Terra İlaçları › ASIVIRAL 200 mg 25 tablet › Kullanma Talimatı

ASIVIRAL 200 mg 25 tablet Kullanma Talimatı

Asiklovir }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Virüslere Karşı Direkt Etkili İlaçlar > Asiklovir Terra İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 23 March  2012

ASİVİRAL Tablet 400 mg Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir tablet 400 mg asiklovir içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz, mikrokristalin selüloz, povidon, sodyum nişasta glikolat,

magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ASIVIRAL nedir ve ne için kullanılır?

2. ASIVIRAL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ASIVIRAL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ASIVIRAL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ASIVIRAL nedir ve ne için kullanılır?

ASİVİRAL, Herpes simplex virüs (HSV) tip 1 ve 2 virüslere karşı etkili antiviral bir ilaçtır.

ASİVİRAL etken madde olarak asiklovir içerir ve 25 tabletlik blisterlerde sunulmaktadır.


2.ASIVIRAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ASIVIRAL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• ASİVİRAL’i kullanırken bir alerjik reaksiyon gelişirse (döküntü, bölgesel ağrı veya

şişme) ilacı kullanmayı kesin ve doktorunuza söyleyin.

 • Eğer asiklovir veya valasiklovire (bir çeşit antiviral ilaç) karşı alerjik iseniz bu ilacı kullanmayın.
 • ASIVIRAL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Böbrek bozukluğunuz varsa aldığınız ASİVİRAL dozunun azaltılması gerekmektedir.
 • Yaşlıysanız (65 yaş üzerinde) böbrek fonksiyonlarınızın azalması muhtemel olduğundan, bu hasta grubuna giriyorsanız doz azaltılmasına ihtiyacınız olabilir.
 • Yüksek doz kullanıyorsanız yeteri kadar su almaya özen gösteriniz.
 • Aktif lezyonlarınız (kabartı veya kabarcıklar) varsa virüs bulaştırmama konusunda gerekli önlemleri alınız.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız

  ASIVIRAL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Veri yoktur.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza söyleyin. ASİVİRAL hamilelikte sadece size sağlayacağı yarar oluşturabileceği risklerden fazla ise kullanılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer emzirme döneminde ASİVİRAL kullanacaksanız dikkatli olmalısınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi konusunda çalışma yapılmamıştır.

  ASIVIRAL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Eğer daha önce doktorunuz bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğunu söylediyse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuza danışınız.

  Sodyum uyarısı:

  Bu tıbbi ürün her dozunda 25 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Önemli bir etkileşimi yoktur.

  Probenesid (gut hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve simetidin (ülser tedavisi için kullanılan bir ilaç) ASİVİRAL’in etkisini arttırır. Benzer olarak ASİVİRAL, organ nakli

  2/6

  yapılmış ve bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda kullanılan yüksek doz mikofenolat mofetil ile birlikte kullanıldığında da etkisi artar. Ancak doz ayarlaması gerekli değildir.


  3.ASIVIRAL nasıl kullanılır ?

  ASİVİRAL’in nasıl kullanılacağı hakkında doktorunuzun önerilerine uyun.

  Erişkinlerde;

  Uçuk tedavisi; Günde 5 kez 200 mg ortalama 4 saatlik aralarla, gece dozu atlanarak, alınmalıdır. Tedaviye 5 gün devam edilmelidir, ancak şiddetli başlayan enfeksiyonlarda sürenin uzatılması gerekebilir. Ağır bağışıklık yetersizliği olan olgularda (örn. kemik iliği nakli sonrası) ya da barsaktan emilim bozukluğu olan hastalarda doz iki misline 400 mg'a çıkarılabilir.

  Uçuğun baskılanması; Bağışıklık sistemi normal hastalarda uçuk enfeksiyonunun baskılanması için 200 mg ASİVİRAL yaklaşık 6 saatlik aralarla günde 4 kez alınmalıdır. Birçok hastada günde iki kez, yaklaşık 12 saatte bir, alınan 400 mg'lık dozlar yeterli olmuştur. Dozun azaltılarak, 200 mg ASİVİRAL’in günde 3 kez 8 saatlik aralarla alınması, hatta günde 2 kez 12 saatlik aralarla alınması da yeterli olabilir.

  Uçuktan korunma; 200 mg ASİVİRAL günde 4 kez yaklaşık 6 saatte bir uygulanmalıdır. Ağır bağışıklık yetersizliği olan olgularda (örn. kemik iliği nakli sonrası) ya da barsaktan emilim bozukluğu olan hastalarda doz iki misline, 400 mg'a (bir ölçek) çıkarılabilir.

  Suçiçeği ve zona; 800 mg ASİVİRAL günde 5 kez, yaklaşık 4 saat arayla, gece dozu atlanarak alınmalıdır. Tedavi 7 gün sürmelidir.

  Ağır bağışıklık yetersizliği olan hastalarda; 800 mg ASİVİRAL günde 4 kez, yaklaşık olarak 6 saatlik aralıklarla alınmalıdır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Ağızdan alınır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Uçuk tedavisi için ve bağışıklığı yetersiz olanlarda uçuktan korunma için; 2 yaşın üzerindeki çocuklara yetişkin dozu, 2 yaşın altındaki çocuklara da yetişkin dozunun yarısı uygulanmalıdır.

  Suçiçeği enfeksiyonlarının tedavisi; 6 yaşın üstündeki çocuklarda günde 4 kez 800 mg (iki ölçek) ve 2-6 yaş arasındaki çocuklarda ise günde 4 kez 400 mg ASİVİRAL verilmelidir. 2 yaş altındaki çocuklarda günde 4 kez 200 mg ASİVİRAL verilebilir. Verilecek doz bu yaşta 20 mg/kg şeklinde (toplam doz günde 800 mg’ı geçmemek üzere) de hesaplanabilir. Tedavi 5 gün süre ile uygulanmalıdır.

  İmmun (bağışıklık) yetmezliği olmayan çocukların uçuk veya zona enfeksiyonlarının baskılanmasına yönelik spesifik bir veri bulunmamaktadır. 2 yaş üstündeki ağır immun yetmezliği olan çocuklarda sınırlı veri mevcuttur ve erişkin dozu verilebilir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Eğer yüksek dozda ASİVIRAL kullanacaksanız yeteri kadar su almaya dikkat edin. Böbrek bozukluğunuz varsa dozun azaltılmasına özellikle dikkat edilmelidir.

  Özel kullanım durumları

  Ciddi böbrek bozukluğunda; uçuk tedavisinde ve korunmasında, dozun günde 2 kez, yaklaşık 12 saatte bir, 200 mg olarak ayarlanması önerilir. Suçiçeği ve zona enfeksiyonlarının tedavisinde ve ağır immun yetmezliği olan hastaların tedavisinde dozun günde 2 defa, 12 saatte bir, 800 mg ve böbrek işlevi az bozulmuş hastalarda günde 3 defa, 8 saatte bir 800 mg olarak ayarlanması önerilir.

  Eğer ASIVIRAL 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ASIVIRAL kullanırsanız

  Yanlışlıkla günlerce tekrar eden yüksek doz ASİVİRAL aldıysanız sindirim sistemi bozuklukları (bulantı-kusma) ve nörolojik belirtiler (baş ağrısı, zihin karışıklığı) görülebilir. Hemodiyaliz ASİVİRAL’in kandan atılmasını önemli ölçüde arttırır.

  ASİVİRAL 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ASIVIRAL'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ASIVIRAL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
  HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Terra İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA00930
Satış Fiyatı 27.98 TL [ 15 Oct 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 27.98 TL [ 8 Oct 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699792011145
Etkin Madde Asiklovir
ATC Kodu J05AB01
Birim Miktar 200
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 25
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Virüslere Karşı Direkt Etkili İlaçlar > Asiklovir
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ASIVIRAL 200 mg 25 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
15 Oct 202127.98 TL
8 Oct 202127.98 TL
1 Oct 202127.98 TL
27 Sep 202127.98 TL
22 Sep 202127.98 TL
14 Sep 202127.98 TL
6 Sep 202127.98 TL
27 Aug 202127.98 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları