Husnu Arsan İlaçları › ASIST 1200 mg toz içeren 30 saşe › Kullanma Talimatı

ASIST 1200 mg toz içeren 30 saşe Kullanma Talimatı

Asetilsistein }

Solunum Sistemi > Öksürük Önleyici Hariç Ekspektoranlar > Asetilsistein Hüsnü Arsan İlaçları A.Ş. | Güncelleme : 5 October  2012

ASİST 1200 mg toz içeren saşe Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

Her bir saşe 1200 mg asetilsistein içerir.

Yardımcı maddeler

Beta karoten, aspartam (E951), sorbitol (E420) ve portakal aroması

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ASIST nedir ve ne için kullanılır?

2. ASIST’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ASIST nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ASIST’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ASIST nedir ve ne için kullanılır?

ASİST suda tamamen eritildikten sonra içilerek kullanılan bir ilaçtır. Karton kutuda 20 veya 30 saşe içermektedir.

ASİST, kağıt-alüminyum polietilen folyodan ısıyla kapatılmış saşelerdedir.

ASİST etkin madde olarak asetilsistein içerir. Asetilsistein, bir amino asit olan sistein türevi bir ajandır. Balgam söktürücü etkiye sahiptir.

ASİST yoğun kıvamlı balgamın atılması, azaltılması ve ekspektorasyonun (balgamın atılabilmesi) kolaylaştırılması gereken kronik bronkopulmoner (bronş ve akciğer) hastalıkların tedavisinde kullanılan mukolitik (balgamı, mukusu parçalayan) bir ilaçtır.

Ayrıca yüksek doz parasetamol alımına bağlı olarak ortaya çıkan karaciğer yetmezliğinin önlenmesinde kullanılır.


2.ASIST kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ASIST'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Asetilsistein veya ASİST’in bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız var ise, bu ilacı kullanmayınız.

ASIST'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Astım ve bronkospazm (bronşların daralması) hikayeniz var ise, ASİST’i kullanmadan önce mutlaka doktorunuza başvurunuz,
 • Karaciğer veya böbrek hastalığınız var ise,
 • Mide veya barsağınızda yara (ülser) ve yemek borusunda toplardamar genişlemesi gibi rahatsızlıklarınız var ise,
 • Siroz hastası iseniz,
 • Sara (epilepsi) hastası iseniz,
 • ASİST’i kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  Kullanıma hazırlanırken, özellikle duyarlı kişiler ve astımlı hastalar tarafından ASİST’in solunulmamasına dikkat edilmelidir.

  ASİST’i kullanırken cildinizde ve göz çevresinde herhangi bir değişiklik (örn. kızarıklık, kaşıntı, içi sıvı dolu kabarcıklar, kan oturması) fark ederseniz hemen doktorunuza başvurunuz.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ASIST'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ASIST'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Bol sıvı alımı ASİST’in balgam söktürücü (mukolitik) etkisini destekler.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ASİST’in anneye veya bebeğe herhangi bir zararlı etkisinin olup olmadığı tam olarak bilinmemektedir. Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız, ASİST’i kullanmadan önce doktorunuza başvurunuz.

  Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Araç ve makina kullanımı

  ASİST’in araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir olumsuz bir etkisi bildirilmemiştir.

  ASIST'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  ASİST her dozunda 150 mg aspartam içerdiğinden fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

  ASİST içerdiği sorbitol nedeniyle eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında ASİST’in ya da kullanılan diğer ilaçların etkisi değişebilir.

  Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, ASİST kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.

 • Öksürük kesici ilaçlar (ASİST’in bu ilaçlar ile birlikte kullanılması halinde, öksürük refleksinin azaltılmasına bağlı olarak solunum yollarındaki salgılamada belirgin artış olabilir.)
 • Antibiyotikler (ASİST çeşitli antibiyotikler (tetrasiklinler, sefalosporinler, aminoglikozitler, penisilinler, makrolidler ve amfoterisin B) ile aynı zamanda kullanılmamalı, gerekli olduğu durumlarda kullanımları arasında en az 2 saat ara olmalıdır.)
 • Nitrogliserin (kalp hastalıklarının tedavisinde damar genişletici olarak kullanılır)
 • Karbamazepin (sara hastalığının tedavisinde kullanılır)
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.ASIST nasıl kullanılır ?

  Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği durumlarda ASİST için öngörülen doz aşağıdaki şekildedir:

  14 yaş üzerindeki ergenlerde ve erişkinlerde;

  Solunum yollarını ilgilendiren hastalıklarda artmış sekresyonu azaltmak ve atılımı kolaylaştırmak amacıyla günde 1 kez 1 saşe kullanılır.

  14 yaşından küçüklerde:

  14 yaşından küçüklerde daha uygun dozlama yapabilmek için ASİST’in uygun olan formlarının kullanılması önerilir.

  Parasetamol zehirlenmesinde:

  Yükleme dozu 140 mg/kg, idame dozu ise 4 saatte bir 70 mg/kg (toplam 17 doz) olarak kullanılır.

 • ASİST kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
 • ASİST doktor tarafından aksi önerilmedikçe 4-5 günden daha uzun süre kullanılmamalıdır.
 • Önerilen dozu aşmayınız.
 • Tedaviye vereceğiniz cevaba göre, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük doz önerebilir. Önerilen dozu aşmayınız.
 • Doktorunuzla konuşmadan dozu değiştirmeyin veya tedaviye son vermeyin.
 • Antibiyotik tedavisi gören hastaların ASİST’i antibiyotiği aldıktan 2 saat önce veya sonra almaları gerekmektedir.
 • Uygulama yolu ve metodu

  ASİST yalnızca ağız yoluyla alınır.

  İlacınızı çözelti haline getirdikten sonra aç veya tok karnına alabilirsiniz.

  İlacın hazırlanması:

  Bir saşe içeriği su bardağı içerisine boşaltılarak üzerine yarısına dek (100 mL) içme suyu eklenir. Karıştırılarak tamamen çözünmesi sağlanır. Saydam olmayan (opalesan) görünümdeki çözelti ağız yolundan uygulanır.

  Hazırlandıktan sonra hemen kullanılmalı, kalan bölümü atılmalıdır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  14 yaşından küçüklerde daha uygun dozlama yapabilmek için ASİST’in uygun olan formlarının kullanılması önerilir.

  2 yaş altındaki çocuklara sadece doktor önerisiyle ve kontrolünde verilmelidir.

  Asetilsistein bebeklerde ve 1 yaşın altındaki çocuklarda yalnızca hayati durumlarda ve doktor tarafından uygulanabilir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Özel kullanım durumları

  Parasetamol zehirlenmesinde yüksek dozlarda hekim kontrolünde kullanılabilir. Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

 • ASİST daha fazla nitrojenli maddenin sağlanmasından kaçınmak amacıyla karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda uygulanmamalıdır. (Bkz. ASİST’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız bölümü)
 • Eğer böbrek veya karaciğer rahatsızlığınız varsa ASİST’i kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
 • İlacın etkili olduğundan emin olabilmek için düzenli doktor kontrollerinde, doktorun gelişimi takip etmesi önemlidir.
 • Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
 • Doktorunuz ASİST ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü ASİST tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.
 • Eğer ASİST’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ASIST kullanırsanız

  ASİST’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ASIST'i kullanmayı unuttuysanız

  Endişelenmeyiniz. ASİST’i almayı unutursanız hatırladığınızda hemen alınız. Hatırladığınızda bir sonraki dozun alınma zamanı yakın ise bu dozu atlayıp gelen dozu zamanında alınız ve normal kullanıma devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ASIST ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  ASİST tedavisini kesmek hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

  Doktorunuza danışmadan ilacınızı kesmeyiniz.

  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük  Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.
Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.
Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Hüsnü Arsan İlaçları A.Ş.
Satış Fiyatı 236.53 TL [ 22 Sep 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 236.53 TL [ 15 Sep 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699570240118
Etkin Madde Asetilsistein
ATC Kodu R05CB01
Birim Miktar 1200
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Solunum Sistemi > Öksürük Önleyici Hariç Ekspektoranlar > Asetilsistein
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ASIST 1200 mg toz içeren 30 saşe Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 Sep 2023236.53 TL
15 Sep 2023236.53 TL
8 Sep 2023236.53 TL
1 Sep 2023236.53 TL
29 Aug 2023236.53 TL
21 Aug 2023236.53 TL
14 Aug 2023236.53 TL
7 Aug 2023236.53 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları