Apotex İlaçları › AS-GABAPEN 600 mg 50 film kaplı tablet › Kullanma Talimatı

AS-GABAPEN 600 mg 50 film kaplı tablet Kullanma Talimatı

Gabapentin }

Sinir Sistemi > Antiepileptikler > Gabapentin Apotex İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti | Güncelleme : 27 March  2020

AS-GABAPEN 600 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her film kaplı tablet 600 mg gabapentin içerir.

Yardımcı maddeler

Kopovidon, magnezyum stearat, hipromelloz, hidroksipropil selüloz, makrogol, titanyum dioksit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AS-GABAPEN nedir ve ne için kullanılır?

2. AS-GABAPEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AS-GABAPEN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AS-GABAPEN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.AS-GABAPEN nedir ve ne için kullanılır?

• AS-GABAPEN diğer antiepileptik ilaçlar olarak adlandırılan ilaç grubundandır. Bu ilaçlar sara (epilepsi) ve sinir liflerinin hasarına bağlı ağrı (noröpatik ağrı) tedavisinde kullanılır.

• AS-GABAPEN 600 mg film kaplı tablet, 50 tablet içeren blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Her bir tablet beyaz, oval, bikonveks, çentikli yüzünde “GAB” ve “600“ baskısı, diğer yüzünde “APO” baskısı bulunan film kaplı tabletlerdir.

• AS-GABAPEN değişik türlerdeki sara (epilepsi) ve sinir dokusu hasarına bağlı ağrı (nöropatik ağrı) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Ağrı hissi; sıcak, yakıcı, zonklama, çarpıntı, ateş, bıçak saplanması hissi gibi, acı, kramp girmesi, ağrı, karıncalanma, hissizlik, uyuşma, batma ve donma gibi çeşitli şekillerde tanımlanabilir.


2.AS-GABAPEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AS-GABAPEN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• Gabapentin veya AS-GABAPEN’in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık reaksiyonunuz) varsa,

 • Yeni başlayan, ani pankreas iltihabınız (akut pankreatit) varsa.
 • AS-GABAPEN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • Böbrek problemleriniz varsa.
 • • Kanınızın temizlenmesi için kan diyalizi (hemodiyaliz) oluyorsanız kas ağrısı ve/veya güçsüzlük gelişmesi durumunda doktorunuza söyleyiniz.

 • Sürekli mide ağrısı şikayeti, bulantı ve tekrarlayan kusma gelişirse, kendinizi    hasta
 • hissediyorsanız veya hasta iseniz hemen doktorunuza başvurunuz, bunlar    yeni

  başlayan, ani veya hemorajik pankreas iltihabı belirtileri olabilir.

  • Doktorunuzla konuşmadan AS-GABAPEN kullanmayı bırakmayınız. İlacın ani kesilmesi kesintisiz sara (status epilepticus) gibi yan etkilere neden olabilir.

  • Diğer antiepileptik ilaçlarda olduğu gibi AS-GABAPEN alırken, nöbet sıklıklıklarınızda artış ve yeni nöbet tipleri oluşuyorsa doktorunuza söyleyiniz.

 • Küçük dalma nöbeti (absanslar) dahil olmak üzere karma nöbetleriniz varsa.
 • 36 haftadan daha uzun tedavi alacaksanız.
 • Morfin tedavisi alıyorsanız, doktorunuz uyku hali (somnolans) gibi merkezi    sinir
 • sistemi depresyonu belirtileri açısından sizi dikkatle izleyecektir. Gerekirse    AS-

  GABAPEN veya morfin dozunu azaltacaktır.

  65 yaşın üzerinde iseniz uyku hali, kol ve bacaklarda ödem (periferik ödem), kuvvetsizlik/güçten düşme ortaya çıkabilir.

  6-12 yaş arasındaki çocuklarda duygusal değişiklik (özellikle davranış problemleri), saldırgan (agresif) davranışlar, konsantrasyon problemleri ve okul performansında değişiklikler dahil olmak üzere düşünce bozuklukları ve özellikle yorulmama ve hiperaktivite (hiperkinezi) oluşmuştur.

  Gabapentin kullanan hastalarda bu olayların çoğunluğu hafif ve orta derecede görülmüştür.

  Gabapentin gibi antiepilept üçleri e tedavi gören az sayıda insanda kendilerine zarar verme veya intihar düşünceleri gelişmiştir. Bu tip düşünceleriniz olduğunda, hemen doktorunuzla irtibata geçiniz.

  Gabapentin tedavisi sırasında ciddi, yaşamı tehdit edici eozinofili (kanda eozinofil adı verilen bir tür alerji hücresi sayısında artış) ve sistemik semptomlu ilaç döküntüsü adı verilen aşırı duyarlılık belirtileri görülmüştür. Tedaviye başlamadan önce doktorunuz, döküntü veya ateş ve lenfadenopati gibi aşırı duyarlılık belirtisi olabilecek belirtilerin ciddi bir medikal olay habercisi olabileceği ve bu gibi olayların acilen bildirilmesi gerektiği konusunda sizi bilgilendirmelidir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  AS-GABAPEN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  AS-GABAPEN yemekle birlikte veya yemekten bağımsız bir şekilde alınabilir. AS-GABAPEN kullanırken alkol alınmaması önerilmektedir. Alkol AS-GABAPEN kullanımı sırasında yan etki oluşma riskini artırabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  AS-GABAPEN, doktorunuz tarafından aksi söylenmedikçe hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. Doktorunuz hamile olduğunuzu söylerse, bebeğiniz ve sizin için ciddi sonuçlara neden olacabileceğinden bu ilacı almayı aniden kesmeyiniz.

  AS-GABAPEN kullanırken hamile olduğunuzu fark ederseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuz ile temasa geçiniz. Çocuk doğurma çağında olan kadınlar, etkin doğum kontrol yöntemleri kullanmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  AS-GABAPEN’in etkin maddesi gabapentin anne sütüne geçmektedir. Bebeğe etkisi bilinmediğinden doktorunuz tarafından aksi belirtilmedikçe emzirirken AS-GABAPEN kullanımı önerilmez.

  Araç ve makina kullanımı

  AS-GABAPEN baş dönmesi, sersemlik ve yorgunluğa neden olabilir. Bu belirtiler oluşursa, araç ve makine kullanmanızı etkileyip etkilemediğinden emin olmadıkça, bu aktiviteleri yapmayınız.

  AS-GABAPEN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında Önemli bilgiler

  AS-GABAPEN içeriğindeki yardımcı maddelere karşı duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumuz bir etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar AS-GABAPEN"in etkisini etkileyebilir veya AS-GABAPEN aynı zamanda diğer ilaçlar ile aynı zamanda alındığında tek başına diğer ilaçlann etkililiğini azaltabilir. Bunlar aşağıdaki ilaçları kapsar:

  • Morfin AS-GABAPEN’in etkisini arttırabildiğinden, morfin içeren ilaçlar alıyorsanız, doktor veya eczacınıza başvurunuz.

  • Eğer AS-GABAPEN ile alüminyum veya magnezyum içeren antasidler eş zamanlı olarak kullanılırsa, AS-GABAPEN’in mideden emilimi azalabilir. Bu nedenle, AS-GABAPEN’in bir antasit ilaç alımından en erken 2 saat sonra alınması önerilmektedir.

  • AS-GABAPEN bazı laboratuar testlerini etkileyebilir, idrar testi gerektiğinde AS-GABAPEN kullandığınızı doktor veya hastanedeki görevlilere söyleyiniz.

  • Mevcut tedavinize ilave olarak, doktorunuz aksini söylemediği sürece AS-GABAPEN kullanmayınız.

  • Yapılan çalışmalarda fenitoin, valproik asit, karbamazepin ve fenobarbital ile gabapentin arasında bir etkileşim gözlenmemiştir. Gabapentin, noretindiron ve/veya etinil estradiol içeren oral kontraseptiflerin (doğum kontrol hapları) etkisini bozmaz. AS-GABAPEN’in diğer sara nöbetlerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar (antiepileptik ilaçlar) ve ağız yoluyla alman doğum kontrol ilaçları ile etkileşime girmesi durumu doktorunuz tarafından dikkate alınacaktır.

  • Alkol ya da merkezi etkili ilaçlar, AS-GABAPEN’in merkezi sinir sistemi ile ilgili uykululuk hali (somnolans) ve hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme bozukluğu (ataksi) gibi bazı yan etkilerini şiddetlend irebil ir.

  • Simetidin ile birlikte kullanımı, gabapentinin böbreklerden atılımında klinik açıdan önemli olmayan hafif bir düşüş meydana getirir. Probenesid ile birlikte kullanımında renal atılımda bir değişiklik gözlenmemiştir.

  • Kediotu, sarı kantaron, kava biberi, gotu kola gibi bazı bitkisel ürünler sinir sistemi baskılanmasını (depresyonunu) arttırabileceğinden birlikte kullanılmamalıdır.

  • Çuha çiçeği isimli bitkisel ürün ile birlikte kullanımı nöbet eşiğini düşürebileceğinden birlikte alınmamalıdır.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.AS-GABAPEN nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  AS-GABAPEN kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  Doktorunuz sizin için uygun olan dozu belirleyecektir.

  AS-GABAPEN almaya doktorunuz kullanmamanızı söyleyinceye kadar devam ediniz.

  Sara (epilepsi):

  Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda AS-GABAPEN kullanımı:

  Tabletleri önerilen sayıda alınız. Doktorunuz genellikle dozunuzu dereceli olarak artıracaktır. Başlangıç dozu genellikle günde 300 mg ile 900 mg arasında olacaktır. Daha sonra doz günde maksimum 3600 mg olacak şekilde dereceli olarak artırılabilir. Doktorunuz bu dozu 3’e bölünmüş bir şekilde - örneğin sabah, öğleden sonra ve akşamları - almanızı söyleyecektir.

  Yetişkinlerde sinir dokusu hasarına bağlı gelişen ağn (nöropatik ağn):

  AS-GABAPEN tabletleri doktorunuzun önerisine uygun olarak alınız. Doktorunuz genellikle dozunuzu dereceli olarak artıracaktır. Başlangıç dozu genellikle günde 300 mg ile 900 mg arasında olacaktır. Daha sonra doz dereceli olarak günde maksimum 3600 mg’a kadar artırılabilir ve doktorunuz bu dozu 3’e bölünmüş bir şekilde - örneğin sabah, öğleden sonra ve akşamları - almanızı söyleyecektir.

  Uygulama yolu ve metodu

  AS-GABAPEN sadece ağız yoluyla (oral) kullanım içindir.

  AS-GABAPEN’i yeterli miktarda içecek ile birlikte çiğnemeden alınız.

  Çocuklarda kullanımı

  6-12 yaş arasındaki çocuklarda AS-GABAPEN kullanımı:

  Çocuğunuza verilmesi gereken doz doktorunuz tarafından çocuğunuzun kilosu hesaplanarak belirlenecektir. Tedaviye günde 3 eşit doza bölünerek verilen 10-15 mg/kg gibi düşük bir başlangıç dozuyla başlanır ve yaklaşık 3 günlük bir süreçte dereceli olarak artırılır.

  6 yaş ve üzerindeki çocuklarda, etkili gabapentin dozu günde 25-35 mg/kg’ dır.

  İki doz arasındaki süre 12 saati aşmamalıdır.

  İlacın günlük dozu genellikle 3 eşit doza bölünerek, örneğin sabah bir doz, öğleden sonra bir doz ve akşam bir doz şeklinde alınır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  65 yaşın üzerinde iseniz ve böbrek hastalığınız yoksa AS-GABAPEN’i normal dozunda kullanabilirsiniz.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek sorunlarınız varsa veya kanınızın temizlenmesi (hemodiyaliz) işlemini yaptırıyorsanız doktorunuz size farklı bir doz şeması veya doz reçeteleyebilir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer sorunu olanlarda çalışma yapılmamıştır.

  Eğer AS-GABAPEN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla AS-GABAPEN kullanırsanız

  AS-GABAPEN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Önerilenden daha yüksek dozlar; bilinç kaybı, baş dönmesi, çift görme, konuşmada güçlük, sersemleme ve ishal gibi istenmeyen etkilerde artışa yol açabilir. Derhal doktorunuzu arayınız veya en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

  Hastanenin size hangi ilaçları aldığınızı kolaylıkla belirtebilmesi için kullanmadığınız tüm tabletleri ambalaj ve etiketleriyle birlikte yanınıza alınız.

  AS-GABAPEN'i kullanmayı unuttuysanız

  Bir dozu almayı unutursanız ve eğer bir sonraki doz alma zamanınız gelmediyse, hatırlar hatırlamaz ilacınızı alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  AS-GABAPEN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz size aksini söylemedikçe, AS-GABAPEN kullanmaya devam ediniz. Eğer tedaviniz sonlandırılmaya karar verilirse, bunun dereceli olarak ve en az bir haftalık bir süre içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

  Aniden veya doktorunuz söylemeden AS-GABAPEN almayı sonlandırırsanız nöbet, ağn ve rahatsızlık hissi oluşması riski artar.

  Gabapentin kullanımının ani olarak kesilmesinden sonra görülen yan etkiler arasında şunlar yer alır: Endişe, uyuma güçlüğü, bulantı, ağrı, terleme ve göğüs ağrısı. Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz. Bu ilacın kullanımı konusunda başka sorularmız varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Apotex İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti
Geri Ödeme KoduA13873
Satış Fiyatı 74.13 TL [ 27 Mar 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 74.13 TL [ 23 Mar 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuKırmızı Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8698792090488
Etkin Madde Gabapentin
ATC Kodu N03AX12
Birim Miktar 600
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 50
Sinir Sistemi > Antiepileptikler > Gabapentin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

AS-GABAPEN 600 mg 50 film kaplı tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
27 Mar 202074.13 TL
23 Mar 202074.13 TL
18 Mar 202074.13 TL
13 Mar 202074.13 TL
6 Mar 202074.13 TL
28 Feb 202074.13 TL
21 Feb 202074.13 TL
14 Feb 202066.16 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları