Husnu Arsan İlaçları › ASIST PLUS 600 mg toz içeren 30 saşe › Kullanma Talimatı

ASIST PLUS 600 mg toz içeren 30 saşe Kullanma Talimatı

Asetilsistein }

Solunum Sistemi > Öksürük Önleyici Hariç Ekspektoranlar > Asetilsistein Hüsnü Arsan İlaçları A.Ş. | Güncelleme : 5 October  2012

*

ASİST Plus 600 mg toz içeren saşe Ağızdan alınır.

Etken Madde

600 mg Asetilsistein

Yardımcı madde(ler):Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal esansı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ASIST PLUS nedir ve ne için kullanılır?

2. ASIST PLUS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ASIST PLUS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ASIST PLUS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ASIST PLUS nedir ve ne için kullanılır?

ASİST 'in etkin maddesi asetilsistein; bir amino asit olan sistein türevi bir ajandır. Solunum yollarında mukolitik (balgam kıvamını azaltarak, atılımını kolaylaştırıcı) etki gösterir.

ASİST yoğun kıvamlı balgamın atılması, azaltılması ve ekspektorasyonun kolaylaştırılması

gereken bronkopulmoner hastalıklarda kullanılır. Ayrıca yüksek doz parasetamol alımına bağlı

olarak ortaya çıkan karaciğer yetmezliğinin önlenmesinde kullanılır.


2.ASIST PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ASIST PLUS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

■Asetilsisteine veya yukarıda belirtilen ilacın bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı aşırı duyarlılığınız varsa, eğer hangisinin sizin için zararlı olduğunu bilmiyorsanız veya emin değilseniz kullanmayınız.

■ASİST'in yeni doğmuş bebeklerde kullanımı uygun değildir.

ASIST PLUS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

• Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız ASİST 'i kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız,

• Astım hastasıysanız ASİST 'i kullanmadan önce mutlaka doktorunuza başvurunuz,

• Emziriyorsanız,

• Karaciğer rahatsızlığınız varsa ASİST 'i kullanmadan önce doktorunuza danışınız,

• Peptik ülser (mide ve barsak başlangıcında yara) ve özofagus varisi (yemek borusunda toplardamar genişlemesi) gibi rahatsızlıklarınız varsa kullanmadan önce doktorunuza danışınız,

• Bulantı ve kusmaya eğilimi oluşturabilecek herhangi bir rahatsızlığınız varsa ASİST 'i

kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Çünkü ASİST bulantı ve kusmayı arttırabilir.

• Öksürük refleksi yeterli değilse doktorunuza danışınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ASIST PLUS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ASİST aç karnına ya da besinlerle birlikte alınabilir.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Asetilsistein'in anneye veya bebeğe herhangi bir zararlı etkisinin olup olmadığı tam olarak bilinmemektedir. Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız ASİST 'i kullanmadan önce doktorunuza başvurunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Asetilsistein'in anne sütüne geçip geçmediği tam olarak bilinmemektedir.

Araç ve makina kullanımı

ASİST in araç ve makine kullanımı üzerinde olumsuz bir etkisi bildirilmemiştir. *

ASIST PLUS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan sorbitol hafif laksatif etki gösterebilir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse ASİST i almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

ASİST 'in içeriğinde bulunan aspartam, fenilketonüri hastaları için zararlıdır. Fenil ketonüri hastasıysanız ASİST 'i kullanılmadan önce doktorunuza başvurunuz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• ASİST'in antisekratuar (vücut salgısı salımını engelleyeci) ve antitussif (öksürük giderici) ilaçlarla beraber kullanılması uygun değildir.

• ASİST'in antibiyotik grubu ilaçlarla beraber kullanılmamalıdır. İki ilacın birlikte kullanılmaları gerekiyorsa alınmaları arasında 2 saatlik bir süre olmalıdır.

• Parasetamol zehirlenmelerinde ASİST kullanımı sırasında bulantı ve kusma oluşabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.ASIST PLUS nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Yetişkinlerde ve 14 yaşından büyük gençlerde: Günde 1 kere 1 saşe (600 mg asetilsistein/gün)

Parasetamol zehirlenmesinde:

Yükleme dozu 140 mg/kg. İdame doz olarak 4 saatte bir 70 mg/kg önerilir.

ASİST doktor tarafından aksi önerilmedikçe 4-5 günden daha uzun süre kullanılmamalıdır. Önerilen dozu aşmayınız.

Tedaviye vereceğiniz cevaba göre, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük doz önerebilir. Doktorunuzla konuşmadan dozu değiştirmeyin veya tedaviye son vermeyin.

Antibiyotik tedavisi gören hastaların ASİST' i antibiyotiği aldıktan 2 saat önce veya sonra almaları gerekmektedir.

Uygulama yolu ve metodu

ASİST yalnızca ağız yoluyla kullanılır.

ASİST aç karnına ya da besinlerle birlikte alınabilir.

İlacı karıştırılarak çözünmesi sağlanır.

1 saşe ASİST su bardağı içerisine boşaltılır.

Üzerine bardağın yarısına kadar (100 ml) içme suyu eklenir.

Tamamen çözülmüş olan dibinde tortu kalmayan çözelti hazırlandıktan hemen sonra içilir.

Çocuklarda kullanımı

14 yaşından küçük çocuklar Günde 400 mg asetilsistein önerilir.

Asetilsistein 2 yaşın altındaki çocuklarda doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

Asetilsistein bebeklerde ve 1 yaşın altındaki çocuklarda yalnızca hayati endikasyonlarda ve sıkı bir medikal gözlem altında uygulanabilir.

Yaşlılarda kullanımı

65 yaş ve üzerindeki hastalar için özel bir doz önerisi yoktur.

Özel kullanım durumları

• ASİST daha fazla nitrojenli maddenin sağlanmasından kaçınmak amacıyla karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda uygulanmamalıdır.

• Eğer böbrek veya karaciğer rahatsızlığınız varsa ASİST 'i kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

• İlacın etkili olduğundan emin olabilmek için düzenli doktor kontrollerinde, doktorun gelişimi takip etmesi önemlidir.

• Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

• Doktorunuz ASİST ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken

kesmeyiniz, çünkü ASİST tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

Eğer ASİST 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ASIST PLUS kullanırsanız

ASİST aşırı dozda alındıysa mide yanması, kusma ve diyareye yol açabilir.

ASİST' ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ASIST PLUS'i kullanmayı unuttuysanız

İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, hemen bir saşe alınız.

İlacı aldığınız zaman sonraki dozun alınma zamanına yakınsa, bu dozu atlayıp almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ASIST PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

ASİST tedavisini kesmek hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe tedaviyi kesmeyiniz.

Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük  Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.
Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Hüsnü Arsan İlaçları A.Ş.
Geri Ödeme KoduA09096
Satış Fiyatı 206.88 TL [ 17 May 2024 ]
Önceki Satış Fiyatı 206.88 TL [ 10 May 2024 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699570240064
Etkin Madde Asetilsistein
ATC Kodu R05CB01
Birim Miktar 600
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Solunum Sistemi > Öksürük Önleyici Hariç Ekspektoranlar > Asetilsistein
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ASIST PLUS 600 mg toz içeren 30 saşe Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
17 May 2024206.88 TL
10 May 2024206.88 TL
3 May 2024206.88 TL
26 Apr 2024206.88 TL
22 Apr 2024206.88 TL
15 Apr 2024206.88 TL
5 Apr 2024206.88 TL
1 Apr 2024206.88 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları