Apotex İlaçları › AS-ATENS 100 mg 28 film tablet › Kullanma Talimatı

AS-ATENS 100 mg 28 film tablet Kullanma Talimatı

Atenolol }

Kalp Damar Sistemi > Beta Bloke Edici Ajanlar > Atenolol Apotex İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti | Güncelleme : 10 May  2013

AS-ATENS 100 mg tablet Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

Her bir tablet 100 mg atenolol içerir.

Yardımcı maddeler

Mikrokristalin selüloz, krospovidon CLM, magnezyum stearat, kolloidal susuz silika.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AS-ATENS nedir ve ne için kullanılır?

2. AS-ATENS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AS-ATENS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AS-ATENS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.AS-ATENS nedir ve ne için kullanılır?

AS-ATENS, “beta-blokerler” adı verilen ilaç grubuna dahil bir madde olan atenolol içerir. AS-ATENS, şu durumların tedavisinde kullanılır:

- Yüksek kan basıncı (yüksek tansiyon)

- Düzensiz kalp atışları (aritmi)

- Göğüs ağrılarından (anjina) korunmada yardımcı olarak

- Bir kalp krizi sonrasında kalbi erken bir ataktan korumak üzere

- Uzun süredir var olan, fakat kötüye gitmeyen kalp yetmezliği ile ilgili şikayetler.

Bu ilaç etkisini, kalbinizin daha yavaş ve daha az güçle atmasını sağlayarak gösterir.

AS-ATENS 100 mg tabletler; beyaz, yuvarlak, düz yüzeyli, bir yüzünde “APO”, diğer yüzünde çentiğin üstünde “ATE”, altmda “100” baskılı tabletlerdir.


2.AS-ATENS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AS-ATENS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer atenolole veya AS-ATENS 100 mg tablet formülündeki herhangi bir bileşene alerjikseniz

• Eğer aşağıdaki kalp sorunlarından herhangi birini daha önce geçirmiş iseniz:

- Kontrol altında olmayan kalp yetmezliği (bu durum genellikle sizi nefessiz bırakır ve ayak bileklerinizin şişmesine neden olur)

- İkinci veya üçüncü derece kalp bloku (kalp pili ile tedavisi gerekebilen bir durumdur)

- Çok yavaş ve çok düzensiz kalp atışları, çok düşük kan basıncı veya dolaşımın çok kötü durumda olması

• Eğer tedavi edilmemiş feokromasitoma adı verilen bir tümörünüz varsa. Bu tümör genellikle böbreğinizin yanında olur ve kan basıncını yükseltir. Feokromasitoma için tedavi görecekseniz doktorunuz size AS-ATENS ile birlikte kullanmanız için, alfa-bloker grubu bir başka ilaç daha reçete edecektir.

• Eğer size, kanınızda normalden fazla asit bulunduğu söylendi ise (metabolik asidoz).

Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi biri sizde mevcut ise AS-ATENS kullanmayınız.

Emin değilseniz, AS-ATENS kullanmadan Önce doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

AS-ATENS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki durumlardan biri sizin için geçerli ise, AS-ATENS kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız:

• Astım, hınltılı-ıslıklı soluma veya diğer benzeri solunum sorunlarınız, böcek sokması gibi durumlarda alerjiniz varsa. Eğer astım veya nefes almada zorluk problemleriniz varsa doktorunuz ile konuşmadan bu ilacı kullanmayınız.

• “Prinzmetal anjina” adı verilen bir çeşit göğüs ağrınız (anjina) varsa

• Kan dolaşımınız iyi durumda değilse veya kontrol altında olan kalp yetmezliğiniz varsa

• Birinci derecede kalp blokunuz varsa

• Şeker hastalığınız varsa. İlacınız, vücudunuzun düşük kan şekerine olan tepkilerini değiştirebilir. Kalbinizin daha hızlı attığını hissedebilirsiniz.

• Tirotoksikozunuz (tiroid bezinin çok çalışmasından kaynaklanan bir durum) varsa. İlacınız, tirotoksikoz belirtilerini gizleyebilir.

• Böbreklerinizde bir sorun varsa. Tedaviniz süresince bazı kontroller gerekebilir.

Yukarıdaki durumlardan bazılarının sizde olup olmadığından emin değilseniz, AS-ATENS almadan önce doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Ameliyata girecekseniz:

Ameliyat olacaksanız, anestezi uzmanına veya doktorunuza AS-ATENS kullandığınızı söyleyiniz. Çünkü AS-ATENS kullanırken size bazı anestezikler verilirse tansiyonunuz düşebilir.

AS-ATENS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

AS-ATENS gıda ile birlikte veya gıda olmadan kullanılabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

AS-ATENS kullanmadan önce hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız AS-ATENS kullanmanız önerilmez.

Araç ve makina kullanımı

AS-ATENS tabletlerin araç veya makine kullanma yeteneğini etkilemesi beklenmez. Bununla birlikte, seyrek olarak, baş dönmesi ve yorgunluğa neden olabilir. Bu nedenle, ilacınızın sizi nasıl etkileyeceğini anlayıncaya kadar özel dikkat gerektiren işler yapmayınız.

Sersemleme veya yorgunluk hissediyorsanız, araba veya alet ve makine kullanmayınız.

AS-ATENS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

AS-ATENS’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa bu yardımcı maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

AS-ATENS, diğer bazı ilaçların etki şeklini değiştirebilir, bazı ilaçlar da AS-ATENS üzerinde etki gösterebilir.

Özellikle şu ilaçlardan herhangi birini kullanmakta iseniz doktorunuza bildiriniz:

• Klonidin (yüksek tansiyon ve migren için). Klonidin ve AS-ATENS'i birlikte alıyorsanız, doktorunuz size söylemedikçe klonidini kesmeyiniz. Klonidini kesmeniz gerekirse, doktorunuz bunu nasıl yapmanız gerektiği konusunda sizi bilgilendirecektir.

• Verapamil, diltiazem ve nifedipin (yüksek tansiyon ve göğüs ağrısı için)

• Dizopramid, kinidin veya amiodaron (düzensiz kalp atışı için)

• Digoksin (kalp sorunları için)

• Adrenalin (epinefrin olarak da bilinir-kalbi uyarıcı bir ilaç)

• Ibuprofen veya indometazin (ağrı ve iltihaplanma için)

• İnsülin veya ağızdan aldığınız şeker hastalığı ilaçları

• Burun ve sinüs iltihaplanması tedavisinde kullanılan ilaçlar ve soğuk algınlığında kullanılan diğer ilaçlar (reçetesiz aldığınız ilaçlar dahil)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.AS-ATENS nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Yetişkinler:

• Yüksek tansiyon: Olağan doz günde 50-100 mg’dır.

• Göğüs ağrısı (aniina): Olağan doz, günde bir kez 100 mg veya günde 2 kez 50 mg'dır.

• Düzensiz Kalp atışı (aritmi): Olağan doz, günde 50-100 mg’dır.

• Kalp krizinin erken tedavisi (miyokardiyal enfarktüs): Olağan doz, günde 50-100 mg’dır.

Uygulama yolu ve metodu

AS-ATENS’i daima doktorunuzun size tarif ettiği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Doktorunuz her gün ne zaman ve kaç tablet alacağınızı size söyleyecektir. Doktorunuzun söylediklerini bir yere yazınız.

Tabletinizi bir bardak su ile yutunuz.

Tabletlerinizi her gün aynı saatte alınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Doktorunuz, özellikle böbreklerinizde sorun varsa, size daha düşük bir doz kullanmanızı önerebilir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği: Şiddetli böbrek yetmezliği sorununuz varsa, doktorunuz durumunuzu değerlendirerek daha düşük doz kullanmanıza karar verebilir.

Eğer AS-ATENS'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla AS-ATENS kullanırsanız

AS-ATENS'terc kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Tabletlerin tanımlanabilmesi için ilaç paketini de yanınıza alınız.

AS-ATENS'i kullanmayı unuttuysanız

İlacınızın bir dozunu almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz bu dozu alınız. Hatırladığınız sırada bir sonraki doz zamanı yakınsa, kaçırdığınız dozu atlayınız ve normal programınızda ilacınızı kullanmaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

AS-ATENS ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuz size söylemedikçe AS-ATENS kullanmayı kesmeyiniz. Bazı durumlarda AS-ATENS'i kesmeyi kademeli olarak yapmanız gerekebilir.

Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Apotex İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti
Satış Fiyatı 54.34 TL [ 17 Mar 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 54.34 TL [ 14 Mar 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8698792011162
Etkin Madde Atenolol
ATC Kodu C07AB03
Birim Miktar 100
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Kalp Damar Sistemi > Beta Bloke Edici Ajanlar > Atenolol
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

AS-ATENS 100 mg 28 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
17 Mar 202354.34 TL
14 Mar 202354.34 TL
10 Mar 202348.37 TL
3 Mar 202348.37 TL
24 Feb 202348.37 TL
20 Feb 202348.37 TL
10 Feb 202348.37 TL
3 Feb 202348.37 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları