Apotex İlaçları › AS-TOPIRAM 100 mg 60 film tablet › Kullanma Talimatı

AS-TOPIRAM 100 mg 60 film tablet Kullanma Talimatı

Topiramat }

Sinir Sistemi > Antiepileptikler > Topiramat Apotex İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti | Güncelleme : 3 May  2013

AS-TOPİRAM 100 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir tablet 100 mg topiramat içerir.

Yardımcı maddeler

Metil selüloz Al5 LV, kroskarmelloz sodyum, magnezyum stearat, kolloidal susuz silika, hipromelloz 2910, hidroksipropil selüloz LF, makrogol 8000, titanyum dioksit (El 71), sarı demir oksit (E 172)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AS-TOPIRAM nedir ve ne için kullanılır?

2. AS-TOPIRAM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AS-TOPIRAM nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AS-TOPIRAM’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.AS-TOPIRAM nedir ve ne için kullanılır?

AS-TOPİRAM 100 mg Film Tablet hardal sarısı renkli, yuvarlak, bir yüzünde APO diğer yüzünde ise TP altında 100 baskısı içerir. Her kutuda 60 tablet bulunmaktadır.

AS-TOPİRAM, etkin madde olarak antiepileptik (sara hastalığına karşı kullanılan) ilaç grubuna dahil olan topiramat içerir.

AS-TOPİRAM, aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

- Sara (epilepsi) hastalığının tedavisinde

- Erişkinlerdeki migren ataklarının önlenmesinde

AS-TOPİRAM doktorunuz tarafından bu durumlarda tek başına ya da diğer ilaçlara ek olarak reçete edilmiş olabilir.

AS-TOPİRAM, sara hastalığındaki nöbetleri ve migren ataklarını beyindeki sinirler ve kimyasalları etkileyerek önlemektedir.

AS-TOPİRAM doktorunuz tarafından başka bir nedenle de size reçete edilmiş olabilir. Bu ilacın size niye reçete edildiği konusunda bir sorunuz olursa, bu konuyu doktorunuza sorunuz.


2.AS-TOPIRAM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AS-TOPIRAM'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- Hekiminiz ilacınızın sizin için uygun bir tedavi olup olmadığına karar verirken tıbbi geçmişinizde ilacı kullanmanıza engel teşkil edebilecek tüm faktörleri dikkate almamış ise,

- İlacın etkin maddesine ya da bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birine aleıjiniz (aşın duyarlılığınız) varsa, (bu talimatın başındaki yardımcı maddeler listesine bakınız)

- Hamilelerde ve uygun doğum kontrol yöntemi kullanmayan çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda migren profılaksisinde bu ilacı kullanmayınız.

- Bu ilacı kullanırken kendinize zarar verme veya intihar eğilimi düşünceleriniz oluşursa derhal doktorunuza bildiriniz.

AS-TOPIRAM'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız,

- Emziriyorsanız ya da yeni doğurduğunuz bebeğinizi emzirmek istiyorsanız,

- Kişilik bozukluğu ya da ruh hastalığınız varsa ya da daha önce böyle bir hastalık geçirmişseniz,

- Böbreklerinizde taş varsa ya da daha önce taş düşürmüşseniz, böbrek hastalığınız varsa ya da anne, baba veya kan bağı olan diğer akrabalarınızda taş düşürmeyle ilgili bir yakınma varsa,

- İlacı kullanırken duygu durumunuzda değişiklikler ve depresyon hissi oluşursa,

- Yüksek sıcaklığa maruz kalındığında terlemede azalma ve vücut sıcaklığında artış olursa,

- Karaciğerinizde bir hastalık varsa ya da daha önceden karaciğer hastalığı geçirdiyseniz,

- Göz içi tansiyonunuz varsa, aniden uzağı iyi görememe (miyopi) ve/veya gözlerinizde ağrı oluşuyorsa,

- Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu durumlardan herhangi biri sizde varsa doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz AS-TOPİRAM’ı kullanmanız ya da kullanmamanız gerektiğini ya da ilacın dozunu ayarlamanız gerekip gerekmediğini söyleyecektir.

Yiyecek ve içecek ile kullanımı

- AS-TOPİRAM’ı yemeklerden önce, sonra ya da yemeklerle birlikte alabilirsiniz.

- Sersemlik hali gibi istenmeyen etkilerini arttırabileceğinden AS-TOPİRAM kullanırken alkollü içecekleri kullanmayınız.

Hamilelik

Bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza başvurunuz.

- Hamilelerde emniyetli kullanımına ilişkin veriler bulunmamaktadır. Ancak hamileyken nöbetlerinizin kontrol altında tutulması çok önemlidir. Eğer AS-TOPİRAM kullanmanız gerekliyse, doktorunuz hamilelik sırasında AS-TOPİRAM kullanıp kullanmama konusunda karar vermenizde yardımcı olacaktır.

Emzirme

Bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

- AS-TOPİRAM anne sütüne geçebilir bu nedenle AS-TOPİRAM kullanırken bebeğinizi emzirmeniz önerilmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

AS-TOPİRAM’a ek olarak herhangi bir ilaç almadan önce doktorunuza danışınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

- Sara hastalığının tedavisi için kullanılan fenitoin, valproik asit ya da karbamazepin gibi ilaçlar

- Digoksin (kalp hastalıklarının tedavisi için kullanılan bir ilaç)

- Doğum kontrol hapı

- Metformin, pioglitazon, glibenklamit (şeker hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar)

- Lityum, risperidon (bipolar hastalık ve şizofreni gibi ruh hastalıklarında kullanılan ilaçlar)

- Hidroklorotiyazit (vücut dokularının sıvı birikimine bağlı şişkinliği ya da yüksek tansiyon durumunda kullanılan bir ilaçtır)

- Propranolol (başlıca yüksek tansiyon için kullanılan ilaç)

- Diltiazem (yüksek tansiyon durumunda ya da kalp anjinini önlemek için kullanılan bir ilaçtır)

- Sarı kantaron (St John’s Wort) gibi depresyon tedavisinde kullanılabilen bitkisel ilaçlar,

- Tepki sürenizi yavaşlatan herhangi bir ilaç (bunlar arasında uyku ilaçları veya sizde sersemlik hali oluşturabilen ağrı kesici ilaçlar, mizaçta çökkünlük ilaçları, sakinleştiriciler ya da antihistaminikler bulunabilir)

Bu ilaçların etkileri AS-TOPİRAM kullandığınızda değişebilir ya da bu ilaçlar AS-TOPİRAM’ın etkisinde değişiklik oluşturabilir. Doktorunuz bu ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız ne yapmanız gerektiğini size söyleyecektir.

Araç ve makina kullanımı

AS-TOPİRAM, araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyecek şekilde sersemlik hali, baş dönmesi ya da dikkatinizin dağılmasına yol açabilir. Ayrıca görmenizi etkileyerek görme bozuklukları ve/veya bulanık görmeye yol açabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanmadan önce ilacın sizi de bu yönde etkileyip etkilemediğinden emin olunuz.

AS-TOPİRAM’ı ilk kullanmaya başladığınızda ve AS-TOPİRAM ya da kullanmakta olduğunuz başka ek bir ilacın dozunun arttırıldığı ya da azaltıldığı durumlarda özellikle dikkat etmeniz gerekir.

AS-TOPIRAM'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

AS-TOPİRAM 0.60 mg kroskarmelloz sodyum içerir. AS-TOPİRAM her bir tablette 23 mg’dan daha az sodyum içerir. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.


3.AS-TOPIRAM nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

- İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

- Doktorunuz AS-TOPİRAM ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Uygulama yolu ve metodu

AS-TOPİRAM’ı yemeklerden önce, sonra ya da yemeklerle birlikte alabilirsiniz. Tabletler her zaman bol su ile alınmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Tedavi başlangıcında AS-TOPİRAM günde bir defada, tercihen geceleri alınabilir. Doz arttırılınca günde iki defa alınır.

Erişkinlerde doz:

- Sara hastalığı - Tedaviye günde 25 - 50 mg gibi düşük dozlarla başlanır. Daha sonra size en uygun doza ulaşılır.

- Migren - Tedaviye geceleri alman 25 mg’lık tek bir dozla başlanarak bir hafta süreyle bu doz kullanılır. Daha sonra haftada bir ya da daha uzun bir zaman diliminde yapılan 25 mg’lık doz yükseltmeleriyle, size en uygun doza ulaşılır.

Çocuklarda kullanımı

İki yaş ve üzerindeki sara hastalığı olan çocuklar için tedaviye, çocuğun vücut ağırlığına göre günde 25 mg ya da daha düşük bir dozla başlanır. Daha sonra haftada bir ya da daha uzun bir zaman diliminde yapılan 25 mg’lık doz yükseltmeleriyle, çocuğa en uygun doza ulaşılır.

Özel kullanım durumları

İlacı kullanırken bol su içiniz. AS-TOPİRAM’ın böbrek taşı oluşumuna neden olabildiği bilinmektedir ve bol su içilmesi taş oluşumunun önlenmesine yardımcı olabilir.

Eğer AS-TOPİRAM’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla AS-TOPIRAM kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla AS-TOPIRAM kullanırsanız

Sizde bu zehirlenme işaret ve belirtileri olmasa bile, kullanmanız gerekenden fazla AS-TOPİRAM kullanmış olduğunuz her durumda hemen doktorunuzu arayınız ya da en yakın hastaneye başvurunuz. Acil tıbbi müdahaleye gereksinim duyabilirsiniz.

AS-TOPIRAM'i kullanmayı unuttuysanız

- İlacınızı almayı unuttuğunuzu hatırlar hatırlamaz almayı unuttuğunuz dozu alınız ve daha sonra normalde kullandığınız saatlerde almaya devam ediniz.

- İlacınızı almayı unuttuğunuzu hatırladığınız zaman, bir sonraki dozu almanız gereken zamana çok yakınsa bu dozu atlayınız ve daha sonra normalde kullandığınız saatlerde almaya devam ediniz.

- Unuttuğunuz dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bir dozdan fazlasını almayı unuttuysanız ya da ne yapmanız gerektiğinden emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza sorunuz.

İlacınızı ne zaman almanız gerektiğini hatırlamakta zorluk çekiyorsanız, bu konuda bazı hatırlatıcı yöntemler önermesi için eczacınıza danışınız.

AS-TOPIRAM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

AS-TOPİRAM tedavisine doktorunuz size kesmenizi söyleyene kadar devam etmelisiniz. Doktorunuz AS-TOPİRAM ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız. Tedaviye son verilmesi, kullanılan dozun yavaş yavaş azaltılarak kesilmesi yoluyla olmalıdır.

Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
En Yaygın Alerji Türleri En Yaygın Alerji Türleri Bağışıklık sistemi, polen, arı zehiri veya evcil hayvan gibi yabancı bir maddeye veya çoğu insanda reaksiyona neden olmayan bir yiyeceğe tepki gösterdiğinde alerjiler meydana gelir.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Apotex İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti
Satış Fiyatı 394.09 TL [ 22 Sep 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 394.09 TL [ 15 Sep 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8698792090426
Etkin Madde Topiramat
ATC Kodu N03AX11
Birim Miktar 100
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 60
Sinir Sistemi > Antiepileptikler > Topiramat
İthal ( ref. ülke : Kanada ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

AS-TOPIRAM 100 mg 60 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 Sep 2023394.09 TL
15 Sep 2023394.09 TL
8 Sep 2023394.09 TL
1 Sep 2023394.09 TL
29 Aug 2023394.09 TL
21 Aug 2023394.09 TL
14 Aug 2023394.09 TL
7 Aug 2023394.09 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları