Ulm İlaçları › ATODIP 10 mg/10 mg 30 film kaplı tablet › Kullanma Talimatı

ATODIP 10 mg/10 mg 30 film kaplı tablet Kullanma Talimatı

Amlodipin + Atorvastatin }

Kalp Damar Sistemi > Lipid Metabolizması için Kombinasyonlu İlaçlar Ulm İlaç Sanayi Ticaret Limited Şirketi | Güncelleme : 13 September  2013

ATODİP 10 mg/10 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

«

Etken Madde

Her bir film kaplı tablet 10 mg amlodipine eşdeğer miktarda 13,86 mg amlodipin besilat ve 10 mg atorvastatine eş değer miktarda 10,36 mg atorvastatin kalsiyum içerir.

Yardımcı madde(ler)\Mikrokristalin selüloz, laktoz monohidrat DC, kalsiyum hidrojen fosfat dihidrat, krospovidon, magnezyum stearat, lesitin (soya) (E322), makrogol/PEG 3350, talk, titanyum dioksit (H171), siyah demir oksit (E172 i), kırmızı demir oksit (E172 ii), sarı demir oksit (El72 iii), polivinil alko1.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ATODIP nedir ve ne için kullanılır?

2. ATODIP’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ATODIP nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ATODIP’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ATODIP nedir ve ne için kullanılır?

ATODİP pembe, bikonveks, yuvarlak film kaplı tabletlerdir.

ATODİP 30 ve 90 film kaplı tablet içeren Alu/Alu blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

ATODİP ağız yolu ile alınır ve her tablet 10 mg amlodipine eşdeğer miktarda 13,86 mg amlodipin besilat, 10 mg atorvastatine eşdeğer miktarda 10,36 mg atorvastatin kalsiyum içerir. ATODİP’in bileşiminde amlodipin (kalsiyum kanal blokörü olan bir ilaç) ve atorvastatin (statin) adında diğer bir ilaç olmak üzere iki etkin madde bulunur ve doktorunuz her iki ilacın kullanımının uygun olduğunu düşündüğünde bu ilacı size verecektir. Amlodipin yüksek kan basıncı (hipertansiyon) ve/veya angina adı verilen belirli tip göğüs ağrısının tedavisinde kullanılır. Atorvastatin kolesterolü ve trigliseridi düşürür; eğer kalp hastalığı için artmış riskiniz varsa, bu riskin azaltılması için de kullanılabilir.

Yüksek kan basıncı (hipertansiyon); kan basıncının anormal olarak ısrarcı bir şekilde yüksek olmasına ait bir medikal durumdur ve kalp-damar rahatsızlıklarının (anjina, kalp krizi, inme) bir risk faktörüdür.

Hipertansiyon: Yüksek kan basıncı, kanın damarlara yaptığı baskıdan oluşur. Amlodipin damarların genişlemesini, kanın damarlarda daha kolay dolaşmasını sağlayarak kan basıncını düşürür.

Angina, kalp damar kasının bir kısmına yeterli kan gitmediğinde oluşan ağrı veya rahatsızlık hissidir. Angina genellikle göğüs bölgesinde baskı veya sıkıştırıcı ağrı şeklinde hissedilir. Bazen bu ağrı kollarda, omuzlarda, boyunda, çenede veya sırtta da hissedilir; amlodipin bu ağrıyı geçirebilir.

Kolesterol, normal büyüme için gerekli olan, vücutta doğal olarak oluşan bir maddedir. Ancak, eğer kanınızda çok fazla kolesterol olursa; kan pıhtısı ve kalp-damar olayları riskini artıracak şekilde kan damarı duvarlarınız üzerinde birikebilir ve damarların daralmasına ve sonuçta tıkanmasına yol açabilir. Kalp hastalığının en genel nedenlerinden biri budur.


2.ATODIP kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ATODIP'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

* Amlodipine veya atorvastatine veya herhangi bir kalsiyum kanal blokörüne karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılık),

• Bu ilacın içeriğindeki herhangi bir bileşene (bunlar, kullanma talimatının başında listelenmiştir) karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılık),

• Karaciğerinizi etkileyen bir hastalığınız varsa ya da geçirdiyseniz,

• Karaciğer fonksiyon testlerinizde açıklanamayan anormal sonuçlarınız olduysa,

• Çocuk doğurma potansiyeliniz varsa ve uygun bir doğum kontrol yöntemi kullanmıyorsanız,

• Hamileyseniz, hamile kalmaya çalışıyorsanız ya da emziriyorsanız,

• Mantar hastalıklarının tedavisinde kullanılan ketokonazol, itrakonazol veya bir antibiyotik olan telitromisin kullanıyorsanız.

ATODIP'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Böbrek problemleriniz varsa,

• Tiroid beziniz normalden az çalışıyorsa (hipotiroidizm),

• Tekrarlayan veya açıklanamayan kas ağrısı, kişisel veya ailesel bir genetik kas problemi öykünüz varsa,

• Diğer kolesterol (lipid) düşürücü ilaçlar (öm. diğer ‘statinler’ veya ‘fıbrat’ ilaçlar) ile tedavi sırasında önceden kas problemleri yaşadıysanız,

• Düzenli olarak çok miktarda alkol alıyorsanız,

• Geçmişte karaciğerinizi etkileyen bir hastalık geçirdiyseniz,

• 70 yaşından büyük iseniz,

• Şeker hastalığı açısından risk faktörleriniz var ise.

Eğer bunlardan herhangi biri sizin için geçerli ise kas sistemi ile ilgili yan etkiler açısından risklerinizi öngörebilmek için doktorunuz ATODİP tedavisi öncesinde ve sırasında kan testleri yapmaya ihtiyaç duyacaktır. Kasla ilişkili yan etkilerin, örneğin rabdomiyolizin, eş zamanlı olarak belli ilaçların alınmasıyla arttığı bilinmektedir (Bkz. “Diğer ilaçlarla birlikte kullanım”). Tanım lan am ay an kas ağrısı, hassasiyeti ya da zayıflığı şikayetlerini, özellikle de kırıklık ya da ateş ile birlikte seyrediyorsa, derhal doktorunuza bildiriniz. Eğer daha önce inme geçirdiyseniz doktorunuza söyleyiniz; doktorunuz sizin için en uygun tedaviye ve doza karar verirken bunu dikkate alacaktır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ATODIP'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ATODİP’i günün herhangi bir saatinde aç veya tok kamına, tek doz halinde alabilirsiniz. Greyfurt suyu: ATODİP kullanırken, greyfurt yemeyiniz veya greyfurt suyu içmeyiniz.

Alkol: ATODİP kullanırken yüksek miktarda alkol almaktan kaçınınız. Daha fazla bilgi için “ATODİP’i dikkatli kullanınız” bölümüne bakınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebe iseniz veya gebe kalmaya çalışıyorsanız ATODİP’i kullanmayınız.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar, ATODİP veya herhangi bir ilaç kullanırken yeterli doğum kontrol önlemi almalıdır. Eğer bu ilacı alırken gebe kalırsanız, tedavi kesilecek ve cenin ile ilgili potansiyel tehlike hakkında doktorunuz size bilgi verecektir.

Herhangi bir ilaç kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan Önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız ATODİP’i kullanmayınız. Anne sütü alan bebeklerde advers reaksiyon meydana gelme potansiyeli nedeniyle, ATODİP alan anneler emzirmemelidir.

Araç ve makina kullanımı

ATODİP’in araç ve makine kullanımı üzerindeki etkisini belirlemek için çalışma yapılmamıştır. Bununla birlikte, ATODİP’in amlodipin bileşeninin farmakodinamik özellikleri temelinde, araç ve makine kullanımı sırasında baş dönmesi oluşabileceği dikkate alınmalıdır.

ATODIP'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Laktoz uyarısı

ATODİP 10 mg/10 mg film kaplı tablet her dozunda 235,78 mg laktoz monohidrat içerir. Eğer daha önce doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Lesitin (soya) uyarısı

ATODİP lesitin (soya yağı) ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa, bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 • Bazı antibiyotikler öm. rifampin veya ‘makrolid antibiyotikleri’ öm. eritromisin, klaritromisin, telitromisin veya mantara bağlı enfeksiyonlann tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar örn. ketokonazol, itrakonazol
 • Lipid seviyelerini kontrol altında tutmak için kullanılan ilaçlar: Fibratlar (öm: gemfibrozil), niasin veya kolestipol
 • Kalp ritmini kontrol etmek için kullanılan ilaçlar örn. amidaron, diltiazem
 • Antikonvülzan ilaçlar öm. karbamazepin, fenobarbital, fenitoin, fosfenitoin, primidon
 • Bağışıklık sisteminizin çalışmasını değiştirmek için kullanılan ilaçlan öm. siklosporin
 • İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV)    tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Varfarin (kan inceltici bir ilaç)
 • Antiasitler (hazımsızlık için)
 • Doğum kontrolü için kullanılan oral ilaçlar
 • Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar öm. nefazodon ve imipramin
 • Ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar öm. nöroleptikler (klorpromazin gibi)
 • Kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan ilaçlar öm. beta blokörler (bisoprolol, karvedilol, metoprolol gibi)
 • Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar öm. anjiyotensin II antagonistleri (losartan, irbesartan, olmesartan gibi), ADE inhibitörleri (benazepril, lizinopril, ramipril gibi) ve diüretikler (idrar akışını artıran ilaçlar) (hidroklorotiyazid gibi)
 • Yüksek tansiyon ya da anjina (kalbi    besleyen damarların daralması    / tıkanması    ile ortaya
 • çıkan göğüs ağrısı) için kullanılan    bazı kalsiyum kanal blokörleri;    örneğin    verapamil,

  diltiazem

  • Yüksek tansiyon ve prostat tedavisinde kullanılan alfa blokörler (prazosin, alfuzosin, doksazosİn, tamsulosin, terazosin gibi)

 • Amifostin (kanser tedavisinde kullanılır)
 • Sildenafil (peniste sertleşme güçlüğü için)
 • • Dantrolen ve baklofen (kas gevşeticiler)

  • Steroidler (iltihabı ve bağışıklık yanıtını önleyen veya baskılayan ilaçlar) (prednizolon gibi)

 • Sarı kantaron isimli reçetesiz ilaç
 • Kolşisin (gut hastalığı için kullanılan bir ilaç)

 • 3.ATODIP nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Olağan başlangıç dozu günde bir defa 5 mg/10 mg ATODİP tablettir. Maksimum doz 10 mg/80 mg’dır. Doktorunuz ATODİP dozuna; sizin bireysel durumunuzu değerlendirerek karar verecektir.

  ATODİP kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  Kullanacağınız tabletleri elinizde bulundurmanız önemlidir. Doktorunuzu görmeden önce tabletlerinizin bitmesini beklemeyiniz.

  Uygulama yolu ve metodu

  Ağızdan alınır. Bütün olarak su ile birlikte alınmalıdır.

  ATODİP günün herhangi bir saatinde aç veya tok olarak tek doz halinde uygulanmalıdır. Ancak, tabletinizi her gün aynı saatte almaya çalışınız.

  Yaşlılarda kullanımı

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.

  ATODİP’in etkin maddelerinden amlodipin yüksek oranda kan proteinlerine bağlandığı için kan diyalizinin amlodipin temizlenmesini (klerensini) önemli ölçüde arttırması beklenmemektedir.

  ATODİP’in diğer etkin maddesi olan atorvastatin de yüksek oranda kan proteinlerine bağlandığı için kan diyalizinin atorvastatin temizlenmesini (klerensini) önemli ölçüde arttırması beklenmemektedir.

  Karaciğer yetmezliği:

  ATODİP karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

  Eğer ATODİP’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ATODIP kullanırsanız

  ATODİP 'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Kullanmadığınız tabletleri, ambalajı ve kutuyu yanınıza alınız, böylece hastane personeli ne kadar ilaç aldığınızı kolaylıkla söyleyebilir.

  ATODIP'i kullanmayı unuttuysanız

  Bir dozunuzu almayı unutursanız, bir sonraki dozu kullanmanız gereken zamanda alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ATODIP ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz ATODIP’i ne kadar süre kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

  Doktorunuz size söylemedikçe, ilacınızı kesmeyiniz.

  ATODİP’in nasıl kullanılacağına ilişkin herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
  Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Ulm İlaç Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Geri Ödeme KoduGeri Ödemede Değil
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8697935090750
Etkin Madde Amlodipin + Atorvastatin
ATC Kodu C10BX03
Birim Miktar 10+10
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Kalp Damar Sistemi > Lipid Metabolizması için Kombinasyonlu İlaçlar
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ATODIP 10 mg/10 mg 30 film kaplı tablet Barkodu