Pierre Fabre İlaçları › ASACOL 4 gr/100ml ENEMA 7 X 100 ml şişe › Kullanma Talimatı

ASACOL 4 gr/100ml ENEMA 7 X 100 ml şişe Kullanma Talimatı

Mesalazin }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Barsak Antienflamatuarları > Mesalazin Pierre Fabre İlaç A.Ş. | Güncelleme : 8 March  2013

ASACOL 4 g/100 ml enema Rektal yoldan kullanılır.

Etken Madde

Her 100 ml’de 4 g mesalazin içerir.

Yardımcı maddeler

Ksantin zamkı, sodyum metabisülfit, sodyum benzoat ve saf su içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ASACOL nedir ve ne için kullanılır?

2. ASACOL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ASACOL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ASACOL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ASACOL nedir ve ne için kullanılır?

ASACOL, karakteristik kokulu, kahverengimsi renkte süspansiyon (katı-sıvı karışımı) içerir. 7 adet 100 ml’lik şişe içeren ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

ASACOL, iltihabi (inflamatuvar) bağırsak hastalığına karşı kullanılan ilaçlar grubundandır.

Ülseratif kolit (sol taraflı), proktit ve proktosigmoidit kalın bağırsağın ve makata yakın bağırsak kısmının (rektum) iltihaplı hastalıklarıdır. ASACOL, ülseratif kolitte, sol taraflı kolit, proktit veya proktosigmoiditte lokal olarak etki eder ve bağırsaktaki iltihabi durumu azaltır. ASACOL ayrıca ülseratif kolitte ağzıdan tedaviye yardımcı olarak da kullanılabilir.

ASACOL’ün etki mekanizması ya da size neden bu ilacın reçete edildiği ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza sorunuz.


2.ASACOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ASACOL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• Mesalazine veya ASACOL’ün içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa,

• Aspirin ya da diğer herhangi bir salisilata (aspirin benzeri ilaç grubu) alerjiniz varsa,

• Şiddetli karaciğer veya böbrek probleminiz varsa,

• Kanamaya meyilli mide ya da bağırsak ülseriniz varsa,

ASACOL, sadece erişkinlerin kullanması içindir, 6 yaştan küçük çocuklarda kullanılmaz.

ASACOL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

• Karaciğer ya da böbrek problemleriniz varsa,

• Kanla ilgili herhangi bir bozukluk ya da bir hastalığınız varsa,

• Geçirilmiş ya da mevcut kalp sorununuz varsa,

• Akciğer fonksiyon bozukluğunuz (astım) varsa,

• Daha önce iltihabi bağırsak hastalığına karşı kullanılan ilaçlara (sülfasalazin) alerjiniz varsa,

• Kalbinizle ilgili alerji durumları (miyokardit, perikardit) varsa,

Eğer yukarıda belirtilen durumlardan herhangi biri sizin durumunuza uyuyorsa, ASACOL’ü kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Mide, bağırsak sisteminizde ülser varsa, tedaviye başlarken dikkatli olunmalıdır.

Tedaviniz sırasında kan ile ilgili nadir görülen ciddi bozukluklar olabilir. Bu nedenle, doktorunuz bazı kan testleri yapmak isteyebilir. Beklenmeyen kanama, morarma, nokta ya da yama tarzında morluklar, inatçı ateş ve boğaz ağrısı varsa, doktorunuz başka kan testleri yapmak isteyebilir.

ASACOL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Geçerli değildir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ya da hamile olduğunuzu düşünüyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz.

Hamilelik

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ASACOL’ün içindeki etkin maddenin bir kısmı anne sütüne geçebilir. Eğer emziriyorsanız ya da emzirmeyi planlıyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

ASACOL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ASACOL, 0.10 g sodyum metasülfit içerir. Bu nedenle nadir olarak şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları ve bronkospazma (bronşların daralması) neden olabilir.

ASACOL, 0.10 g sodyum benzoat içerir. Bu nedenle deriye, göze ve müköz membranlarına hafif derecede iritan (tahriş edici) olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ASACOL, bazı ilaçların işlevini etkileyebilir. Bazı ilaçlar da ASACOL’ün işlevlerini etkileyebilir. Bu nedenle aşağıda belirtilen ilaçları doktorunuzla kontrol ediniz:

• Savunma sistemini baskılayan bazı ilaçlar (azatiyoprin, merkaptopürin)

• Kan sulandırıcı ilaçlar (varfarin)

• İnflamasyon ve ağrı tedavisinde kullanılan ilaçlar (ağrı kesiciler)

• Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar (metotreksat)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.ASACOL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Hekim tarafından aksi belirtilmedikçe aşağıdaki bilgiler göz önüne alınır.

  • Enema formu sadece rektal uygulama içindir, yutulmamalıdır.
  • Proktit, proktosigmoidit ve sol taraflı kolitte düzelme sağlanması için yetişkinlerde günlük doz 4 g/100 ml olup, gece dışkıladıktan sonra uygulanır.
  • Enema uygulanmadan önce, plastik şişe vücut ısısına gelmesi için 10 dakika kadar hafif sıcak suya tutularak ısıtılmalıdır. Uygulamadan önce plastik şişe iyice çalkalanmalıdır.
  • Kullanıma hazırlamak için şişenin kapağını çıkarıp, aplikatörü (uygulama ucu) şişeye takınız. Aplikatörün ucunu vazelinleyebilirsiniz.
  • Uygulama için, önce vücudunuzun sol yan tarafı üzerine uzanınız, sol bacağınızı uzatıp, sağ bacağınızı karnınıza doğru çekerek bükünüz. Bu pozisyonda iken aplikatörü rektuma yerleştiriniz ve şişeyi yavaşça sıkarak içeriğin rektuma akışını sağlayınız.

• Daha sonra şişeyi sıkmaya devam ederken aplikatörü rektumdan çıkarınız. Uygulama pozisyonunuzu bozmadan 5-10 dakika boyunca bekleyiniz ve sonrasında aynı pozisyonda sağ tarafa dönüp 5-10 dakika daha bekleyiniz. Mümkünse uygulamadan sonra sabaha kadar dışkılamaktan kaçınılması önerilir.

Eğer size uygulanan ASACOL dozundan emin değilseniz ya da ilacın dozu ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu

ASACOL, sadece rektal yoldan kullanılır, yutulmamalıdır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanım durumları

Böbrek/karaciğer yetmezliği: Eğer ileri derecede böbrek ya da karaciğer yetmezliğiniz varsa, doktorunuz durumunuza uygun bir doza karar verecektir. Bu durumda doktorunuz tarafından böbrek ya da karaciğer işlevleriniz belirli aralıklarla yakından izlenmelidir.

Eğer ASACOL ’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ASACOL kullanırsanız

Aşırı dozda ASACOL alınması sonucu zehirlenme belirtileri görüldüğünde, belirtileri giderici ve destekleyici tedavi uygulanır.

ASACOL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ASACOL'i kullanmayı unuttuysanız

ASACOL'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ASACOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki oluşmaz.

Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu  Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Artrit Artrit Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Pierre Fabre İlaç A.Ş.
Geri Ödeme KoduA09273
Satış Fiyatı 791.59 TL [ 16 Feb 2024 ]
Önceki Satış Fiyatı 791.59 TL [ 9 Feb 2024 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699586912047
Etkin Madde Mesalazin
ATC Kodu A07EC02
Birim Miktar 4
Birim Cinsi G
Ambalaj Miktarı 100
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Barsak Antienflamatuarları > Mesalazin
İthal ( ref. ülke : Cekcumhuriyeti ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ASACOL 4 gr/100ml ENEMA 7 X 100 ml şişe Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
16 Feb 2024791.59 TL
9 Feb 2024791.59 TL
2 Feb 2024791.59 TL
29 Jan 2024791.59 TL
22 Jan 2024791.59 TL
15 Jan 2024791.59 TL
8 Jan 2024791.59 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları