Pharmactive İlaçları › ANDOREX 200 ml gargara { Pharmactive } › Kullanma Talimatı

ANDOREX 200 ml gargara { Pharmactive } Kullanma Talimatı

Benzidamin Hcl + Klorheksidin Glukonat }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Dişçi Koruma İlaçları (preparatlar) > Diklofenak sodyum + triamsinolon asetonid Pharmactive İlaç Sanayi ve Tic A.Ş. | Güncelleme : 31 January  2014

ANDOREX gargara

Ağız ve boğaz iç yüzeyine (haricen) uygulanır.

Etken Madde

200 ml'lik çözelti 240 mg (%0.12) klorheksidin diglukonat ve 300 mg (%0.15) benzidamin hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler

Nane aroması, sorbitol (E420), patent mavisi V, gliserol, polisorbat 20, tartrazin (E102), etanol, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ANDOREX nedir ve ne için kullanılır?

2. ANDOREX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ANDOREX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ANDOREX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ANDOREX nedir ve ne için kullanılır?

 • ANDOREX ağız içi bölgesel tedavisinde kullanılan bir ağız preparatıdır.
 • ANDOREX Gargara, berrak, yeşil renkli, nane kokulu bir çözeltidir.
 • ANDOREX Gargara 200 ml'lik PET şişelerde ve 15 ml'lik ölçeği ile birlikte, karton kutu içerisinde bulunur. Her bir kutuda 1 adet 200 ml'lik gargara vardır.

 • ANDOREX
 • - Ağız ve boğaz mukozasında enflamasyon ve ağrıyla seyreden gingivit, stomatit, farenjit, tonsilit ve aftöz lezyonlarda,

  - Ağız ve boğaz antisepsisi, hastanın yutma fonksiyonunun rahatlat ılması ve diş eti rahatsızlıklar ında semptom giderici olarak,

 • Peridontal girişimlerden önce ve sonra,
 • Radyoterapi ve kemoterapi sonrası veya diğer nedenlere bağlı mukozitlerde,
 • Dental plaklar ın önlenmesinde

 • 2.ANDOREX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ANDOREX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

  • Benzidamin ve klorheksidine veya içeriğindeki diğer yardımcı maddelere karşı bilinen aşırı duyarlılığınız varsa,

 • Hamile iseniz veya çocuk emziriyorsanız.
 • ANDOREX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Sadece ağzı çalkalamak içindir, yutmayınız.
 • Klinik çalışmalar ın yeterli sayıda olmaması nedeniyle ANDOREX 6 yaşın alt ındaki çocuklarda tavsiye edilmez.
 • • Yalnızca ağız içinde kullanınız, gözler ve kulaklar ile temas ettirilmesinden kaçınınız.

  • Ağız içinde, dil ve diş üzerinde geri dönüşümlü renk değişikliği yapabilir. Diş lekelenmesi zararsızdır ve uygulamadan önce diş fırçalamayla en aza indirilebilir.

  • ANDOREX yutulmamalı ve tükürmek suretiyle ağızdan uzaklaştırılmalıdır. Seyreltilmeden kullanılır.

 • Boğaz ağrısı bakteriyel enfeksiyonla oluşmuş veya enfeksiyonla birlikte görülüyorsa ANDOREX kullanımına ilave olarak doktorunuz antibakteriyel tedavi düşünebilir.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ANDOREX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ANDOREX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz ANDOREX’i kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyor iseniz ANDOREX’i kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  ANDOREX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  İçeriğinde bulunan sorbitol nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse ANDOREX’i almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  ANDOREX, gliserol içermektedir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  Bu tıbbi ürün az miktarda - her dozda 100 mg’dan daha az (1.5 ml) - etanol (alkol) içerir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Klorheksidin;

 • Klorheksidin tuzları sabun ve diğer anyonik bileşiklerle geçimsizdir.
 • Klorheksidin tuzları katyonik ve noniyonik yüzey aktif maddelerle geçimlidir, ancak
 • yüksek konsantrasyonlarda beraber kullanıldıklarında bağlanma    sebebiyle

  klorheksidinin etkinliği azalabilir.

 • Setrimid ve lissapol NX gibi yüzey direnci azaltıcılarla ise çözünürlükleri arttırılabilir.
 • Arap zamkı, sodyum alginat, sodyum karboksi metil selüloz gibi anyonik polielektrolitlerle, nişasta ve kitre zamkı ile geçimsizdir, aynı zamanda bu maddelerle etkileri de azalır.
 • Brillant green, kloramfenikol, bakır sülfat, floressein sodyum, formaldehit, gümüş nitrat, çinko sülfat gibi maddelerle de geçimsizdir.
 • Sert sularla seyreltildiğinde Ca+2 ve Mg+2 katyonları ile etkileştiğinden çözünmeyen tuzlar halinde çökebilir.
 • Benzoatlarla, bikarbonatlarla, karbonatlarla, boratlarla, nitratlarla, fosfatlarla, sülfatlarla bir araya gelen klorheksidin tuzlarının çözeltileri %0.05'ten daha derişikse çözünürlüğü daha az tuzlar oluşturacağından çökelirler. Setrimid bu tuzların çözünürlüklerini arttırdığından setrimid ile kombine edildiğinde bu çökmeler olmaz.
 • Klorheksidin glukonat, setrimid ve benzalkonyum klorürle geçimlidir. Bunlar bakteri öldürücü etkisini eşgüdümlü olarak arttırırlar. Setrimid sert sularla klorheksidinin çökmesini önler.
 • Klorheksidin glukonat hariç klorheksidin ve tuzları alkolde suya göre daha iyi çözünür. Klorheksidin glukonat çözeltisi alkol üzerine ilave edildiğinde çökebilir. Formülasyonda etanol bulunması çözeltiyi Gram negatif mikroorganizmalara karşı daha etkin kılar. Selülozik filtrelerden süzülürken emilebilirler.

Benzidaminle herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.ANDOREX nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

ANDOREX’in yetişkin dozu 15 ml'dir. Gün boyunca 1,5-3 saatlik aralıklarla uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu

ANDOREX ağzı çalkalamak veya gargara yapmak içindir.

ANDOREX seyreltilmeden kullan ılır.

En az 30 saniye süreyle ağızda tutulur.

Kullanımdan sonra ağızdan atılır.

ANDOREX’in içeriğinde yer alan klorheksidin tedavi süresince plak ve diş eti iltihabında azalma yapar. Eğer ANDOREX diğer ağız içi temizlik uygulamalarına alternatif olarak kullanılıyorsa, ağız en az 1 dakika süreyle ANDOREX ile çalkalanmalıdır. ANDOREX’deki klorheksidinin sebep olduğu renklenmeyi en aza indirmek için kullanmadan önce dişleri fırçalamak uygundur.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

12 yaş ve üzeri çocuklarda,5-15 ml ANDOREX ile her 1,5-3 saatte bir 30 saniye süre ile gargara yapılır.

Sürekli olarak 7 günden fazla kullanılmamalıdır.

Yanma ve batma hissi oluşursa gargara su ile seyreltilmelidir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda herhangi bir doz değişikliği gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği/ Karaciğer yetmezliği:

Bozulmuş böbrek fonksiyonu: Emilen benzidamin ve yıkım ürünleri idrarla at ıldığı için şiddetli böbrek bozukluğu olan hastalarda tüm vücutta etki olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Bozulmuş karaciğer fonksiyonu: Emilen benzidamin yüksek oranda karaciğerde yıkıldığı için şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda tüm vücutta etki olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlac ınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz ANDOREX ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Eğer ANDOREX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ANDOREX kullanırsanız

ANDOREX’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ANDOREX yanlışlıkla içilirse, belirtilere yönelik tedavi yapılmalıdır. Belirli bir panzehiri yoktur.

ANDOREX'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ANDOREX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki beklenmemektedir.

Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Pharmactive İlaç Sanayi ve Tic A.Ş.
Geri Ödeme KoduA00757
Satış Fiyatı 40.64 TL [ 28 Nov 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 40.64 TL [ 18 Nov 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8680760640023
Etkin Madde Benzidamin Hcl + Klorheksidin Glukonat
ATC Kodu A01AD11
Birim Miktar 0,15%+0,12%
Birim Cinsi G
Ambalaj Miktarı 200
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Dişçi Koruma İlaçları (preparatlar) > Diklofenak sodyum + triamsinolon asetonid
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ANDOREX 200 ml gargara { Pharmactive } Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
28 Nov 202240.64 TL
18 Nov 202240.64 TL
14 Nov 202240.64 TL
7 Nov 202240.64 TL
31 Oct 202240.64 TL
21 Oct 202240.64 TL
17 Oct 202240.64 TL
12 Oct 202240.64 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları