Berko İlaçları › ASE-COLD pediatrik şurup 100 ml › Kullanma Talimatı

ASE-COLD pediatrik şurup 100 ml Kullanma Talimatı

Klorfeniramin Maleat + Oksolamin Sitrat + Parasetamol }

Solunum Sistemi > Diğer Soğuk Algınlığı Kombinasyonları Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti. | Güncelleme : 25 October  2016

ASE-COLD pediatrik şurup Ağız yolu ile kullanılır.

Etken Madde

Her bir kaşık (5 ml) şurup, 120 mg parasetamol, 50 mg oksolamin sitrat ve 1 mg klorfeniramin maleat içerir.

Yardımcı maddeler

Gliserin, sorbitol, monopropilen glikol, sodyum benzoat, PVP K90, sodyum sakkarin, sodyum siklamat, sitrik asit, çilek aroması, muz aroması, ponso 4R ve deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ASE-COLD nedir ve ne için kullanılır?

2. ASE-COLD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ASE-COLD nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ASE-COLD’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ASE-COLD nedir ve ne için kullanılır?

ASE-COLD, pilfer-proof polipropilen kapak ve düşük dansiteli polietilen conta ile kapatılmış amber renkli cam şişelerde (Tip III), her bir kaşıkta (5 mİ) 120 mg parasetamol (ağrı kesici ve ateş düşürücü), 50 mg oksolamin sitrat (balgamı eritici etkisi ile salgılan sulandıran ve böylece öksürüğü tedavi eden) ve 1 mg klorfeniramin maleat (bir antihistaminik) içeren, pembe renkli, aromatik kokulu şuruptur.


2.ASE-COLD kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ASE-COLD'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Etkin maddeler veya ASE-COLD’un içerdiği maddelerden herhangi birine karşı (bkz. yardımcı maddeler listesi) aleıjiniz varsa,
 • 6 yaşın altındaki çocuklarda,
 • Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz (Child-Pugh kategorisi > 9) varsa,
 • Şiddetli böbrek yetmezliği varsa,
 • Monoaminoksidaz inhibitörleri adı verilen ilaçlardan kullanıyorsanız veya bu ilaçlarla gördüğünüz tedavinin kesilmesini takiben henüz 2 hafta geçmediyse,
 • İdrara çıkma sonrası, mesanede bir miktar idrarın kaldığı, prostat adenomu denilen rahatsızlığınız varsa,
 • Mesane ya da bağırsaklarınızda tıkanıklık varsa,
 • Midenizde daralmaya neden olan peptik ülseriniz varsa,
 • Astım dahil olmak üzere herhangi bir akciğer hastalığınız varsa,
 • Göz tansiyonunuz (dar açılı glokom) varsa,
 • Sara (epilepsi) hastasıysanız.
 • ASE-COLD'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Parasetamolü ilk kez kullanıyorsanız veya daha önce kullanım hikayeniz varsa, kullanımın ilk dozunda veya tekrarlayan dozlarında deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilmektedir. Bu durumda doktor ile irtibata geçilerek ilacın kullanımının bırakılması ve alternatif bir tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonu gözlenen kişi bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) ve akut generalize ekzantematöz püstüloz (yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülü içi cerahat dolu küçük kabarcıklar) dahil cilt reaksiyonlarına neden olabilmektedir.
 • Anemi (kansızlık) varsa,
 • Akciğer hastalığı varsa,
 • Karaciğer ve/veya böbrek işlevlerinizde bozukluk varsa,
 • Kemik iliğinde işlev bozukluğu varsa,
 • Astım, uzun süre devam eden nezle, uzun süre devam eden kurdeşen ve antiinflamatuvar ilaçlara karşı aşın duyarlılığınız varsa,
 • Parasetamol, oksolamin sitrat ve klorfeniramin maleat içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız,
 • Alkol kullanıyorsanız,
 • Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sanlıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa,
 • Kalp ritim bozukluğunuz varsa,
 • Ciddi yüksek tansiyon ve kalp damar hastalığınız varsa,
 • Fazla çalışan tiroidiniz veya tiroid fonksiyon bozukluğunuz varsa,
 • Bronşitiniz (bronş iltihabı) ve bronşiektazisiniz (bronşlann harabiyeti sonucu kalıcı genişlemesi) varsa.
 • 3-5 gün içinde yeni belirtilerin oluşması ya da ağnnın ve/veya ateşin azalmaması halinde, ilacınızı kullanmaya son vererek doktorunuza danışınız.

  ASE-COLD’un içeriğinde bulunan etkin maddelerden biri olan parasetamol akut (kısa sürede) yüksek dozda alındığında ciddi karaciğer toksisitesine (zehirlenmesine) neden olur. Erişkinlerde kronik (uzun süreli ve tekrarlayarak) günlük dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden olabilir.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ASE-COLD'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ASE-COLD'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza mutlaka söyleyiniz. Doktorunuz aksini söylemedikçe ASE-COLD’u hamilelikte kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz aksini söylemedikçe ASE-COLD’u emzirme döneminde kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  ASE-COLD uyuşukluğa, bazı hastalarda ise baş dönmesi veya uyuklamaya neden olabilir. Bu nedenle araç veya makine kullanırken dikkatli olunuz.

  ASE-COLD'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • Bu tıbbi ürün her 5 mİ’sinde 4.1 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Bu tıbbi ürün her 5 ml’sinde 847.50 mg sorbitol ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransmız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 • ASE-COLD’un her 5 ml’si 1.665 g gliserol içerir. Bu değer, eşik değerin (10 g/doz) altında olduğundan herhangi bir olumsuz etki beklenmez.
 • Bu tıbbi ürün 0.833 g monopropilen glikol içerir. Bu değer, eşik değerin (yetişkinler için 400 mg/kg ve çocuklar için 200 mg/kg) altında olduğundan herhangi bir olumsuz etki beklenmez.
 • İçeriğinde bulunan ponso 4R, aleıjik reaksiyonlara sebep olabilir.
 • Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında ASE-COLD’un etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: Propantelin vb.),
 • Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: Metoklopramid gibi),
 • Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: Bazı uyku ilaçlan, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar gibi),
 • Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol,
 • Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar),
 • Zidövudin (Çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç),
 • Domperidon (Bulantı-kusma tedavisinde kullanılır),
 • Alkol,
 • Antidepresan ilaçlar (Ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar),
 • Sakinleştirici ilaçlar (Sedatifler, trankilizanlar),
 • ASE-COLD sara hastalığında kullanılan fenitoin adlı ilacın metabolizmasını inhibe eder, bu nedenle fenitoin toksisitesine neden olabilir.

 • 3.ASE-COLD nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  12 yaş üzerindeki çocuklar ve yetişkinlerde:

  Bir defada 1-2 ölçek (5-10 mİ) alınız. Bu doz 6-8 saatlik aralarla günde 3-4 kere tekrarlanabilir. Bir gün içinde en fazla 8 ölçek alabilirsiniz, bu dozu aşmayınız.

  6-12 yaş arası çocuklarda:

  Bir defada 1/2-1 ölçek (2,5-5 mİ) alınız. Bu doz 6-8 saatlik aralarla günde 3-4 kere tekrarlanabilir. Bir gün içinde en fazla 4 ölçek alabilirsiniz, bu dozu aşmayınız.

  Uygulama yolu ve metodu

  ASE-COLD’u yeterli miktarda sıvı ile (örneğin bir bardak su) yutarak alınız. Şurubu tek başına veya yiyeceklerle birlikte alabilirsiniz.

  ASE-COLD sadece ağızdan kullanım içindir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  6-12 yaş grubunda ancak hekim uygun gördüğü takdirde kullanılabilir.

  Yaşlılarda kullanımı:

  Sağlıklı, hareketli yaşlılarda normal yetişkin dozu uygundur fakat herhangi bir hastalığın eşlik ettiği durumlarda doz ve dozlama sıklığı uygun bir şekilde doktorunuz tarafından azaltılmalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuza bildiriniz.

  İleri derecede karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

  Eğer ASE-COLD’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ASE-COLD kullanırsanız

  Doz aşımı durumlarında solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma görülen başlıca belirtilerdir, ancak bazı durumlarda saatlerce belirti görülmeyebilir. Bu nedenle aşın doz veya kazayla ilaç alma durumlannda derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz. Akut (kısa sürede) yüksek doz alındığında karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Aşın dozun zaran alkolik karaciğer hastalannda daha yüksektir. Parasetamol doz aşımı hemen tedavi edilmelidir.

  Doz aşımı durumunda baş dönmesi ve heyecanlanma görülebilir.

  Doz aşımında sakinlik, merkezi sinir sisteminin paradoksal uyanlması, toksik psikozis (duygu durum bozukluğu), nöbet, apne (solunumun geçici olarak durması), konvülsiyonlar (istemli olarak çalışan kaslann, istem dışı kasılması), antikolineıjik etkiler (bulanık görme, ağız kuruluğu, idrar tutulması, kabızlık), distonik reaksiyonlar (istem dışı, güçlü kas kasılmalan ve postür bozukluğu) ve aritmi (kalp atışında anormallik) dahil kardiyovasküler kollaps (damarlann genişleyip burada kanın toplanmasıyla oluşan ağır bir çöküntü tablosu) meydana gelebilir.

  ASE-COLD’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ASE-COLD'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Bu ürünün kullanımına ilişkin ilave sorularınız varsa doktorunuz ya da eczacınıza sorunuz.

  ASE-COLD ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler:

  Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri  Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
  Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti.
Geri Ödeme KoduA15869
Satış Fiyatı 25.41 TL [ 13 May 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 25.41 TL [ 6 May 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699591570515
Etkin Madde Klorfeniramin Maleat + Oksolamin Sitrat + Parasetamol
ATC Kodu R05X
Birim Miktar 1+50+120
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 100
Solunum Sistemi > Diğer Soğuk Algınlığı Kombinasyonları
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ASE-COLD pediatrik şurup 100 ml Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
13 May 202225.41 TL
6 May 202225.41 TL
25 Apr 202225.41 TL
18 Apr 202225.41 TL
8 Apr 202225.41 TL
4 Apr 202225.41 TL
28 Mar 202225.41 TL
21 Mar 202225.41 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları