Santa Farma İlaçları › ANTHIX 10 mg 30 tablet › Kullanma Talimatı

ANTHIX 10 mg 30 tablet Kullanma Talimatı

Rupatadin Fumarat }

Solunum Sistemi > Sistemik Antihistaminik İlaçlar > Rupatadin fumarat Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş. | Güncelleme : 22 August  2014

ANTHİX 10 mg tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir tablette 10 mg rupatadine eşdeğer 12,80 mg rupatadin fumarat bulunur.

Yardımcı maddeler

Laktoz, mikrokristalin selüloz, kırmızı demir oksit (E-172), san demir oksit (E-172), prejelatinize nişasta ve magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ANTHIX nedir ve ne için kullanılır?

2. ANTHIX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ANTHIX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ANTHIX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ANTHIX nedir ve ne için kullanılır?

ANTHİX, her bir tablette etkin madde olarak 10 mg rupatadine eşdeğer 12,80 mg rupatadin fumarat içerir; 20 ve 30 tabletlik blister ambalajlarda sunulmaktadır. Tabletler, bikonveks, yuvarlak, açık somon renkli şekillidir.

ANTHİX, 12 yaş ve üzeri hastalarda mevsimsel (aralıklı/intermitan) veya yılboyu süren (sürekli/persistan) aleıjik rinitin hapşırma, burun akıntısı, göz ve burun kaşıntısı gibi belirtilerini giderir.

ANTHİX ayrıca ciltte kaşıntı, kızarıklık ve kabarıklık gibi ürtikere (aleıjik bir deri döküntüsü) bağlı semptomların giderilmesinde de kullanılır.


2.ANTHIX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ANTHIX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • ANTHİX’in etkin maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa kullanmayınız.
 • 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.
 • ANTHIX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

 • Kalp rahatsızlığınız varsa,
 • Kanda potasyum düşüklüğü varsa ve kalp atım hızınız anlamlı şekilde yavaşsa,
 • Ergenlik döneminde iseniz
 • Bazı kalıtsal metabolik hastalıklarınız varsa dikkatli kullanınız (bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz varsa).
 • 65 yaşından daha yaşlıysanız.
 • Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarınız yetersiz ise.
 • “Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız/’

  ANTHIX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Greyfurt suyu ile birlikte kullanmayınız.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gebelikte doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ANTHIX’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden doktorunuza danışmadan kullanmayınız,

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ya da makine kullanımında dikkatli olunuz.

  ANTHIX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  İçeriğinde bulunan laktoz nedeniyle eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı İntoleransınız (tahammülsüzlüğünüz) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  ANTHlX’in herhangi bir ilaçla ciddi bir etkileşiminin bulunduğuna dair kanıt yoktur.

  Ketokonazol (mantar tedavisinde kullanılan bir ilaç), eritromisin (antibiyotik), ve greyfurt suyu ile birlikte ANTHİX’i kullanmayınız.

  Rupatadin ile birlikte statin (kolesterol düşürücü ilaç gruplarına verilen genel isim) veya alkol alıyorsanız İlacınızı dikkatli kullanınız.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.ANTHIX nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Önerilen dozu günde bir defa 1 tablet (10 mg) şeklindedir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Sadece ağızdan kullanım içindir.

  Ağızdan bir miktar su ile yutunuz. Çiğnemeyiniz.

  •    Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda kullanımı

  12 yaşın altında kullanılmamalıdır

  Yaşlılarda kullanımı

  ANTHİX yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Yaşlılarda kullanımı

  Eğer ANTHDCin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ANTHIX kullanırsanız

  ANTHİX’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ANTHIX'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozu hatırlar hatırlamaz alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ANTHIX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Herhangi bir etki bildirilmemiştir.

  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.
Satış Fiyatı 25.91 TL [ 8 Oct 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 25.91 TL [ 1 Oct 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699527010986
Etkin Madde Rupatadin Fumarat
ATC Kodu R06AX28
Birim Miktar 10
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Solunum Sistemi > Sistemik Antihistaminik İlaçlar > Rupatadin fumarat
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ANTHIX 10 mg 30 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
8 Oct 202125.91 TL
1 Oct 202125.91 TL
27 Sep 202125.91 TL
22 Sep 202125.91 TL
14 Sep 202125.91 TL
6 Sep 202125.91 TL
27 Aug 202125.91 TL
16 Aug 202125.91 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları