Mustafa Nevzat İlaçları › AMOKSINA 1 gr 16 tablet › Kullanma Talimatı

AMOKSINA 1 gr 16 tablet Kullanma Talimatı

Amoksisilin Trihidrat }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Penisilinler > Amoksisilin Mustafa Nevzat İlaç Sanayi A.Ş. | Güncelleme : 30 December  1899

AMOKSİNA 1 g tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

1000 mg amoksisiline baza eşdeğer 1148 mg amoksisilin trihidrat içerir.

Yardımcı maddeler

Magnezyum stearat, sodyum nişasta glikolat, mikrokristalin selüloz

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AMOKSINA nedir ve ne için kullanılır?

2. AMOKSINA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AMOKSINA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AMOKSINA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.AMOKSINA nedir ve ne için kullanılır?

AMOKSİNA, bakteri denilen mikroorganizmaların oluşturduğu hastalıklarda kullanılan bir antibiyotiktir. Amoksisilin, bakterilerin hücre duvarlarını bozarak ölümlerine neden olur.

AMOKSİNA tablet 1000 mg amoksisilin içerir ve beyaz ya da beyazımsı renkli, iki yüzü çentikli, oblong tablet görünümündedir. Her kutuda 16 tablet bulunur.

AMOKSİNA, duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıdaki çeşitli enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır:

 • Bademcik iltihabı (tonsillit), kafa kemiklerindeki boşluklarda gelişen iltihap (sinüzit), orta kulak iltihabı, boğaz enfeksiyonu gibi üst solunum yolları enfeksiyonlarında,
 • Bronşit, zatürre gibi alt solunum yolları ve akciğer enfeksiyonlarında,
 • İdrar kesesi, böbrek ve idrar yolu enfeksiyonlarında,
 • Lohusalık humması, düşük sonrası gelişen enfeksiyonlar, bel soğukluğu, yumurtalık kanalları, prostat iltihabı ve karın içi organlarda gelişen enfeksiyonlar gibi enfeksiyonlarda
 • Çıban, abse, yılancık, sivilceler gibi cilt enfeksiyonlarında,
 • Mide ve oniki parmak bağırsağı ülserlerinin tekrarının önlenmesi amacı ile bu hastalığa etkili bir veya iki ilaç ile birlikte,
 • Bakterilerin neden olduğu kalp iç zarı enfeksiyonlarında, • Karın zarı iltihabı, tifo ve tifo benzeri ateşler ve diş abselerinde de kullanılabilir.

 • 2.AMOKSINA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  AMOKSINA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

  • Amoksisilin’e veya AMOKSİNA’nın içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine veya herhangi bir penisilin türevine karşı alerjiniz olduğu söylenmişse,

  AMOKSINA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • Sefalosporinlere karşı alerjisiniz varsa, penisilinlere karşı da alerji gelişebilir.
 • AMOKSİNA tedavisi sırasında hafiften şiddetliye değişebilen ishal gelişimi olabilir. Bu durum psödomembranöz kolit denen ve bazen hayatı tehdit edebilen hastalık nedeni ile olabilir.
 • AMOKSİNA’ya dirençli mikroorganizmalar ile (bakteri, mantar gibi) enfeksiyon gelişirse
 • Enfeksiyoz mononükleoz denilen virüs hastalığınız varsa (cilt döküntüsüne neden olabilir)
 • Antibiyotik ile tedaviniz uzun süredir devam ediyorsa (hekiminiz kan, böbrek ve karaciğer testleri ile sizi izleyecektir)
 • İdrar çıkışınızda azalma veya kum dökme gibi bir durumunuz varsa (ilacı kullanırken yeterli miktarda sıvı almalısınız)
 • Frengi (bel soğuklugu) hastalığınız varsa veya olduğundan şüphe ediliyorsa
 • Böbrek yetmezliğiniz varsa
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen

  doktorunuza danışınız.

  AMOKSINA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  AMOKSİNA, aç ve tok karnına alınabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  AMOKSİNA tablet, ancak hekim tarafından gerekli görüldüğü durumlarda gebelikte dikkatli kullanılabilir.

  AMOKSİNA tablet, östrojen içeren doğum kontrol haplarının etkinliğini azaltabilir. İlacı kullanırken doktorunuzun önerdiği etkili başka bir yöntemi de kullanmanız gerekebilir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Az miktarda anne sütüne geçer ve bebekte duyarlılık oluşturabilir. Hekiminiz tarafından aksi söylenmemişse emzirme sırasında kullanılması önerilmez.

  Araç ve makina kullanımı

  AMOKSİNA’nın araç ve makine kullanımı üzerinde olumsuz bir etkisi olması beklenmez.

  AMOKSINA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  AMOKSİNA’nın içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu yardımcı maddelere karşı olumsuz bir etki beklenmez.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol’den (23 mg) daha düşük sodyum içermektedir. Bu miktar tuzdan kısıtlı diyeti etkileyecek kadar yüksek değildir. Yani esasında sodyum içermez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Gut hastalığında kullanılan allopürinol kullanılmamalı
 • Kan sulandırıcı ilaçlar (antikoagülanlar) kullanılmamalı
 • Östrojen içeren doğum kontrol ilaçları (diğer doğum kontrol yöntemlerini kullanmaya ihtiyacınız vardır)
 • Probenesid kullanılmamalı
 • Ayrıca AMOKSİNA bazı laboratuvar testlerinin sonuçlarını da hatalı etkileyebilir (idrarda şeker ölçümü, kanda östrojen vb maddelerin miktarları gibi)
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.AMOKSINA nasıl kullanılır ?

  Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve AMOKSİNA ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir.

  Doktorunuz başka şekilde önermedi ise, genellikle hafif ve orta şiddette enfeksiyonlarda günde iki kez 500 mg ya da üç kez 250 mg AMOKSİNA alınması veya şiddetli enfeksiyonlarda ya da alt solunum yolu enfeksiyonlarının tümünde günde iki kez 1 g veya günde 3 kez 500 mg AMOKSİNA almanız gerekir.

  Bel soğukluğu enfeksiyonlarında 3 g tek doz alınması önerilir.

  Mide ülserinde günde 4 kez 500 mg, oniki parmak bağırsağı ülserinde günde iki kez 1000 mg diger ilaçlar ile birlikte kullanılır.

  Riskli hastalarda kalp iç zarı enfeksiyonlarının önlenmesi için diş çekimi gibi işlemlerden bir saat önce 3 g, 6 saat sonra 1,5 g alınır.

  Tedaviye, kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuzun size söylediği süre boyunca devam ediniz.

  Bulgularınız geçtikten sonra en az 2 gün daha ilaca devam etmeniz önemlidir.

  Uygulama yolu ve metodu

  AMOKSİNA, ağız yoluyla alınır.

  Tabletleri bir bardak su ile çiğnemeden yutunuz.

  Tabletleri düzenli aralıklara ve günün aynı saatlerinde almaya özen gösteriniz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Vücut ağırlığı 40 kg üzerinde olan çocuklarda erişkin dozları kullanılır. Doktorunuz enfeksiyonun tipine, şiddetine ve çocuğunuzun vücut ağırlığına göre alması gereken dozu hesaplayacaktır. (Vücut ağırlığının kilogramı başına 20 mg ile 45 mg arası günlük dozlar). Yenidoğan ve 3 aylıktan küçük çocuklarda uygulanacak en yüksek doz vücut ağırlığının kilogramı başına 30 mg günlük dozu geçmemelidir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Genç hastalar için önerilen dozun aynısı önerilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Doktorunuz şiddetli böbrek yetmezliğinde günlük dozu azaltabilir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Bu konuda herhangi bir doz ayarlama gerekliliği bildirilmemiştir.

  Eğer AMOKSİNA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlenimiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla AMOKSINA kullanırsanız

  AMOKSİNA ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Yüksek dozlarda çok az sayıda hastada ilaca bağlı interstisiel nefrit (ilaca bağlı böbrek iltihabı) görülmüştür. İdrarda kristaller (kum dökülmesi) ve böbrek yetmezliği de gelişebilir. Doktorunuz gerekli destekleyici tedaviyi uygulayacaktır.

  AMOKSINA'i kullanmayı unuttuysanız

  Bir sonraki doz zamanı yakın değilse, hatırlar hatırlamaz AMOKSİNA dozunuzu alınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  AMOKSINA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuzla konuşmadan AMOKSİNA almayı aniden kesmeyiniz. Antibiyotiklerin uygunsuz kullanımları dirençli mikroorganizmaların gelişmesine neden olabileceği gibi hastalığınız gerektiği gibi iyileşmediği için enfeksiyon bulgularınızın devam etmesine neden olacaktır.

  Deri Kanseri Deri Kanseri  Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Mustafa Nevzat İlaç Sanayi A.Ş.
Geri Ödeme KoduA00700
Satış Fiyatı 18.92 TL [ 21 Feb 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 16.9 TL [ 14 Feb 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699541012201
Etkin Madde Amoksisilin Trihidrat
ATC Kodu J01CA04
Birim Miktar 1
Birim Cinsi G
Ambalaj Miktarı 16
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Penisilinler > Amoksisilin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

AMOKSINA 1 gr 16 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
21 Feb 202018.92 TL
14 Feb 202016.90 TL
7 Feb 202016.90 TL
31 Jan 202016.90 TL
24 Jan 202016.90 TL
17 Jan 202016.90 TL
10 Jan 202016.90 TL
7 Jan 202016.90 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları