Gen İlaç İlaçları › APO-GO 50 mg 5 ampül {8699783750091} › Kullanma Talimatı

APO-GO 50 mg 5 ampül {8699783750091} Kullanma Talimatı

Apomorfin Hcl }

Sinir Sistemi > Dopaminerjik İlaçlar > Apomorfin HCL Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Sti. | Güncelleme : 30 December  1899

APO-GO 50 mg/5 ml enjeksiyonluk veya infüzyonluk çözelti içeren ampul Deri altına uygulanır.

Etken Madde

Her ampul, etken madde olarak 50 mg apomorfın hidroklorür içermektedir. Toplam çözelti hacmi 5 mPdir.

Yardımcı maddeler

Sodyum metabisülfıt (E223), hidroklorik asit (pH ayarlayıcı), sodyum hidroksit (pH ayarlayıcı).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. APO-GO nedir ve ne için kullanılır?

2. APO-GO’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. APO-GO nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. APO-GO’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.APO-GO nedir ve ne için kullanılır?

APO-GO Ampul, enjeksiyonluk apomorfın çözeltisi içerir. Deri altı alana enjekte edilir (subkütan). APO-GO içerisindeki etken madde apomorfın hidroklorürdür. Çözeltinin her mililitresinde 10 mg apomorfın bulunur.

Apomorfın, ismine rağmen morfin içermemektedir.


2.APO-GO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

APO-GO'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • 18 yaşının altındaysanız,
 • Solunum güçlüğü yaşıyorsanız,
 • Bunama veya Alzheimer hastalığınız varsa,
 • Sanrılar görme, yanılsama, düşünce bozuklukları, gerçeklikle ilişkiyi kaybetme gibi belirtilerle kendini gösteren zihinsel bir bozukluğunuz varsa,
 • Karaciğer rahatsızlığınız varsa,
 • Levodopa almanıza rağmen şiddetli diskinezi (istemsiz hareketler) ya da şiddetli distoni (hareket zorluğu) yaşıyorsanız,
 • Apomorfın veya APO-GO bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjikseniz (aşın duyarlılığınız varsa) (diğer bileşenler için yardımcı maddeler listesine bakınız),
 • Sizde ya da ailenizde herhangi birinde “uzun QT sendromu” olarak isimlendirilen elektrokardiyografi (EKG) anormalliği olduğu biliniyorsa.
 • Doktorunuzu bilgilendiriniz.

  APO-GO'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Böbrek rahatsızlığınız varsa,
 • Akciğer rahatsızlığınız varsa,
 • Kalp rahatsızlığınız varsa,
 • Ayaktayken baş dönmesi, güçsüz hissetme veya düşük kan basıncı gösteriyorsanız,
 • Yüksek kan basıncı tedavisi için bir başka ilaç alıyorsanız,
 • Bir hastalığınız varsa veya kendinizi hasta hissediyorsanız,
 • Parkinson hastalığı sizde sanrılar görme ve bilinç bulanıklığı gibi zihinsel problemlere neden oluyorsa,
 • Yaşlı veya dayanıksız iseniz.
 • Siz veya aileniz/bakıcınız, sizde olağan olmayan şekilde dürtü ve şiddetli istek geliştiğini fark ederseniz/ederse ve size veya başkalarına zarar verebilecek aktiviteleri yapmak için dürtü ve isteklere karşı koyamazsanız doktorunuza söyleyiniz. Bunlar dürtü kontrol bozukluğu olarak adlandırılır ve kumar bağımlılığı, aşırı yeme veya harcama, anormal derecede fazla cinsel ilişki isteği ya da cinsel düşünce ya da cinsel hislerde artış gibi davranışları içerebilir. Doktorunuz ilacınızın dozunu ayarlama ya da ilacı kesmeye ihtiyaç duyabilir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  APO-GO'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  APO-GO'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  APO-GO, açıkça gerekmedikçe hamilelik sırasında kullanılmamalıdır. Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız ya da hamile kalmayı planlıyorsanız APO-GO kullanmaya başlamadan önce doktorunuzu veya hemşirenizi bilgilendiriniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  APO-GO Ampul’ün anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emzirecekseniz veya emziriyorsanız doktorunuza danışınız. Doktorunuz bu ilacı alıp almamanız gerektiğini veya emzirmeyi sürdürüp sürdürmemeniz gerektiğini size açıklayacaktır.

  Herhangi bir ilacı kullanmadan önce doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  APO-GO, sersemlik ve kuvvetli uyuma isteğine yol açabilir. Eğer, sizde APO-GO’nun bu etkileri gelişirse, araç ve makine kullanmayınız.

  APO-GO'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  APO-GO, dilde kızarıklık ve şişme, yüzde ve dudaklarda şişme, göz kapaklarında şişkinlik, soluk almada güçlük, deride döküntü ve kaşıntı gibi belirtilerle kendini gösteren nadiren ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilecek sodyum metabisülfıt içerir.

  Eğer bu etkilerden biri sizde gelişirse, hemen en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

  APO-GO Ampul lmmol’den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermediği kabul edilebilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  APO-GO’nun başka ilaçlarla birlikte kullanımı, bu ilaçların etkisini değişebilir. Bu durum özellikle;

  bazı zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan klozapin,

  -    kan basıncınızı düşüren ilaçlar,

  -    Parkinson hastalığının tedavisi için kullanılan diğer ilaçlar için geçerlidir.

  Doktorunuz ihtiyaç duyulan durumlarda, apomorfın veya kullandığınız diğer ilaçların dozunu değiştirecektir.

  Apomorfınle beraber, Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan bir diğer ilaç olan levodopa alıyorsanız doktorunuz kanınızı düzenli olarak kontrol edecektir.

  Kalp atışlarını etkilediği bilinen ilaçlar kullanıyorsanız, bunlar hakkında doktorunuza bilgi veriniz. Bu ilaçlar arasında kalp ritim problemleri için kullanılanlar (kinidin ve amiodaron gibi), depresyon için kullanılanlar (amitriptilin ve imipramin gibi trisiklik antidepresanlar), bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar (eritromisin, azitromisin ve klaritromisin gibi ‘makrolit’ antibiyotikler) ve domperidon yer alır.


  3.APO-GO nasıl kullanılır ?

  APO-GO’yu daima doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktor veya eczacınıza danışınız.

  Hasta olmanızı veya hasta hissetmenizi engellemek amacıyla, APO-GO kullanımına başlanmadan en az 2 gün önce domperidon alınmalıdır.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Kullanmanız gereken APO-GO miktarı ve her gün gereken enjeksiyon sayısı sizin kişisel ihtiyacınıza göre belirlenecektir. Doktorunuz ne kadar sıklıkla ve ne kadar miktarda ilaç enjekte etmeniz gerektiğini size söyleyecektir. Sizin için en uygun olan miktar doktorunuz tarafından belirlenecektir.

  -    Genel günlük doz 3 mg ve 30 mg arasıdır.

  -    Günde 100 mg doza kadar ihtiyaç duyabilirsiniz.

  -    Tipik olarak, her gün 1 ve 10 enjeksiyon arası ihtiyacınız olacaktır.

  Her bir enjeksiyon 10 mg’dan fazla olmamalıdır.

  Eğer hastalığınız ayrı enjeksiyonlarla iyi kontrol edilemiyorsa veya günde 10 enjeksiyondan fazlasına ihtiyaç duyuyorsanız, sizin için apomorfınin sürekli enjeksiyonu (infüzyonu) gerekebilir. Doktorunuz veya hemşireniz buna ihtiyacınızın olup olmadığına karar verecektir.

  Sürekli infüzyon için:

  -    Genel doz saatte 1 mg ve 4 mg arasıdır.

  -    Bu, genellikle siz ayaktayken verilir ve uyumadan önce kesilir.

  -    Her 12 saate bir farklı bir infüzyon bölgesi kullanılır.

  Sürekli enjeksiyon için gereken hangi mini-pompa ve/veya şırınga sürücüsünün sizin için uygun olacağına doktorunuz karar verecektir. Emin değilseniz, doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza danışınız. 1

  Enjeksiyon için ihtiyaç duyacaklarınız;

  Bir şırınga ve iğne

  - Kullanılmış iğne ve cam ambalajların güvenli bir şekilde imha edilebilmesi için gerekli olan “kesici ve delici aletlere” özel bir atık kutusudur.

  Bunlar, doktorunuz veya eczacınızda bulunmaktadır. Alternatif olarak, boş bir kavanoz gibi başka bir kap da kullanılabilir.

  İki farklı tip ampul bulunmaktadır.

  1) Tek noktalı ampul:


  -    Ampulün boynundaki ince kısmında bulunan kısa çizginin hemen yukarısına yerleştirilmiş noktayı bulunuz. Bu çizgi, ampulün kırılma noktasıdır.

  Bir elinizle ampulün altından tutunuz.

  -    Noktayı başparmağınız ile kapatınız ve şekilde gösterildiği gibi ampulün boynunu kavramak için işaret parmağınızı kullanınız.

  -    Noktaya başparmağınızla geriye doğru basınç uygulayınız.

  -    Ampulün üst kısmını dikkatlice “kesici delici atık kutusuna” atınız.

  2) Tam halkalı ampuller:

  i


  /


  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Sti.
Geri Ödeme KoduA00817
Satış Fiyatı 340.65 TL [ 21 Feb 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 307 TL [ 14 Feb 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699783750091
Etkin Madde Apomorfin Hcl
ATC Kodu N04BC07
Birim Miktar 50
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 5
Sinir Sistemi > Dopaminerjik İlaçlar > Apomorfin HCL
İthal ( ref. ülke : Ingiltere ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

APO-GO 50 mg 5 ampül {8699783750091} Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
21 Feb 2020340.65 TL
14 Feb 2020307.00 TL
7 Feb 2020307.00 TL
31 Jan 2020307.00 TL
24 Jan 2020307.00 TL
17 Jan 2020307.00 TL
10 Jan 2020307.00 TL
7 Jan 2020307.00 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları