Vld İlaçları › ALKERAN 2 mg 25 tablet › Kullanma Talimatı

ALKERAN 2 mg 25 tablet Kullanma Talimatı

Melfelan }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Alkilleyici Ajanlar > Melfalan Vld Danışmanlık,Tıbbii Ürünler ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti. | Güncelleme : 24 August  2012

ALKERAN 2 mg Film Tablet

Ağızdan alınır.

•

Etken Madde

Melfalan’dır. Her tablet 2 mg melfalan içerir.

Yardımcı maddeler

Mikrokristalize selüloz, Krospovidon, Kolloidal susuz silika, Magnezyum stearat, Hipromelloz, Titanyum Dioksit, Makrogol

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ALKERAN nedir ve ne için kullanılır?

2. ALKERAN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ALKERAN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ALKERAN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ALKERAN nedir ve ne için kullanılır?

ALKERAN Tablet melfalan adlı ilacı içerir. Melfalan sitotoksik olarak tanımlanan (aynı zamanda kemoterapi olarak da adlandırılır) bir ilaç grubunda yer almaktadır. Kanser tedavisinde kullanılır. Vücudunuzun ürettiği anormal hücrelerin sayısını azaltarak etki eder. ALKERAN aşağıdaki durumlarda kullanılır:

• Multipl miyelom - bir kemik iliği kanseridir. Bağışıklık sisteminin bir parçası olan, kemik iliğinde bulunan plasma hücrelerinde başlar

• İlerlemiş över adenokarsinomu - ileri safhadaki yumurtalık kanseridir

• İlerlemiş meme kanseri- hastaların bir bölümünde tek başına veya diğer ilaçlarla birlikte belirgin tedavi edici etkisi vardır

• Polisitemi vera- kanınızda kırmızı kan hücrelerinin sayısının arttığı bir hastalık. Kanınız bu hastalığın etkisiyle daha kıvamlı bir hal alır ve pıhtılaşır. Bu durum baş ağrısı, sersemlik ve nefes darlığına yol açar.

ALKERAN, beyaz ila kirli beyaz renkli, yuvarlak, bikonveks, bir yüzünde ‘GX EH3’ diğer yüzünde ‘A’ basılı film kaplı tabletler şeklindedir. Çocuklar için emniyet kapağı olan kehribar renkli cam şişe içinde, 25 tablet bulunmaktadır.


2.ALKERAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ALKERAN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Melfalan ve ALKERAN’m diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (yardımcı maddeler listesine bakınız)

Tedavi için kullanıldığı hastalıkların ciddiyeti dikkate alındığında kesinlikle kullanılmaması gereken bir durum yoktur.

ALKERAN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Canlı aşı yaptıracaksanız,

ALKERAN kullandığınız sırada canlı aşı yaptırmayınız. Çünkü bağışıklığı baskılanmış hastalara canlı aşı uygulandığında enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) oluşabilir,

• Halihazırda veya yakın zamanda size radyoterapi (ışın tedavisi) veya kemoterapi (ilaçlı kanser tedavisi) uygulandıysa

• Eğer böbrek bozukluğunuz varsa,

• Karaciğer bozukluğunuz varsa.

Ayrıca;

ALKERAN benzer ilaçların uygulanmasında deneyimli hekimlerin gözetimi altında kullanılmalıdır.

ALKERAN kemik iliği baskılanmasına yol açabileceğinden doktorunuz düzenli aralıklarla bazı kan testleri yaptırmanızı isteyecek ve alınan sonuçlara göre tedaviye nasıl devam edeceğinize karar verecektir.

ALKERAN kromozom ve kromozom kollarında hasara yol açabilir (Kromozom: Hücre çekirdeğinde bulunan ve kalıtımsal özellikleri belirleyen genleri taşıyan cisimciklere verilen isimdir).

Özellikle uzun süreli tedavilerde ALKERAN kanser riskinde artışa yol açabilir.

ALKERAN menapoza girmemiş kadınlarda yumurtalığın işlemesini baskıladığı için önemli sayıda hastada adet görememeye yol açabilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ALKERAN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ALKERAN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ALKERAN’ ın cenin üzerinde zararlı etkileri vardır. Bu nedenle gebelik sırasında özellikle ilk üç ayda kullanılmamalıdır. Doktorunuz hastalığınızın ciddiyetine göre ilacı kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir.

Eşlerden herhangi biri ALKERAN alıyorsa uygun doğum kontrol önlemlerinin alınması tavsiye edilmektedir.

Çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız ALKERAN kullanmayınız. Bu hem kadınlar hem de erkekler için geçerlidir. ALKERAN sperm ve yumurtalarınıza zarar verebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ALKERAN kullanan anneler bebeklerini emzirmemelidir.

Araç ve makina kullanımı

ALKERAN’ın araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz bir etki oluşturması beklenmez.

ALKERAN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ALKERAN’ın diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

• Diğer sitotoksik (kanser tedavisinde kullanılan) ilaçlar

• Nalidiksik asit (idrar yolu enfeksiyonlarını (iltihaba yol açan mikrobik hastalıklarını) tedavi etmek için kullanılan bir antibiyotik)

• Siklosporin ( bir nakli takiben organ veya doku reddini engellemek için ya da sedef ve ekzema (bir mantar hastalığı) gibi bazı deri hastalıklarının veya romatoid artritin tedavisi için kullanılan bir ilaç)

Aşı yaptırmadan önce doktorunuza söyleyiniz. ALKERAN bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaçtır, bu nedenle kullanımı sırasında canlı aşı yaptırılmamalıdır. Bazı canlı aşılar (çocuk felci, kızamık, kabakulak ve kızamıkçık gibi) ALKERAN kullanıyorsanız enfeksiyona (iltihaba yol açan mikrobik hastalığa) sebep olabilir.


3.ALKERAN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

ALKERAN’ı daima doktorunuzun belirtiği şekilde alınız. İlacınızı doğru zamanlarda almanız önemlidir. İlaç kutunuzda hangi sıklıkta kaç tablet alacağınız yazılı olacaktır. Eğer yazılı değilse veya nasıl kullanacağınızdan tam emin değilseniz doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza sorunuz.

ALKERAN dozu kan hastalığınız veya kanserinize bağlıdır. Tedaviniz esnasında doktorunuz ihtiyacınıza göre dozunuzu değiştirebilir

ALKERAN kullanırken doktorunuz düzenli olarak kan testi isteyecektir. Bu kan hücrelerinizi saymak ve eğer gerekliyse doz değiştirmek içindir.

Multipl miyelom

• Tavsiye edilen ALKERAN dozu 4 gün boyunca 0.15 mg/kg vücut ağırlığı/gün'dür, bu 6 haftalık aralıklarla tekrarlanır. Doktorunuz tablet sayısını size bildirecektir.

İlerlemiş över adenokarsinomu (ileri safhadaki yumurtalık kanseri)

• Tavsiye edilen ALKERAN dozu 5 gün boyunca 0.2 mg/kg vücut ağırlığı/gün'dür. Doktorunuz tablet sayısını size bildirecektir.

Meme karsinomu

• Tavsiye edilen ALKERAN dozu 5 gün boyunca günde 0.15 mg/kg vücut ağırlığı veya 6 mg/m2 vücut alanı kadardır. Doktorunuz tablet sayısını size bildirecektir.

Polisitemi rubra vera

• Tavsiye edilen ALKERAN dozu 5-7 gün süreyle, günde 6-10 mg'dır. Doktorunuz tablet sayısını size bildirecektir.

Uygulama yolu ve metodu

ALKERAN ağızdan alınır.

İlacınızı zamanında almanız önemlidir ALKERAN tabletleri bir miktar su ile birlikte alınız. Tabletleri kırmayınız, ezmeyiniz veya çiğnemeyiniz.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Doktorunuz genel durumunuza göre ilacınızın dozunu ayarlayacaktır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliğinde kullanım:

Doktorunuz durumunuzun ciddiyetine göre ilacınızı hangi dozda ve ne kadar süreyle almanız gerektiğini söyleyecektir.

Karaciğer yetmezliğinde kullanım:

Dozun azaltılması gerekli değildir.

Eğer ALKERAN ’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ALKERAN kullanırsanız

ALKERAN’dan çok fazla kullandıysanız gecikmeden doktorunuza söyleyiniz ve size en yakın hastanenin ACİL bölümüne başvurunuz. İlaç kutusunu yanınızda götürünüz.

ALKERAN’ı kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ALKERAN'i kullanmayı unuttuysanız

Bir doz almayı unutursanız ne yapmanız gerektiğini doktorunuza sorunuz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ALKERAN ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler

ALKERAN tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız.

Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Lösemi Kan Kanseri Lösemi Kan Kanseri  Lösemi, kan kanseridir ve vücudunun kan oluşturan dokularının hastalanması anlamına gelir. Birçok lösemi türü vardır; bazı lösemi türleri çocuklarda bazıları da yetişkinlerde sık görülür.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Vld Danışmanlık,Tıbbii Ürünler ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti.
Geri Ödeme KoduA00560
Satış Fiyatı 811.14 TL [ 24 Nov 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 811.14 TL [ 17 Nov 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699874080021
Etkin Madde Melfelan
ATC Kodu L01AA03
Birim Miktar 2
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 25
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Alkilleyici Ajanlar > Melfalan
İthal ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ALKERAN 2 mg 25 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
24 Nov 2023811.14 TL
17 Nov 2023811.14 TL
13 Nov 2023811.14 TL
3 Nov 2023811.14 TL
27 Oct 2023811.14 TL
20 Oct 2023811.14 TL
16 Oct 2023811.14 TL
10 Oct 2023811.14 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları