Orva İlaçları › ANTIMAX 30 gr krem › Kullanma Talimatı

ANTIMAX 30 gr krem Kullanma Talimatı

Doksepin Hcl }

Dermatolojik İlaçlar > Kaşıntı Giderme İlaçları Orva İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 30 December  1899

ANTİMAX krem Cilt üzerine uygulanır.

Etken Madde

1 g krem 50 mg Doksepin hidroklorür içermektedir.

Yardımcı maddeler

Setostearil alkol, Gliserinmonostearat, Migliol, Vazelin, Dimetikon, Siklometikon, Süperpolistat, Katı parafin, Polioksil 40 stearat, Polisorbat 80, Propilen glikol, EDTA, Butil hidroksitoluen (E321), Benzil alkol, Saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ANTIMAX nedir ve ne için kullanılır?

2. ANTIMAX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ANTIMAX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ANTIMAX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ANTIMAX nedir ve ne için kullanılır?

 • ANTİMAX, deri üzerine sürülerek kullanılan bir üründür.
 • ANTİMAX; etkin madde olarak, trisiklik antidepresanlar olarak bilinen ilaç grubunda bulunan, kaşınü giderici özelliği olan doksepin hidroklorür içermektedir. 1 gram ANTİMAX, 50 mg doksepin hidroklorür içerir.
 • • ANTİMAX; ağzı plastik kapakla kapatılmış, 30 g beyaz renkli krem içeren alüminyum tüpte kullanıma sunulmaktadır.


  2.ANTIMAX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ANTIMAX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

 • ANTİMAX’ın içeriğinde bulunan etkin madde ve bu gruptaki diğer etkin maddelere veya yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz veya aşın duyarlılığınız var ise,
 • Glokom veya tedavi edilmemiş dar açılı glokom (göz içi basıncının artması) hastalığınız varsa,
 • Üriner retansiyon (idrar yapmada zorluk) ile ilgili bir rahatsızlığınız veya eğiliminiz varsa,
 • Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörü olarak bilinen ilaç grubu ile birlikte veya bu ilaçlarla tedavinin sonlanmasım takip eden 2 hafta içerisinde ANTİMAX kullanmayınız.
 • ANTIMAX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • ANTİMAX, sadece deriye dışandan uygulanan bir üründür.
 • Eğer alkollü içecekler tüketiyorsanız, aleıjik hastalıklara karşı etkili (antihistaminik) ilaç kullanıyorsanız, merkezi sinir sistemi baskılayıcı ilaç (depresyona, sara hastalığına karşı etkili ilaçlar, uyku ilaçlan gibi) kullanıyorsanız, bu ilaçlann ve alkollü içeceklerin etkisi, ANTİMAX kullanırken artabilir. Bu nedenle, ANTİMAX’ı bu tür ilaçlar ve alkollü içeceklerle birlikte kullanmayınız.
 • Eğer vücut yüzey alanınızın %10’undan fazlasına ANTİMAX uygularsanız uyuşukluk oluşma olasılığı önemli ölçüde artmaktadır. Vücut yüzey alanınızın %10’u kabaca; bir kolunuzun tamamı (%10), bir bacağınızın önü (%10) veya arkası (%10), gövdenizin yansı [göğüs (%10) ve kann (%10)] olmak üzere belirtilebilir. ANTİMAX ile tedavi edilirken motorlu araç ve makine kullanımına karşı dikkatli olunuz.
 • Kapatıcı örtü veya bandaj altında ilaç uygulaması birçok ilacın emilimini arttırabilmektedir. Bu nedenle ANTİMAX’ı kapatıcı örtü veya bandaj altında uygulamayınız.
 • ANTİMAX kullanımı ile, ANTİMAX’ın etkin maddesi olan doksepine karşı Tip IV aşın duyarlılık tepkimeleri olarak bilinen temas hassasiyetleri gelişebilir.
 • Uzun QT sendromu (kalpte ciddi aüm düzensizliklerine ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) ve Torsades de Pointes’e (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) neden olabilen ilaçlar ile birlikte kullanıldığında uzun QT sendromu ve Torsade de Pointes oluşma riskini arttırabilir. Bu nedenle bu tür ilaçlarla birlikte kullanmayınız.
 • Ciddi uyku apneniz (uykuda geçici solunum durması) varsa ANTİMAX kullanımı tavsiye edilmez.
 • Ana hastalığa eşlik eden fiziksel veya psikiyatrik bozukluklar, başka bir temel tıbbi ve/veya psikiyatrik hastalığın varlığını gösterebilir.
 • ANTİMAX’ı gözleriniz ile temas ettirmeyiniz.
 • Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.

  ANTIMAX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Alkollü içeceklerin tüketimi ile ANTİMAX’ın potansiyel sakinleştirici etkisi veya alkolün

  etkisi artabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Doksepin hidroklorürün gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.
 • ANTİMAX’ı gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanmayınız.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doksepin hidroklorür; ANTİMAX’ın terapötik dozları emziren kadınlara uygulandığı takdirde, anne sütünden memedeki çocuk üzerinde etkiye neden olabilecek düzeyde atılmaktadır.

  Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da ANTİMAX tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve ANTİMAX tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  ANTİMAX kullanımı ile uyuşukluk hali oluşabilir. Bu yüzden, ANTİMAX ile tedavi süresince motorlu araç ve makine kullanımında dikkatli olunuz.

  ANTIMAX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  ANTİMAX içeriğinde bulunan;

 • Setostearil alkol lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontakt dermatit),
 • Propilen glikol deride tahrişe,
 • Butil hidroksitoluen (E321) lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontakt dermatit) ya da gözlerde ve mukoz membranlarda tahrişe sebebiyet verebilir.
 • Benzil alkol için, kullanım yolu nedeni ile herhangi bir uyan gerekmemektedir.
 • Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Sitokrom P450 2D6 olarak bilinen, ilaçlann vücutta yıkımından sorumlu bir enzimin etkinliği bazı bireylerde azalmış olabilir. Bu bireylerde, ANTİMAX’ın etkin maddesi olan doksepinin de içinde olduğu bazı ilaçlann kullanımıyla, beklenenden daha yüksek miktarda ilacın kanda bulunabildiği belirlenmiştir.
 • Bazı ilaçlann ise, bu enzimin etkinliğini azalttığı bilinmektedir. ANTİMAX’ın bu ilaçlar ile birlikte kullanımında; kanda, beklenenden daha fazla doksepin bulunabileceği, bu nedenle ANTİMAX’ın yan etkilerinin görülme olasılığının artabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

 • M AO inhibitörü olarak bilinen ilaç grubu ile birlikte ANTİMAX’ın etkin maddesi olan doksepinin birlikte kullanımında ciddi yan etkiler bildirilmiştir. ANTİMAX ile tedavi başlatılmadan en az iki hafta önce MAO inhibitörü ilaç kullanımına son verilmelidir.
 • ANTİMAX kullanan hastalarda; Simetidin tedavisi başlatıldığında, ciddi yan etkiler (ağız kumluğu, üriner retansiyon, bulamk görme) görülmüştür. Ek olarak; zaten Simetidin tedavisi almakta olan hastalarda, ANTİMAX kullanımı başlatıldığında daha yüksek kan ilaç düzeyleri bildirilmiştir.
 • Alkol alımı ile, ANTİMAX’ın potansiyel yatıştırıcı etkisi şiddetlenebilir. Bu durum, özellikle aşın alkol kullanan hastalarda önemlidir.
 • Şeker hastalığı (diyabet) tedavisinde, 1 g/gün dozda Tolazamit isimli bir ilaç kullanan bir hastanın tedavisine, 75 mg/gün dozda ağız yoluyla doksepin eklendikten 11 gün sonra, hastamn kan şeker düzeyinde ciddi bir azalmanın görüldüğü bildirilmiştir.

 • 3.ANTIMAX nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuz tarafından başka şekilde önerilmediyse; ANTİMAX, uygulama aralannda en az 3-4 saat olacak şekilde, ince bir tabaka halinde günde 4 kez uygulayınız.

  ANTİMAX’ın 8 günden fazla süre boyunca kullanımının, etkili ve güvenli olduğuyla ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. 8 günden fazla süregelen kullamm ile yüksek kan ilaç düzeyleri oluşabilir. Bu durumu engellemek için, ANTİMAX’ı 8 GÜNDEN FAZLA KULLANMAYINIZ.

  Uygulama yolu ve yöntemi

  ANTİMAX’ı deriye ince bir tabaka şeklinde uygulayınız.

  Kapatıcı örtü veya bandaj altında uygulamayınız. Bu yöntem ile yapılan uygulamalarda ilacın emilimi artarak, yan etki oluşturma riski yükselebilir.

  <apağı ters çevirerek tüpü deliniz

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Genel olarak; yaşlı hastalar için doz seçimi, azalmış karaciğer, böbrek veya kalp fonksiyonları, eşlik eden hastalıklar ve alınan diğer ilaç tedavileri göz önünde bulundurularak dozlama aralığının alt sınırından başlayacak şekilde yapılmalıdır.

  Sakinleştirici (sedatif) özellikleri olan ilaçlar, yaşlılarda aşın sakinleşme ve zihin kanşıklığına neden olabilirler. Bu nedenle, ANTİMAX ile tedaviye başladıktan sonra yaşlı hastalar aşırı sakinleşme ve zihin karışıklığı açısından gözlemlenmelidir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda ANTİMAX'ın kullanımı araştırılmamıştır.

  Eğer ANTİMAX’m etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ANTIMAX kullanırsanız

  Bu ilaç sınıfı ile doz aşımı sonucu ölümler ortaya çıkabilir. Zehirlenme belirtileri hızla ortaya çıkar. Bu nedenle, böyle bir durum oluştuğunda mümkün olan en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurunuz.

  Belirtileri

  ANTİMAX’ın deri üzerine bölgesel uygulamasında doz aşımı gerçekleştiğinde şu belirtiler ortaya çıkar:

 • Kalp atım ritminde    • Elektrokardiyogram (EKG) • Merkezi sinir sistemi
 • bozukluklar    değişiklikleri    baskılanması

 • Kan basıncında ciddi düşme    • Bilinç karışıklığı
 • Dikkat toplama bozukluğu • Aşın etkin tepkiler
 • Kusma
 • Vücut sıcaklığında düşme
 • Çok yüksek ateş
 • Koma

 • Geçici görsel sannlar    (refleksler)
 • • Göz bebeğinde genişleme    • Kendinden geçme

  • Huzursuzluk    • Uyuşukluk

  • Kas katılığı

  ANTIMAX’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ANTIMAX'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ANTIMAX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu  Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
  Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Orva İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı 71.74 TL [ 22 Sep 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 71.74 TL [ 15 Sep 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699561350208
Etkin Madde Doksepin Hcl
ATC Kodu D04AX
Birim Miktar
Birim Cinsi
Ambalaj Miktarı 30
Dermatolojik İlaçlar > Kaşıntı Giderme İlaçları
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ANTIMAX 30 gr krem Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 Sep 202371.74 TL
15 Sep 202371.74 TL
8 Sep 202371.74 TL
1 Sep 202371.74 TL
29 Aug 202371.74 TL
21 Aug 202371.74 TL
14 Aug 202371.74 TL
7 Aug 202371.74 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları