› › Kullanma Talimatı

AS-PINEKS 15 mg 28 ağızda dağılabilir tablet Kullanma Talimatı

Olanzapin }

Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Olanzapin Apotex İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti | Güncelleme : 4 October  2019

AS-PİNEKS 15 mg ağızda dağılabilir tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

:Olanzapin

Her ağızda dağılabilir tablet 15 mg olanzapin içerir.

*

Yardımcı maddeler

Mannitol, mikrokristalin selüloz (PH 102), karboksimet il selüloz kalsiyum, sükraloz, magnezyum stearat, kolloidal silikon dioksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AS-PINEKS nedir ve ne için kullanılır?

2. AS-PINEKS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AS-PINEKS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AS-PINEKS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.AS-PINEKS nedir ve ne için kullanılır?

AS-PİNEKS 28 tabletlik blister strip ambalajlarda kullanıma sunulmuş olup bir kutusunda her biri 14 ağızda dağılabilir tablet ihtiva eden 2 adet blister strip mevcuttur. AS-PİNEKS ağızda dağılabilir tabletler yuvarlak ve sarı renkli, düz yüzlü eğimli kenarlıdır. Tabletlerin bir tarafinda “APO”, diğer tarafinda “OL” ve altında “15” baskısı bulunmaktadır.

AS-PİNEKS antipsikotikler adı verilen bir ilaç grubuna aittir.

AS-PİNEKS, gerçekte var olmayan şeyleri duymak, görmek veya hissetmek, yanlış inanışlar, anormal şüphecilik, içine kapanmak gibi semptomların eşlik ettiği bir hastalığın tedavisinde kullanılır. Ayrıca bu hastalığı yaşayan hastalar kendilerini depresif, endişeli veya gergin hissedebilirler.

AS-PİNEKS, coşkulu ve fazlasıyla enerjik hissetme, normalden çok daha az uykuya ihtiyaç duyma, birbirini kovalayan fikirler öne sürerek çok hızlı konuşma ve bazen aşırı sinirlilik gibi semptomların eşlik ettiği bir durumu tedavi etmek için kullanılır. Ayrıca bu durumla birlikte olabilen duygudurum iniş (deprese) ve çıkışlarını engelleyen bir duygudurum dengeleyicidir.

AS-PİNEKS benzer durumların tedavisi için 13-17 yaş arasındaki ergen hastalarda da kullanılabilir.


2.AS-PINEKS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AS-PINEKS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer, olanzapine veya AS-PİNEKS’in içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız varsa). Alerjik reaksiyon döküntü, kaşınma, yüzde şişme, dudaklarda şişme veya nefes darlığı şeklinde tanınabilir. Bunlardan herhangi biri olursa doktorunuza danışınız.

• Eğer, daha önceden dar açılı glokom gibi tanısı konulmuş göz problemleriniz varsa.

AS-PINEKS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Bu tip ilaçlar, başlıca yüz ve dilde anormal hareketlere neden olabilirler. Eğer AS-PİNEKS verildikten sonra bunları yaşarsanız, doktorunuza bildiriniz.

• Bu tip ilaçlar, çok nadir olarak ateş, daha hızlı soluma, terleme, kas sertliği, uyuşukluk veya uykulu olma gibi belirtilerin beraber görülmesine neden olur. Bu durumun görülmesi halinde derhal doktorunuza başvurunuz.

• Ciddi yan etkilere yol açabileceğinden, AS-PİNEKS’in demansı (bunama) olan yaşlı hastalarda kullanımı tavsiye edilmez.

Eğer aşağıdaki hastalıklardan herhangi biri sizde varsa, doktorunuzla mümkün olduğunca çabuk temasa geçiniz:

• Şeker hastalığı (diyabet)

• Kalp hastalığı

• Karaciğer veya böbrek hastalığı

• Parkinson hastalığı

• Sara hastalığı (epilepsi)

• Prostat sorunları

• Barsak tıkanması (paralitik ileus)

• Kan hastalıkları

• İnme veya “minör” inme (inmenin geçici belirtileri)

Eğer demansınız (bunama) varsa, siz veya bakıcınız/akrabanız inme veya “minör” inme yaşayıp yaşamadığınızı doktorunuza söylemelidir.

Eğer 65 yaşın üzerindeyseniz doktorunuz rutin bir önlem olarak tansiyonunuzu takip edebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Çocuklar

AS-PİNEKS, 13 yaşın altındaki hastalar için uygun değildir.

AS-PINEKS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

AS-PİNEKS ve alkolün birlikte alınması uyku haline neden olabileceğinden, AS-PİNEKS ile birlikte hiç alkol alınmamalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuza danışmadan AS-PİNEKS’i hamilelik sırasında kullanmamalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

AS-PİNEKS az miktarda anne sütüne geçtiği için emzirme döneminde bu ilaç kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

AS-PİNEKS’in uykuya neden olma riski bulunmaktadır. Böyle bir durumda araç ve makine kullanmayınız. Doktorunuza danışınız.

AS-PINEKS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Mannitol kullanamayan hastalar, AS-PİNEKS'in mannitol içerdiğine dikkate etmelidirler.

AS-PİNEKS sukroz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

AS-PİNEKS’i kullanırken sadece doktorunuzun izin verdiği diğer ilaçlan alınız. AS-PİNEKS’in huzursuzluk tedavisinde kullanılan ilaçlarla, uyku ilaçlarıyla (sakinleştiriciler) ve ruhsal çöküntüye karşı olan ilaçlarla (antidepresanlar) birlikte kullanımı uyku hali hissetmenize neden olabilir.

AS-PİNEKS dozunuzu değiştirmeniz gerekebileceğinden, fluvoksamin (bir antidepresandır) ya da siprofloksasin (bir antibiyotiktir) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Parkinson hastalığı için ilaç alıyorsanız doktorunuza özellikle söyleyiniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.AS-PINEKS nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

AS-PİNEKS’i her zaman doktorunuzun size anlattığı şekilde kullanınız. Emin olmadığınız takdirde doktor veya eczacınıza sorunuz.

Doktorunuz kaç tane AS-PİNEKS tablet kullanmanız ve ilaca ne kadar süreyle devam etmeniz gerektiğine karar verecektir. AS-PİNEKS’in günlük dozu 5 ila 20 mg arasındadır. Belirtilerinizin tekrar görülmesi durumunda doktorunuza danışınız ancak doktorunuz söylemedikçe AS-PİNEKS kullanmayı bırakmayınız.

13-17 yaş arası ergenlerde tavsiye edilen başlangıç dozu 2,5-5 mg’dır. Uygun tedavi dozuna

AS-PİNEKS tableti doktorunuzun tavsiyesi üzerine günde bir kez alınız. Tabletlerinizi her gün aynı zamanda alınız. Tableti yemekler ile birlikte ya da tek başına almanız fark etmemektedir.

AS-PİNEKS tabletler kolayca kırılabildiğinden tableti tutarken dikkatli olunuz. Tabletler kırılabileceğinden tabletleri ıslak elle tutmayınız.

1. Tableti blisterden dikkatlice çıkardıktan sonra ağzınıza yerleştiriniz.

2. Tablet ağzınızda hemen eriyip kolayca yutulabilecektir.

Tabletinizi ayrıca bir bardak su, portakal suyu, elma suyu, süt veya kahve içine atıp karıştırabilirsiniz. Bazı içecekler ile karıştırıldığında karışımın rengi değişebilir ve karışım bulanıklaşabilir. Karışımı doğrudan içiniz.

Uygulama yolu ve metodu

AS-PİNEKS ağız yoluyla alınır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

AS-PİNEKS 13 yaşın altındaki hastalar için uygun değildir.

Özel kullanım durumları

Özel kullanımı yoktur.

Eğer AS-PİNEKS’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla AS-PINEKS kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla AS-PINEKS kullanırsanız

AS-PİNEKS’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

AS-PINEKS'i kullanmayı unuttuysanız

Tabletinizi hatırladığınız anda alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

AS-PİNEKS ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

Kendinizi daha iyi hissettiğinizde tabletleri kullanmayı bırakmayınız. Doktorunuzun söylediği sürece AS-PİNEKS almaya devam etmeniz önemlidir.

AS-PİNEKS’i aniden kullanmayı bırakırsanız terleme, uyuyamama, titreme, heyecan veya bulantı ve kusma görülebilir. Tedaviyi sonlandırmadan önce doktorunuz size kademeli olarak doz azaltmanızı önerebilir.

Bu ürünün kullanımıyla ilgili ilave sorularınız olursa doktorunuza ve eczacınıza sorunuz.

HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Apotex İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti
Satış Fiyatı 150.71 TL [ 4 Oct 2019 ]
Önceki Satış Fiyatı 150.71 TL [ 28 Sep 2019 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8698792050949
Etkin Madde Olanzapin
ATC Kodu N05AH03
Birim Miktar 15
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Olanzapin
İthal ( ref. ülke : Kanada ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

AS-PINEKS 15 mg 28 ağızda dağılabilir tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
4 Oct 2019150.71 TL
28 Sep 2019150.71 TL
20 Sep 2019150.71 TL
13 Sep 2019150.71 TL
6 Sep 2019150.71 TL
29 Aug 2019150.71 TL
23 Aug 2019150.71 TL
19 Aug 2019150.71 TL
2019 / 2008 İlaç Fiyatları