Osel İlaçları › AMIKAVER 100 mg 2 ml x 100 ampül › Kullanma Talimatı

AMIKAVER 100 mg 2 ml x 100 ampül Kullanma Talimatı

Amikasin Sülfat }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Aminoglikozidler > Amikasin sulfat Osel İlaç San. Ve Tic. A.Ş | Güncelleme : 17 November  2011

AMİKAVER 100 mg/2 ml Ampul Kas içine veya damar içine uygulanır.

Etken Madde

Her 2 ml'lik ampul, 100 mg amikasine eşdeğer miktarda amikasin sülfat içerir.

Yardımcı maddeler:    Sodyum metabisülfit , sodyum sitrat , enjeksiyonluk su, sülfürik asit

(pH ayarı için)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AMIKAVER nedir ve ne için kullanılır?

2. AMIKAVER’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AMIKAVER nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AMIKAVER’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.AMIKAVER nedir ve ne için kullanılır?

Bu ilacın ismi AMİKAVER’dir. 2 ml’lik her bir ampul, etkin madde olarak 100 mg amikasin sülfat içerir.

Amikasin, bir antibiyotiktir ve aminoglikozit olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. AMİKAVER belirli bakterilerin neden olduğu ciddi enfeksiyonları tedavi etmede kullanılır.


2.AMIKAVER kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AMIKAVER'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• AMİKAVER’in içerisindeki maddelere ya da diğer antibiyotiklere karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,

 • Myasthenia gravis (kaslarda güçsüzlüğe yol açan bir hastalık) hastalığınız varsa
 • Yukarıdaki durumlar sizin için geçerli ise ya da geçerli olup olmadığı konusunda emin değilseniz, tavsiye için doktorunuza danışın.

  AMIKAVER'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Böbreklerinizle ilgili bir rahatsızlığınız varsa
 • Diğer antibiyotikleri kullandıktan sonra böbrek ya da işitme sorunları yaşadıysanız
 • Parkinson hastalığı gibi bir kas hastalığınız varsa
 • Anestezik ya da kas gevşetici ilaçların (örneğin, cerrahiyi takiben) etkileri ortadan kalkıncaya kadar, midenize enjeksiyon yoluyla AMİKAVER uygulanmayacaktır çünkü bu uygulama nefes alma sorunlarına yol açabilir.

  AMİKAVER’in küçük çocuklarda mideye enjeksiyon yoluyla uygulanması önerilmez.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  AMIKAVER'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  AMIKAVER'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz ya da olabileceğinizi düşünüyorsanız, AMİKAVER    kullanmadan önce

  doktorunuzla görüşmelisiniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Araç ve makina kullanımı

  AMİKAVER enjeksiyonu araç ya da makine kullanma yeteneğinizi etkilemeyecektir.

  AMIKAVER'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu ürün 2.6 mg sodyum metabisülfit içerir. Nadir olarak şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) ve bronkospazma (bronşların daralması) neden olabilir.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani sodyum içermediği kabul edilebilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Reçetesiz ilaçlar da dahil olmak üzere, kullanmakta olduğunuz ya da yakın bir zamanda kullandığınız diğer ilaçları her zaman doktorunuza ya da eczacınıza bildiriniz. Bazı ilaçlar diğer ilaçların etkisi üzerinde etkiye sahip olabilir. Eğer aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız, bunları doktorunuza bildirmeniz özellikle önemlidir;

 • Diüretikler(idrar söktürücü); örneğin, furosemid (tablet ya da enjeksiyon)
 • Penisilin tipi antibiyotikler
 • Kas gevşetici ilaçlar

İndometazin (antienflamatuar bir ilaç) yenidoğan bebeklerde emilen AMİKAVER miktarını artırabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.AMIKAVER nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Yetişkinler: Normal doz günde iki kere 250 - 500 mg’dır.

Dozlar bazı enfeksiyonlarda artırılabilir.

Uygulama yolu ve metodu

AMİKAVER bir kas ya da damara ya da bazen karına enjeksiyon yoluyla uygulanır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Çocuklar: Normal doz, 1 kg vücut ağırlığı başına günde 15 mg/gün olup tek doz halinde veya 7.5 mg’lık iki eşit doza bölünerek 12 saatte bir uygulanır. Toplam günlük doz 1.5 g’ı geçmemelidir.

Yaşlılarda kullanımı

Amikasin böbrekler yoluyla atılır. Mümkün olan her fırsatta böbrek fonksiyonu değerlendirilmeli ve dozaj yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonu bozukluğunda açıklandığı gibi ayarlanmalıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek veya karaciğer yetmezliği:

AMİKAVER kullanırken, alınan amikasin miktarını kontrol etmek için kan testlerinin yanı sıra işitme ve böbrek testlerine gereksinim duyabilirsiniz.

Eğer AMİKAVER’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla AMIKAVER kullanırsanız

AMİKAVER enjeksiyonu, doğru dozun uygulanmasını sağlayacak, kalifiye bir sağlık uzmanı (doktor ya da hemşire) tarafından gerçekleştirilecektir. Nadir durumlarda, size gereğinden fazla AMİKAVER enjeksiyonu uygulanabilir. Böyle bir durumda, çok fazla yan etki yaşamamanız için doktorunuz bu fazla dozun kanınızdan atılmasını sağlayacaktır.

AMİKAVER’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

AMIKAVER'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

AMIKAVER ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan tedavinizi sonlandırmayınız.

Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu  Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri  En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Osel İlaç San. Ve Tic. A.Ş
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699788750102
Etkin Madde Amikasin Sülfat
ATC Kodu J01GB06
Birim Miktar 100
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 100
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Aminoglikozidler > Amikasin sulfat
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

AMIKAVER 100 mg 2 ml x 100 ampül Barkodu