Farma-Tek İlaçları › ALOCORT %0.1 losyon 50 gr › Kullanma Talimatı

ALOCORT %0.1 losyon 50 gr Kullanma Talimatı

Metilprednizolon Aseponat }

Dermatolojik İlaçlar > Kortikosteroidler > Metilprednizolon Aseponat Farma-Tek İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 14 March  2017

ALOCORT M % 0.1 losyon

Haricen uygulanır.

 • •  

  Etken Madde

  Her 1.000 mg losyon, 1 mg metilprednisolon aseponat (%0.l ) içerir.

 • •   

  Yardımcı maddeler

  Trigliseritler, kaprilik-kaprik-stearik asit, polioksietilen-(2)-stearil alkol, polioksietilen-(21)-stearil alkol, benzil alkol, disodyum edetat, gliserol, saf su içerir.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. ALOCORT nedir ve ne için kullanılır?

  2. ALOCORT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. ALOCORT nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. ALOCORT’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.ALOCORT nedir ve ne için kullanılır?

  ALOCORT, 50 g’lık alüminyum t üpte, karton kutu içerisinde kullanıma sunulan losyondur.

  ALOCORT iltihabi ve alerjik deri reaksiyonlarını baskılar ve kızarıklık, deri kalınlaşması, deri yüzeyinde tabaka oluşumu, ödem, kaşıntı ve diğer şikayetler (yanına hissi veya ağrı) gibi deri sorunlarından kaynaklanan belirtileri hafifletir.

  ALOCORT;ani gelişen egzama alerjik ve temas nedenli deri iltihabı, zehirli (toksik) hücre bozulmasına neden egzama (dejeneratif egzama), yağlı egzama, madeni para görünümünde (numüler) egzama, sulantılı egzama, alerjik deri iltihabı (atopik dermatit, nörodermatit), seboreik egzama (kızarık saha üzerinde sarı, hafifçe yağlı ve kuru kabuklar halinde görülen döküntüler), bacaklarda varise bağlı egzama (gravitasyonel egzama), ciddi güneş yanıklarının (solar dermatit) tedavisinde kullanılır.

  ALOCORT 4 aydan büyük çocuklarda kullanılır.


 • 2.ALOCORT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ALOCORT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

 • • ALOCORT içeriğinde bulunan metilprednisolon aseponata veya içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı bir hassasiyetiniz (alerjiniz) varsa,

 • • Tedavi alanında, tüberküloz (verem) veya sifiliz (frengi) hasarı, virüslerin neden olduğu hastalıklar (ör: varicella (suçiçeği) ya da herpes (uçuk, zona), rozasea (gül hastalığı), perioral dermatit (ağız çevresinde iltihaplanma), ülser, akne vulgaris (sivilce), atrofik deri hastalıkları (deride incelme) varsa ve aşı sonrası deri reaksiyonları gözlenmişse,

 • ALOCORT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  ALOCORT’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
 • •  ALOCORT’un da dahil olduğu glukokortikoidler (bir hormon çeşidi) grubu, özellikle de çocuklarda mümkün olan en düşük dozda kullanılmalıdır. Sadece istenen etkiye ulaşmak ve bu etkiyi korumak için gerekli olan süre boyunca kullanınız.

 • •  Bakteri ve/veya mantar enfeksiyonu ile birlikte seyreden bir deri hastalığı varsa, ilave uygun tedavi gereklidir.

 • •  Deriye uygulanan glukokortikoid (bir hormon çeşidi) kullanımına bağlı olarak, bölgesel deri enfeksiyonları oluşma potansiyeli artabilir.

 • •  ALOCORT geniş alanlara uygulanmamalıdır (vücut yüzey alanının % 40'ından daha fazla).

 • •  ALOCORT’u da dahil olduğu, deriye uygulanan kortikosteroidlerin (bir hormon çeşidi) geniş bir alana tatbik edilmeleri veya uzun süreli uygulamaları, özellikle kapalı pansuman koşullarında ilacın kana karışarak dokulara yayıldıktan sonra gösterdiği etkinin riskini belirgin bir şekilde artırır.

 • •  Geniş cilt alanları tedavi edilirken, emilim veya sistemik etki olasılığı tamamen yok edilemeyeceğinden dolayı, tedavi süresi olabildiğince kısa tutulmalıdır.

 • •  ALOCORT’u kullanımı sırasında göz, derin yaralar ve ağız, burun ve genital bölge içini saran doku temasından kaçınılmalıdır.

 • •  Diğer glukokortikoidlerde de olduğu gibi, bilinçsiz kullanım, klinik belirtileri gizleyebilir.

 • •  Tüm vücudu etkileyen kortikoidlerde (bir hormon çeşidi) olduğu gibi, bölgesel kortikoidlerin kullanılması ile de (öm. yüksek doz veya uzun süre geniş bir alana tatbik edilmeleri, kapalı pansuman veya göz çevresindeki deriye uygulanmaları sonucu) glokom (göz tansiyonu) gelişebilir.

 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Çocuklarda kullanımı:

  ALOCORT’u 4 aydan daha küçük bebeklerde kullanılması önerilmez.

  4 ay ile 3 yaş arası çocuklarda kullanımında, fayda/ risk değerlendirilmesi doktorunuz tarafından yapılmalıdır.

  ALOCORT’u kullanımı sırasında kapalı pansuman uygulanmamalıdır. Çocuk bezi, kapalı pansuman etkisi oluşturabilir.

  ALOCORT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ALOCORT’u yiyecek ve içecek aldığınız esnada kullanabilirsiniz. ALOCORT bölgesel uygulandığı için bir etkileşim beklenmez.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • •  Hamile olduğunuzu veya olabileceğinizi doktorunuza bildiriniz zira doktorunuz ALOCORT reçete etmeden önce bu durumu dikkate almak isteyecektir.

 • •  Birçok çalışmadan elde edilen veriler, gebeliğin ilk üç ayında glukokortikoidler ile tedavi edilen kadınların bebeklerinde yarık damak görülme riskinde artış olmasının muhtemel olabileceğini düşündürmektedir.

 • •  Genel bir kural olarak hamileliğin ilk üç ayında kortikosteroid içeren haricen uygulanan ilaçların kullanılması sakıncalıdır.

 • •  Özellikle geniş bir alana uygulama, uzun süreli kullanım ve kapalı pansumandan kaçınınız.

 • •  ALOCORT ile tedavinin hastanede doktor tarafından belirtileri gebelerde dikkatle gözden geçirilip, yarar ve riskleri bakımından özenle tartılmalıdır.

 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • •  Eğer küçük çocuk veya bebek emziriyorsanız  ALOCORT’u  göğüslerinize

 • uygulamayınız.

  Emzirdiğinizi doktorunuza bildiriniz zira doktorunuz ALOCORT reçete etmeden önce bu durumu dikkate almak isteyecektir.

 • •  ALOCORT’un deriye uygulama sonucunda anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

 • •  Emziren kadınlarda ALOCORT’u dikkatli kullanılması gerekmektedir.

 • •  Özellikle geniş alana uygulamadan, uzun süreli kullanım ve kapalı pansumandan sakınınız.

 • Araç ve makina kullanımı

  ALOCORT’u araç kullanma ve makina kullanımı üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

  ALOCORT’un

  ALOCORT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  ALOCORT stearil alkol içermektedir. Bölgesel deri reaksiyonlarına (kontak dermatit gibi) neden olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bilinen bir etkileşimi yoktur.


  3.ALOCORT nasıl kullanılır ?

  ALOCORT’u her zaman doktorunuzun anlattığı gibi kullanmalısınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza tekrar danışınız.

  ALOCORT’u doktorunuz farklı bir şekilde önermediği takdirde günde 1 defa uygulayınız. Genellikle kullanım süresi 2 haftayı geçmemelidir. Seboreik egzamada, hastalıklı yüz bölgesinde kullanım süresi 1 haftayı geçmemelidir.

  ALOCORT kullanımı sırasında, kuruma meydana gelirse, cilt tipine bağlı olarak, yağ içinde su emülsiyonu veya tek fazlı yağlı pomat nemlendirici olarak kullanılabilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Haricen, etkilenen bölgedeki der iye ince bir tabaka halinde uygulayınız ve hafifçe ovalayınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  ALOCORT’u 4 aydan daha büyük bebeklerde, çocuklarda ve ergenlerde kullanımında doz ayarlaması gerekli değildir.

  ALOCORT’un 4 aydan daha küçük bebeklerde kullanılması önerilmez.

  Yaşlılarda kullanımı

  Mevcut veri yoktur.

  Eğer ALOCORT’u etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ALOCORT kullanırsanız

  ALOCORT’u kullanmanız gerekenden daha fazla kullanmışsanız endişelenmeyiniz.

  Bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. ALOCORT’u bir defalık fazla doz (geniş deri bölgesine 1 defalık uygulama) kullanılmasında veya kaza ile yutulmasında risk beklenmemektedir.

  ALOCORT ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ALOCORT’ u

  ALOCORT'i kullanmayı unuttuysanız

  Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

  ALOCORT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu  Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
  HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
  Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
  Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Farma-Tek İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA16164
  Satış Fiyatı 55.52 TL [ 17 Mar 2023 ]
  Önceki Satış Fiyatı 55.52 TL [ 14 Mar 2023 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699738480028
  Etkin Madde Metilprednizolon Aseponat
  ATC Kodu D07AC14
  Birim Miktar 0,1/100
  Birim Cinsi G/G
  Ambalaj Miktarı 50
  Dermatolojik İlaçlar > Kortikosteroidler > Metilprednizolon Aseponat
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  ALOCORT %0.1 losyon 50 gr Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  17 Mar 202355.52 TL
  14 Mar 202355.52 TL
  10 Mar 202355.37 TL
  3 Mar 202355.37 TL
  24 Feb 202355.37 TL
  20 Feb 202355.37 TL
  10 Feb 202355.37 TL
  3 Feb 202355.37 TL
  2023 / 2008 İlaç Fiyatları