Sanovel İlaçları › ASMANEX TWISTHALER 400 mcg 30 doz inhalasyon {Schering-plough} › Kullanma Talimatı

ASMANEX TWISTHALER 400 mcg 30 doz inhalasyon {Schering-plough} Kullanma Talimatı

Mometazon Furoat }

Solunum Sistemi > Diğer İnhalanlar (solukla içeri çekilen ilaçlar) > MometazonInhalant (İçe çekerek) Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 19 April  2013

ASMANEX TWİSTHALER 400 mikrogram Toz İnhaler İnhalasyon yoluyla kullanılır.

Etken Madde

400 mikrogram mometazon furoat

Yardımcı maddeler

Laktoz anhidröz (eser miktarda süt proteini içerir)

Bu ilacı kullanmadan önce bu NI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. ilaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ASMANEX TWISTHALER nedir ve ne için kullanılır?

2. ASMANEX TWISTHALER’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ASMANEX TWISTHALER nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ASMANEX TWISTHALER’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ASMANEX TWISTHALER nedir ve ne için kullanılır?

• ASMANEX TWİSTHALER Toz İnhaler kutuda, folyo içinde 30 doz içeren, çok dozlu, nefesle harekete geçirilen 400 mikrogram/inhalasyon doz ayarlı ambalajlarda bulunan lokal antienflamatuvar özelliklere sahip topikal bir glukokortikosteroiddir.

• İnhalerin ağız parçası beyaz renkte olup, bordo renkteki tabanında bir doz gösterge (sayaç) penceresi bulunmaktadır. Bu dijital gösterge, kalan dozların sayısını belirtmektedir. İnhalerin ağız parçası ağıza yerleştirilerek ilaç ağızdan alınan nefesle akciğerlere çekilir.

• ASMANEX TWİSTHALER, erişkin ve 12 yaşından büyük ergen hastalar tarafından inhalasyonla kullanılan ve doğrudan doğruya akciğerlerine ulaşan, kuru toz halinde mometazon furoat içerir. Her inhalasyon (uygulama), akciğerlere 400 mikrogram etkin madde (mometazon furoat) verilmesini sağlar. Mometazon furoat, kortikosteroidler ya da daha kısa adıyla steroidler olarak bilinen bir ilaç grubunun üyesidir. Kortikosteroidler, sahip oldukları antienflamatuvar etki nedeniyle, astım ataklarının

önlenmesinde kullanılır. Akciğerlerdeki küçük hava geçitlerinde mevcut şişliğin ve tahrişin kortikosteroidler etkisiyle azalması, solunum sorunlarını hafifletir.

• ASMANEX TWİSTHALER, inatçı (persistan) astımın kontrol altında olmasını sağlamak amacıyla düzenli tedavide kullanılır; astım atakları geliştiğinde bunları gidermek amacıyla değil, hiçbir astım belirtisinin mevcut olmadığı zamanlarda bile düzenli olarak kullanılmalıdır. Astımın kontrol altında olması, ancak bu şekilde mümkündür.

• ASMANEX TWİSTHALER, orta ila çok şiddetli kronik obstrüktif (tıkayıcı) akciğer hastalığının (KOAH) semptomatik tedavisinde kullanılır.


2.ASMANEX TWISTHALER kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ASMANEX TWISTHALER'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

ASMANEX TWİSTHALER, mometazon furoata veya daha başka herhangi bir steroide (hormon türevi) veya süt proteinlerine karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Aşağıdaki özellikleri taşıyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz:

• Astımın kontrol altında olmasını sağlamak amacıyla, tablet ya da şurup şeklinde, başka bir steroid (hormon türevi)kullanıyorsanız; doktorunuz size doz ayarlanmasını önerecektir

• Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse,

Enjeksiyon yoluyla, ağızdan veya inhalasyon (nefes) yoluyla daha başka steroid ilaçlar kullanmaktaysanız bunu, ASMANEX TWİSTHALER 400 mikrogram Toz İnhaler kullanmaya başlamadan önce doktorunuza bildirmeniz, özellikle önemlidir.

ASMANEX TWISTHALER'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Tüberküloz (verem) hastasıysanız ya da daha önce tüberküloz (verem) geçirmişseniz

- Gözünüzde herpes simpleks (uçuk virüsü) enfeksiyonu ya da vücudunuzun herhangi bir yerinde veya derinizde başka bir tip enfeksiyon varsa

- Ağzınızda veya boğazınızda beyaz plaklar şeklinde kendini gösteren ve pamukçuk adı verilen mantar enfeksiyonu ortaya çıkarsa, tedaviye ihtiyaç duyacağınızdan, doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz sizden, ASMANEX TWİSTHALER tedavisini geçici olarak durdurmanızı isteyebilir veya farklı bir inhalerle tedavi edilmenizi kararlaştırabilir. Dozu aldıktan sonra ağzınızı suyla veya bir gargara sıvısıyla çalkalayıp daha sonra tükürmeniz, pamukçuk gelişmesinin önlenmesinde size yardımcı olabilir.

- Mometazon furoat, bronşları genişleten (bronkodilatör) bir ilaç olmayıp bronşların daralmasını veya astım ataklarını hızla ortadan kaldırmayı amaçlamadığından; bronşları genişleten ve etkisi çabuk ortaya çıkıp kısa süren bir inhaleri (astım atağını gideren ilaç) her zaman yanınızda bulundurmalısınız.

- Bu ilaçla tedavi olurken bir astım atağı gelişecek olursa ve astım atağını gideren (bronkodilatör) inhalerle geçmezse ya da soluk verirken dışarıya boşalttığınız hava miktarı azalırsa, derhal tıbbi yardım arayınız. Doktorunuza, astımınızın kötüleştiğini ve ilaç değiştirilmesine ihtiyaç duyuyor olabileceğinizi söyleyiniz.

- Bu ilacı aldıktan kısa süre sonra hırıltılı solunum veya solunum zorluğu gelişirse, derhal acil tıbbi yardım arayınız. Söz konusu belirtiler bu ilaca karşı alerjik reaksiyon meydana geldiğini işaret ediyor olabilir.

- ASMANEX TWİSTHALER kullanırken, kızamık veya suçiçeği hastası olan biriyle temastan sakının, başarılı olamazsanız doktorunuza söyleyiniz. Bu durum, özellikle çocuklarda önemlidir.

- ASMANEX TWİSTHALER gibi ilaçlarla uygulanan tedavi, vücuttaki normal steroid (hormon türevi) üretimini etkileyebilir. Uzun süre bu çeşit tedavi gören ergenlerin, akranlarına kıyasla daha yavaş büyümesi, bunun etkilerinden biri olabilir. Bu ilacı kullanan bir ergenseniz doktorunuz, zaman zaman boyunuzu kontrol edecektir.

- Tüm steroidler (hormon türevleri), özellikle uzun süre kullanıldıkları zaman, böbrek üstü bezlerinizin çalışmasını etkileyebilir. Doktorunuz bunu, düzenli aralıklarla yapacağı bir kan testiyle kontrol edecektir.

- Kullanmakta olduğunuz steroid (hormon türevleri) tabletlerini bırakarak steroid (hormon türevi), şurubu kullanmak üzere geçiş yapıyorsanız ve doktorunuz, kullandığınız dozu yavaş yavaş azaltmaktaysa; steroid (hormon türevi), tedavisiyle kontrol altında tutulmuş olan; gözlerde kaşınma, sulanma veya deri döküntüsü gibi alerji belirtileri ortaya çıkabilir. Bu belirtileri nasıl kontrol altına alabileceğinizi, doktorunuza sorun. Bunların yanı sıra eklem veya kas ağrıları, depresyon duyguları, yorgunluk veya uyku hali görülürse, doktorunuza söylemelisiniz.

- Şiddetli astım atakları, daha başka hastalıklar veya stresli durumlarda ayrıca steroid (hormon türevi) tabletleri veya şurubu almanız da gerekebilir. Doktorunuz size bu ilaçları, steroid (hormon türevi), kullanmakta olduğunu belirten, her zaman yanında taşıyacağınız bir uyarı kartıyla ve söz konusu ilaçları nasıl kullanacağınızı belirten bilgilerle birlikte verebilir.

- Hastaneye yatmanız gerekirse, bu ilacı ve kullandığınız tüm diğer ilaçları yanınızda götürüp kullanmaya devam etmeniz gerektiğini unutmayın.

Tedavi sırasında doktorunuz zaman zaman, özellikle de ASMANEX TWİSTHALER ile birlikte ağız yoluyla steroid (hormon türevi) kullanmaktayken bunu bıraktığınızda, akciğer fonksiyonunuzu test edebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ASMANEX TWİSTHALER, doktorunuz önermediği sürece hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. ASMANEX TWİSTHALER tedavisi sırasında bebek emzirilmesi önerilmez.

Araç ve makina kullanımı

İnhale mometazon furoatın araç ve makine kullanma becerileri üzerinde etkisi yoktur.

ASMANEX TWISTHALER'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ilaç, az miktarda (önerilen en yüksek doz kullanıldığında, günde 4.64 mg) laktoz (eser miktarda süt proteini içeren) içerir. Bu doz yan etki açısından sorun yaratması beklenmez. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (duyarlılığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Dozun inhale edilmesinden sonraki plazma konsantrasyonu çok düşük olduğundan, klinik olarak anlamlı ilaç etkileşimleri olası değildir. Ancak, güçlü CYP3A4 inhibitörleri (örneğin; ketokanozol, itrakanozol, nelfinavir, ritonavir) (mantar ya da viral infeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar) ile birlikte uygulandığında sistemik mometazon furoat maruziyetinde artış olabilir. Güçlü bir CYP3A4 enzim inhibitörü olan ketokonazolün mometazon furoat ile birlikte uygulanması, mometazon furoatın plazma konsantrasyonlarında artışa neden olur.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.ASMANEX TWISTHALER nasıl kullanılır ?

Yaşlılarda kullanımı

Hafif ile orta şiddette kalıcı astımı olan hastalar: Bu hastaların çoğunda önerilen başlangıç dozu, günde iki defa sabah ve akşam olmak üzere 400 mikrogramdır. Bazı hastalarda başlangıç dozu günde iki kez 200 mikrogramdır. Astımınız kontrol altına alındıktan sonra doktorunuz almanız gereken ASMANEX TWİSTHALER dozunu günde bir kez akşamları 200 mikrogram'a düşürebilir. Sizdeki astımın belirtilerine göre doktorunuz almanız gereken dozu artırabilir veya azaltabilir.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Şiddetli astımı olan hastalar: Önerilen başlangıç dozu, günde iki defa 400 mikrogramdır. Bu en yüksek dozdur. Azaltımın yavaş yapılması özellikle önerilir.

Şiddetli Kronik Obstrüktif (tıkayıcı) Akciğer Hastalığı (KOAH)' ı olan hastalar:

ASMANEX TWİSTHALER'in, KOAH'ı olan hastalar için önerilen günlük dozu 400 mikrogramdır (günde 1-2 puff).

Kullanmanız gereken dozu doktorunuz söylemedikçe değiştirmeyiniz. İlacınızı düzenli kullanınız.

Astım belirtileriniz düzeldiğinde, doktorunuz söylemedikçe bu ilacın kullanımına kendi kendinize son vermeyiniz.

Uygulama yolu ve metodu

Aşağıdaki talimatları dikkatle okuyunuz ve ASMANEX TWİSTHALER'i aşağıdaki talimatlara göre kullanınız:

1) İnhalerin açılması

İnhaleri folyo poşetinden çıkarınız. İnhalerin beyaz kapağını açmadan önce bordo renkli taban üzerindeki sayaç penceresi ile beyaz kapak üzerindeki çizgi birbirleriyle aynı hizada bulunmalıdır. İnhaleri, Şekil 1'de gösterildiği gibi, bordo renkli taban altta kalacak şekilde dik tutunuz. İnhaleri açmak için kapağı hareket ettirin. Bu işlemi; bordo tabanı tutarak, kapağı hafifçe bastırarak, saat yönünün tersine çevirerek çıkarınız. Bu sirada inhalerin sayaç penceresindeki numaranın bir sayı geriye gittiğini göreceksiniz. İnhaler kapağı açılırken, bordo renkli taban üzerindeki sayaç penceresi ile beyaz kapak üzerindeki çizgi birbirleriyle aynı hizada bulunmalıdır. Kapağı çıkardıktan sonra ilacınızı soluyuncaya kadar, inhaleri dik tutunuz.

Şekil 1.

2) İnhaleri beyaz ağız parçası dudağınıza dönük olacak şekilde ağzınıza yanaştırınız.

3) İlaç dozunun solunması

Dudaklarınızı inhalerin ağız parçasını çevreleyecek şekilde kapatınız ve daha sonra hızlı ve derin bir nefes alınız. (Şekil 2)

Şekil 2.

4) İnhaleri ağzınızdan çıkarınız ve nefesinizi 10 saniye kadar, ya da rahat edebildiğiniz bir süre tutunuz. İnhalerin içine nefesinizi vermeyiniz.

5) İnhalerin kapatılması

İnhalerinizi her kullanım sonrasında derhal kapatınız. Bir sonraki solunacak dozun yüklenebilmesi için, kapağın tam olarak döndürülmesi ve kapatılması gerekmektedir. Kapağı hafifçe bastırarak saat yönünde döndürünüz. "Klik" sesi duyduğunuzda kapak tam olarak kapanmış demektir (Şekil 3). Beyaz kapaktaki derin çizgi, sayaç penceresi ile aynı hizaya gelmiş olmalıdır. (Şekil 4)

Şekil 3.

Şekil 4.

İlacı soluduktan sonra ağzınızı su veya gargara ile çalkalayınız ve tükürünüz. Bu ağız içerisinde aft oluşumunu engeller.

İnhalerinizi her zaman temiz ve kuru tutunuz. Ağız parçasının dışını kuru bir bez ya da kağıt mendil ile temizleyiniz. İnhaleri yıkamayınız. Su ile temas etmesinden kaçınınız.

İnhalerin bordo renkteki tabanında bir doz gösterge (sayaç) penceresi bulunmaktadır. Bu dijital gösterge, kalan dozların sayısını belirtmektedir. Sayaç penceresindeki "01" sayısı, son dozun kaldığına işaret eder. Doz 01'den sonra sayaç penceresinde "00" belirir ve kapak kilitlenir. Bu durumdaki inhaler atılmalıdır. Sayaç doğru çalışmıyorsa, ASMANEX TWİSTHALER 400 mikrogram Toz İnhaler'i kullanmayın ve doktorunuza ya da eczacınıza iade ediniz.

Elinizin altında her an yeterli ilaç bulunduğuna emin olabilmek için doktorunuzdan, inhaler tamamen boşalmadan önce reçetenizi tekrarlamasını isteyiniz.

Belirtilerin ortadan kalkması için geçmesi gereken süre, hastadan hastaya değişir. Bazı hastalardaki belirtiler, ASMANEX TWİSTHALER 400 mikrogram Toz İnhaler tedavisine başlandıktan 24 saat sonra geçmeye başlar ama en fazla faydayı, en az 1-2 haftalık tedaviden sonra elde etmeniz mümkündür.

ASMANEX TWİSTHALER'ı ne süre kullanmanız gerektiğini, doktorunuz size söyleyecektir.

ASMANEX TWİSTHALER'ı kullanmayı doktorunuzun size belirttiği süreden önce bırakırsanız, belirtileriniz tekrar ortaya çıkabilir.

Eğer ASMANEX TWISTHALER'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ASMANEX TWISTHALER kullanırsanız

ASMANEX TWISTHALER 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ASMANEX TWISTHALER'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA11396
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699790550639
Etkin Madde Mometazon Furoat
ATC Kodu R03BA07
Birim Miktar 400
Birim Cinsi MCG
Ambalaj Miktarı 30
Solunum Sistemi > Diğer İnhalanlar (solukla içeri çekilen ilaçlar) > MometazonInhalant (İçe çekerek)
İthal ( ref. ülke : Fransa ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ASMANEX TWISTHALER 400 mcg 30 doz inhalasyon {Schering-plough} Barkodu