Neutec Inhaler İlaçları › ATODIP 10 mg/20 mg 30 film kaplı tablet { Neutec Inhaler } › Kullanma Talimatı

ATODIP 10 mg/20 mg 30 film kaplı tablet { Neutec Inhaler } Kullanma Talimatı

Amlodipin + Atorvastatin }

Kalp Damar Sistemi > Lipid Metabolizması için Kombinasyonlu İlaçlar Neutec İlaç San. Tic.A.Ş. | Güncelleme : 18 December  2015

ATODİP 10 mg/20 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

 • Etken Madde

  Her bir film kaplı tablet 10 mg amlodipine eşdeğer miktarda 13,86 mg amlodipin besilat ve 20 mg atorvastatine eşdeğer miktarda 20,72 mg atorvastatin kalsiyum içerir.

 • •  Yardımcı madde(ler):Mikrokristalin selüloz, laktoz monohidrat DC (inek sütü kaynaklı), kalsiyum hidrojen fosfat dihidrat, krospovidon, magnezyum stearat, opadry II 85G34785 pink [lesitin (soya) (E322), makrogol/PEG, talk, titanyum dioksit (E171), kırmızı demir oksit (E172), polivinil alkol]

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. ATODIP nedir ve ne için kullanılır?

  2. ATODIP’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. ATODIP nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. ATODIP’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.ATODIP nedir ve ne için kullanılır?

  ATODİP pembe, bikonveks, yuvarlak film kaplı tabletlerdir.

  ATODİP 30 ve 90 film kaplı tablet içeren Alu/Alu blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

  ATODİP ağız yolu ile alınır ve her tablet 10 mg amlodipine eşdeğer miktarda 13,86 mg amlodipin besilat, 20 mg atorvastatine eşdeğer miktarda 20,72 mg atorvastatin kalsiyum içerir. ATODİP’in bileşiminde amlodipin (kalsiyum kanal blokörü olan bir ilaç) ve atorvastatin (statin) adında diğer bir ilaç olmak üzere iki etkin madde bulunur ve doktorunuz her iki ilacın kullanımının uygun olduğunu düşündüğünde bu ilacı size verecektir. Amlodipin yüksek kan basıncı (hipertansiyon) ve/veya angina adı verilen belirli tip göğüs ağrısının tedavisinde kullanılır. Atorvastatin kolesterolü ve trigliseridi düşürür; eğer kalp hastalığı için artmış riskiniz varsa, bu riskin azaltılması için de kullanılabilir.

  Yüksek kan basıncı (hipertansiyon); kan basıncının anormal olarak ısrarcı bir şekilde yüksek olmasına ait bir medikal durumdur ve kalp-damar rahatsızlıklarının (anjina, kalp krizi, inme) bir risk faktörüdür.

  Hipertansiyon: Yüksek kan basıncı, kanın damarlara yaptığı baskıdan oluşur. Amlodipin damarların genişlemesini, kanın damarlarda daha kolay dolaşmasını sağlayarak kan basıncını düşürür.

  Angina, kalp kasının bir kısmına yeterli kan gitmediğinde oluşan ağrı veya rahatsızlık hissidir. Angina genellikle göğüs bölgesinde baskı veya sıkıştırıcı ağrı şeklinde hissedilir. Bazen bu ağrı kollarda, omuzlarda, boyunda, çenede veya sırtta da hissedilir; amlodipin bu ağrıyı geçirebilir.

  Kolesterol, normal büyüme için gerekli olan, vücutta doğal olarak oluşan bir maddedir. Ancak, eğer kanınızda çok fazla kolesterol olursa; kan pıhtısı ve kalp-damar olayları riskini artıracak şekilde kan damarı duvarlarınız üzerinde birikebilir ve damarların daralmasına ve sonuçta tıkanmasına yol açabilir. Kalp hastalığının en genel nedenlerinden biri budur.


 • 2.ATODIP kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ATODIP'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • • Amlodipine veya atorvastatine veya herhangi bir kalsiyum kanal blokörüne karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılık),

 • • Bu ilacın içeriğindeki herhangi bir bileşene (bunlar, kullanma talimatının başında listelenmiştir) karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılık),

 • • Karaciğerinizi etkileyen bir hastalığınız varsa ya da geçirdiyseniz,

 • • Karaciğer fonksiyon testlerinizde açıklanamayan anormal sonuçlarınız olduysa,

 • • Çocuk doğurma potansiyeliniz varsa ve uygun bir doğum kontrol yöntemi kullanmıyorsanız,

 • • Hamileyseniz, hamile kalmaya çalışıyorsanız ya da emziriyorsanız,

 • • Mantar hastalıklarının tedavisinde kullanılan ketokonazol, itrakonazol veya bir antibiyotik olan telitromisin kullanıyorsanız.

 • • Şiddetli düşük kan basıncınız varsa (hipotansiyon)

 • • Aort kalp kapakçığınızda daralma varsa (aortik stenoz) veya kardiyojenik şok (kalbinizin vücudunuza yeterli kan sağlayamadığı bir durum) durumunuz varsa

 • • Bir kalp krizi sonrası kalp yetmezliğinden yakınıyorsanız

 • • Bağışıklık sisteminin çalışmasını değiştiren bir ilaç olan siklosporin, AIDS (HIV) tedavisinde kullanılan tipranavir ile ritonavir kombinasyonu ve Hepatit C tedavisinde kullanılan telaprevir ile birlikte ATODİP kullanımından kaçınılmalıdır.

 • ATODİP lesitin (soya yağı) ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa, bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

  ATODIP'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • • Şiddetli solunum yetmezliğiniz var ise

 • • Ağızdan ya da enjeksiyon yolu ile fusidik asit (bakteri enfeksiyonu tedavisinde kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız veya son 7 gün içerisinde kullandıysanız. Fusidik asit ve ATODİP kombinasyonu ciddi kas problemlerine (rabdomiyoliz) neden olabilir.

 • • Böbrek problemleriniz varsa,

 • • Tiroid beziniz normalden az çalışıyorsa (hipotiroidizm),

 • • Tekrarlayan veya açıklanamayan kas ağrısı, kişisel veya ailesel bir genetik kas problemi öykünüz varsa,

 • • Diğer kolesterol (lipid) düşürücü ilaçlar (örn. diğer ‘statinler’ veya ‘fibrat’ ilaçlar) ile tedavi sırasında önceden kas problemleri yaşadıysanız,

 • • Düzenli olarak çok miktarda alkol alıyorsanız,

 • • Geçmişte karaciğerinizi etkileyen bir hastalık geçirdiyseniz,

 • • 70 yaşından büyük iseniz,

 • •  Şeker hastalığı açısından risk faktörleriniz var ise

 • • Beyin içi kanama ile birlikte inme geçirdiyseniz veya önceki inmelerden kaynaklanan beyinde sıvı kesecikleriniz varsa

 • Eğer bunlardan herhangi biri sizin için geçerli ise kas sistemi ile ilgili yan etkiler açısından risklerinizi öngörebilmek için doktorunuz ATODİP tedavisi öncesinde ve sırasında kan testleri yapmaya ihtiyaç duyacaktır. Kasla ilişkili yan etkilerin, örneğin rabdomiyolizin, eş zamanlı olarak belli ilaçların alınmasıyla arttığı bilinmektedir (Bkz. “Diğer ilaçlarla birlikte kullanım”). Tanımlanamayan kas ağrısı, hassasiyeti ya da zayıflığı şikayetlerini, özellikle de kırıklık ya da ateş ile birlikte seyrediyorsa, derhal doktorunuza bildiriniz.

  Eğer daha önce inme ve ağır solunum yetmezliği geçirdiyseniz doktorunuza söyleyiniz; doktorunuz sizin için en uygun tedaviye ve doza karar verirken bunu dikkate alacaktır.

  Bağışıklık sisteminin çalışmasını değiştiren bir ilaç olan siklosporin, AIDS (HIV) tedavisinde kullanılan tipranavir ile ritonavir kombinasyonu ve Hepatit C tedavisinde kullanılan telaprevir ile birlikte ATODİP kullanımından kaçınılmalıdır.

  AIDS (HIV) tedavisinde kullanılan lopinavir ile ritonavir, darunavir ile ritonavir, fosamprenavir ile ritonavir, sakinavir ile ritonavir kombinasyonları, fosamprevir, nelfinavir; Hepatit C tedavisinde kullanılan boceprevir ile birlikte ATODİP kullanırken doktorunuz dozunuzu uygun şekilde ayarlayacaktır.

  Statinlerin kan şekerini yükseltebildiğine ve şeker hastalığına (diyabet) yakalanma riski yüksek olan kişilerde şeker hastalığı tedavisi başlamayı gerektirebileceğine dair kanıtlar mevcuttur.

  Ancak bu risk, statinlerin damar hastalığını azaltma faydasının yanında daha düşüktür ve bu nedenle tedaviyi bırakma nedeni olmamalıdır.

  Diyabet (şeker hastalığı) olma riski taşıyan kişiler, statin kullanırken hekimler tarafından izlenmelidir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ATODIP'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ATODİP’i günün herhangi bir saatinde aç veya tok karnına, tek doz halinde alabilirsiniz.

  Greyfurt suyu: ATODİP kullanırken, greyfurt yemeyiniz veya greyfurt suyu içmeyiniz.

  Alkol: ATODİP kullanırken yüksek miktarda alkol almaktan kaçınınız. Daha fazla bilgi için “ATODİP’i dikkatli kullanınız” bölümüne bakınız.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gebe iseniz veya gebe kalmaya çalışıyorsanız ATODİP’i kullanmayınız.

  Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar, ATODİP veya herhangi bir ilaç kullanırken yeterli doğum kontrol önlemi almalıdır. Eğer bu ilacı alırken gebe kalırsanız, tedavi kesilecek ve anne karnındaki bebek ile ilgili potansiyel tehlike hakkında doktorunuz size bilgi verecektir.

  Herhangi bir ilaç kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız ATODİP’i kullanmayınız. Amlodipinin küçük miktarlarda anne sütüne geçtiği gösterilmiştir. Anne sütü alan bebeklerde advers reaksiyon meydana gelme potansiyeli nedeniyle, ATODİP alan anneler emzirmemelidir.

  Araç ve makina kullanımı

  Bu ilacı aldıktan sonra baş dönmesi hissederseniz araç veya makine kullanmayınız.

  ATODIP'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  ATODİP 10 mg/20 mg film kaplı tablet laktoz monohidrat içerir. Eğer daha önce doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlık) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  ATODİP lesitin (soya yağı) ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa, bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Alternatif olarak, rabdomiyoliz olarak bilinen önemli bir iskelet kası yıkımı durumunu ve miyopatiyi içeren yan etkilerin risk veya şiddetini artırabilir. (Bölüm 4’te tanımlanmıştır.).

 • • Bazı antibiyotikler örn. rifampin veya ‘makrolid antibiyotikleri’ örn. eritromisin, klaritromisin, telitromisin, fusidik asit veya mantara bağlı enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar örn. ketokonazol, itrakonazol

 • • Lipid seviyelerini kontrol altında tutmak için kullanılan ilaçlar: Fibratlar (örn: gemfibrozil), niasin veya kolestipol

 • • Kalp ritmini kontrol etmek için kullanılan ilaçlar örn. amiodaron, diltiazem, verapamil

 • •  Sara tedavisinde kullanılan antikonvülzan ilaçlar örn. karbamazepin, fenobarbital, fenitoin, fosfenitoin, primidon

 • • Bağışıklık sisteminizin çalışmasını değiştirmek için kullanılan ilaçlar. örn. Siklosporin, takrolimus, sirolimus, temsirolimus, everolimus

 • • İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV) tedavisinde kullanılan ilaçlar örn. ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, fosamprenavir ve nelfinavir; tipranavir ile ritonavir, lopinavir ile ritonavir, darunavir ile ritonavir, fosamprenavir ile ritonavir, sakinavir ile ritonavir kombinasyonları

 • • Hepatit C tedavisinde kullanılan ilaçlar örn. telaprevir, boceprevir

 • •  Varfarin (kan inceltici bir ilaç)

 • • Antiasitler (mide asidini azaltmak için)

 • • Doğum kontrolü için kullanılan oral ilaçlar

 • • Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar örn. nefazodon ve imipramin

 • • Ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar örn. nöroleptikler (klorpromazin gibi)

 • • Kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan ilaçlar örn. beta blokörler (bisoprolol, karvedilol, metoprolol gibi)

 • • Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar örn. anjiyotensin II antagonistleri (losartan, irbesartan, olmesartan gibi), anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri (benazepril, lizinopril, ramipril gibi) ve diüretikler (idrar akışını artıran ilaçlar) (hidroklorotiyazid gibi)

 • • Yüksek tansiyon ya da anjina (kalbi besleyen damarların daralması / tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı) için kullanılan bazı kalsiyum kanal blokörleri; örneğin verapamil, diltiazem

 • • Yüksek tansiyon ve prostat tedavisinde kullanılan alfa blokörler (prazosin, alfuzosin, doksazosin, tamsulosin, terazosin gibi)

 • • Amifostin (kanser tedavisinde kullanılır)

 • •  Sildenafil (peniste sertleşme güçlüğü için)

 • • Dantrolen ve baklofen (kas gevşeticiler)

 • •  Steroidler (iltihabı ve bağışıklık yanıtını önleyen veya baskılayan ilaçlar) (prednizolon gibi)

 • •  Sarı kantaron isimli reçetesiz bitkisel ürün

 • • Kolşisin (gut hastalığı için kullanılan bir ilaç)

 • • Bir bakteriyel enfeksiyonu tedavi etmek için ağızdan fusidik asit içeren ilaç kullanmanız gerekiyorsa, bu ilacı geçici olarak kullanmayı bırakmanız gerekecektir. ATODİP'e yeniden başlamanın ne zaman uygun olduğunu doktorunuz size söyleyecektir. ATODİP’i fusidik asit ile kullanmak nadiren kas zayıflığına, hassasiyetine veya ağrıya (rabdomiyoliz) yol açabilir. Rabdomiyoliz ile ilgili daha fazla bilgi için Bölüm 4’e bakınız.

 • ATODİP aşağıdaki ilaçları etkileyebilir veya aşağıdaki ilaçlardan etkilenebilir:

 • • Rifampisin, eritromisin, klaritromisin (antibiyotikler)


 • 3.ATODIP nasıl kullanılır ?

  Olağan başlangıç dozu günde bir defa 5 mg/10 mg ATODİP tablettir. Maksimum doz 10 mg/80 mg’dır. Doktorunuz ATODİP dozuna; sizin bireysel durumunuzu değerlendirerek karar verecektir.

  ATODİP kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  Kullanacağınız tabletleri elinizde bulundurmanız önemlidir. Doktorunuzu görmeden önce tabletlerinizin bitmesini beklemeyiniz.

  Uygulama yolu ve metodu

  Ağızdan alınır. Bütün olarak su ile birlikte alınmalıdır.

  ATODİP günün herhangi bir saatinde aç veya tok olarak tek doz halinde uygulanmalıdır.

  Ancak, tabletinizi her gün aynı saatte almaya çalışınız.

  Doktorunuzun diyet önerilerini dikkate alınız, özellikle yağ açısından kısıtlı diyet alınız, sigara içmeyiniz ve düzenli olarak egzersiz yapınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda ve ergenlerde kullanımı:

  Yaşlılarda kullanımı

  ATODİP’in çocuklarda ve ergenlerde kullanımı önerilmemektedir.

  Yaşlılarda kullanımı:

  Doktorunuza danışınız.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.

  ATODİP’in etkin maddelerinden amlodipin yüksek oranda kan proteinlerine bağlandığı için kan diyalizinin amlodipin temizlenmesini (klerensini) önemli ölçüde arttırması beklenmemektedir.

  ATODİP’in diğer etkin maddesi olan atorvastatin de yüksek oranda kan proteinlerine bağlandığı için kan diyalizinin atorvastatin temizlenmesini (klerensini) önemli ölçüde arttırması beklenmemektedir.

  Karaciğer yetmezliği:

  ATODİP karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

  Eğer ATODİP ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ATODIP kullanırsanız

  Kullanmadığınız tabletleri, ambalajı ve kutuyu yanınıza alınız, böylece hastane personeli ne kadar ilaç aldığınızı kolaylıkla söyleyebilir.

  ATODİP’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ATODIP'i kullanmayı unuttuysanız

  Bir dozunuzu almayı unutursanız, bir sonraki dozu kullanmanız gereken zamanda alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ATODIP ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz ATODİP’i ne kadar süre kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

  Doktorunuz size söylemedikçe, ilacınızı kesmeyiniz.

  Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri  Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
  Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
  Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
  Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Neutec İlaç San. Tic.A.Ş.
  Satış Fiyatı 54.13 TL [ 21 Jan 2022 ]
  Önceki Satış Fiyatı 54.13 TL [ 14 Jan 2022 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8680881094934
  Etkin Madde Amlodipin + Atorvastatin
  ATC Kodu C10BX03
  Birim Miktar 10+20
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 30
  Kalp Damar Sistemi > Lipid Metabolizması için Kombinasyonlu İlaçlar
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  ATODIP 10 mg/20 mg 30 film kaplı tablet { Neutec Inhaler } Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  21 Jan 202254.13 TL
  14 Jan 202254.13 TL
  10 Jan 202254.13 TL
  7 Jan 202254.13 TL
  5 Jan 202254.13 TL
  3 Jan 202254.13 TL
  2022 / 2008 İlaç Fiyatları