Pfizer İlaçları › ARTHROTEC 75 mg 10 tablet {Pfizer} › Kullanma Talimatı

ARTHROTEC 75 mg 10 tablet {Pfizer} Kullanma Talimatı

Diklofenak + Misoprostol }

Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Diklofenak Kombinasyonları Pfizer İlaçları Ltd.Şti. | Güncelleme : 24 June  2011

ARTHROTEC 75 mg tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

75 mg Diklofenak sodyum, 200 mikrogram Misoprostol içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz, mısır nişastası, PVP K 30, magnezyum stearat , metakrilik asit kopoliimer tip C, sodyum hidroksit, talk, trietil sitrat, hipromelloz (HPMC) 3mPa.s, krospovidon, kolloidal susuz silika, hidrojene kastor yağı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ARTHROTEC nedir ve ne için kullanılır?

2. ARTHROTEC’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ARTHROTEC nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ARTHROTEC’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ARTHROTEC nedir ve ne için kullanılır?

ARTHROTEC 10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda piyasada bulunmaktadır.

ARTHROTEC, eklem iltihabı ve kireçlenmedeki ağrıyı ve şişmeyi azaltmada ve midesinde ya da barsağında ülserleşme ya da tahriş riski olan hastaların korunmasına yardımcı olur

ARTHROTEC diklofenak ve misoprostol içerir. Diklofenak steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar (NSAİİ) adı verilen bir ilaç gurubuna aittir.

NSAİİ'ler ağrıyı azaltsalar da, mide duvarındaki prostaglandinler adı verilen doğal koruyucu maddelerin azalmasına sebep olurlar.

Bu da NSAİİ'lerin midenin bozulmasına ya da mide ülserinin oluşmasına neden olduğu anlamına gelir. ARTHROTEC midenizi korumanıza yardım edecek olan bu prostaglandinlere

çok benzer olan misoprostolü de içerir.


2.ARTHROTEC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ARTHROTEC'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• Diklofenak ya da aspirin (asetilsali silik asit), misoprostol ya da diğer prostaglandin ilaçlar ya da ARTHROTEC'in birleşiminde yer alan herhangi bir bileşenin alımından sonra deri döküntüsü, deride sişme ya da kaşıntı, şiddetli burun tıkanıklığı, astım ya da hırıltı gibi alerjik reaksiyonlar yapıyorsa,

• Mideniz ya da barsağınızda mevcut ülser ya da delik varsa,

• Hali hazırda mide, bağırsak ya da beyin kanaması geçiriyorsanız,

• Kalp ameliyatı (Koroner arter by-pass greftleme (KABG)) geçirdiyseniz ya da geçirecekseniz,

• Şiddetli karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa,

• Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,

• Hamile veya hamile kalmayı planlayan kadınlarda düşüğe sebep olabileceği için kullanılmamalıdır. Henüz menapoza girmemiş kadınlar ARTHROTEC kullanırken güvenilir bir korunma yöntemi kullanmalıdır.

ARTHROTEC'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Kalp probleminiz varsa, geçmişte inme geçirdiyseniz bu şartlarda (örneğin eğer kan basıncınız yüksekse, kan dolaşımınız ile ilgili problemleriniz varsa, diyabet hastasıysanız yüksek kolestrolünüz varsa ya da sigara kullanıyorsanız) risk altında olduğunuzu düşünüyorsanız, doktorunuz ya da eczacınızla tedaviniz hakkında konuşunuz.

• Böbrek ya da karaciğer hastalığı gibi sağlık problemleriniz var ise dikkatli kullanınız. Eğer şiddetli böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz var ise ARTHROTEC'i kullanmayınız.

• Daha önceden ülser veya mide, bağırsak kanaması geçirdiyseniz dikkatli kullanınız. Sürekli ülser veya mide ya da bağırsak kanaması geçiriyorsanız ARTHROTEC'i kullanmayınız.

• Kolayca kanama ya da morarma oluşuyorsa,

• Bağırsaklarınızda iltihap varsa (ülseratif kolit ya da Chron hastalığı),

• Astım veya alerji hastasıysanız ya da daha önceden geçirdiyseniz,

• Enfeksiyon kaptıysanız; (ARTHROTEC ateşi ya da enfeksiyon göstergelerini maskeleyebilir. ),

• Su kaybınız varsa,

• 65 yaşın üstündeyseniz, doktorunuz sizi düzenli kontrol altında tutmak isteyebilir.

ARTHROTEC gibi NSAİİ'ler kanamaya ya da ülserleşmeye sebep olabilirler. Bu durum görülürse tedavi bırakılmalıdır.

ARTHROTEC gibi ilaçlar kalp krizi (miyokart enfarktüsü) ya da inme riskinin az miktarda artışına sebep olabilir. Uzun dönem tedavide ya da yüksek dozda risk artar. Tedavi boyunca tavsiye edilen dozu aşmayınız.

Diğer NSAİİ'ler gibi (örneğin ibuprofen) ARTHROTEC kan basıncının artmasına sebep olabilir ve doktorunuz kan basıncınızı düzenli olarak izleyebilir.

Kalp, karaciğer ya da böbrek probleminiz varsa, doktorunuz sizi düzenli olarak gözlemlemek isteyecektir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ARTHROTEC'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ARTHROTEC yemeklerle birlikte alınmalıdır.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız ARTHROTEC kullanmayınız. Henüz menapoza girmemiş kadınlar ARTHROTEC kullanırken, güvenilir bir korunma yöntemi kullanmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Araç ve makina kullanımı

ARTHROTEC'i aldıktan sonra baş dönmesi, sersemlik olursa, normal hissedene kadar araç

ve makine kullanmayınız.

ARTHROTEC'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ARTHROTEC'in içinde laktoz (bir tip şeker) bulunmaktadır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı duyarlılığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her tabletinde 0,0656 mg sodyum hidroksit ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulması gereken 23 mg'ın altındadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar diğer ilaçların çalışma sistemini etkileyebilir. Doktorunuza ya da eczacınıza hangi ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Aspirin (asetilsalisik asit) veya diğer NSAİİ'ler (örneğin ibuprofen)

• Siklo-oksijenaz-2 (COX-2) inhibitörleri olarak bilinen eklem iltihabı ve kireçlenmeyi tedavi eden ilaçlar

• Diüretikler (vücudunuzdaki fazla sıvının tedavisi için kullanılır.)

• Siklosporin ya da takrolimus (immün sistem baskılama, transplantasyon sonrası)

• Lityum (bazı depresyon tiplerinin tedavisinde kullanılır.)

• Digoksin (düzensiz kalp atışı ve/veya kalp yetmezliği için kullanılan ilaç)

• Varfarin ya da diğer oral antikoagulanlar (kanın pıhtılaşmasını azaltan kan inceltici ajanlar)

• Anksitiye ve depresyon tedavisinde kullanılan seratonin seçici geri alım inhibitörleri (SSRİ) olarak bilinen ilaçlar

• Kan şekerinizi kontrol eden ilaçlar (diyabet için oral hipoglisemikler)

• Metotreksat (eklem iltihabı, sedef hastalığı, kan kanseri)

• Steroid tedavisi (örneğin genellikle antienflamatuar ilaçlar olarak kullanılan kortikosteroidler)

• Yüksek kan basıncı için ilaçlar (antihipertansifler)

• Magnezyum içerikli antiasitler (sindirim güçlüğünü ve yanmayı tedavi eder.)

• Kinolon antibiyotikler (bazı enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.)

• Ketokonazol (mantar enfeksiyonunu tedavi etmek için kullanılır.)

• Eğer mifepriston (gebeliği sonlandırmak için kullanılır.) adlı bir ilacı 12 gün içerisinde kullandıysanız, ARTHROTEC'i mifepristonun alımından itibaren 8-12 gün boyunca kullanmayınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.ARTHROTEC nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

ARTHROTEC'i doktorunuzun tavsiye ettiği şekliyle kullanınız. durumlarda doktor veya eczacınız ile birlikte kontrol ediniz.

Semptomları kontrol altına alabilecek en kısa süreli, etkili en düşük doz minimize edilebilir.

Değişik yaş grupları

Erişkinlerde kullanımı:

Günde iki kez yemekle beraber 1 tablet alınır. Tabletler bütün olarak yutulmalı, çiğnenmemelidir.

Çocuklarda kullanımı

ARTHROTEC yalnızca yetişkinler içindir, 18 yaş altı çocukların kullanımı için değildir.

Yaşlılarda kullanımı

Doktorunuz sizi yakın gözetim altında tutacaktır. Dozda değişiklik gerekmez.

Özel kullanım durumları

Karaciğer ve böbrek bozukluğu olan hastalarda, doktorunuz tutacaktır. Dozda değişiklik gerekmez.

Eğer ARTHROTEC'in etkisinin çok güçlü ve zayıf olduğuna doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ARTHROTEC kullanırsanız

Emin olamadığınız

ile istenmeyen etkiler

sizi yakın gözetim altında

dair bir izleniminiz var ise

Doktorunuzun size önerdiğinden daha fazla tablet kullanmayınız.

ARTHROTEC 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ARTHROTEC'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer ARTHROTEC almayı unutursanız hemen bir doz alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ARTHROTEC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, ARTHROTEC'i kesmeyiniz. Bu ürünün kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuza ya da eczacınıza sorunuz.

Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri  Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699532016638
Etkin Madde Diklofenak + Misoprostol
ATC Kodu M01AB55
Birim Miktar 75
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 10
Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Diklofenak Kombinasyonları
İthal ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ARTHROTEC 75 mg 10 tablet {Pfizer} Barkodu