Orfoz İlaçları › AQUA-CARBO 50 G/240 ml kullanıma hazır sulu aktif karbon içeren süspansiyon › Kullanma Talimatı

AQUA-CARBO 50 G/240 ml kullanıma hazır sulu aktif karbon içeren süspansiyon Kullanma Talimatı

Aktif Karbon }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Barsak Adsorbanları > Tıbbi Kömür (aktif karbon) Orfoz Sağlık Hizmetleri San.tic.ltd.şti | Güncelleme : 30 March  2012

AQUA-CARBO , 50 g / 240 ml

Kullanıma Hazır Sulu Aktif Karbon içeren Oral Süspansiyon Ağızdan alınır.

Etken Madde

Aktif karbon

Her bir tüp 50 gram aktif karbon içerir.

• Yardımcı madde:Distile su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AQUA-CARBO nedir ve ne için kullanılır?

2. AQUA-CARBO’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AQUA-CARBO nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AQUA-CARBO’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.AQUA-CARBO nedir ve ne için kullanılır?

• AQUA-CARBO, zehirlenmelerde antidot olarak kullanılan maddeler grubundandır.

• AQUA-CARBO, tek dozluk ambalajda, 240 ml hacminde kullanıma hazır plastik tüp içerisinde ambalajlanmıştır.

• Bu süspansiyon yalnızca ağız yoluyla zehirlenme vakalarında zehirli maddelerin anında midede adsorbe edilerek ( tutularak ) vücuttan uzaklaştırılması için kullanılır.


2.AQUA-CARBO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AQUA-CARBO'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• AQUA-CARBO' nun içerdiği maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız.

• Bir yaşından küçük çocuklarda kullanmayınız.

AQUA-CARBO'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• AQUA-CARBO' yu tercihen bir doktorun gözetiminde kullanınız.

• Bilinci kapalı hastalara içirilmemelidir. Bu durumda mide veya burun-mide sondası yardımıyla uzman gözetiminde uygulanmalıdır.

• Bilinen bir kullanılmama durumu yoktur, her toksik madde için aynı derecede etkili bir adsorban olmayabilir. Demir tuzları, siyanürler, lityum, borik asit, arsenik, etanol, metanol, etilen glikol, izopropanol gibi organik çözücüler üzerinde etkisi düşüktür.

• Korozif (aşındırıcı) madde aldıysanız özellikle dikkat etmelisiniz. Çünkü aktif karbon korozif (aşındırıcı) maddenin yol açtığı yemek borusu ve mide hasarlarının endoskopi ile görüntülenmesini engelleyebilir.

• Belirli bir sıvı ya da elektrolit düzensizliğiniz varsa AQUA-CARBO ile birlikte müshil kullanmanız tavsiye edilmez.

• Zehirlenmeye sebep olan maddenin mide bağırsak hareketleri üzerine durdurucu ya da yavaşlatıcı etkisi varsa AQUA-CARBO kullanıldığında sindirim kanalında tıkanma meydana gelebilir. Bu durumda mide bağırsak sesleri özellikle tekrarlı doz AQUA-CARBO tedavisi gören hastalarda sık ve düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

AQUA-CARBO'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Aktif Karbon büyük oranda ilaçları ve gıdaları adsorbe etmektedir. Bu nedenle AQUA-CARBO' yu kullanıyorken iki saat içerisinde ilaç, gıda gibi benzeri maddelerin veya bitkisel ürünlerin alınmaması veya bunların alınmasından iki saat sonrasına kadar ilacın kullanılmaması gerekmektedir.

Hamilelik

 ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• AQUA-CARBO, doktor tarafından gerekli görülmedikçe hamile kadınlarda kullanılmamalıdır.

 Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Aktif karbon anne sütü ile atılmamaktadır. AQUA-CARBO emzirme döneminde kullanılabilir.

Araç ve makina kullanımı

AQUA-CARBO'nun araç sürme ve makine kullanımını olumsuz yönde etkilemesi söz konusu değildir.

AQUA-CARBO'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

AQUA-CARBO yardımcı madde olarak sadece distile su içermektedir. Distile su haricinde süspansiyon yapıcı yardımcı madde içermemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Tedavinizde İpeka şurubu kullanıldıysa AQUA-CARBO kusma gerçekleştikten 30-60 dakika sonra alınır.

• Tedavinizde gastrik lavaj yöntemi uygulanacaksa AQUA-CARBO gastrik lavajın ilk safhasında uygulanır.

• Eğer belirli bir sıvı ya da elektrolit düzensizliğiniz varsa AQUA-CARBO ile birlikte müshil kullanılmamalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.AQUA-CARBO nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• AQUA-CARBO, zehirlenme sonrası mümkün olan en kısa sürede kullanılmalıdır.

• En düşük tedavi edici doz, genellikle vücut ağırlığının kilogramı başına 1 gram dır.

• Bir zehirlenme olayında hastanın kurtulabilmesi için uygulanması gereken en düşük tedavi edici dozlar aşağıda belirtilmiştir:

-Yetişkinler için: 50-100 gram AQUA-CARBO (240 - 480 ml ) -1-12 yaş için: 25-50 gram AQUA-CARBO (120 -240 ml )

• Etkin maddesini zamanla yavaş yavaş salan ilaçlarla oluşmuş zehirlenmelerde tekrarlı doz uygulamaları zorunlu hale gelebilir.

• Doktorunuzun uygun gördüğü şekilde tekrarlı dozlar 4-6 saatte bir kullanılır.

• Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve AQUA-CARBO ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir.Tedavinizi kendi kendinize kesmeyiniz ve uzatmayınız.

Uygulama yolu ve metodu

• AQUA-CARBO ağız yoluyla alınır.

• AQUA-CARBO kullanılmadan önce avuç içerisinde sıkılıp, yoğrulup, kuvvetlice çalkalanır. Böylece düzgün bir karışım sağlanacaktır.

• Daha sonra tüpün ağzı kesilir.

• Eğer mide veya burun-mide sondası yardımıyla verilecekse; AQUA-CARBO tüpünün konik ağzı paketin içindeki adaptörlerden biri kullanılarak doğrudan sondaya bağlanır ve AQUA-CARBO tüpü sıkılır.

• Eğer ağız yolundan normal bir şekilde içilecekse veya içirilecekse; AQUA-CARBO bir bardağa veya kaba sıkılarak boşaltılır. Sonra normal olarak ağızdan içirilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

AQUA- CARBO (120 -240 ml ) süspansiyonu doktor kontrolünde ve uygun şekilde verilir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda hiçbir doz ayarlaması yapılmasına gerek olmadan, doktor tarafından önerilen doza göre kullanılır.

Özel kullanım durumları

Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve Karaciğer işlev bozukluğu olan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışında özel bir doz ayarlaması gerekmez.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Eğer AQUA-CARBO' nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa, doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla AQUA-CARBO kullanırsanız

AQUA-CARBO' dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor ile konuşunuz.

AQUA-CARBO'i kullanmayı unuttuysanız

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

AQUA-CARBO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Tedavi sonrası dışkı siyah renkte çıkabilir.

Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri  Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri  Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Orfoz Sağlık Hizmetleri San.tic.ltd.şti
Geri Ödeme KoduA10593
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8698650701013
Etkin Madde Aktif Karbon
ATC Kodu A07BA01
Birim Miktar 50
Birim Cinsi G
Ambalaj Miktarı 240
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Barsak Adsorbanları > Tıbbi Kömür (aktif karbon)
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

AQUA-CARBO 50 G/240 ml kullanıma hazır sulu aktif karbon içeren süspansiyon Barkodu