Sandoz İlaçları › AMLOHEX 10 mg 20 tablet › Kullanma Talimatı

AMLOHEX 10 mg 20 tablet Kullanma Talimatı

Amlodipin }

Kalp Damar Sistemi > Seçici kalsiyum kanal blokerleri > Amlodipin Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 30 December  1899

AMLOHEX10 mg tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

10 mg amlodipin baza eşdeğer amlodipin maleat

Yardımcı maddeler

Sodyum nişasta glikolat, kalsiyum hidrojen fosfar anhidr. mikrokristal selüloz (Avicel PH-102), magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AMLOHEX nedir ve ne için kullanılır?

2. AMLOHEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AMLOHEX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AMLOHEX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.AMLOHEX nedir ve ne için kullanılır?

 • AMLOHEX ağız yolu ile alınır ve her tablet 10 mg amlodipine eşdeğer amlodipin maleat içerir. Kalsiyum antagonistleri olarak bilinen ilaç grubuna dahildir.
 • AMLOHEX 20 ve 30 tabletlik blister ambalajda bulunur.
 • AMLOHEX yüksek kan basıncının (hipertansiyon) veya angina adı verilen belirli tip göğüs ağrısının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.
 • Hipertansiyon: Yüksek kan basıncı, kanın damarlara yaptığı baskıdan oluşur. AMLOHEX damarların genişlemesini, kamn damarlarda daha kolay dolaşmasını sağlayarak kan basıncını düşürür.
 • Angina, kalp kasımn bir kısmma yeterli kan gitmediğinde oluşan ağrı veya rahatsızlık hissidir. Angina genellikle göğüs bölgesinde baskı veya sıkıştırıcı ağrı şeklinde hissedilir. Bazen bu ağrı kollarda, omuzlarda, boyunda çenede veya sırtta da hissedilir. AMLOHEX bu ağrıyı geçirebilir.

 • 2.AMLOHEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  AMLOHEX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

 • AMLOHEX’in etkin maddesi olan amlodipine (amlodipin, dihidropiridin kalsiyum kanal blokörleri olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir), dihidropridinlere veya içeriğindeki herhangi bir bileşene veya kan basıncım düşüren benzer ilaçlara (herhangi bir kalsiyum antagonistleri) karşı aleıjikseniz (aşın duyarlılık). Bu durum kaşıntı, deri kızanklığı veya nefes darlığı şeklinde olabilir.
 • Şiddetli düşük kan basıncınız varsa (hipotansiyon)
 • Aort kalp kapakçığınızda daralma varsa (aortik stenoz) veya kardiyojenik şok (kalbinizin vücudunuza yeterli kan sağlayamadığı bir durum) durumunuz varsa
 • Bir kalp krizi sonrası kalp yetmezliğinden yakınıyorsanız
 • AMLOHEX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer aşağıdaki durumlardan biri varsa veya geçirdiyseniz doktorunuzu bilgilendiriniz:

 • Yakın zamanda kalp krizi (son aylar içinde)
 • Kalp yetmezliği
 • Kan basıncınızın şiddetli şekilde yükselmesi (hipertansif kriz)
 • Karaciğer hastalığı
 • Yaşlıysanız ve ilaç dozunuzun yükseltilmesi gerekiyorsa
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Çocuk ve ergenlerde kullanım:

  AMLOHEX, 6 yaşın altındaki çocuklarda çalışılmamıştır. AMLOHEX sadece 6 ila 17 yaş arasındaki çocuk ve ergenlerdeki hipertansiyonda kullanılmalıdır.

  Daha detaylı bilgi için doktorunuzla konuşunuz.

  AMLOHEX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  AMLOHEX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  AMLOHEX kullanan insanlar, greyfurt veya greyfurt suyu almamalıdır. Bunun nedeni greyfurt veya greyfurt suyunun etkin madde olan amlodipinin plazma seviyelerinde artışa yol açabilmesi ve AMLOHEX’in kan basıncı düşürücü etkilerinde beklenmedik artışa neden olabilmesidir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  AMLOHEX’in insanlarda gebelik dönemindeki güvenliliği saptanmamıştır. Bu sebeple, hamileyseniz ancak daha emin bir tedavi alternatifi olmadığında ve hastalığınızın sizin ve bebeğiniz için daha büyük risk taşıdığı hallerde doktorunuz AMLOHEX’i tavsiye edebilir. Hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız AMLOHEX almadan önce doktorunuza söyleyiniz.

  Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar etkin doğum kontrol yöntemi kullandığından emin olmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  AMLOHEX’in insanlarda emzirme dönemindeki emniyeti saptanmamıştır. AMLOHEX’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız veya emzirmeye başlayacaksanız AMLOHEX’i kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.

  Araç ve makina kullanımı

  AMLOHEX, araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir. Eğer tabletleriniz hasta, sersem veya yorgun hissetmenize neden oluyorsa veya baş ağrısı yapıyorsa, araç veya makine kullanmayınız ve hemen doktorunuza bildiriniz.

  AMLOHEX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız; doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz:

  AMLOHEX aşağıdaki ilaçlan etkileyebilir veya aşağıdaki ilaçlardan etkilenebilir:

 • Proteaz inhibitörleri olarak adlandınlan ritonavir, indinavir, nelfınavir (HIV, AIDS’e yol açan virüs tedavisinde kullanılan)
 • Ketokonazol veya itrakonazol (mantar enfeksiyonlannda kullanılan ilaçlar)
 • Verapamil, diltiazem (kalp ilaçları)
 • Rifampisin, eritromisin, klaritromisin (antibiyotikler)
 • Hafif depresyon tedavisinde kullanılan bitkisel bir tedavi olan san kantaron
 • Dantrolen (vücut sıcaklığında şiddetli artış için damardan kullanılan bir ilaç)
 • Simvastatin (kolesterol düşürücü)

 • 3.AMLOHEX nasıl kullanılır ?

  AMLOHEX kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz.

  Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacımza sorunuz.

  Olağan başlangıç dozu günde bir defa bir (5 mg) tablettir. Bu doz günde 10 mg AMLOHEX’e yükseltilebilir.

  Tabletleri kullanmaya devam ediniz. Doktorunuzu görmeden önce tabletlerinizin bitmesini beklemeyiniz.

  Uygulama yolu ve metodu

  Ağızdan alınır.

  İlacınızı, yiyecek ve içeceklerden önce veya sonra kullanabilirsiniz. AMLOHEX’i greyfurt suyu ile almayınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  6-17 yaşlar arasındaki çocuk hastalarda önerilen antihipertansif oral doz günde bir kez 2.5-5 mg’dır. Amlodipin 2.5 mg mevcut değildir. AMLOHEX 5 mg tabletler iki eşit parçaya bölünmek üzere üretilmemiştir ve 2.5 mg doz elde edilmez. Günde 5 mg’ın üzerindeki dozlar çocuk hastalarda incelenmemiştir.

  AMLOHEX’in 6 yaşın altındaki hastalarda kan basıncı üzerine etkisi bilinmemektedir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.

  AMLOHEX’in etkin maddesi amlodipin diyaliz edilmez.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz AMLOHEX dozunu ona göre ayarlayacaktır.

  Eğer AMLOHEX‘in etkisinin çok güçlü veya zayif olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla AMLOHEX kullanırsanız

  Çok fazla tablet almanız kan basıncınızın düşmesine veya hatta tehlikeli derecede düşmesine sebep olabilir. Sersemlik, baş dönmesi, baygınlık veya zayıflık hissedebilirsiniz. Eğer kan basıncı düşüşünüz çok şiddetliyse, şok meydana gelebilir. Cildinizi soğuk ve nemli hissedebilirsiniz ve bilincinizi kaybedebilirsiniz. Çok fazla AMLOHEX tablet aldıysanız; acil tıbbi desteğe başvurunuz.

  AMLOHEX'i kullanmayı unuttuysanız

  Endişelenmeyiniz. Bir tablet almayı unutursanız, o gün o dozu almayınız. Sonraki gün ilacınızı doğru zamanında alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  AMLOHEX ile tedavi sonlandınldığmdaki oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz AMLOHEX’i ne kadar süre kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir. Önerilenden daha önce ilacı kullanmayı keserseniz, hastalık durumunuz önceki haline geri dönebilir. Doktorunuza danışmadan ilacınızı kesmeyiniz.

  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA10072
Satış Fiyatı 19.26 TL [ 14 Jan 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 19.26 TL [ 10 Jan 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699516018467
Etkin Madde Amlodipin
ATC Kodu C08CA01
Birim Miktar 10
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Kalp Damar Sistemi > Seçici kalsiyum kanal blokerleri > Amlodipin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

AMLOHEX 10 mg 20 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
14 Jan 202219.26 TL
10 Jan 202219.26 TL
7 Jan 202219.26 TL
5 Jan 202219.26 TL
3 Jan 202219.26 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları