Sanovel İlaçları › APILEP 300 mg 50 film tablet › Kullanma Talimatı

APILEP 300 mg 50 film tablet Kullanma Talimatı

Okskarbazepin }

Sinir Sistemi > Antiepileptikler > Okskarbazepin Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 17 November  2011

APİLEP 300 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Okskarbazepin 300 mg

Yardımcı maddeler

Mikrokristalinselüloz PH 102, kroskarmellos sodyum, hidroksipropil metilselüloz E3LV, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, hipromelloz, polivinil prolidon K-25, propilen glikol, titanyum dioksit, sarı demir oksit içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. APILEP nedir ve ne için kullanılır?

2. APILEP’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. APILEP nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. APILEP’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.APILEP nedir ve ne için kullanılır?

APİLEP 300 mg film tabletteki etkin madde okskarbazepindir. Okskarbazepin, sara (epilepsi) hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç grubunda yer alır.

APİLEP 300 mg film tablet, 50 film tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilir.

APİLEP, sara (epilepsi) hastalığındaki çırpınmayı önleyici bir ilaçtır ve sara hastalığı olan

hastalardaki nöbetlerin kontrolüne yardımcı olarak kullanılmaktadır.

APİLEP'i tek başına veya sara hastalığını önleyici diğer ilaçlar ile birlikte kullanabilirsiniz.


2.APILEP kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

APILEP'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Okskarbazepine veya APİLEP'te bulunan diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı olağan dışı bir hassasiyet (döküntü veya alerjinin herhangi bir belirtisi) gördüyseniz.

APILEP'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Karbamazepine veya diğer ilaçlardan herhangi birine karşı olağan dışı bir hassasiyet (döküntü veya alerjinin herhangi bir belirtisi) gördüyseniz.

• Ciddi böbrek hastalığınız varsa

• Ciddi karaciğer hastalığınız varsa

• Kandaki sodyum seviyeniz düşükse

• Kalp hastalığınız varsa

• İlacı alırken hızlı veya beklenmeyen derecede düşük kalp atışı hissederseniz

• Doktorunuza danışmadan ilacı almayı kesmeyiniz. Nöbetlerinizin aniden kötüleşmesini önlemek için hiçbir zaman ilacı almayı aniden kesmeyin.

• Nadir vakalarda APİLEP kanınızdaki sodyum seviyesinde düşüşe neden olabilir. Bu durum belirti gösterebilir veya göstermeyebilir. Sodyum eksikliğinin belirtilerini görürseniz hemen doktorunuza bildirin.

• Alerjik bir reaksiyon örneğin şiddetli deri reaksiyonu (döküntü veya kabarcık gibi) olursa hemen doktorunuza bildirin veya en yakın hastaneye başvurun. Karbamazepine alerjiniz varsa %25 ihtimalle okskarbazepine de alerjik reaksiyon gösterebilirsiniz.

• APİLEP tabletleri alırken alkol alırsanız bu durum uyuşukluk hissetmenize neden olabilir. Ekstra bakıma ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Ağızdan doğum kontrol ilacı (hap) kullanan bir bayan hasta iseniz APİLEP, hapın etkisini ortadan kaldırabilir. APİLEP kullanırken farklı veya ilave hormonal olmayan bir doğum kontrol yöntemi için doktorunuzla konuşmalısınız. Düzensiz vajinal kanama veya lekelenme olursa bir an önce doktorunuza bildiriniz.

• Hepatit belirtisi olarak deri ve gözde sarılık meydana gelirse derhal doktorunuza söyleyiniz.

• Yorgunluk, eksersiz sırasında nefes darlığı, soluk görünme, baş ağrısı, ürperme, sersemlik, ateş ile seyreden sık enfeksiyonlar, boğaz ağrısı, ağızda yaralar, normalden daha kolay kanama veya yaralanma, burun kanaması, kırmızımsı veya morumsu lekeler veya deri üzerinde açıklanamayan kabartılı lekeler gibi kan ile ilgili bozuklukları gösteren belirtileri fark ederseniz derhal doktorunuza söyleyiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

APILEP'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

APİLEP'i yiyecekle birlikte veya aç karnına alabilirsiniz.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Araç ve makina kullanımı

Bu ilaç kendinizi sersemlemiş ve uykulu hissetmenize neden olabileceğinden araç ve makine kullanmanız tehlikeli olabilir.

APILEP'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

APİLEP her dozunda 23 mg'dan daha az sodyum ihtiva eder. Dozu nedeni ile herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

APİLEP ile aynı zamanda herhangi bir ilaç özellikle de aşağıda belirtilenleri almadan önce doktor veya eczacınıza danışmalısınız.

• Oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları)

• Sara hastalığını önleyici diğer ilaçlar (özellikle fenobarbital, fenitoin veya karbamazepin)

• Kan sodyum seviyelerini düşürebilen ilaçlar, örneğin diüretikler (idrar çıkışını artıran ilaçlar), desmopressin ve steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (örneğin indometazin)

• Lityum

• Bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar, örneğin siklosporin

• Monoamin oksidaz inhibitörü denilen ruhsal bozukluklarda kullanılan ilaçlar

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.APILEP nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

İlacınızı doktor veya eczacınızın anlattığı şekilde alınız.

APİLEP'i, doktorunuz başka şekilde önermediyse, her gün, günde iki kez günün aynı zamanında almalısınız. Tabletlerinizi her gün aynı saatte almanız hastalığınızın kontrolünde en iyi etkiyi elde etmenizi sağlayacaktır. Aynı zamanda, tabletleri ne zaman alacağınızı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.

Doktorunuz sizin/çocuğunuzun APİLEP ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedavinin süresi sizin/çocuğunuzun nöbet tipine bağlıdır ve nöbetlerin kontrolü için tedavi yıllar sürebilir. Doktorunuza danışmadan dozu değiştirmeyiniz veya tedaviyi kesmeyiniz.

Tedaviniz süresince sodyum seviyelerini izleyebilmek için doktorunuz kan örnekleri alabilir.

Yaşlılar da dahil yetişkinler için APİLEP'in normal başlangıç dozu günlük 600 mg'dır. Günde iki kez 300 mg'lık bir tablet veya günde iki kez 150 mg'lık iki tablet alınız. Doktorunuz ihtiyaç duyarsa iyi sonuçlar elde edilene kadar kademeli olarak dozunuzu artırabilir. Bu durum genellikle günlük 600-2400 mg dozları arasında ortaya çıkar. APİLEP, sara hastalığını önleyici başka bir ilaç ile birlikte alınıyorsa dozaj aynıdır.

Uygulama yolu ve metodu

Tabletleri bir bardak su ile ağızdan alınız. Çiğnemeyiniz.

Yutmayı kolaylaştırmak için ilacı işaretli yerden iki eşit parçaya bölebilirsiniz.

Çocuklarda kullanımı

Çocuklar için dozaj vücut ağırlıklarına bağlıdır. Başlangıç dozu bölünmüş olarak verilen günlük 8-10 mg/kg'dır. Örneğin 30 kg ağırlığındaki bir çocuk günde iki kez birer tane 150 mg'lık tablet ile tedaviye başlar. İhtiyaç duyulursa bu doz en iyi sonuçlar elde edilene kadar kademeli olarak artırılabilir. Çocuklar için normal idame dozu vücut ağırlığına göre günlük 30 mg/kg'dır. Çocuklar için alınabilecek en yüksek doz vücut ağırlığına göre günlük 46 mg/kg'dır. Çocuğunuz için dozdan emin olamıyorsanız doktor veya eczacınız size yardımcı olacaktır.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılar da dahil yetişkinler için APİLEP'in normal başlangıç dozu günlük 600 mg'dır. Günde iki kez 300 mg'lık bir tablet veya günde iki kez 150 mg'lık iki tablet alınız. Doktorunuz ihtiyaç duyarsa iyi sonuçlar elde edilene kadar kademeli olarak dozunuzu artırabilir. Bu durum genellikle günlük 600-2400 mg dozları arasında ortaya çıkar. APİLEP, sara hastalığını önleyici başka bir ilaç ile birlikte alınıyorsa dozaj aynıdır.

Özel kullanım durumları

Böbreklerinizde bir sorun varsa doktorunuz tedavinize normal başlangıç dozunun yarısı ile başlayıp dozu yavaş yavaş artırabilir.

Karaciğer yetmezliği:

Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa doktorunuz dozunuzu ayarlayabilir.

Eğer APILEP'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla APILEP kullanırsanız

APILEP'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doz aşımının belirtileri uyuşukluk, sersemlik, bulantı, kusma, motor aktivitede artış, halsizlik, zihin karışıklığı, kas seğirmesi veya çırpınmalarda belirgin kötüleşme, göz hareketlerinin koordinasyonunda problemler ve/veya istemsiz göz hareketleridir. Özel bir panzehiri yoktur. Belirtilere yönelik tedavi uygulanır.

APILEP'i kullanmayı unuttuysanız

Sadece bir dozu almayı unutursanız hatırladığınız anda hemen alınız. Ancak bir sonraki dozun zamanı ise veya bir sonraki doza çok yakın bir zaman ise unuttuğunuz dozu almayınız. Düzenli dozlama tablonuza geri dönünüz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Birden fazla dozu almayı unutursanız doktorunuza danışınız.

APILEP ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz size söylemeden ilacınızı almayı kesmeyiniz.

Nöbetlerinizin aniden kötüleşmesini önlemek için hiçbir zaman ilacı almayı aniden kesmeyiniz.

Tedavinizin sonlandırılması gerekiyorsa bu doktorunuzun bildirdiği şekilde kademeli olarak yapılmalıdır.

Bu ilacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Dış Gebelik Dış Gebelik  Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Mide Kanseri Mide Kanseri  Mide kanseri genellikle mideyi tümüyle kaplayan ve mukus üretmekle görevli hücrelerde başlar. Bu kanser tipine adenokarsinom denir.
Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı 129.79 TL [ 22 Sep 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 129.79 TL [ 15 Sep 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699536091617
Etkin Madde Okskarbazepin
ATC Kodu N03AF02
Birim Miktar 300
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 50
Sinir Sistemi > Antiepileptikler > Okskarbazepin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

APILEP 300 mg 50 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 Sep 2023129.79 TL
15 Sep 2023129.79 TL
8 Sep 2023129.79 TL
1 Sep 2023129.79 TL
29 Aug 2023129.79 TL
21 Aug 2023129.79 TL
14 Aug 2023129.79 TL
7 Aug 2023129.79 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları