Atafarm İlaçları › ARAMID 20 mg 30 film tablet › Kullanma Talimatı

ARAMID 20 mg 30 film tablet Kullanma Talimatı

Leflunomid }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > İmmünsupresif Ajanlar > Leflunomid Atafarm İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. | Güncelleme : 17 May  2021

AR AMİP20 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir film tablet 20 mg leflunomid içerir.

Yardımcı maddeler

Povidon K-25, krospovidon, mısır nişastası, laktoz monohidrat, kollodial anhidröz silika, magnezyum stearat, opadry yellow 03F32584 (hipromelloz, talk, titanyum dioksit, polietilen glikol, sarı demir oksit)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ARAMID nedir ve ne için kullanılır?

2. ARAMID’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ARAMID nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ARAMID’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ARAMID nedir ve ne için kullanılır?

 • ARAMİP 20 mg film tablet romatizmaya karşı kullanılan ilaç grubuna dahildir ve etkin madde olarak 20 mg leflunomid içerir.
 • ARAMİP 20 mg film tablet sarı renkli, yuvarlak, bikonveks film tabletlerdir. Tabletler 30 film tablet içeren HDPE şişeler içerisinde bulunur.
 • ARAMİD erişkinlerde sülfasalazin (romatoid artrit ve iltihaplı barsak hastalıklarının tedavisinde kullanılır) veya metotreksat (kanser veya ağır sedef hastalığı ve ağır eklem romatizmasının tedavisinde kullanılır) ile kontrol altına alınamayan veya bu ilaçları tolere edemeyen veya bu ilaçların kullanılmamasının gerektiği aktif romatoid artrit ve yine sülfasalazin veya metotreksat ile kontrol altına alınamayan veya bu ilaçları tolere edemeyen veya bu ilaçların kullanılmamasının gerektiği aktif psöriyatik artrit tedavisinde kullanılır.
 • Romatoid artritin belirtileri tutulan eklemde iltihap, şişlik, hareket zorluğu ve ağrıdır. Tüm vücudu etkileyen diğer belirtiler iştah kaybı, ateş, enerjide azalma ve kansızlık (kırmızı kan hücrelerinde azalma, anemi) olarak sayılabilir.

 • 2.ARAMID kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ARAMID'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer leflunomide, teriflunomide (sinir sistemi hastalığı olan multiple skleroz hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç) ya da tabletlerdeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlığınız varsa (özellikle ateş eklem ağrısı, deride kırmızı lekeler veya kabartılar şeklinde ciddi deri reaksiyonu şeklinde (örn. Stevens-Johnson sendromu)
 • Karaciğerinizde bir problem varsa,
 • Orta derecede veya şiddetli böbrek rahatsızlıklarınız varsa,
 • Kanınızdaki protein düzeyi ciddi olarak normalin altında ise (hipoproteinemi),
 • Bağışıklık sisteminizi etkileyen herhangi bir rahatsızlığınız varsa (örn.: AIDS),
 • Kemik iliği ile ilgili hastalığınız, kırmızı veya beyaz kan hücreleri ya da kan pulcuklannın (pıhtıların oluşumunda görev alan hücreler) sayısında azalma varsa,
 • Ciddi bir enfeksiyonunuz varsa,
 • Gebelik durumunuz varsa, gebe olduğunuzu düşünüyorsanız veya emziriyorsanız.
 • ARAMID'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Daha önce verem (tüberküloz) veya intersitisiyel akciğer hastalığı (akciğer hastalığı) geçirdiyseniz,
 • Erkekseniz ve çocuk sahibi olmak istiyorsanız. ARAMİD meniye geçebilir ve bebekte doğuştan kusurlara sebep olabilir. ARAMİD ile tedavi sırasında güvenilir bir doğum kontrol yöntemi kullanılmalıdır. Çocuk sahibi olmak isteyen erkek hastalar, olası herhangi bir riski en aza indirmek için ARAMİD kullanımının kesilmesi ve belirlenen ilaçların kullanımı ile ARAMİD'in hızla ve yeterli düzeyde vücuttan atılımı konusunda doktorlarına danışmalıdır. ARAMİD'in vücudunuzdan yeterince atıldığından emin olmak için kan testi yapılmalı, sonrasında çocuk sahibi olabilmek için en az 3 ay beklemelisiniz.
 • ARAMİD nadiren kan, karaciğer, akciğerler veya kol veya bacaklarınızdaki sinirlerle ilgili rahatsızlıklara sebep olabilir. Ayrıca ciddi bazı aleıjik reaksiyonlara yol açabilir veya ağır enfeksiyon riskini artırabilir. (Detaylı bilgi için 'Olası Yan Etkiler' bölümüne bakınız.)

  Doktorunuz, kan hücrelerinizin ve karaciğerinizin durumunu izleyebilmek için ARAMİD tedavisinden önce ve tedavi süresince düzenli aralıklarda kan testlerinizi yapacaktır. ARAMİD kan basıncının yükselmesine sebep olabileceğinden doktorunuz ayrıca düzenli olarak kan basıncınızı kontrol edecektir.

  Çocuklarda ve ergenlerde

  ARAMİD’in çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanımı önerilmemektedir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ARAMID'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ARAMİD yemeklerden önce veya sonra alınabilir.

  ARAMİD tedavisi boyunca alkol tüketilmemelidir.

  ARAMİD tedavisi sırasında alkol almanız karaciğer hasarı riskini artırabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız AR AMİP kullanmayınız. AR AMİP kullanırken hamileyseniz veya hamile kaldıysanız, ciddi doğum bozuklukları olan bir bebek sahibi olma riskiniz artar. Çocuk doğurma potansiyeliniz varsa, gebelikten korunmak için güvenilir bir yöntem uygulamadan AR AMİP kullanmayınız.

  ARAMİD tedavisinin kesilmesinden sonra hamile kalmayı düşünüyorsanız doktorunuza danışınız. Çünkü hamile kalmadan önce ARAMİD'in vücudunuzdan atıldığından emin olmalısınız. Bu süreç 2 seneyi bulabilir. Fakat ARAMİD'in vücuttan atıhmmı hızlandırmak için belirli ilaçların alınması ile bu süre birkaç haftaya inebilir. ARAMİD'in vücuttan atılımı kan testleri ile doğrulandıktan sonra, hamile kalmak için en azından bir ay daha beklemelisiniz.

  Laboratuar testleri hakkında daha fazla bilgi için doktorunuza danışınız.

  ARAMİD tedavisi sırasında veya tedavinin kesilmesinden sonraki 2 yıl içinde hamile kaldığınızdan şüpheleniyorsanız hamilelik testi için derhal doktorunuza danışınız. Test hamile olduğunuzu kanıtlarsa, doktorunuz belirli bir ilaçla ARAMİD'in hızla vücudunuzdan atılımı için tedavi önerebilir. Bu tedavi de bebeğiniz üzerindeki riski azaltabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Leflunomid anne sütüne geçer. Bu nedenle, bebeğinizi emziriyorsanız ARAMİD kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  ARAMİD sizi sersemleterek konsantrasyon ve hareket yeteneğinizi azaltabilir. Eğer etkilendiyseniz, herhangi bir makine ve otomobili kullanmayınız.

  ARAMID'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  ARAMİD laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayançsızlık) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  ARAMİD'in içeriğinde bulunan diğer yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  ARAMİD ile birlikte kullanımı önerilmeyen ilaçlar:

 • Romatoid artrit tedavisinde kullanılan sıtma ilaçlan (örn: klorokin ve hidroksiklorokin), kas içine uygulanan veya ağızdan alınan altın, D-penisilamin, azatiyoprin ve bağışıklık sistemini baskılayan diğer ilaçlar (örn: metotreksat) ile birlikte kullanımı önerilmez.
 • Karaciğer ve kan ile ilgili rahatsızlıklara neden olan ilaçlar (örn. metotreksat) ile birlikte kullanımı önerilmez.
 • Leflunomid teriflunomidin (sinir sistemi hastalığı olan multiple skleroz hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç) ana ilacı olduğundan birlikte kullanılması önerilmez.
 • Kolestiramin (yüksek kolesterolü düşürmek için kullanılır) veya aktif kömür (zehirlenmelerin tedavisinde kullanılır) ARAMİD'in, vücut tarafından emilen miktarını azaltabilir.
 • ARAMID ile dikkatli kullanılması gereken ilaçlar
 • Şeker hastalığı (Diabetes Mellitus) tedavisinde kullanılan repaglinid, nateglinid, pioglitazon ya da rosiglitazon
 • Kanser tedavisinde kullanılan paklitaksel, topotekan, daunorubisin, doksorubisin
 • Duloksetin (ruhsal çökkünlük tedavisinde kullanılır)
 • Alosetron, sülfasalazin (kalın bağırsak hastalıklarında kullanılır)
 • Teofılin (akciğerlerde daralma olduğunda hava yollarını genişletmek için kullanılır)
 • Tizanidin (kas gevşetici olarak kullanılır)
 • Sefaklor, benzilpenisilin, siprofloksasin, rifampisin (enfeksiyon tedavisinde kullanılan antibiyotikler)
 • İndometazin ve ketoprofen gibi ağrı ve inflamasyon giderici ilaçlar
 • Furosemid (idrar çıkışını artıran bir ilaç)
 • Zidovudin (AIDS'e sebep olan HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır)
 • Simvastatin, atorvastatin, pravastatin ve rosuvastatin (kan yağlarının düzeyini düşürmek için kullanılır)
 • Doğum kontrol hapları
 • Varfarin (kan pıhtılaşmasını önlemek için kullanılır)
 • Aşılar

  Aşı olmanız gerekiyorsa doktorunuza danışınız. ARAMİD tedavisi altındayken veya tedavi kesildikten sonra belli bir süre bazı aşılar yapılmamalıdır.


  3.ARAMID nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  ARAMID'i her zaman doktorunuzun söylediği gibi kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

  ARAMİD'in başlangıç dozu genellikle 3 gün süreyle günde 100 mg'dır. Bu başlangıç dönemini takiben, çoğu hastaların aşağıdaki dozlara çıkması gerekir:

 • Romatoid artrit için: Hastalığın şiddetine göre günde bir kez 10 ila 20 mg ARAMİD.
 • Psöriatik artrit için: Günde bir kez 20 mg ARAMİD.
 • Durumunuzda bir iyileşme hissetmeniz 4 hafta veya daha uzun zaman alabilir. Bazı hastalarda bu süreç 4-6 aya kadar da uzayabilir. ARAMİD'i uzun süre kullanmalısınız. Doktorunuz tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz. Çünkü belirtiler yineleyebilir.

  Tabletlerinizi her gün aynı saatte almanız en iyi etkiyi elde etmenizi sağlayacaktır. Aynı zamanda, tabletleri ne zaman alacağınızı hatırlamanıza yardımcı olacaktır. İlacınızı zamanında, almayı unutmayınız.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  Eğer ARAMID'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Uygulama yolu ve metodu

  Ağız yoluyla alınır.

  ARAMİD tabletler bol su ile ve bütün olarak yutulmalıdır.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda kullanımı

  ARAMID'in çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanımı önerilmemektedir.

  Yaşlılarda kullanımı

  65 yaşın üzerindeki hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Özel kullanım durumları

  Karaciğer / Böbrek yetersizliği:

  Karaciğer fonksiyon bozukluğunuz ve/veya orta derecede veya şiddetli böbrek rahatsızlıklannız varsa ARAMİD kullanmamalısınız.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ARAMID kullanırsanız

  ARAMİD'den kullanmanız gerekenden daha fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Mümkünse ilacınızı veya kutusunu, doktorunuza gösterebilmek için yanınıza alınız.

  ARAMID'i kullanmayı unuttuysanız

  ARAMİD'i kullanmayı unutursanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Dozu almayı unuttuysanız ve diğer dozun vakti gelmediyse, ilacınızı almadığınızı fark ettiğinizde ilacınızı alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ARAMİD ile tedavi sonlandırddığında oluşabilecek etkiler:

  ARAMİD ile tedavinin sonlandırılması için özel talimatlar yoktur.

  ARAMİD'i uzun süre kullanmalısınız. Doktorunuz tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
  Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Atafarm İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
Geri Ödeme KoduA15715
Satış Fiyatı 81.08 TL [ 17 May 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 81.08 TL [ 10 May 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699828091264
Etkin Madde Leflunomid
ATC Kodu L04AA13
Birim Miktar 20
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > İmmünsupresif Ajanlar > Leflunomid
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ARAMID 20 mg 30 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
17 May 202181.08 TL
10 May 202181.08 TL
3 May 202181.08 TL
24 Apr 202181.08 TL
19 Apr 202181.08 TL
12 Apr 202181.08 TL
2 Apr 202181.08 TL
26 Mar 202181.08 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları