İlaçları › ARBESTA PLUS 300 mg/12.5 mg 90 film tablet › Kullanma Talimatı

ARBESTA PLUS 300 mg/12.5 mg 90 film tablet Kullanma Talimatı

Irbesartan + Hidroklorotiyazid }

Kalp Damar Sistemi > Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları > İrbesartan ve Hidroklorotiyazid Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ] | Güncelleme : 17 November  2011

ARBESTA PLUS 300 / 12,5 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir film tablette 300 mg İrbesartan ve 12.5 mg Hidroklorotiyazid

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, Mikrokristalize selüloz, Kroskarmeloz sodyum, Starch 1500, Silikon dioksit, Aerosil 200, Magnezyum stearat, Hipromelloz, Polietilen glikol, Titanyum dioksit (E171)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ARBESTA PLUS nedir ve ne için kullanılır?

2. ARBESTA PLUS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ARBESTA PLUS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ARBESTA PLUS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ARBESTA PLUS nedir ve ne için kullanılır?

 • ARBESTA PLUS irbesartan ve hidroklorotiyazid adlı iki etkin maddenin kombinasyonudur.
 • ARBESTA PLUS 300 mg irbesartan ve 12.5 mg hidroklorotiyazid içerir.
 • İrbesartan anjiyotensin II reseptör antagonistleri olarak bilinen bir tansiyon düşürücü (antihipertansif) ilaç grubuna dahildir. Anjiyotensin II vücutta üretilen bir maddedir ve kan damarlarında bulunan reseptörlerine bağlanarak damarları büzer. Bu durum kan basıncının artmasına yol açar. İrbesartan anjiyotensin-II maddesinin bu reseptörlere bağlanmasını önler. Bu sayede kan damarları gevşer ve kan basıncı düşer.
 • Hidroklorotiyazid, tiyazid grubu idrar söktürücü (diüretikler) ilaçlardandır. İdrar çıkarılmasını artırır ve bu sayede kan basıncının düşmesine neden olur.
 • ARBESTA PLUS içindeki bu iki etkin madde birlikte, bu ilaçların tek başlarına verildiklerinde görülene nispeten kan basıncını daha ileri şekilde düşürürler.
 • ARBESTA PLUS yüksek kan basıncının (esansiyel hipertansiyon) tedavisinde kullanılır.
 • Doktorunuz size ARBESTA PLUS’ı aşağıdaki nedenlerden dolayı reçetelemiş olabilir:
 • -    Kan basıncınız (tansiyonunuz) yüksekse, düşürmek için

  -    Kan basıncınız tek başına irbesartan veya hidroklortiyazid kullanmanıza rağmen yeterli oranda kontrol altına alınamadığı için

 • ARBESTA PLUS, 28 ve 90 film kaplı tablet içeren ambalajlar ile kullanıma sunulmaktadır.

 • 2.ARBESTA PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ARBESTA PLUS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  ARBESTA PLUS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Gıdalar ARBESTA PLUS’ın vücut tarafından emilmesini etkilemez. Tabletleri, yemekten önce ya da sonra, yeterli miktarda sıvı ile (1 bardak su ile), doktorunuzun önerdiği miktarda yutunuz.

  Alkol ile birlikte kullanımı yatarken veya otururken birden ayağa kalkıldığında baş dönmesi ve göz kararmasıyla kendini gösteren tansiyon düşmesini şiddetlendirebilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz, hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız; ARBESTA PLUS kullanmaya başlamadan önce durumunuzu doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz, hamile olmadan önce veya hamile olduğunuzu öğrenir öğrenmez, ilacı bırakmanızı ve ARBESTA PLUS dışında başka bir ilaç almanızı tavsiye edecektir.

  ARBESTA PLUS hamilelikte kontrendikedir.

  Hamileliğiniz süresince ARBESTA PLUS kullanmamanız gerekir.

  ARBESTA PLUS tedavisi almış iseniz bebeğinizin düşük tansiyon riski açısından yakından gözlenmesi gerekir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme sırasında, ARBESTA PLUS kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  ARBESTA PLUS araç ve makine kullanma becerinizi muhtemelen etkilemez. Ancak yüksek kan basıncının tedavisi sırasında bazen baş dönmesi ve dengesizlik hissi meydana gelebilir.

  Eğer:

  • Baş dönmesi ve sersemlik hissediyorsanız, araç ve makine kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  ARBESTA PLUS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  ARBESTA PLUS film tablet içinde yardımcı madde olarak laktoz monohidrat bulunur. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından şekeri “tolere” edemediğiniz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Ayrıca yardımcı madde olarak titanyum dioksit (E171) bulunur. Bu madde, alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  Bu tıbbi ürün her 309 mg olan tabletinde 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder, yani esasında sodyum içermez.

  Eğer aşağıda verilen bir ilacı şu anda alıyor veya son zamanlarda aldıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz:

 • Yüksek tansiyon için alınan diğer ilaçlar ve idrar söktürücüler (özellikle furosemid ve böbrekte Henle kıvrımı denilen belli bir bölgeyi etkileyen idrar söktürücüler): tansiyon düşürücü etki artabilir.
 • Yüksek tansiyon için alınan aliskiren: doktorunuz kullandığınız dozu değiştirebilir veya başka önlemler almak isteyebilir.
 • Vücut potasyum düzeyini etkileyen ilaçlar, potasyum içeren yapay tuz preparatları, serumda potasyum seviyesini arttıran ilaçlar (örneğin; heparin): serumdaki potasyum düzeyi artabilir.
 • Kandaki potasyum seviyesinin bozulmasından etkilenen ilaçlar (örneğin, dijital glikozidleri denen kalp ilaçları ve kalpte ritm bozukluğu tedavisi için kullanılan ilaçlar): serumdaki potasyum seviyesinin düzenli biçimde izlenmesi gerekir.
 • Lityum içeren ilaçlar: Serumda lityum düzeyi yükselebilir, lityuma bağlı zehirlenme görülebilir.
 • Steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar (örn. selektif COX-2 inhibitörleri, aspirin): ARBESTA PLUS’ın kan basıncını düşürücü etkisi azalabilir; kanda potasyum düzeyi yükselebilir, böbrek fonksiyonlarının bozulması riski artar.
 • ARBESTA PLUS’ın içinde hidroklorotiyazid bulunması nedeniyle muhtemel bir ilaç etkileşimine karşı, aşağıda sayılan ilaçlardan birini şu anda alıyor veya son zamanlarda aldıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz:

 • Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar (ağızdan alınan şeker ilaçları ve insülin): Doktorunuzun ilaç dozunu ayarlaması gerekebilir.
 • Kolestiramin gibi anyon değiştirici reçine içeren ilaçlar: İlacınızın emilimi bozulabilir.
 • Kortikosteroidler ve ACTH (adrenokortikotrofik hormon): Elektrolit (kanda bulunan sodyum, klor gibi maddeler) kaybı ve kanda potasyum düşüklüğü şiddetlenebilir.
 • Dijital glikozidleri: Kalpte ritm bozukluğu başlayabilir.
 • Steroid yapılı olmayan antiinflamatuar ilaçlar: İlacınızın etkisini azaltabilir.
 • Kas gevşetici ilaçlar (depolarize edici olmayan; örn. tubokürarin gibi): ARBESTA PLUS bu ilaçların etkisini güçlendirebilir.
 • Gut hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar: ARBESTA PLUS kanda ürik asid adlı maddenin seviyesini arttırabilir ve bu ilaçların dozunun arttırılmasına gerek duyulabilir.
 • Kalsiyum tuzları: ARBESTA PLUS kanda kalsiyum seviyesini arttırabilir. Kalsiyum dozunun ayarlanması için kandaki kalsiyum seviyelerinin düzenli izlenmesi gerekebilir.
 • Kan basıncınızı düşürmek için başka ilaçlar kullanıyorsanız, kanser tedavisi görüyorsanız, ağrı kesiciler ve romatizma ilaçları ve steroid alıyorsanız, doktorunuza söyleyiniz.
 • Epilepsi(sara) tedavisinde kullanılan karbamazepin: kandaki sodyum seviyesini düşürebilir. Kandaki elektrolit seviyesinin izlenmesi gerekebilir. ARBESTA PLUS ile birlikte karbamazepin kullanımınız süresince kandaki elektrolit (kanda bulunan mineraller) seviyelerinin izlenmesi gereklidir.

 • 3.ARBESTA PLUS nasıl kullanılır ?

 • Tek başına hidroklorotiyazid veya 300 mg irbesartan kullanılmasına rağmen kan basıncı kontrol altına alınmadığında, doktorunuz diğer dozaj formu olan ARBESTA PLUS 30/12.5 mg film kaplı tablet ile tedaviye başlayabilir.
 • Doktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.
 • Bir günde 300 mg irbesartan/25 mg hidroklorotiyazid’den daha yüksek dozda alınması tavsiye edilememektedir.
 • Kan basıncınızın tedaviye verdiği cevaba göre; doktorunuz tedavinize başka bir ilaç ilave edebilir.
 • Tedaviye başlandıktan 6-8 hafta sonra, ilacın kan basıncını düşürücü etkisi en üst seviyeye ulaşır.
 • ARBESTA PLUS tedavisi uzun süreli bir tedavidir. Doktorunuz ARBESTA PLUS ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

  Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü hastalığınızın seyri olumsuz yönde etkilenebilir.

  Uygulama yolu ve metodu

 • ARBESTA PLUS ağızdan alınır.
 • Tabletleri bir bardak su ile, doktorunuzun önerdiği miktarda yutunuz. Tabletleri yemekler sırasında veya yemekten önce ya da sonra alabilirsiniz.
 • Tabletleri her gün aynı saatte, tercihen sabah erken saatte alınız. Tabletlerinizi her gün aynı saatte almanız, kan basıncınız üzerinde en iyi etkiyi elde etmenizi sağlayacaktır. Aynı zamanda, tabletleri ne zaman alacağınızı hatırlamanıza da yardımcı olacaktır. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.
 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlılarda doz ayarlaması gerekmez.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Hidroklorotiyazid içerdiğinden, ARBESTA PLUS’ın ciddi böbrek işlev bozukluğu olan hastalarda (böbrek testlerinde kreatinin adlı maddenin atılım hızının 30 ml/dak.’dan az olması durumu) kullanılması önerilmemektedir. Kreatinin böbreklerden atılımının 30 ml/dak.’dan fazla veya eşit olan böbrek hastalarında ise doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Karaciğer yetmezliği:

  Hafif ya da orta derecede karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlanması gerekmemektedir. ARBESTA PLUS ciddi karaciğer bozukluğu olan hastalarda kullanılmaz.

  Damar içi (intravasküler) volüm eksikliği:

  ARBESTA PLUS tedavisine başlamadan önce sıvı ve/veya sodyum kaybı düzeltilmelidir.

  Eğer ARBESTA PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ARBESTA PLUS kullanırsanız

  ARBESTA PLUS’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ARBESTA PLUS'i kullanmayı unuttuysanız

  Bir dozu atlarsanız, sonraki dozu normalde olacağı gibi alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ARBESTA PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  ARBESTA PLUS tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, aşağıdaki durumlar ortaya çıkabilir:

 • Kan basıncınız (tansiyonunuz) yeniden yükselebilir.
 • Yüksek kan basıncına bağlı kalp, böbrekler, beyin ve gözlerinizdeki kan damarları zarar görebilir.
 • Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ]
Geri Ödeme KoduA12616
Satış Fiyatı 241.49 TL [ 17 Mar 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 241.49 TL [ 14 Mar 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699543091204
Etkin Madde Irbesartan + Hidroklorotiyazid
ATC Kodu C09DA04
Birim Miktar 300+12,5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 90
Kalp Damar Sistemi > Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları > İrbesartan ve Hidroklorotiyazid
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ARBESTA PLUS 300 mg/12.5 mg 90 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
17 Mar 2023241.49 TL
14 Mar 2023241.49 TL
10 Mar 2023241.49 TL
3 Mar 2023241.49 TL
24 Feb 2023241.49 TL
20 Feb 2023241.49 TL
10 Feb 2023241.49 TL
3 Feb 2023241.49 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları