İlaçları › ALIENTO 5 mg 28 çiğneme tableti › Kullanma Talimatı

ALIENTO 5 mg 28 çiğneme tableti Kullanma Talimatı

Montelukast Sodyum }

Solunum Sistemi > KORTİKOİDLER > Montelukast Sodyum Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ] | Güncelleme : 11 June  2021

ALİENTO" S mg çiğneme tableti Ağızdan alınır.

Etken Madde

5 mg montelukast (5.188 mg montelukast sodyum olarak) içerir.

Yardımcı maddeler

Mannitol, mikrokristalin selüloz, kroskarmelloz sodyum, hiproksipropil selüloz, kiraz aroması, aspartam, kırmızı demir oksit, magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ALIENTO nedir ve ne için kullanılır?

2. ALIENTO’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ALIENTO nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ALIENTO’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ALIENTO nedir ve ne için kullanılır?

ALİENTO lökotrienler adı verilen maddeleri engelleyen bir lökotrien alıcısı (reseptör) antagonistidir (karşıt etki gösteren). Lökotrienleri engelleyerek astım belirtilerini iyileştirir ve alerjik nezleyi iyileştirir.

ALİENTO steroid (kolesterolle ilişkili, yağ yapıda bir organik bileşik) değildir. Çalışmalar ALİENTO’nun çocukların büyüme hızını etkilemediğini göstermiştir (astım ve aleıjik nezle (rinit) hakkında daha fazla bilgi ileriki bölümlerde yer almaktadır).

ALİENTO inatçı astımın tedavisi ve alerjik nezlenin (rinitin) belirtilerinin giderilmesi için reçetelenir:

Astım:

ALİENTO 5 mg çiğneme tableti, 6-14 yaş arası pediyatrik hastalarda inatçı astımın tedavisinde kullanılmalıdır.

ALİENTO’yu bir astım atağında kısa süreli iyileşme sağlamak için kullanmayın. Astım atağı yaşadığınızda doktorunuzun astım ataklarının tedavisi için size söylediklerini yapmanız gerekir.

Alerjik Rinit:

ALİENTO aleıjik rinit belirtilerinin (hapşırık, burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve kaşıntısı) kontrolüne yardımcı olmak amacıyla kullanılır. ALİENTO çiğneme tableti, 6-14 yaş arası pediyatrik hastalarda mevsimsel alerjik rinit ve pereniyal alerjik rinit (yıl boyu devam eden) semptomlarının giderilmesi için kullanılır.

ALİENTO 28 ve 84 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Her bir tablet 5 mg montelukast içerir.

Astım nedir?

Astım vücudun dışındaki havayı akciğerlere taşıyan tüpler olan bronşiyal hava yollarında sürekli (kronik) bir enflamasyondur. Astım belirtileri şunlardır:

• Öksürük

• Hırıltılı solunum

• Göğüs sıkışması

• Nefes darlığı

Alerjik rinit nedir?

• Saman nezlesi olarak da bilinen mevsimsel aleıjik rinit ağaç, çimen ve ot polenleri gibi ev dışında bulunan aleıjenler ile tetiklenir.

• Uzun süre devam eden (pereniyal) alerjik rinit yıl boyu görülebilir ve genellikle ev tozu akarları, hayvan tüyü kepeği ve/veya küf sporları gibi ev içindeki alerjenler ile tetiklenir.

• Alerjik rinit belirtileri aşağıdakileri içerebilir:

- Burun tıkanıklığı, akıntısı ve/veya kaşıntısı

- Hapşınk


2.ALIENTO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ALIENTO'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• Montelukast veya ilacm herhangi bir bileşenine karşı aleıjikseniz (aşırı duyarlılığınız var ise),

ALIENTO'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

 • Astımınız veya solunumunuz kötüleşirse, derhal doktorunuza söyleyiniz.
 • Oral ALİENTO akut astım ataklannın tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Bir atak yaşarsanız doktorunuzun size verdiği talimatlara uyunuz. Astım atakları için aldığınız kurtarıcı inhale ilacınızı her zaman yanınızda bulundurunuz.
 • Sizin veya çocuğunuzun tüm astım ilaçlarını doktorunuz tarafından belirtilen şekilde almanız önemlidir. ALİENTO doktorunuzun size reçetelediği diğer astım ilaçlarının yerine kullanılmamalıdır.
 • Astım karşıtı ilaçlar alan tüm hastalar gribal hastalık, kollarda veya bacaklarda uyuşukluk veya karıncalanma, akciğer semptomlarında kötüleşme ve/veya döküntü olaylarının kombinasyonunu yaşadıklarında doktorlarına başvurmaları gerektiği konusunda uyarılmalıdır.
 • Astımınız varsa ve astımınız asetilsalisilik asit (aspirin) alınca kötüleşiyorsa. ALİENTO
 • alırken aspirin veya steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar adı verilen ağrı kesici diğer ilaçları kullanmamaya çalışın.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışın.

  ALIENTO'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ALİENTO 5 mg gıdalarla birlikte veya ayrı olarak alınabilir. Yiyecek ile alınması durumunda, yiyeceklerden 1 saat önce veya 2 saat sonra alınmalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız, ALİENTO almadan önce doktorlarına danışmalıdır. Doktorunuz bu dönemde ALİENTO kullanıp kullanamayacağınızı değerlendirilecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ALİENTO'nun anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız veya bebeğinizi emzirmeyi düşünüyorsanız, ALİENTO almadan önce doktorunuza danışmalısınız.

  Araç ve makina kullanımı

  ALİENTO'nun araç veya makine kullanma becerinizi etkilemesi beklenmez. Ancak kişilerin ilaçlara verdiği yanıtlar farklı olabilir. ALİENTO ile çok ender bildirilen belirli yan etkiler (baş dönmesi ve uyuklama) bazı hastalarm araç veya makine kullanma becerisini etkileyebilir.

  ALIENTO'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Aspartam: Fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar ALİENTO’nun etki mekanizmasını değiştirebilir veya ALİENTO diğer ilaçlarınızın etki mekanizmasını değiştirebilir.

  Eğer aşağıdaki ilaçlan alıyorsanız, ALİENTO’ya başlamadan önce bunları doktorunuza söyleyiniz:

 • fenobarbital (epilepsi tedavisi    için kullanılır)
 • fenitoin (epilepsi tedavisi için    kullanılır)
 • rifampisin (tüberküloz ve bazı    diğer enfeksiyonların tedavisi için kullanılır)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.ALIENTO nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Astımlı çocuklar (6 - 14 yaş arası):

Uygulama yolu ve metodu

• ALİENTO’yu astım belirtileri yaşamasa bile, doktorunuz size reçetelediği sürece her gün çocuğunuza vermelisiniz.

• Astım belirtileri kötüleşirse veya astım ataklan için alınan kurtarıcı inhale ilacı çocuğunuz için daha fazla kullanmanız gerekirse derhal doktorunuzu arayınız.

• ALİENTO’yu bir astım atağında kısa süreli iyileşme sağlamak için kullanmayın.

Çocuğunuz astım atağı yaşadığında doktorunuzun astım ataklarının tedavisi için size söylediklerini yapmanız gerekir.

• Astım atakları için çocuğunuzun kurtancı inhale ilacınızı her zaman yanınızda bulundurunuz.

• Doktorunuz size söylemedikçe diğer astım ilaçlarını çocuğunuza vermeyi bırakmayınız veya dozunuzu azaltmayınız.

Mevsimsel alerjik rinitli çocuklarda ve pereniyal alerjik rinitli çocuklarda (6-14 yaş arası):

• ALİENTO'yu çocuğunuza her gün aynı saatte bir kez veriniz.

• ALİENTO’yu doktorunuz reçetelediği sürece günde bir kez çocuğunuza vermelisiniz.

• Öğün zamanlanndan bağımsız olarak verebilirsiniz. Ancak yiyecek ile alınması durumunda, yiyeceklerden İ saat önce veya 2 saat sonra alınmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

• ALİENTO sadece ağız yoluyla alınır.

• Aç kamına veya yiyeceklerle birlikte alabilirsiniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

• 2-5 yaş arası çocuklar için ALİENTO 4 mg çiğneme tableti,

• 6-14 yaş arası çocuklar için ALİENTO 5 mg çiğneme tableti kullanılabilir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşa bağlı olarak özel doz ayarlaması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapmaya gerek yoktur. Hafıf-orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalara ilişkin veri yoktur.

Eğer ALİENTO'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ALIENTO kullanırsanız

Doz aşımı raporlarının çoğunda hiçbir yan etki bildirilmemiştir. Yetişkinlerde ve çocuklarda doz aşımıyla birlikte en sık bildirilen semptomlar abdominal ağn. uyku hali, susama, baş ağnsı, kusma ve hiperaktivitedir.

ALİENTO dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ALIENTO'i kullanmayı unuttuysanız

İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız.

İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ALIENTO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Eğer çocuğunuz ALİENTO almaya devam ederse, ilaç sadece çocuğunuzun astımın] tedavi edebilir.

ALİENTO'yu doktorunuzun reçetelediği süre boyunca almanız önemlidir. ALİENTO astımınızı kontrol etmeye yardımcı olacaktır.

Bu ürünün kullanımı ile ilgili herhangi bir ilave sorunuz olursa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ]
Satış Fiyatı 63.25 TL [ 11 Jun 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 63.25 TL [ 31 May 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699293080107
Etkin Madde Montelukast Sodyum
ATC Kodu R03DC03
Birim Miktar 5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Solunum Sistemi > KORTİKOİDLER > Montelukast Sodyum
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ALIENTO 5 mg 28 çiğneme tableti Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
11 Jun 202163.25 TL
31 May 202163.25 TL
24 May 202163.25 TL
21 May 202163.25 TL
17 May 202163.25 TL
10 May 202163.25 TL
3 May 202163.25 TL
24 Apr 202163.25 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları