Sandoz İlaçları › AMOKSILAV BID 1000 mg 10 film tablet › Kullanma Talimatı

AMOKSILAV BID 1000 mg 10 film tablet Kullanma Talimatı

Amoksisilin + Klavulanik Asit }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Penisilinler > Amoksisilin ve Klavulanik Asit Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 28 February  2013

AMOKSİLAV BID 1000 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her film tablette; 875 mg amoksisiline eşdeğer amoksisilin trihidrat, 125 mg klavulanik asite eşdeğer potasyum klavunat bulunur.

Yardımcı maddeler

Kolloidal silika anhidr, krospovidon, kroskarmeloz sodyum, magnezyum stearat, mikrokristal selüloz, hidroksipropıl selüloz, etil selüloz, polİsorbat 80, trietil sitrat, titanyum dioksit (E 171), talk

Bu İlacı kullanmaya başlamadan önce bu NI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

o Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz, o Eğer ilave sorularınız olursa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız. o Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz. o Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz. o Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında  yüksek veya düşük doz kullanmayınız._

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AMOKSILAV BID nedir ve ne için kullanılır?

2. AMOKSILAV BID’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AMOKSILAV BID nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AMOKSILAV BID’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.AMOKSILAV BID nedir ve ne için kullanılır?

AMOKSİLAV, geniş spektrumlu (bakteri ve mikropların birçok çeşidine karşı etkili) bir antibakteriyel ilaçtır.

AMOKSİLAV BID 1000 mg film tablet, blister ambalajlarda, 10 adet, beyaz ile sarı-beyaz, oblong, yuvarlak köşeli, bir yüzü çentikli ve 875/125 kabartma baskılı, diğer yüzü AMC kabartma baskılı film tabletler halindedir.

AMOKSİLAV, aşağıdaki durumlarda AMOKSİLAV’a duyarlı bakterilerin neden olduğu bakteriyel enfeksiyonların kısa süreli tedavisinde endikedir:

• Tekrarlayan bademcik iltihabı, sinüzit, orta kulak iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonları

• Kronik bronşitin akut alevlenmeleri, akciğer iltihabı gibi alt solunum yolu enfeksiyonları

• İdrar yolu iltihabı, üretra (idrar kesesi) iltihabı, böbreklerin bakteriyel iltihabı gibi üreme organları ve İdrar yollan ile ilgili enfeksiyonlar

• Çıban, abse (irin kesesi), selülit ve yara enfeksiyonları gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonlan

• Diş abseleri gibi diş ve dişeti ile ilgili enfeksiyonlar

• Kan ve dokularda bulunan bakteri veya toksinlere bağlı düşük, lohusalık humması, karın içi kan ve dokularda bakteri veya toksinlerin bulunması.


2.AMOKSILAV BID kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AMOKSILAV BID'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Beta laktam antibiyotiklerine (penisilin ve sefalosporinler gibi) karşı aşın duyarlı (alerjik) iseniz

• Geçmişte, AMOKSİLAV veya penisilin tedavisine bağlı sanlık/karaciğer yetmezliği geçirdiyseniz.

AMOKSILAV BID'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Eğer geçmişte, penisilin, sefalosporin ve diğer aleıjenlere karşı aşın duyarlılık hikayeniz varsa bunu mutlaka doktorunuza söylemelisiniz.
 • Eğer enfeksiyöz mononükleoza (bir enfeksiyon hastalığı) ilişkin bir şüpheniz varsa, (AMOKSİLAV kullanımını takiben görülen kızamık benzeri döküntü enfeksiyöz mononükleoz ile ilişkili olabilir.)
 • AMOKSİLAV51 doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca kullanınız. Uzun süreli kullanımı zamanla AMOKSİLAV'dan etkilenmeyen organizmaların aşın çoğalmasına neden olur (örn; mantar).
 • AMOKSİLAV uygulanan bazı hastalarda kanama ve pıhtılaşma süresinde uzama rapor edilmiştir. Eğer kanın pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç ile birlikte kullanacaksanız uygun şekilde izlenmeniz gerekir.
 • Eğer karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Seyrek olarak şiddetli olabilen, genellikle geriye dönüşlü safra kanallanndan atılım bozukluğuna bağlı sanlık bildirilmiştir. Tedavinin sona ermesinden sonra 6 haftaya kadar belirti ve semptomları görünmeyebilir.
 • Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa, alacağınız doz böbrek yetmezliğinin şiddetine göre ayarlanmalıdır.
 • Çıkan idrar miktarı azalmış hastalarda kristalüri (kum dökmek) görülmüştür. Bu durumu azaltmak için uygun miktar sıvı alınmalıdır.
 • Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  AMOKSILAV BID'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  AMOKSİLAV mide ve bağırsak rahatsızlıktan olasılığını en aza indirmek için yemek başlangıcında alınmalıdır.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz tarafmdan gerekli görülmediği takdirde, gebelik esnasında özellikle gebeliğin ilk üç ayında kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  AMOKSİLAV’ın iki etkin maddesi de anne sütüne geçer. Dolayısıyla emzirilen bebeklerde ishal ve mukoz membranlarda mantar enfeksiyonu görülme olasılığı vardır, bu nedenle emzirmeyi kesmeniz gerekebilir. Doktorunuz emzirme döneminde amoksisilin/klavulanik asit’in sizin için doğru bir tercih olup olmadığı konusunda karar verecektir.

  Araç ve makina kullanımı

  AMOKSİLAV alerjik reaksiyonlar, sersemlik hali, havale gibi istenmeyen etkilere neden olabilir. Bu etkiler sizde oluşursa, etkiler geçene kadar araç ve makine kullanmayınız.

  AMOKSILAV BID'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Buğdaya alerjisi olan hastalar bu tıbbi ürünü kullanmamalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  • AMOKSİLAV’la birlikte allopurinol (gut için kullanılır) alıyorsanız; alerjik deri reaksiyonu gelişme olasılığınız artabilir.

  • Probenesıd alıyorsanız (gut için kullanılır); doktorunuz AMOKSİLAV dozunu ayarlama karan verebilir.

  • AMOKSİLAV’la birlikte pıhtılaşmayı önlemeye yardım eden ilaçlar (varfarin gibi) alıyorsanız, fazladan kan testleri yaptırmanız gerekebilir.

  • AMOKSİLAV, metotreksatm (kanser ya da romatizma hastalıklanmn tedavisinde kullanılan bir ilaç) etki gösterme biçimini etkileyebilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.AMOKSILAV BID nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklar için;

  Hafif ve orta şiddetli enfeksiyonlar: Günde iki kez 625 mg tablet Şiddetli enfeksiyonlar: Günde iki kez 1 g tablet Diş enfeksiyonlarda doz;

  Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklar: 5 gün günde iki kez 625 mg tablet Tedavi süresi, tedavi gözden geçirilmeksizin 14 günü aşmamalıdır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Tabletler çiğnenmeden bütün olarak yutulmalıdır. Eğer gerekirse, tabletler ikiye bölünebilir ve çiğnenmeden yutulur.

  Sindirim sistemi rahatsızlıklarını en aza indirmek için yemek başlangıcında alınmalıdır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  AMOKSİLAV’ın tablet formları 12 yaş ve altı çocuklar için uygun değildir. Bu grup çocuklar için AMOKSİLAV’ın süspansiyon formu mevcuttur.

  Yaşlılarda kullanımı

  Veri bulunmamaktadır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği: Böbrek veya karaciğer bozukluğunuz varsa doz ayarlamanız dikkatli yapılmalı, gerekirse azaltılmalıdır.

  Eğer AMOKSILAV’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşun.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla AMOKSILAV BID kullanırsanız

  Sindirim sistemi şikayetleri ve sıvı-elektrolit dengesinin bozulması görülebilir. Sindirim sistemi şikayetleri belirtilere yönelik olarak ve su/elektrolit dengesine dikkat edilerek tedavi edilebilir.

  AMOKSİLAV ile bazı olgularda böbrek yetmezliğine yol açan kristalim görülmüştür. Bol su içilmelidir.

  AMOKSİLAV dolaşımdan hemodiyaliz ile uzaklaştırılabilir.

  AMOKSİLAV'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  AMOKSILAV BID'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer bir dozu almayı unutursanız, almayı hatırladığınız anda alınız. Ancak unuttuğunuzu sonraki dozu alma zamanında hatırlarsanız, unuttuğunuz dozu tamamlamak için çift doz almayınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  AMOKSILAV BID ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  AMOKSİLAV’ı, doktorunuzun size söylediği zaman müddetince almanız gerekmektedir. Kendinizi iyi hissetseniz bile AMOKSİLAV’ı almayı bırakmamalısınız.

  Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu  Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA00695
Satış Fiyatı 40.64 TL [ 2 Dec 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 40.64 TL [ 28 Nov 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699516090180
Etkin Madde Amoksisilin + Klavulanik Asit
ATC Kodu J01CR02
Birim Miktar 875+125
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 10
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Penisilinler > Amoksisilin ve Klavulanik Asit
İthal ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

AMOKSILAV BID 1000 mg 10 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
2 Dec 202240.64 TL
28 Nov 202240.64 TL
18 Nov 202240.64 TL
14 Nov 202240.64 TL
7 Nov 202240.64 TL
31 Oct 202240.64 TL
21 Oct 202240.64 TL
17 Oct 202240.64 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları