Bilim İlaçları › ANTEPSIN 60 tablet › Kullanma Talimatı

ANTEPSIN 60 tablet Kullanma Talimatı

Sukralfat }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları > Sukralfat Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 17 November  2011

ANTEPSİN TABLET Ağız yolu ile kullanılır.

Etken Madde

Her tablet 1 g sukralfat içerir.

Yardımcı maddeler

Polietilen glikol 8000, Avicel pH 101 (mikrokristalize selüloz), kalsiyum CMC, magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ANTEPSIN nedir ve ne için kullanılır?

2. ANTEPSIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ANTEPSIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ANTEPSIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ANTEPSIN nedir ve ne için kullanılır?

1. ANTEPSİN nedir ve niçin kullanılır?

ANTEPSİN, etkin madde olarak 1 gram sukralfat içeren 30 ve 60 tabletler halinde kullanıma sunulmaktadır.

ANTEPSİN yemek borusu, mide ve/veya oniki parmak bağırsağı ülserlerinin tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

Etkisini, özellikle ülserli bölgede koruyucu bir bariyer oluşturarak gösterir. ANTEPSİN, oluşturduğu bariyer sayesinde mide asidi, pepsin diye adlandırılan mide salgısı, safra asidi gibi tahriş edici salgıların salgılandıkları bölgeler ile temasını engeller. ANTEPSİN, aşağıda belirtilen durumların tedavisinde kullanılır:

• Mide ve oniki parmak bağırsağındaki ülserlerin (yaraların) tedavisinde, tekrarının önlenmesinde ve koruma amaçlı (profilaksisi),

• Midenizin iç yüzeyinin iltihaplanması durumunda (Bazı ağrı kesici ilaçlar, strese bağlı gelişen iltihaplanma ve safra sıvısının bir şekilde ince barsaktan aşağı kısma gitmesi yanında mide içine kaçması dahil),

• Yemek borunuzun iç yüzeyinin iltihaplanması durumunda (mide içeriğinin yemek borusu içine kaçması sonucu yanma, yenilen yiyecek ve içeceklerin, kusma olmaksızın ağıza geri gelmesi, göğüs ağrısı ve yutma güçlüğü ile karakterize hastalıklar dahil),

• Ağız içini kaplayan tabakanın iltihaplanması (radyoterapi/kemoterapi sonrası oluşanlar dahil) ve ağız içi yaraların tedavisinde,

• Strese bağlı mide yaralarının önlenmesi ile strese bağlı mide ülseri kanaması tedavisinde.


2.ANTEPSIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ANTEPSIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Sukralfat veya ANTEPSİN içeriğindeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlılığınız varsa,

ANTEPSIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Hamileyseniz, hamile kalmak istiyorsanız veya emziriyorsanız,

• Böbrek rahatsızlığınız varsa veya diyaliz hastasıysanız,

• Başka bir hastalığınız için ilaç kullanıyorsanız,

• ANTEPSİN kullanımına bağlı alüminyum birikimi gözlendiyse,

• Daha önce doktorunuz tarafından midenizin boşalma süresinin normale göre geç olduğu söylenmişse,

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ANTEPSIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ANTEPSİN'in besinlerle alınan proteinlere bağlanmasını önlemek amacı ile yemeklerden 1 saat önce (veya 2 saat sonra) aç karnına alınız. Eğer burnunuzdan midenize uzanan bir tüp aracılığıyla besleniyorsanız, ANTEPSİN'i beslenmeden en az 1 saat önce veya sonra alınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz, hamile kalmış olabileceğinizi düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız, ilacı kullanmaya başlamadan önce bu durumu mutlaka doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız, ilacı kullanmaya başlamadan önce bu durumu mutlaka doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz.

Araç ve makina kullanımı

ANTEPSİN'in araç ve makine kullanımı üzerine etkisi olduğunu gösteren çalışma yoktur. Ancak baş dönmesi veya uyku hali gibi durumlarda araç ve makine kullanmayınız.

ANTEPSIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ANTEPSİN'in içeriğinde bulunan yardımcı maddeler ile ilgili bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ANTEPSİN'i diğer ilaçlarla birlikte kullanıyorsanız, bu ilacın etkisi veya eş zamanlı kullanılan ilaçların etkisi değişebileceği için dikkatli olunuz.

Eğer aşağıda adı geçen ilaç etkin maddelerinden herhangi birini içeren bir ilaç kullanıyorsanız, ANTEPSİN'i kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız:

• Alüminyum,

• Simetidin veya ranitidin gibi (mide ilaçları) ilaçlar,

• Tetrasiklin, siprofloksasin veya norfloksasin gibi enfeksiyon tedavisinde kullanılan antibiyotikler,

• Digoksin (kalp hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç),

• Fenitoin (sara tedavisinde kullanılan bir ilaç),

• Varfarin (kan pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç),

• Teofilin (astım ve hava yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç),

• Levotiroksin (tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir hormon),

• Kinidin (kalp rahatsızlığının tedavisinde kullanılan bir ilaç),

• Ketokonazol (mantar hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç),

• Antiasitler (midedeki asit düzeyini düşürmek için kullanılan ilaçlar, örneğin sitrat içeren preparatlar)

• Sülpirid (bazı ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan bir ilaç)

• Ağızdan alınan ek beslenme ürünleri

• Yağda çözünen vitaminler (A, D, E, K vitaminleri)

Eğer yukarıda yer alan ilaçlardan herhangi birinin kullandığınız ilaç olup olmadığından emin değilseniz, ANTEPSİN'i kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız. ANTEPSİN'le eş zamanlı ilaç kullanıyorsanız (yukarıda adı geçen ilaçlar da dahil), bu ilaçlar ile ANTEPSİN uygulaması arasında 2 saat süre bırakınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.ANTEPSIN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve tedavi süresini belirleyecektir. Tedavinizi doktorunuza danışmadan kesmeyiniz veya uzatmayınız.

ANTEPSİN'le tedavi süreniz genellikle 4-6 haftadır ama gerekli olduğu durumlarda bu süre 12 haftaya kadar uzatılabilir.

Özellikle ülser tedavinizin ilk 1-2 haftasında şikayetleriniz azalsa bile ilacınızı kullanmayı kesmeyiniz.

Günde en fazla alabileceğiniz doz 8 tablettir (8 gram).

Uygulama yolu ve metodu

ANTEPSİN'i, ağız yoluyla kullanınız.

Başka şekilde önerilmemişse, tabletleri aç karnına (yemeklerden en az 1 saat önce), yeterli miktarda su yardımı ile çiğnemeden veya bir miktar su (10-15 mL) içerisinde çözerek kullanınız. Enteral tüp (yutma sıkıntısı olan hastalarda, hastanın beslenmesini sağlanması için kullanılan burundan mide veya bağırsağa kadar uzayabilen bir çeşit tüp) yoluyla uygulama sonrasında, tübün tıkanmasını önlemek için tübü 10-15 mL su ile yıkayınız. ANTEPSİN'i damar içine uygulamayınız.

Çocuklarda kullanımı

Çocuklardaki etkililiği ve güvenliliği kanıtlanmadığından kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği: Kronik böbrek yetersizliğinde alüminyum birikimi ve zehirlenmesi söz konusu olabileceğinden dikkatli olunmalıdır.

Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliğinde kullanımı ile ilgili veri bulunmamaktadır. Eğer ANTEPSİN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ANTEPSIN kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla ANTEPSIN kullanırsanız

ANTEPSİN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ANTEPSIN'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer tek doz almayı unutursanız ve takip eden dozun alım zamanı yakın değilse unuttuğunuz dozu alabilirsiniz, yakınsa unuttuğunuz dozu önemsemeyiniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ANTEPSIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan tedavinizi sonlandırmayınız.

Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA00777
Satış Fiyatı 172.13 TL [ 24 Nov 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 172.13 TL [ 17 Nov 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699569010012
Etkin Madde Sukralfat
ATC Kodu A02BX02
Birim Miktar 1
Birim Cinsi G
Ambalaj Miktarı 60
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları > Sukralfat
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ANTEPSIN 60 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
24 Nov 2023172.13 TL
17 Nov 2023172.13 TL
13 Nov 2023172.13 TL
3 Nov 2023172.13 TL
27 Oct 2023172.13 TL
20 Oct 2023172.13 TL
16 Oct 2023172.13 TL
10 Oct 2023172.13 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları