Sanofi Aventis İlaçları › ARIFAY 15 mg 28 ağızda dağılan tablet › Kullanma Talimatı

ARIFAY 15 mg 28 ağızda dağılan tablet Kullanma Talimatı

Aripiprazol }

Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Aripiprazol Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti | Güncelleme : 13 September  2013

ARIFAY 15 mg Tablet Ağızdan alınır.

•

Etken Madde

Her bir tablet 15 mg aripiprazol İçerir.

• Yardıma madde(ler):Laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz, krospovidon, hidroksipropil selüloz, kolloidal anhidr silika, kroskarmelloz sodyum, magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ARIFAY nedir ve ne için kullanılır?

2. ARIFAY’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ARIFAY nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ARIFAY’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ARIFAY nedir ve ne için kullanılır?

ARIFAY, antipsikotikler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

ARIFAY, yuvarlak, eğimli kenarlı, bir yüzünde '15' basılı, diğer yüzü düz, bcyaz-beyazımsı kaplamasız 28 veya 84 tablet. blİster ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır,

ARIFAY, yetişkin ve ergenlerde (15 yaş vc üzeri), olmayan şeyleri duyma, görme veya hissetme, şüphecilik, yanlış düşünceler, tutarsız konuşmalar, davranışlar ve duygusal durumda durgunluk gibi belirtiler ile karakterize bir hastalığın tedavisi için kullanılır. Bu durumdaki hastalar aynı zamanda ruhsal çökkünlük içinde olabilir veya kendilerini suçlu, endişeli ya da gergin hissedebilirler.

ARIFAY, olağan dışı vc sürekli, taşkın ya da sinirli bir dönemin olması, aşırı derecede enerjinin olması, her zamankinden daha az uykuya ihtiyaç duyulması, düşünce içeriğinde hızlanma ile birlikte ve bazen aşırı derecede tepkisel bir şekilde çok hızlı konuşma durumundaki yetişkinlerin tedavisinde ve bu durumun tekrarlamasının engellenmesinde kullanılır.


2.ARIFAY kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ARIFAY'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Aripiprazol veya ARIFAY'ın içerdiklerinden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) var ise kullanmayınız.

ARIFAY'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdakilerden biri sizin için geçerli ise ARIFAY tedavisinden önce doktorunuza söyleyiniz. Hğer,

• Kan şekeriniz yüksekse veya ailenizde şeker hastalığı varsa,

* Nöbet geçirdiyseniz.

* Özellikle yüzde istemsiz ve tekrarlayan kas hareketleriniz varsa.

• Sizde veya ailenizde kalp-damar hastalığı, felç, mini-felç, anormal kan basıncı hikayesi varsa,

• Antipsikotik kullanımı kan pıhtı oluşumu ile ilişkilendirildiğinden, sizde veya ailenizde kan pıhtılaşması durumu varsa.

* Aşırı kumar oynama geçmiş deneyiminiz varsa

Kilo aldığınızı farkediyorsanız. yutmada herhangi bir güçlüğün ya da alerjik belirtilerin olması durumunda lütfen doktorunuza söyleyiniz.

Bunaması (hafıza ya da diğer mental becerilerde kayıp) olan yaşlı bir hasta iseniz siz ya da size bakan kişi/akrabanız geçmişte herhangi bir felç ya da mini-felç geçirip geçirmediğinizi doktorunuza söylemelidir.

Kendinize zarar verme düşünceleri ya da hislcrİniz varsa derhal doktorunuza söyleyiniz. Aripiprazol tedavisi esnasında intihar düşünceleri ve davranışları bildirilmiştir.

Kaslarınızda sertlik ya da yüksek ateşle birlikte katılık durumu, terleme, mental durumda değişiklik veya çok hızlı ya da düzensiz kalp atışı durumu varsa derhal doktorunuza söyleyiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ARIFAY'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ARIFAY'ı yemeklerden bağımsız olarak alabilirsiniz.

ARIFAY kullanırken alkol almayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktoramıza veya eczacınıza danışınız.

ARIFAY, gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Hamileyseniz ya da hamile olma ihtimaliniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza söylediğinizden mutlaka emin olunuz.

Hamileliğin son üç ayında antipsikotik ilaçlara maruz kalan yeni doğanlar, doğumu takiben şiddeti değişebilen, anormal kas hareketleri ve/veya İlaç kesilme belirtileri açısından risk altındadırlar. Bu belirtiler hakkında detaylı bilgi iç İn doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Araç ve makina kullanımı

ARIFAY'ın sizi olumsuz etkilemediğinden emin olana kadar motorlu araçlar da dahil tehlikeli makinaları kullanmayınız.

ARIFAY’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında Önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan laktoz nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, ARIFAY'ı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

ARIFAY her dozunda, 1 mmol'den (23 mg'dan) daha az sodyum ihtiva eder. Uygulama yolu ve dozu nedeniyle, bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer,

Tansiyonunuzu düşüren ilaçlar alıyorsanız: ARIFAY tansiyon düşürücü ilaçların etkisini artırabilir. Tansiyonunuzun kontrol altında tutulması İçin ilaç aldığınızı doktorunuza söyleyiniz.

ARIFAY'ın bazı ilaçlarla birlikte kullanımı ARIFAY dozunuzun değiştirilmesine neden olabilir. Doktorunuza özellikle aşağıdaki ilaçları belirtmeniz oldukça önemlidir:

• Kalp atışınızı düzenleyen ilaçlar

• Ruhsal çökkünlük hali (depresyon) ya da endişe (anksiyete) tedavisi için depresyona karşı etkili ilaç ya da bitkisel tedaviler

• Mantar ilaçlan

• HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar

• Sara (epilepsi) tedavisinde kullanılan antikonvülsan ilaçlar

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.ARIFAY nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

ARIFAY'ı her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza muhakkak damşmalısınız.

ARIFAY’ın yetişkinler için olan normal dozu günde bir kez 15 mg’dır. Ancak doktorunuz size günde en yüksek 30 mg olacak şekilde daha düşük ya da yüksek bir doz verebilir. Diğer duygudurum belirtileri için size ek bir tedavi reçete edilebilir.

ARIFAY. 15 yaş ve üzeri ergenlerde, düşük bir dozda başlanabilir. Doz, yetişkinlerdeki 10 mg/günlük olağan doza kademeli olarak artırılabilir. Ancak doktorunuz size günde en yüksek 30 mg olacak şekilde daha düşük ya da yüksek bir doz verebilir.

İlacınızı her gün aynı zamanda almaya özen gösteriniz.

Uygulama yolu ve metodu

Tabletleri yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile alınız.

ARIFAY tabletleri yemeklerden önce veya sonra alabilirsiniz.

Kendinizi daha iyi hissetseniz bile, öncelikle doktorunuza danışmadan ARIFAY günlük dozunu değiştirmeyiniz ya da kesmeyiniz.

Çocuklarda kullanımı

ARIFAY'ın 15 yaş altındaki çocuk vc ergenlerde, güvenliliği vc etkililiği belirlenmediğinden kullanılması önerilmemektedir. ABILIFY kullanmadan önce doktor veya eczacınıza danışınız.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanım durumları

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer ARIFAY'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ARIFAY kullanırsanız

ARIFAY dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ARIFAY'i kullanmayı unuttuysanız

ARIFAY'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozlun dengelemek için çift doz almayınız.

ARIFAY ile tedavi sonlandığında oluşabilecek etkiler

Tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler bilinmemektedir.

Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti
Geri Ödeme KoduA14140
Satış Fiyatı 320.46 TL [ 17 Mar 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 320.46 TL [ 14 Mar 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699502050082
Etkin Madde Aripiprazol
ATC Kodu N05AX12
Birim Miktar 15
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Aripiprazol
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ARIFAY 15 mg 28 ağızda dağılan tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
17 Mar 2023320.46 TL
14 Mar 2023320.46 TL
10 Mar 2023318.27 TL
3 Mar 2023318.27 TL
24 Feb 2023318.27 TL
20 Feb 2023318.27 TL
10 Feb 2023318.27 TL
3 Feb 2023318.27 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları