Biofarma İlaçları › ARYPEZ 5 mg 14 film tablet › Kullanma Talimatı

ARYPEZ 5 mg 14 film tablet Kullanma Talimatı

Donepezil Hcl }

Sinir Sistemi > Anti Demans İlaçlarAlzheimer İlaçları > Donepezil Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. | Güncelleme : 11 June  2021

ARYPEZ 5 mg Film Tablet

Ağızdan alınır.

Etken Madde

4.56 mg donepezil baza eşdeğer 5 mg donepezil hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler

Krospovidon. povidon, laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz, mısır nişastası, magnezyum stearat (E572), hidroksipropil metil selüloz (E464), hidroksipropil selüloz (E463), titanyum dioksit (El71), sorbitan monooleat (E494), propilen glikol (El520), sorbik asit (E200), vanilin, kinolin sansı (E 104) içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ARYPEZ nedir ve ne için kullanılır?

2. ARYPEZ’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ARYPEZ nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ARYPEZ’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ARYPEZ nedir ve ne için kullanılır?

ARYPEZ (Donepezil hidroklorür) 5 mg film kaplı tabletler, san renkte, yuvarlak ve bikonveks şekildedir. Her bir tablet 5 mg donepezil hidroklorür içerir ve 14 tabletlik ambalajlarda sunulmuştur. ARYPEZ tablet, hafif ve orta şiddetli Alzheimer tipi bunama belirtilerinin tedavisinde kullanılır ve etkin maddesi donepezil hidroklorür, asetilkolinesteraz inhibitörleri olarak anılan bir ilaç sınıfına aittir.

ARYPEZ, yalnızca erişkin hastalarda kullanılır.


2.ARYPEZ kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ARYPEZ'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Donepezil hidroklorür veya piperidin türevlerine veya ARYPEZ içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine aleıjiniz (aşırı duyarlılık reaksiyonunuz) varsa

• Hamileyseniz veya emziriyorsanız.

ARYPEZ'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Mide veya on iki parmak bağırsağı ülseri geçirdiyseniz

• Nöbet (havale, v.b.) geçirdiyseniz

• Kalp hastalığınız varsa, kalp ritminiz düzensiz veya yavaşsa

• Astım veya başka bir uzun süreli akciğer hastalığınız varsa

• Karaciğer hastalığı veya sanlık geçirdiyseniz

• İdrara çıkmakta zorlanıyorsanız

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ARYPEZ'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ARYPEZ yemekten önce veya sonra alınabilir. Yiyecekler ARYPEZ‘in etkisini değiştirmez.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile kadınlarda yapılmış yeterli çahşma mevcut değildir. Bu ilacı kullanmanız gerekip gerekmediğine doktorunuz karar verecektir. Bu ilaç mutlaka gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılm amali dır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Etkin maddenin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız ARYPEZ kullanmamalısınız.

Araç ve makina kullanımı

Alzheimer hastalığı araç ve makine kullanma yeteneğinizi bozabilir. Bu nedenle bu gibi faaliyetleri, ancak doktorunuz izin verirse yapın. İlacınız ayrıca, halsizlik, baş dönmesi ve kas kramplarına yol açabilir. Bu tür etkiler yaşıyorsanız, taşıt veya makine kullanmaktan kaçınmalısınız.

ARYPEZ'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ürün, bir şeker türü olan laktoz içerir. Bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız, tahammülsüzlüğünüz) olduğu size söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız:

• Ağn kesici veya artrit tedavisi için kullanılan ilaçlar (aspirin, v.b.)

• Antibiyotikler

• Mantar ilaçlan

• Kas gevşeticiler

• Antidepresanlar

• Antikonvülsanlar

• Alzheimer hastalığında kullanılan diğer asetilkolinesteraz inhibitörü ilaçlar (örneğin galantamin)

• Kalp hastalığı için kullanılan ilaçlar

• Antikolineıjik ilaçlar

• Genel anestezikler

• Reçetesiz temin edilen ilaçlar (bitkisel ilaçlar v.b.)

Genel anestezi almanızı gerektiren bir ameliyat olacaksanız, doktorunuza ve anestezi uzmanına ARYPEZ aldığınızı söyleyiniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.ARYPEZ nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

- ARYPEZ tableti gece yatmadan önce alınız.

- Genellikle tedaviye günde bir tablet (5 mg donepezil hidroklorür) ile başlanır. Kullanacağınız ilaç dozu miktarı, gördüğünüz tedavi süresine göre ve doktorunuzun değerlendirmesine bağlı olarak değişebilir.

- Tedaviye başladıktan bir ay sonra, doktorunuz ilacın dozunu arttırarak piyasada mevcut olan ARYPEZ 10 mg tabletlerden günde bir tablet (10 mg donepezil hidroklorür) almanızı isteyebilir.

- Önerilen en yüksek doz her gece bir adet 10 mg ARYPEZ1dir.

- İlacınızı ne zaman, nasıl ve ne kadar süreyle kullanacağınız konusunda daima doktorunuzun ve eczacınızın önerilerine uyunuz.

- Doktorunuz önermedikçe ilacınızın dozunu kendiniz değiştirmeyiniz.

- Doktorunuz tarafından bildirilmedikçe tedaviyi kesmeyiniz.

- Tedavinizi gözden geçirmek ve belirtilerini değerlendirmek için zaman zaman doktora kontrole gitmeniz gerekebilir.

Uygulama yolu ve metodu

- ARYPEZ'i gece yatmadan önce, ağız yoluyla, bir bardak su ile yutunuz.

Değişik yaş grupları

-

Çocuklarda kullanımı

'in çocuklardaki etkililik ve güvenliliği ortaya

Yaşlılarda kullanımı

-

Yaşlılarda kullanımı

İlacın tedavi süresince Alzheimer'lı yaşlı hastalarda takip

edilen ortalama plazma konsantrasyonları genç sağlıklı gönüllülerde görülen ile karşı laştınlabilir durumdadır.

- Karaciğer yetmezliği: Hafif ve orta şiddetli karaciğer yetmezliğinde ilaca olası maruziyet artışı nedeniyle, bireysel yanıta göre doz ayarlaması yapılmalıdır.

Eğer ARYPEZ ’in etkisinin çok güçiü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ARYPEZ kullanırsanız

Her gün bir tabletten fazla almayınız. ARYPEZ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız derhal doktorunuza bildiriniz. Doktorunuzla temas kuramazsanız size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz. Giderken tabletlerin içinde bulunduğu ilaç kutusunu da yanınızda götürünüz.

ARYPEZ ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ARYPEZ'i kullanmayı unuttuysanız

Bir tablet almayı unutursanız, bir sonraki gün normal zamanında sadece bir tablet alınız. Bir haftadan daha uzun süreyle ilaç almayı unutursanız, ilaç almadan Önce doktorunuza danışınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ARYPEZ ile tedavi sonlandınidığındaki oluşabilecek etkiler:

Tedaviye ara verilmesi durumunda ARYPEZ’in yararlı etkilerinde tedrici bir azalma görülür. Tedavinin aniden kesilmesinden sonra herhangi bir rebound etki ile karşı laşı İm amıştır.

Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti.
Satış Fiyatı 50.64 TL [ 11 Jun 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 50.64 TL [ 31 May 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699578090067
Etkin Madde Donepezil Hcl
ATC Kodu N06DA02
Birim Miktar 5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 14
Sinir Sistemi > Anti Demans İlaçlarAlzheimer İlaçları > Donepezil
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ARYPEZ 5 mg 14 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
11 Jun 202150.64 TL
31 May 202150.64 TL
24 May 202150.64 TL
21 May 202150.64 TL
17 May 202150.64 TL
10 May 202150.64 TL
3 May 202150.64 TL
24 Apr 202150.64 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları