Bilim İlaçları › ANTEPSIN 250 ml süspansiyon › Kullanma Talimatı

ANTEPSIN 250 ml süspansiyon Kullanma Talimatı

Sukralfat }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları > Sukralfat Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 2 December  2011

ANTEPSİN süspansiyon Ağız yolu ile kullanılır.

Etken Madde

Her 5 mL'de 1 g sukralfat (% 19 alüminyuma eşdeğer bazik alüminyum sükroz sülfat) içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum sakarin dihidrat, karamel esansı, anason esansı, sodyum metil parahidroksi benzoat, sodyum propil parahidroksi benzoat, sodyum dihidrojen fosfat dihidrat, ksantan zamkı, gliserin, susuz sitrik asit, sodyum sitrat dihidrat, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ANTEPSIN nedir ve ne için kullanılır?

2. ANTEPSIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ANTEPSIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ANTEPSIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ANTEPSIN nedir ve ne için kullanılır?

1. ANTEPSİN nedir ve niçin kullanılır?

ANTEPSİN, her 5 mL'sinde etkin madde olarak 1 gram sukralfat içeren süspansiyonlar halinde şişelerde kullanıma sunulmaktadır.

ANTEPSİN yemek borusu (özofagus), mide ve/veya oniki parmak bağırsağı ülserlerinin tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

Etkisini, özellikle ülserli bölgelere bağlanıp koruyucu bir engel (bariyer) oluşturarak gösterir. ANTEPSİN, oluşturduğu engel sayesinde mide asidi, pepsin diye adlandırılan mide salgısı, safra asidi gibi saldırgan faktörlerin bu bölgeler ile olan temasını engeller. Midenin iç yüzeyini döşeyen dokunun hücre yenilenmesini hızlandırarak, mukus (kaygan ve koruyucu bir sıvı) ve bikarbonat diye adlandırılan koruyucu maddelerin salgılanmasını arttırır. ANTEPSİN, aşağıda belirtilen durumların tedavisinde kullanılır:

• Mide ve oniki parmak bağırsağındaki ülserlerin (yaraların) tedavisinde tekrarının önlenmesinde ve koruma amaçlı (profilaksisi),

• Midenizin iç yüzeyinin iltihaplanması durumunda (Bazı ağrı kesici ilaçlar, strese bağlı gelişen iltihaplanma ve safra sıvısının bir şekilde ince barsaktan aşağı kısma gitmesi yanında mide içine kaçması dahil),

• Yemek borunuzun iç yüzeyinin iltihaplanması durumunda (mide içeriğinin yemek borusu içine kaçması sonucu yanma, yenilen yiyecek ve içeceklerin, kusma olmaksızın ağıza geri gelmesi, göğüs ağrısı ve yutma güçlüğü ile karakterize hastalıklar dahil),

• Ağız içini kaplayan tabakanın iltihaplanması (radyoterapi/kemoterapi sonrası oluşanlar dahil) ve ağız içi yaraların tedavisinde,

• Strese bağlı mide yaralarının önlenmesi ile strese bağlı mide ülseri kanaması tedavisinde


2.ANTEPSIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ANTEPSIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Sukralfat veya ANTEPSİN içeriğindeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlılığınız varsa,

ANTEPSIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Hamileyseniz, hamile kalmak istiyorsanız veya emziriyorsanız,

• Böbrek rahatsızlığınız varsa veya diyaliz hastasıysanız,

• Başka bir hastalığınız için ilaç kullanıyorsanız,

• ANTEPSİN kullanımına bağlı aluminyum birikimi gözlendiyse,

• Daha önce doktorunuz tarafından midenizin boşalma süresinin normale göre geç olduğu söylenmişse,

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ANTEPSIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ANTEPSİN'in besinlerle alınan proteinlere bağlanmasını önlemek amacı ile yemeklerden 1 saat önce (veya 2 saat sonra) aç karnına alınız. Eğer burnunuzdan midenize uzanan bir tüp aracılığıyla besleniyorsanız, ANTEPSİN'i beslenmeden en az 1 saat önce veya sonra alınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz, hamile kalmış olabileceğinizi düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız, ilacı kullanmaya başlamadan önce bu durumu mutlaka doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız, ilacı kullanmaya başlamadan önce bu durumu mutlaka doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz.

Araç ve makina kullanımı

ANTEPSİN'in araç ve makine kullanımı üzerine etkisi olduğunu gösteren çalışma yoktur. Ancak baş dönmesi veya uyku hali gibi durumlarda araç ve makine kullanmayınız.

ANTEPSIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her 5 mL'sinde 4.43 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

ANTEPSİN'in içeriğinde yardımcı madde olarak bulunan sodyum metil parahidroksi benzoat ve sodyum propil parahidroksi benzoat alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Bu yardımcı maddelere karşı alerjiniz varsa ilacı kullanmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ANTEPSİN'i diğer ilaçlarla birlikte kullanıyorsanız, bu ilacın etkisi veya eş zamanlı kullanılan ilaçların etkisi değişebileceği için dikkatli olunuz.

Eğer aşağıda adı geçen ilaç etkin maddelerinden herhangi birini içeren bir ilaç kullanıyorsanız, ANTEPSİN'i kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız:

• Alüminyum,

• Simetidin veya ranitidin gibi (mide ilaçları) ilaçlar,

• Tetrasiklin, siprofloksasin veya norfloksasin gibi enfeksiyon tedavisinde kullanılan antibiyotikler,

• Digoksin (kalp hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç),

• Fenitoin (sara tedavisinde kullanılan bir ilaç),

• Varfarin (kan pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç),

• Teofilin (astım ve hava yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç),

• Levotiroksin (tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir hormon),

3/7

• Kimdin (kalp rahatsızlığının tedavisinde kullanılan bir ilaç),

• Ketokonazol (mantar hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç),

• Antiasitler (midedeki asit düzeyini düşürmek için kullanılan ilaçlar, örneğin sitrat içeren preparatlar)

• Sülpirid (bazı ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan bir ilaç)

• Ağızdan alınan ek beslenme ürünleri

• Yağda çözünen vitaminler (A, D, E, K vitaminleri)

Eğer yukarıda yer alan ilaçlardan herhangi birinin kullandığınız ilaç olup olmadığından emin değilseniz, ANTEPSİN'i kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ANTEPSİN'le eş zamanlı ilaç kullanıyorsanız (yukarıda adı geçen ilaçlar da dahil), bu ilaçlar ile ANTEPSİN uygulaması arasında 2 saat süre bırakınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.ANTEPSIN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve ANTEPSİN ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir. Tedavinizi kendi kendinize kesmeyiniz ve uzatmayınız.

• Mide-duodenum ülseri ve gastrit tedavisinde günde toplam 4 gram alınması önerilir;

Sabah kalkınca 10 mL ve gece yatarken 10 mL (günde toplam iki defa 10 mL (2 g)) veya yemeklerden 1 saat önce ve yatarken (günde toplam dört defa 5 mL (1 g)). Ülser tedavisinde genellikle belirtiler 1-2 haftada geriler, ancak tedavinin 4-6 hafta sürmesi gerekir. Bazı hastalarda tedavinin 12 haftaya kadar uzatılması gerekebilir.

• Ülser nükslerinin önlenmesinde günde toplam 2 gram alınması önerilir; Sabah kalkınca 5 mL ve gece yatarken 5 mL (günde toplam iki defa 5 mL (1g)) Bu tedavinin 6 ay süresince uygulanması önerilir.

• Reflü özofajit tedavisinde günde toplam 4 gram alınması önerilir; Yemeklerden 1 saat önce ve yatarken (günde toplam dört defa 5 mL (1 g)).

• Stres ülseri kanamasının tedavisi veya önlenmesinde günde toplam 6 gram alınması önerilir; 4 saat ara ile günde 6 defa 5 mL (1 g)

Günde en fazla alınabilecek doz 8 gramdır (40 mL).

Uygulama yolu ve metodu

ANTEPSİN, ağız yoluyla kullanım içindir.

Başka şekilde önerilmemişse ANTEPSİN'i yemeklerden en az 1 saat önce aç karnına kullanınız.

Enteral tüp (yutma sıkıntısı olan hastalarda, hastanın beslenmesini sağlanması için kullanılan

burundan mide veya bağırsağa kadar uzayabilen bir çeşit tüp) yoluyla uygulama sonrasında,

tübün tıkanmasını önlemek için tübü 10-15 mL su ile yıkayınız.

ANTEPSİN'i damar içine uygulamayınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Çocuklardaki etkililiği ve güvenliliği kanıtlanmadığından kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği: Kronik böbrek yetersizliğinde alüminyum birikimi ve zehirlenmesi söz konusu olabileceğinden dikkatli olunmalıdır.

Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliğinde kullanımı ile ilgili veri bulunmamaktadır.

Eğer ANTEPSİN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ANTEPSIN kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla ANTEPSIN kullanırsanız

ANTEPSİN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ANTEPSIN'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer bir doz almayı unutursanız ve takip eden dozun alım zamanı yakın değilse unuttuğunuz dozu alabilirsiniz, yakınsa unuttuğunuz dozu önemsemeyiniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ANTEPSIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan tedavinizi sonlandırmayınız.

Deri Kanseri Deri Kanseri  Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Mide Kanseri Mide Kanseri Mide kanseri genellikle mideyi tümüyle kaplayan ve mukus üretmekle görevli hücrelerde başlar. Bu kanser tipine adenokarsinom denir.
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA00778
Satış Fiyatı 142.64 TL [ 24 Nov 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 142.64 TL [ 17 Nov 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699569700081
Etkin Madde Sukralfat
ATC Kodu A02BX02
Birim Miktar 1
Birim Cinsi G
Ambalaj Miktarı 250
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları > Sukralfat
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ANTEPSIN 250 ml süspansiyon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
24 Nov 2023142.64 TL
17 Nov 2023142.64 TL
13 Nov 2023142.64 TL
3 Nov 2023142.64 TL
27 Oct 2023142.64 TL
20 Oct 2023142.64 TL
16 Oct 2023142.64 TL
10 Oct 2023142.64 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları