Deva İlaçları › AMOKLAVIN ES 600/42.9 mg oral süspansiyon için kuru toz 100 ml › Kullanma Talimatı

AMOKLAVIN ES 600/42.9 mg oral süspansiyon için kuru toz 100 ml Kullanma Talimatı

Amoksisilin + Klavulanik Asit }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Penisilinler > Amoksisilin ve Klavulanik Asit Deva Holding A.Ş. | Güncelleme : 9 November  2012

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AMOKLAVIN ES nedir ve ne için kullanılır?

2. AMOKLAVIN ES’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AMOKLAVIN ES nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AMOKLAVIN ES’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.AMOKLAVIN ES nedir ve ne için kullanılır?

AMOKLAVİN ES enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir ve enfeksiyona neden olan bakterileri öldürerek işlev görür. Amoksisilin (amoksisilin trihidrat olarak) adı verilen bir penisilin ve amoksisilinin etkisiz hale geçmesini engelleyerek işlev gören klavulanik asit (potasyum klavulanat olarak) olmak üzere iki etkin bileşen içerir.


2.AMOKLAVIN ES kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AMOKLAVIN ES'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Çocuğunuz amoksisilin veya beta laktam antibiyotiklerine (penisilin ve sefalosporinler gibi) veya AMOKLAVİN ES’in içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik) ise. Herhangi bir antibiyotik alırken çocuğunuzda alerjik bir reaksiyon (döküntü gibi) oluşmuşsa, AMOKLAVİN ES’i vermeden önce doktorunuza danışmaksınız.
 • Çocuğunuzda AMOKLAVİN ES’i alırken karaciğer hastalığı oluşmuşsa veya sarılık (sarımsı cilt ve/veya gözler) varsa.
 • AMOKLAVIN ES'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Çocuğunuz kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar kullanıyorsa
 • Çocuğunuzun karaciğer yetmezliği varsa
 • Çocuğunuzun böbrek yetmezliği varsa
 • Ayrıca:
 • Çocuğunuzun enfeksiyöz mononükieoz adı verilen bir hastalığı varsa veya böyle bir hastalığının olduğundan şüpheleniliyorsa doktorunuzu bilgilendiriniz. (AMOKLAVİN kullanımını takiben görülen kızamık benzeri döküntü enfeksiyöz mononükieoz ile ilişkili olabilir). O takdirde doktorunuz çocuğunuza başka bir tedavi uygulayacaktır.
 • AMOKLAVİN’i doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca kullanınız. Uzun süreli kullanımı zamanla duyarlı olmayan organizmaların aşırı çoğalmasına neden olabilir.
 • Çocuğunuzun idrar miktarında azalma varsa, idrar miktarının düzenlenmesi için uygun miktarda sıvı almasını sağlayınız.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa çocuğunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  AMOKLAVIN ES'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  AMOKLAVIN ES mide ve bağırsak rahatsızlıkları olasılığını en aza indirmek için yemek başlangıcında alınmalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan (vermeden) önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  AMOKLAVIN ES kullanan bir yetişkinseniz ve hamileyseniz (veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız) doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan (vermeden) önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  AMOKLAVIN ES kullanan bir yetişkinseniz ve emziriyorsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Araç ve makina kullanımı

  AMOKLAVIN ES alerjik reaksiyonlar, sersemlik hali, havale gibi istenmeyen etkilere neden olarak araç ve makine kullanma yeteneğini etkileyebilir.

  AMOKLAVIN ES'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • AMOKLAVIN ES, her 5 mVsinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez.
 • Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar AMOKLAVIN ES ile aynı anda alındığında istenmeyen etkilere neden olurlar. AMOKLAVIN ES aşağıda belirtilen ilaçlar ile etkileşebilmektedir:

 • Çocuğunuz AMOKLAVIN ES’le birlikte allopurinol (Eklemlerde İltihap ve ağrıya neden olan ürik asit artışı ile karakter ize gut hastalığı için kullanılır) alıyorsa; alerjik deri reaksiyonu gelişme olasılığı artabilir.
 • Çocuğunuz probenesid alıyorsa (gut için kullanılır); doktoru AMOKLAVIN ES dozunu ayarlama karan verebilir.
 • Çocuğunuz AMOKLAVIN’le birlikte pıhtılaşmayı önlemeye yardım eden ilaçlar (varfarin gibi) alıyorsa, fazladan kan testleri yaptırması gerekebilir.
 • AMOKLAVIN, metotreksatın (kanser ya da romatizma hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç) etki gösterme biçimini etkileyebilir.

 • 3.AMOKLAVIN ES nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuzun önerisini takip etmeli ve ilacınızı söylendiği şekilde kullanmalısınız. Doktorunuz günlük vermeniz gereken ilaç miktarım ve kaç gün boyunca vermeniz gerektiğini belirleyecektir.

  Eğer anlamadığınız herhangi bir şey varsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  Uygulama yolu ve metodu

  AMOKLAVIN ES’i günün aynı zamanlarında vermeniz önemlidir. En iyi etki için yemeklerden hemen önce verilmelidir.

  AMOKLAVIN ES toz halindedir, bu yüzden ilk önce sulandırmak gerekir.

  Süspansiyonun Hazırlanması

  AMOKLAVIN E S’i sulandırmak için aşağıdaki talimatları takip ediniz:

  Tüm toz serbestçe akana kadar şişeye hafifçe vurunuz.

  1. AMOKLAVİN ES 600 mg/42.9 mg oral süspansiyonu hazırlamak için önce şişe üzerinde işaretli çizginin yaklaşık 2/3 Hine denk gelecek kadar su ekleyiniz ve tozu süspansiyon haline getirmek için şişeyi iyice çalkalayımz (Süspansiyon hazırlamak için önceden kaynatılmış ve soğutulmuş su tercih edilmelidir).

  2. ilk sulandınlışta tam bir dağılma sağlamak için 5 dakika dinlendiriniz.

  3. Kalan suyu (1/3) şişe üzerindeki işaretli çizgiye kadar doldurunuz ve şişeyi yeniden çalkalayınız (Süspansiyon hazırlamak için önceden kaynatılmış ve soğutulmuş su tercih edilmelidir).

  4. Süspansiyon 5 mflik ölçü kaşığı ile uygulanabilir.

  Her dozdan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

  AMOKLAVİN ES’i. mide ve bağırsak rahatsızlıkları olasılığını en aza indirmek için öğünlerin başlangıcında ya da biraz öncesinde veriniz.

  Her seferinde ilacın tamamının yutulduğundan emin olunuz.

  Dozları gün içinde aralarında en az 4 saat olacak şekilde eşit zaman aralıklarına ayırınız. İki dozu 1 saat içinde vermeyiniz.

  Kullanım sonrası şişeyi hemen ve sıkıca kapatınız.

  Sulandırılan süspansiyonu buzdolabı içinde (2-8 °C) saklayınız ve dondurmayınız. Sulandırılan süspansiyon 10 gün içinde kullanılmalıdır.

  AMOKLAVİN ES’in rengi, kullanımı sırasında hafifçe sararma gösterebilir. Bu durumun ilacın etkililiği üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

  Çocuğunuza AMOKLAVİN ESH 2 haftadan fazla vermeyiniz. Çocuğunuz iyileşmemişse yeniden doktoru tarafından görülmelidir.

  Eğer AMOKLAVİN ESH 2 yaşından küçük bir çocuğa verecekseniz, süspansiyonu vermeden hemen önce su kullanarak çalkalayıp seyreltebilirsiniz. Seyreltilmiş süspansiyonu saklamayınız.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda kullanımı

  Yukarıda belirtildiği şekildedir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Doz ayarlanması gerekmemektedir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği: Çocuğunuzda böbrek yetmezliği varsa doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz çocuğunuz için daha düşük bir tedavi dozu belirleyecek veya çocuğunuza başka bir tedavi uygulayacaktır.

  Çocuğunuzda karaciğer hastalığı varsa doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz uygun tedavi dozunu belirleyecek ve çocuğunuzu yakından takip edecektir.

  Eğer AMOKLAVIN ES’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla AMOKLAVIN ES kullanırsanız

  Çocuğunuza bol su içiriniz ve en kısa zamanda doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuza AMOKLAVIN ES’in ambalajını gösteriniz.

  Çocuğunuza AMOKLA VIN ES ’den kullanması gerekenden fazlasını vermişseniz bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  AMOKLAVIN ES'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer bir dozu vermeyi unutursanız, vermeyi hatırladığınız anda veriniz. Ancak unuttuğunuzu sonraki dozu verme zamanında hatırlarsanız, unuttuğunuz dozu tamamlamak için çift doz vermeyiniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz vermeyiniz.

  AMOKLAVIN ES ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler

  Çocuğunuzun, enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olmak için verilen her doza ihtiyacı vardır. Bir bölümü ölmeyen bakteriler, enfeksiyonun tekrar nüksetmesine yol açabilirler.

  Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
  Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Kalp Krizi Kalp Krizi Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Deva Holding A.Ş.
Geri Ödeme KoduA13396
Satış Fiyatı 165.67 TL [ 24 Nov 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 165.67 TL [ 17 Nov 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699525288196
Etkin Madde Amoksisilin + Klavulanik Asit
ATC Kodu J01CR02
Birim Miktar 600+42,9
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 100
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Penisilinler > Amoksisilin ve Klavulanik Asit
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

AMOKLAVIN ES 600/42.9 mg oral süspansiyon için kuru toz 100 ml Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
24 Nov 2023165.67 TL
17 Nov 2023165.67 TL
13 Nov 2023165.67 TL
3 Nov 2023165.67 TL
27 Oct 2023165.67 TL
20 Oct 2023165.67 TL
16 Oct 2023165.67 TL
10 Oct 2023165.67 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları