İlaçları › ARLEC 12.5 mg 28 tablet › Kullanma Talimatı

ARLEC 12.5 mg 28 tablet Kullanma Talimatı

Karvedilol }

Kalp Damar Sistemi > Beta Bloke Edici Ajanlar > Karvedilol Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ] | Güncelleme : 17 November  2011

ARLEC 12.5 mg tablet Ağız yolu ile uygulama içindir.

•

Etken Madde

Karvedilol    12.5    mg

•

Yardımcı maddeler

Laktoz anhidroz, prejelatinize nişasta, kroskarmelloz sodyum, sodyum lauril sülfat, aerosil 200, kırmızı demir oksit (E 172), magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ARLEC nedir ve ne için kullanılır?

2. ARLEC’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ARLEC nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ARLEC’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ARLEC nedir ve ne için kullanılır?

ARLEC, karvedilol adı verilen bir etkin madde içerir. Bu, “beta-blokerler” adı verilen bir gruba dahildir. ARLEC aşağıdaki durumlann tedavisinde kullanılır:

 • Kronik kalp yetmezliği
 • Doktorunuz ARLEC dışında durumunuzu tedavi etmek için başka ilaçlar da verebilir.


  2.ARLEC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ARLEC'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

 • Karvedilol veya ARLEC'in içindekilerden herhangi birine aleıjiniz varsa
 • Astım veya başka akciğer hastalıkları sebebiyle göğsünüzde hınltı yaşadıysanız.
 • Damardan verilen ilaçlar (intravenöz) ile tedavi edilen, ciddi sıvı tutulumu yaşıyorsanız (ellerin, bileklerin ve ayaklann şişmesi).
 • Karaciğer rahatsızlığınız varsa.
 • Kalbinizde sorun varsa (ömeğin ‘kalp bloğu’ veya kalp atışının yavaşlaması). ARLEC belli türde kalp sorunu olan kişiler için daha az uygundur.
 • Kan basıncınız düşükse.
 • Metabolik asidoz (kanınızın asit değeri yüksekse)
 • Böbrek üstü bezlerinizde büyüme varsa (feokromositoma)
 • ARLEC'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

 • Böbreklerinizde rahatsızlığınız varsa.
 • Diyabetiniz varsa (kan şekerinin yüksek olması).
 • Kontakt lens kullanıyorsanız.
 • Geçmişte tiroid ile ilgili rahatsızlık geçirdiyseniz.
 • • Ciddi aleıjik reaksiyon geçirdiyseniz (ömeğin, vücudun aniden şişmesi ve bunun sonucu olarak nefes almada ve yutkunmada güçlük, ellerin, ayaklann ve bileklerin şişmesi, şiddetli döküntü).

 • Aleıjiniz varsa ve sizi duyarlı hale getirecek tedavi alıyorsanız.
 • El ve ayak parmaklannızdaki kan dolaşımınızda sorunlar varsa (Raynaud fenomeni)
 • • Beta bloker grubundan ilaçlar aldıktan sonra, ‘sedef adı verilen deri hastalığı geçirdiyseniz.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ARLEC'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ARLEC su ile alınmalıdır. Kronik kalp yetmezliği hastalannda ARLEC yiyecekle birlikte verilmelidir.

  ARLEC’in hamilelerde kullanımına ilişkin yeterli veri yoktur. ARLEC gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Araç ve makina kullanımı

  ARLEC kullanırken, baş dönmesi yaşayabilirsiniz. Bunun, tedaviye başladığınızda veya tedavinizde değişiklik yapıldığında ve alkol tükettiğinizde görülme ihtimali daha yüksektir. Eğer baş dönmesi yaşıyorsanız, araç veya herhangi bir alet veya makine kullanmayınız. ARLEC alırken, araba kullanmanızı, alet veya makine kullanmanızı etkileyebilecek herhangi bir sorun yaşarsanız, doktorunuza danışınız.

  ARLEC'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu ilaç laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (duyarlılığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu ilaç, sodyum içermektedir. Kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Özellikle, aşağıdaki ilaçlan kullamyorsamz doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  • Non steroidal antiinflamatuvar ilaçlar (aspirin, indometazin ve ibuprofen gibi)

  • Beta blokerler (göğüste sıkışma hissi, astıma bağlı hınltı veya diğer göğüs ile ilgili rahatsızlıklann tedavisinde kullanılan salbutamol ve terbutalin sülfat gibi ilaçlar)

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.ARLEC nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  ARLEC’i her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Kronik kalp yetmezliği

  Kalp yetmezliği için kullanıldığında, ARLEC ile tedavinin uzman doktor tarafından başlatılması gereklidir.

  Tabletleri, yemek ile birlikte almalısınız.

  Normal başlangıç, iki hafta boyunca günde iki defa 3.125 mg’dır.

  Doktorunuz bundan sonra, dozu yavaş yavaş haftalara yayarak günde iki defa 25 mg’a kadar yükseltecektir. Eğer kilonuz 85 kg’dan (187 lb) fazla ise, doz günde iki defa 50 mg’a kadar arttırılabilir.

  İki haftadan daha fazla süre boyunca ARLEC almayı bıraktıysanız, doktorunuz ile konuşmalısınız. Başlangıç dozuna geri dönmek gerekecektir.

  Yüksek kan basıncı:

  Normal başlangıç dozu, iki gün boyunca günde bir defa 12.5 mg’dır. İki gün sonra, doz, genellikle günde bir defa 25 mg’dır.

  Eğer kan basıncınız kontrol altına alınmamışsa, doktorunuz dozu haftalara yayılacak şekilde yavaş yavaş 50 mg’ye kadar yükseltebilir.

  Eğer yaşlıysanız, kan basıncınızın kontrol edilmesi için günde bir defa 12.5 mg'dan daha fazla ilaca ihtiyaç duymayabilirsiniz.

  Angina:

  Başlangıç dozu, iki gün süre ile günde iki kez 12.5 mg İki günden sonra, günde iki kez 25 mg’dır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Her tableti bir bardak sıvı ile yutunuz.

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Doktorunuz başlangıç dozunuza ve uzun süreli olarak almanız gereken en iyi doza karar verecektir. Normal maksimum doz daha küçük dozlarda alınarak (dozlar bölünerek) günde bir defa 50 mg’dır.

  • Özel kullanım durumlan: Böbrek yetmezliği:

  Değişik derecelerde böbrek yetmezliği olan hastalarla ilgili mevcut verilere göre, orta ve ağır şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda karvedilol doz şemasında değişiklik önerilmez.

  Karaciğer yetmezliği:

  Yaşlılarda kullanımı

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Eğer ARLEC^’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ARLEC kullanırsanız

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ARLEC kullanırsanız

  Almanız gerekenden fazla tablet aldıysanız aşağıdaki etkiler oluşabilir:

  • kalp atışının yavaşlaması

  • baş dönmesi ve sersemlik hissi

  • nefessiz kalmak

  • aşın yorgunluk.

  ARLEC’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ARLEC'i kullanmayı unuttuysanız

  Bir doz almayı unutursanız, hatırladıktan sonra en kısa sürede alınız. Bununla birlikte, bir sonraki dozu alma zamanına yakınsa, kaçınlan dozu atlayınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Doktorunuz ile konuşmadan önce bu ilacı kullanmayı kesmeyiniz. Doktorunuz, bırakılacağı zaman ARLEC almayı ani değil 1 ila 2 hafta içinde yavaş yavaş bırakmanızı önerecektir. Bu ilacın kullanımına dair daha başka sorularınız olursa, doktorunuza ya da eczacımza damşımz.

  HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ]
Geri Ödeme KoduA09769
Satış Fiyatı 22.12 TL [ 14 Sep 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 22.12 TL [ 6 Sep 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699543010649
Etkin Madde Karvedilol
ATC Kodu C07AG02
Birim Miktar 12.5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Kalp Damar Sistemi > Beta Bloke Edici Ajanlar > Karvedilol
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ARLEC 12.5 mg 28 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
14 Sep 202122.12 TL
6 Sep 202122.12 TL
27 Aug 202122.12 TL
16 Aug 202122.12 TL
9 Aug 202122.12 TL
30 Jul 202122.12 TL
26 Jul 202122.12 TL
16 Jul 202122.12 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları