Sandoz İlaçları › AMOKSILAV 625 mg QUICKTAB 10 tablet › Kullanma Talimatı

AMOKSILAV 625 mg QUICKTAB 10 tablet Kullanma Talimatı

Amoksisilin + Klavulanik Asit }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Penisilinler > Amoksisilin ve Klavulanik Asit Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 10 May  2013

AMOKSİLAV 625 mg Quicktab Ağızda Dağılan Tablet

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her tablette; 500 mg Amoksisilin ve 125 mg klavulanik asit içerir.

Yardımcı maddeler

Tropikal aroma harmanı, tatlı portakal aroması, aspartam, kolloidal silikon dioksit, demir III oksit (san) (E 172), talk, hidrojenize kastor yağı, silisifiye mikrokristalize selüloz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AMOKSILAV nedir ve ne için kullanılır?

2. AMOKSILAV’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AMOKSILAV nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AMOKSILAV’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.AMOKSILAV nedir ve ne için kullanılır?

AMOKSİLAV Quicktab, geniş spektrumlu (bakteri ve mikroplann bir çok çeşidine karşı etkili) bir antibakteriyel ilaçtır.

AMOKSİLAV Quicktab sarı, kahverengi benekli sekizgen dispersible / orodispersible (dağılan/ ağızda dağılabilen) tablettir; aromatik kokulu ve tropikal meyve tadındadır.

10 veya 14 tabletlik blisterlerde ambalajlanmıştır.

AMOKSİLAV Quicktab, aşağıdaki durumlarda AMOKSİLAV Quicktab’a duyarlı

bakterilerin neden olduğu bakteriyel enfeksiyonlann kısa süreli tedavisinde endikedir:

• Tekrarlayan bademcik iltihabı, sinüzit, orta kulak iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlan

• Kronik bronşitin akut alevlenmeleri, akciğer iltihabı gibi alt solunum yolu enfeksiyonlan

• İdrar yolu iltihabı, üretra (idrar kesesi) iltihabı, böbreklerin bakteriyel iltihabı gibi üreme organlan ve idrar yollan ile ilgili enfeksiyonlar

• Çıban, abse (irin kesesi), selülit ve yara enfeksiyonları gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

• Diş abseleri gibi diş ve diş eti ile ilgili enfeksiyonlar

• Kan ve dokularda bulunan bakteri veya toksinlere bağlı düşük, lohusalık humması, kann içi kan ve dokularda bakteri veya toksinlerin bulunması.


2.AMOKSILAV kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AMOKSILAV'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Beta laktam antibiyotiklerine (penisilin ve sefalosporinler gibi) karşı aşın duyarlı (aleıjik) iseniz

• Geçmişte, AMOKSİLAV Quicktab veya penisilin tedavisine bağlı sanlık/karaciğer yetmezliği geçirdiyseniz.

AMOKSILAV'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Eğer geçmişte, penisilin, sefalosporin ve diğer alerjenlere karşı aşın duyarlılık hikayeniz varsa bunu mutlaka doktorunuza söylemelisiniz,

• Eğer enfeksiyöz mononükleoza (bir enfeksiyon hastalığı) ilişkin bir şüpheniz varsa, (AMOKSİLAV Quicktab kullanımını takiben görülen kızamık benzeri döküntü enfeksiyöz mononükleoz ile ilişkili olabilir.)

• AMOKSİLAV Quicktab'ı doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca kullanınız. Uzun süreli kullanımı zamanla AMOKSİLAV Quicktab'tan etkilenmeyen organizmaların aşın çoğalmasına neden olur (öm; mantar).

• AMOKSİLAV Quicktab uygulanan bazı hastalarda kanama ve pıhtılaşma süresinde uzama rapor edilmiştir. Eğer kanın pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç ile birlikte kullanacaksanız uygun şekilde izlenmeniz gerekir.

• Eğer karaciğer yetmezliğiniz varsa,

• Seyrek olarak şiddetli olabilen, genellikle geriye dönüşlü safra kanallanndan atılım bozukluğuna bağlı sanlık bildirilmiştir. Tedavi sona ermesinden sonra 6 haftaya kadar belirti ve semptomları görünmeyebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

AMOKSILAV'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

AMOKSİLAV Quicktab mide ve bağırsak rahatsızlıkları olasılığını en aza indimek için yemek başlangıcında alınmalıdır.

Hamilelik

Iİacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından gerekli görülmediği takdirde, gebelik esnasında özellikle gebeliğin ilk üç ayında kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

AMOKSİLAV Quicktab'ın iki etkin maddesi de anne sütüne geçer. Dolayısıyla emzirilen bebeklerde ishal ve mukoz membranlarda mantar enfeksiyonu görülme olasılığı vardır, bu nedenle emzirmeyi kesmeniz gerekebilir. Doktorunuz emzirme döneminde amoksisilin/klavulanik asit'in sizin için doğru bir tercih olup olmadığı konusunda karar verecektir.

Araç ve makina kullanımı

AMOKSİLAV Quicktab aleıjik reaksiyonlar, sersemlik hali, havale gibi istenmeyen etkilere neden olabilir. Bu etkiler sizde oluşursa, etkiler geçene kadar araç ve makine kullanmayınız.

AMOKSILAV'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün tatlandırıcı olarak bir fenilalanin kaynağı olan aspartam içermektedir. Bu durum fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

Bu tıbbi ürün hidrojenize kastor yağı içermektedir. Bu durum mide bulantısına ve ishale sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• AMOKSİLAV Quicktab’la birlikte allopurinol    (gut için kullanılır) alıyorsanız; aleıjik deri reaksiyonu gelişme olasılığınız artabilir.

• Probenesid alıyorsanız (gut için kullanılır); doktorunuz AMOKSİLAV Quicktab dozunu ayarlama kararı verebilir.

AMOKSİLAV Quicktab'Ia birlikte pıhtılaşmayı önlemeye yardım eden ilaçlar (varfarin gibi) alıyorsanız fazladan kan testleri yaptırmanız gerekebilir.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bigi veriniz.


3.AMOKSILAV nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklar için;

Hafif ve orta şiddetli enfeksiyonlar: Günde iki kez 625 mg tablet Şiddetli enfeksiyonlar: Günde iki kez lg tablet Diş enfeksiyonlarda doz;

Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklar: 5 gün günde iki kez 625 mg tablet Tedavi süresi, tedavi gözden geçirilmeksizin 14 günü aşmamalıdır2

Uygulama yolu ve metodu

• Ağızdan kullanım içindir.

• Gastrointestinal rahatsızlığın en aza indirilmesi için, AMOKSİLAV Quicktab, yemek başlangıcında alınmalıdır.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı

AMOKSİLAV Quicktab 12 yaş ve altı çocuklar için uygun değildir.

Yaşlılarda kullanımı

Veri bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları

Böbrek ve karaciğer yetmezliği: Böbrek veya karaciğer bozukluğunuz varsa doz ayarlamanız dikkatli yapılmalı, gerekirse azaltılmalıdır.

Eğer AMOKSİLAV Quicktab’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşun.

Kullanmanız gerekenden daha fazla AMOKSILAV kullanırsanız

Sindirim sistemi şikayetleri ve sıvı-elektrolit dengesinin bozulması görülebilir. Sindirim sistemi şikayetleri belirtilere yönelik olarak ve su/elektrolit dengesine dikkat edilerek tedavi edilebilir.

AMOKSİLAV Quicktab ile bazı olgularda böbrek yetmezliğine yol açan kristalüri görülmüştür. Bol su içilmelidir.

AMOKSİLAV Quicktab dolaşımdan hemodiyaliz ile uzaklaştırılabilir.

AMOKSİLA V Quicktab ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer bir dozu almayı unutursanız, almayı hatırladığınız anda alınız. Ancak unuttuğunuzu sonraki dozu alma zamanında hatırlarsanız, unuttuğunuz dozu tamamlamak için çift doz almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

AMOKSILAV ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

AMOKSİLAV QuicktabT, doktorunuzun size söylediği zaman müddetince almanız gerekmektedir. Kendinizi iyi hissetseniz bile AMOKSİLAV Quicktab’ı almayı bırakmamalı siniz.

Deri Kanseri Deri Kanseri  Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA14297
Satış Fiyatı 23.53 TL [ 17 Jun 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 23.53 TL [ 10 Jun 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699516079611
Etkin Madde Amoksisilin + Klavulanik Asit
ATC Kodu J01CR02
Birim Miktar 500+125
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 10
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Penisilinler > Amoksisilin ve Klavulanik Asit
İthal ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

AMOKSILAV 625 mg QUICKTAB 10 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
17 Jun 202223.53 TL
10 Jun 202223.53 TL
3 Jun 202223.53 TL
27 May 202223.53 TL
20 May 202223.53 TL
13 May 202223.53 TL
6 May 202223.53 TL
25 Apr 202223.53 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları