Sandoz İlaçları › AMOKSILAV BID FORT süspansiyon hazırlamak için toz › Kullanma Talimatı

AMOKSILAV BID FORT süspansiyon hazırlamak için toz Kullanma Talimatı

Amoksisilin + Klavulanik Asit }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Penisilinler > Amoksisilin ve Klavulanik Asit Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 11 September  2020

AMOKSİLAV BID fort süspansiyon hazırlamak için kuru toz Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her 5 ml'de 400 mg amoksisiline eşdeğer amoksisilin trihidrat, 57 mg klavulanik aside eşdeğer potasyum klavulanat içerir.

Yardımcı maddeler

Sitrik asit anhidr, sodyum sitrat anhidr, mikrokristal selüloz + Na CMC, ksantan zamkı, kolloidal silikon dioksit, silikon dioksit, yabani kiraz aroması, limon aroması, mannitol, sodyum sakkarin

O

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AMOKSILAV BID FORT nedir ve ne için kullanılır?

2. AMOKSILAV BID FORT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AMOKSILAV BID FORT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AMOKSILAV BID FORT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.AMOKSILAV BID FORT nedir ve ne için kullanılır?

Lütfen PDF Dosyasına bakınız.


2.AMOKSILAV BID FORT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AMOKSILAV BID FORT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer çocuğunuzun penisilinler ve sefalosporinler adı verilen antibiyotiklere karşı aleıjisi varsa
 • Çocuğunuz daha önce amoksisilin, klavulanik asit veya penisilin kullanımım takiben sanlık veya karaciğer yetmezliği geçirdiyse.
 • AMOKSILAV BID FORT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  o


 • Çocuğunuz kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar kullanıyorsa
 • Çocuğunuzun karaciğer yetmezliği varsa
 • Çocuğunuzun böbrek yetmezliği varsa
 • Ayrıca:
 • Çocuğunuzun enfeksiyoz mononükleoz adı verilen bir hastalığı varsa veya böyle bir hastalığının olduğundan şüpheleniliyorsa doktorunuzu bilgilendiriniz (AMOKSİLAV kullanımını takiben görülen kızamık benzeri döküntü enfeksiyoz mononükleoz ile ilişkili olabilir). O takdirde doktorunuz çocuğunuza başka bir tedavi uygulayacaktır.
 • AMOKSILAV’ı doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca kullanınız. Uzun süreli kullanımı zamanla duyarlı olmayan organizmaların aşın çoğalmasına neden olabilir.
 • Çocuğunuzun idrar miktannda azalma varsa, idrar miktanmn düzenlenmesi için uygun miktarda sıvı almaşım sağlayınız.
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  o


  AMOKSILAV BID FORT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  AMOKSILAV mide ve bağırsak rahatsızlıklan olasılığım en aza indirmek için yemek başlangıcında alınmalıdır.

  Hamilelik

  Hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  AMOKSILAV kullanan bir yetişkinseniz ve hamileyseniz (veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız) doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  AMOKSILAV kullanan bir yetişkinseniz ve emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.


  o


  Araç ve makina kullanımı

  AMOKSILAV alerjik reaksiyonlar, sersemlik hali, havale gibi istenmeyen etkilere neden olarak araç ve makine kullanma yeteneğini etkileyebilir.

  AMOKSILAV BID FORT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün sodyum içermektedir, ancak dozu nedeniyle herhangi bir uyan gerekmemektedir.

  Bu tıbbi ürün mannitol içermektedir, ancak doz nedeniyle herhangi bir uyan gerekmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  AMOKSILAV aşağıda belirtilen ilaçlar ile etkileşebilmektedir:

 • Çocuğunuz AMOKSİLAV’la birlikte allopurinol (eklemlerde iltihap ve ağnya neden olan ürik asit artışı ile karakterize gut hastalığı için kullanılır) alıyorsa; aleıjik deri reaksiyonu gelişme olasılığı artabilir.

 • Çocuğunuz probenesid alıyorsa (gut hastalığı için kullanılır); doktoru AMOKSILAV dozunu ayarlama karan verebilir.
 • Çocuğunuz AMOKSİLAV’la birlikte pıhtılaşmayı önlemeye yardım eden ilaçlar (varfarin gibi) alıyorsa, fazladan kan testleri yaptırması gerekebilir.
 • AMOKSILAV, metotreksatın (kanser ya da romatizma hastalıklannın tedavisinde kullanılan bir ilaç) etki gösterme biçimini etkileyebilir.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.AMOKSILAV BID FORT nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  AMOKSILAV süspansiyon 2 ay - 12 yaş arasındaki çocuklar içindir.

  2 ay - 2 yaş arası çocuklar:


  Doktorunuz çocuğunuzun hastalığına, yaşma ve kilosuna göre uygun tedavi dozunu belirleyecektir.

  2-6 yaş arası çocuklar (13-21 kg):

  Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarda günde iki kez 2.5 mİ alınır.

  Daha ciddi enfeksiyonlarda günde iki kez 5 mİ alınır.

  7 - 12 yaş arası çocuklar (22 - 40 kg):

  Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarda günde iki kez 5 mİ alınır.

  Daha ciddi enfeksiyonlarda günde iki kez 10 mİ alınır.

  Uygulama yolu ve metodu

  AMOKSILAV süspansiyonun hazırlanması:

  1. AMOKSİLAV’ı hazırlamak için önce şişenin yansına kadar su ekleyiniz ve şişeyi iyice çalkalayınız (Süspansiyon hazırlamak için önceden kaynatılmış ve soğutulmuş su tercih edilmelidir).  2. İlk sulandınlışta tam bir dağılma sağlamak için 5 dakika dinlendiriniz.

  3. Daha sonra şişe üzerinde işaretli çizgiye gelecek kadar (kalan 1/2) su ekleyerek şişeyi yeniden çalkalayınız (Süspansiyon hazırlamak için önceden kaynatılmış ve soğutulmuş su tercih edilmelidir).

  4. Doktorunuzun her uygulama için önerdiği miktarda ilacı, şişe ile birlikte bulunan 5 ml’lik ölçeği kullanarak hastaya veriniz.

  Her dozdan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

  AMOKSİLAV’ı, mide ve bağırsak rahatsızlıkları olasılığım en aza indirmek için öğünlerin başlangıcında ya da biraz öncesinde veriniz.

  Dozları gün içinde aralarında en az 4 saat olacak şekilde eşit zaman aralıklarına ayırınız. İki dozu 1 saat içinde vermeyiniz.

  Çocuğunuza AMOKSİLAV’ı 2 haftadan fazla vermeyiniz. Çocuğunuz iyileşmemişse yeniden doktoru tarafından görülmelidir.

  Kullanım sonrası şişeyi hemen ve sıkıca kapatımz.

  Sulandırılan süspansiyonu buzdolabı içinde (2-8°C) saklayınız ve dondurmayınız. Sulandırılan süspansiyon 7 gün içinde kullanılmalıdır. Kullanılmayan kısım atılmalıdır. AMOKSİLAV’ın rengi, kullanımı sırasında hafifçe sararma gösterebilir. Bu durumun ilacm etkililiği üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda kullanımı

  Yukarıda belirtildiği şekildedir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Özel kullanım durumlan:

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Çocuğunuzda böbrek yetmezliği varsa doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz çocuğunuz için daha düşük bir tedavi dozu belirleyecek veya çocuğunuza başka bir tedavi uygulayacaktır. Çocuğunuzda karaciğer hastalığı varsa doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz uygun tedavi dozunu belirleyecek ve çocuğunuzu yakından takip edecektir.

  Eğer AMOKSILAV’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla AMOKSILAV BID FORT kullanırsanız

  Kullanmanız gerekenden daha fazla AMOKSILAV BID FORT kullanırsanız

  AMOKSILAV BID FORT'i kullanmayı unuttuysanız

  Çocuğunuza AMOKSİLAV vermeyi unutursanız, hatırlar hatırlamaz ilacı almaşım sağlayınız. Fakat bir sonraki dozu çok yakın zamanda vermeyiniz, bir sonraki dozu vermek için yaklaşık dört saat bekleyiniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  AMOKSİLAV ile tedavi sonlandınldığmda oluşabilecek etkiler

  Çocuğunuzun, enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olmak için verilen her doza ihtiyacı vardır. Bir bölümü ölmeyen bakteriler, enfeksiyonun tekrar nüksetmesine yol açabilirler.

  Kendisini daha iyi hissetse bile çocuğunuza tedavi bitinceye kadar AMOKSİLAV vermeye devam ediniz.

  Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu  Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı 16.28 TL [ 11 Sep 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 16.28 TL [ 7 Sep 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699516280130
Etkin Madde Amoksisilin + Klavulanik Asit
ATC Kodu J01CR02
Birim Miktar 400+57
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 70
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Penisilinler > Amoksisilin ve Klavulanik Asit
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

AMOKSILAV BID FORT süspansiyon hazırlamak için toz Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
11 Sep 202016.28 TL
7 Sep 202016.28 TL
28 Aug 202016.28 TL
21 Aug 202016.28 TL
14 Aug 202016.28 TL
10 Aug 202016.28 TL
7 Aug 202016.28 TL
30 Jul 202016.28 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları