İ.E.Ulagay İlaçları › AMIKETEM 2 ml 100 mg 1 ampül › Kullanma Talimatı

AMIKETEM 2 ml 100 mg 1 ampül Kullanma Talimatı

Amikasin Sülfat }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Aminoglikozidler > Amikasin sulfat İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş. | Güncelleme : 30 December  1899

AMİKETEM 100 mg/2ml enjeksiyonluk çözelti Kas içine veya damar içine uygulanır. Steril

Etken Madde

Her 2 ml’lik ampul, 100 mg amikasin baz aktivitesine eşdeğer 133,50 mg amikasin sülfat içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum bisülfit (E222), sodyum sitrat, sülfürik asit çözeltisi, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AMIKETEM nedir ve ne için kullanılır?

2. AMIKETEM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AMIKETEM nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AMIKETEM’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.AMIKETEM nedir ve ne için kullanılır?

Bu ilacın ismi AMİKETEM’dir. 2 ml’lik her bir ampul, etkin madde olarak 100 mg amikasin sülfat içerir.

Amikasin bir antibiyotiktir ve aminoglikozit olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

AMİKETEM belirli bakterilerin neden olduğu ciddi enfeksiyonları tedavi etmede kullanılır.


 • 2.AMIKETEM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  AMIKETEM'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  • AMİKETEM’in içerisindeki maddelere ya da diğer antibiyotiklere karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa.

 • Myasthenia gravis (kaslarda güçsüzlüğe yol açan bir hastalık) hastalığınız varsa

 • Yukarıdaki durumlar sizin için geçerli ise ya da geçerli olmadığı konusunda emin değilseniz, tavsiye için doktorunuza danışın.

  AMIKETEM'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Böbreklerinizle ilgili bir hastalığınız varsa,

 • Diğer antibiyotikleri kullandıktan sonra böbrek ya da işitme sorunları yaşadıysanız

 • Parkinson hastalığı gibi bir kas hastalığınız varsa.

 • Anestezik ya da kas gevşetici ilaçların (örneğin, cerrahiyi takiben) etkileri ortadan kalkıncaya kadar, midenize enjeksiyon yoluyla AMİKETEM uygulanmayacaktır çünkü bu uygulama nefes alma sorunlarına yol açabilir.

  AMİKETEM’in küçük çocuklarda mideye enjeksiyon yoluyla uygulanması önerilmez.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  AMIKETEM'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  AMIKETEM'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz ya da olabileceğinizi düşünüyorsanız, AMİKETEM kullanmadan önce doktorunuzla görüşmelisiniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  AMİKETEM’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emzirmeye mi yoksa tedaviye mi son verilmesi gerektiği konusunda bir karar verilmelidir.

  Araç ve makina kullanımı

  AMİKETEM enjeksiyonu araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkilemeyecektir.

  AMIKETEM'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu ürün 2.6 mg sodyum bisülfit içerir. Nadir olarak şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları ve bronkospazma (bronşların daralması) neden olabilir

  Bu tıbbi ürün, her 100 mg/2 ml’lik dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani sodyum içermediği kabul edilebilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Reçetesiz ilaçlar da dahil olmak üzere, kullanmakta olduğunuz ya da yakın bir zamanda kullandığınız diğer ilaçları her zaman doktorunuza ya da eczacınıza bildiriniz. Bazı ilaçlar diğer ilaçların etkisi üzerinde etkiye sahip olabilir. Eğer aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız,bunları doktorunuza bildirmeniz özellikle önemlidir;

 • Diüretikler (idrar söktürücü); örneğin, furosemid (tablet ya da enjeksiyon)

 • Penisilin tipi antibiyotikler,

 • Kas gevşetici ilaçlar,

 • İndometazin (antienflamatuar bir ilaç) yeni doğan bebeklerde emilen AMİKETEM miktarını artırabilir.


  3.AMIKETEM nasıl kullanılır ?

  Yetişkinler: Normal doz günde iki kere 250 - 500 mg’dır.

  Dozlar bazı enfeksiyonlarda artırılabilir.

 • Uygulama yolu ve metodu

 • AMİKETEM bir kas ya da damara ya da bazen karına enjeksiyon yoluyla uygulanır.

 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklar: Normal doz, iki doza bölünmüş olarak uygulanan, 1 kg vücut ağırlığı başına günde 7.5 -15 mg’dır.

 • Yaşlılarda kullanımı

 • Amikasin böbrekler yoluyla atılır. Mümkün olan her fırsatta böbrek fonksiyonu değerlendirilmeli ve dozaj yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonu bozukluğunda açıklandığı gibi ayarlanmalıdır.

 • Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  AMİKETEM kullanırken, alınan amikasin miktarını kontrol etmek için kan testlerinin yanı sıra işitme ve böbrek testlerine gereksinim duyabilirsiniz.

 • Eğer AMİKETEM’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla AMIKETEM kullanırsanız

  AMİKETEM enjeksiyonu, doğru dozun uygulanmasını sağlayacak, kalifiye bir sağlık uzmanı (doktor ya da hemşire) tarafından gerçekleştirilecektir. Nadir durumlarda, size gereğinden fazla AMİKETEM enjeksiyonu uygulanabilir. Böyle bir durumda, çok fazla yan etki yaşamamanız için doktorunuz bu fazla dozun kanınızdan atılmasını sağlayacaktır.

  AMİKETEM’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  AMIKETEM'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  AMIKETEM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA00638
  Satış Fiyatı 3.82 TL [ 21 Jan 2022 ]
  Önceki Satış Fiyatı 3.82 TL [ 14 Jan 2022 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699508750580
  Etkin Madde Amikasin Sülfat
  ATC Kodu J01GB06
  Birim Miktar 100
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 1
  Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Aminoglikozidler > Amikasin sulfat
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  AMIKETEM 2 ml 100 mg 1 ampül Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  21 Jan 20223.82 TL
  14 Jan 20223.82 TL
  10 Jan 20223.82 TL
  7 Jan 20223.82 TL
  5 Jan 20223.82 TL
  3 Jan 20223.82 TL
  2022 / 2008 İlaç Fiyatları