Sandoz İlaçları › AMOKSILAV BID 625 mg 10 film tablet › Kullanma Talimatı

AMOKSILAV BID 625 mg 10 film tablet Kullanma Talimatı

Amoksisilin + Klavulanik Asit }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Penisilinler > Amoksisilin ve Klavulanik Asit Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 30 December  1899

AMOKSİLAV BID 625 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

:Her film tablette; 500 mg amoksisiline eşdeğer amoksisilin trihidrat, 125 mg klavulanik asite eşdeğer potasyum klavunat bulunur.

Yardımcı maddeler

Magnezyum stearat, talk, providon (K 25), mikrokristalize selüloz, kroskarmeloz sodyum, trietil sitrat, etil selüloz, sodyum lauril sülfat, setil alkol, titanyum dioksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AMOKSILAV BID nedir ve ne için kullanılır?

2. AMOKSILAV BID’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AMOKSILAV BID nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AMOKSILAV BID’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.AMOKSILAV BID nedir ve ne için kullanılır?

AMOKSİLAV, geniş spektrumlu (bakteri ve mikropların birçok çeşidine karşı etkili) bir

antibakteriyel ilaçtır.

AMOKSİLAV BID 625 mg film tablet, blister ambalajlarda, 10 adet, beyaza yakın, oval,

bikonveks, iki taraftan çentikli film tabletler halindedir.

AMOKSİLAV, aşağıdaki durumlarda AMOKSİLAV'a duyarlı bakterilerin neden olduğu

bakteriyel enfeksiyonların kısa süreli tedavisinde endikedir:

• Tekrarlayan bademcik iltihabı, sinüzit, orta kulak iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonları

• Kronik bronşitin akut alevlenmeleri, akciğer iltihabı gibi alt solunum yolu enfeksiyonları

• İdrar yolu iltihabı, üretra (idrar kesesi) iltihabı, böbreklerin bakteriyel iltihabı gibi üreme organları ve idrar yolları ile ilgili enfeksiyonlar

• Çıban, abse (irin kesesi), selülit ve yara enfeksiyonları gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

• Diş abseleri gibi diş ve dişeti ile ilgili enfeksiyonlar

• Kan ve dokularda bulunan bakteri veya toksinlere bağlı düşük, lohusalık humması, karın içi kan ve dokularda bakteri veya toksinlerin bulunması.


2.AMOKSILAV BID kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AMOKSILAV BID'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Beta laktam antibiyotiklerine (penisilin ve sefalosporinler gibi) karşı aşın duyarlı (aleıjik) iseniz

• Geçmişte, AMOKSİLAV veya penisilin tedavisine bağlı sanlık/karaciğer yetmezliği geçirdiyseniz.

AMOKSILAV BID'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Eğer geçmişte, penisilin, sefalosporin ve diğer alerjenlere karşı aşın duyarlılık hikayeniz varsa bunu mutlaka doktorunuza söylemelisiniz.
 • Eğer enfeksiyöz mononükleoza (bir enfeksiyon hastalığı) ilişkin bir şüpheniz varsa, (AMOKSİLAV kullanımını takiben görülen kızamık benzeri döküntü enfeksiyöz mononükleoz ile ilişkili olabilir.)
 • AMOKSİLAV T doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca kullanınız. Uzun süreli kullanımı zamanla AMOKSİLAV’dan etkilenmeyen organizmaların aşın çoğalmasına neden olur (öm; mantar).
 • AMOKSİLAV uygulanan bazı hastalarda kanama ve pıhtılaşma süresinde uzama rapor edilmiştir. Eğer kanın pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç ile birlikte kullanacaksanız uygun şekilde izlenmeniz gerekir.
 • Eğer karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Seyrek olarak şiddetli olabilen, genellikle geriye dönüşlü safra kanallanndan atılım bozukluğuna bağlı sarılık bildirilmiştir. Tedavinin sona ermesinden sonra 6 haftaya kadar belirti ve semptomları görünmeyebilir.
 • Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa, alacağımz doz böbrek yetmezliğinin şiddetine göre ayarlanmalıdır.
 • Çıkan idrar miktarı azalmış hastalarda kristalüri (kum dökmek) görülmüştür. Bu durumu azaltmak için uygun miktar sıvı alınmalıdır.
 • Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  AMOKSILAV BID'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  AMOKSİLAV mide ve bağırsak rahatsızlıkları olasılığını en aza indirmek için yemek başlangıcında alınmalıdır.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz tarafından gerekli görülmediği takdirde, gebelik esnasında özellikle gebeliğin ilk üç ayında kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  AMOKSİLAV’ın iki etkin maddesi de anne sütüne geçer. Dolayısıyla emzirilen bebeklerde ishal ve mukoz membranlarda mantar enfeksiyonu görülme olasılığı vardır, bu nedenle emzirmeyi kesmeniz gerekebilir. Doktorunuz emzirme döneminde amoksisilin/klavulanik asit’in sizin için doğru bir tercih olup olmadığı konusunda karar verecektir.

  Araç ve makina kullanımı

  AMOKSİLAV alerjik reaksiyonlar, sersemlik hali, havale gibi istenmeyen etkilere neden olabilir. Bu etkiler sizde oluşursa, etkiler geçene kadar araç ve makine kullanmayınız.

  AMOKSILAV BID'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Buğdaya aletjisi olan hastalar bu tıbbi ürünü kullanmamalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  • AMOKSİLAV’la birlikte allopurinol (gut için kullanılır) alıyorsanız; aleıjik deri reaksiyonu gelişme olasılığınız artabilir.

  • Probenesid alıyorsanız (gut için kullanılır); doktorunuz AMOKSİLAV dozunu ayarlama kararı verebilir.

  • AMOKSİLAV’la birlikte pıhtılaşmayı önlemeye yardım eden ilaçlar (varfarin gibi) alıyorsanız, fazladan kan testleri yaptırmanız gerekebilir.

  • AMOKSİLAV, metotreksatm (kanser ya da romatizma hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç) etki gösterme biçimini etkileyebilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.AMOKSILAV BID nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklar için;

  Hafif ve orta şiddetli enfeksiyonlar; Günde iki kez 625 mg tablet Şiddetli enfeksiyonlar: Günde iki kez 1 g tablet Diş enfeksiyonlarda doz;

  Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklar: 5 gün günde iki kez 625 mg tablet Tedavi süresi, tedavi gözden geçirilmeksizin 14 günü aşmamalıdır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Tabletler çiğnenmeden bütün olarak yutulmalıdır. Eğer gerekirse, tabletler ikiye bölünebilir ve çiğnenmeden yutulur.

  Sindirim sistemi rahatsızlıklarını en aza indirmek için yemek başlangıcında alınmalıdır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  AMOKSİLAVTn tablet formları 12 yaş ve altı çocuklar için uygun değildir. Bu grup çocuklar için AMOKSİLAV’ın süspansiyon formu mevcuttur.

  Yaşlılarda kullanımı

  Veri bulunmamaktadır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği: Böbrek veya karaciğer bozukluğunuz varsa doz ayarlamanız dikkatli yapılmalı, gerekirse azaltılmalıdır.

  Eğer AMOKSİLAV’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşun.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla AMOKSILAV BID kullanırsanız

  Sindirim sistemi şikayetleri ve sıvı-elektrolit dengesinin bozulması görülebilir. Sindirim sistemi şikayetleri belirtilere yönelik olarak ve su/elektrolit dengesine dikkat edilerek tedavi edilebilir,

  AMOKSİLAV ile bazı olgularda böbrek yetmezliğine yol açan kristalüri görülmüştür. Bol su içilmelidir.

  AMOKSİLAV dolaşımdan hemodiyaliz ile uzaklaştırılabilir.

  AMOKSİLA V 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  AMOKSILAV BID'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer bir dozu almayı unutursanız, almayı hatırladığınız anda alınız. Ancak unuttuğunuzu sonraki dozu alma zamanında hatırlarsanız, unuttuğunuz dozu tamamlamak için çift doz almayınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  AMOKSILAV BID ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  AMOKSİLAV T, doktorunuzun size söylediği zaman müddetince almanız gerekmektedir. Kendinizi iyi hissetseniz bile AMOKSİLAV T almayı bırakmamalısınız.

  Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
  Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı 17.6 TL [ 14 Jan 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 17.6 TL [ 10 Jan 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699516090104
Etkin Madde Amoksisilin + Klavulanik Asit
ATC Kodu J01CR02
Birim Miktar 500+125
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 10
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Penisilinler > Amoksisilin ve Klavulanik Asit
İthal ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

AMOKSILAV BID 625 mg 10 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
14 Jan 202217.60 TL
10 Jan 202217.60 TL
7 Jan 202217.60 TL
5 Jan 202217.60 TL
3 Jan 202217.60 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları