedavisi sırasında veya öncesinde kan testi yaptırmanızı isteyebilir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ATOPIR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ATOPİR’i kullanırken günde 1 veya 2 küçük bardaktan fazla greyfurt suyu içmeyiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelikte ATOPİR kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ATOPİR, emziren anneler tarafından kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  ATOPİR’in araç ve makine kullanımı üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Bununla birlikte atorvastatin kullanan hastalarda atorvastatinin araç ve makine kullanımını etkileyecek herhangi bir bozulma veya zarar oluşturacağına dair advers etki bildirimi olmamıştır.

  ATOPIR'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Sodyum uyarısı

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan az sodyum ihtiva eder; bu dozda herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Laktoz uyarısı

  ATOPİR’in her bir dozunda 123,260 mg laktoz vardır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  ATOPİR içeriğindeki aspirin steroid yapıda olmayan antiromatizmal ilaçların etkilerini ve yan etkilerinin, metotreksatın (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç) istenmeyen etkilerini, antikoagülanların (kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar örn. heparin, varfarin) etkilerini, antidepresanlar (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar örn. sertralin ve paroksetin) ve kortikosteroidlerle birlikte alındığında kanama riskini, lityumun etkilerini ve steroidlerle birlikte alındığında mide-barsak kanaması riskini arttırır. Furosemid, spironolakton benzeri diüretiklerin (idrar söktürücü ilaçlar) ve ürikozürik ilaçların (idrarla ürik asit atılımım arttıran ilaçlar) etkilerini azaltır. Şeker hastalarında kullanımında, insülin veya oral antidiyabetiklerin (sülfonilüre grubu) dozunun ayarlanması gerekebilir.

  İmmün sisteminizin çalışma yolunu değiştiren ilaçlar olan (vücudun bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar örn, siklosporin ve takrolimus) ile birlikte kullanımı siklosporin ve takrolimusun etkilerini artırabilir. Alkol ile birlikte kullanımı mide-barsak kanama riskini artırır.

  Antihistaminler (astemizol, terfenadin) eritromisin, klaritromisin, posakonazol, telitromisin, ketokonazol, vorikonazol, flukonazol, itrakonazol, rifampisin, fusidik asit gibi belirli antibiyotik veya antifungal (mantarlar hastalıklarına karşı etkili) ilaçlar, gemfıbrozil, kolesitopol gibi lipid seviyelerinizi düzenleyi ilaçlar, ağrı veya yüksek kan basıncı için kullanılan verpamil, diltiazem gibi kalsiyum kanal blokerleri, enalapril, perindopril gibi anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri, kalp ritminizi düzenlemek için kullanılan digoksin, amiodaron, HIV tedavisinde kullanılan proteaz inhibitörleri (nelfınavir), tipranavir+ritonavir kombinasyonu veya telaprevir, lopinavir+ritonavir, darunavir+ritonavir, fosamprenavir, fosamprenavir+ritonavir, saquinavir+ritonavir, nelfınavir, varfarin (veya kanı inceltmek için kullanılan başka bir ilaç), antasitler (alüminyum veya magnezyum içeren hazımsızlık ilaçları), sarı kantaron (Hypericum perforatum), ağızdan alınan doğum kontrol ilaçlarından birini, ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, delavirdin gibi virüslere karşı kullanılan, ilaçlardan birini ya da epilepsi (sara) hastalığunda kullanılan stiripental kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Bu ilaçların etkileri ATOPİR içeriğindeki atorvastatin tarafından değiştirilebilir veya bu ilaçlar atorvastatinin etkilerini değiştirebilirler.


  3.ATOPIR nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  ATOPİR ile tedaviye başlamadan önce ve tedavi süresince de devam etmeniz gereken standart kolesterol düşürücü diyeti uygulamalısınız.

  ATOPİR’in tavsiye edilen başlangıç dozu 10/75 mg veya 10/100 mg’dır. Doktorunuz gerekli gördüğünde ATOPİR dozunu değiştirecektir.

  Uygulama yolu ve metodu

  ATOPİR kapsüller bütün olarak tercihen yemeklerden sonra yeterli miktarda sıvı ile yutulmalıdır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  10 yaş altındaki çocuklarda ATOPİR kullanımı önerilmez.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşla ilgili özel bir doz ayarlaması yoktur. Genel olarak asetilsalisilik asit istenmeyen etkilere daha yatkın olan yaşlı hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Böbrek ve karaciğer yetmezliği olmayan hastalarda normal yetişkin dozu önerilmekle beraber tedavi düzenli aralıklarla gözden geçirilmelidir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  ATOPİR’in böbrek yetmezliği olan hastalarda doktor kontrolünde dikkatli kullanılması önerilir. ATOPİR, şiddetli böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliği olan hastalarda ilaca maruziyet büyük ölçüde artmaktadır. Bu yüzden karaciğer hastalığı geçmişi olan veya önemli miktarda alkol tüketen hastalarda dikkatli kullanılması önerilir.

  Eğer ATOPIR’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ATOPIR kullanırsanız

  ATOPİR’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ATOPIR'i kullanmayı unuttuysanız

  İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuz dozu hatırlar hatırlamaz (bir sonraki dozunuzun zamanı yakın değilse) alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ATOPIR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Kalp Krizi Kalp Krizi  Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir.
  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Kalp Krizi Kalp Krizi Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir.
Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

İnventim İlaç San. Tic Ltd. Şti
Geri Ödeme KoduGeri Ödemede Değil
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8697936182754
Etkin Madde Atorvastatin Kalsiyum + Asetilsalisilik Asit
ATC Kodu C10BX08
Birim Miktar 10+75
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Kalp Damar Sistemi > Lipid Metabolizması için Kombinasyonlu İlaçlar
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ATOPIR 10/75 mg 30 kapsül { Inventim } Barkodu