Teva İlaçları › ALFOXIL 250 mg 100 ml süspansiyon › Kullanma Talimatı

ALFOXIL 250 mg 100 ml süspansiyon Kullanma Talimatı

Amoksisilin Trihidrat }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Penisilinler > Amoksisilin TEVA İlaçları San.Ve Tic.A.Ş | Güncelleme : 22 May  2020

ALFOXİL Forte 250 mg oral süspansiyon için kuru toz Ağızdan alınır.

Etken Madde

Sulandmldığında 100 mL süspansiyon veren bir şişedeki toz karışımı, 5 g amoksisilin baza eşdeğer 5.952 g amoksisilin trihidrat içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum sakarin, sodyum siklamat, ahududu esansı, sodyum karboksimetilsellüloz, sodyum benzoat, FDC No 3 kırmızı boya (E127), sodyum sitrat, tween 80, şeker

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ALFOXIL nedir ve ne için kullanılır?

2. ALFOXIL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ALFOXIL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ALFOXIL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ALFOXIL nedir ve ne için kullanılır?

ALFOXİL, bakteri denilen mikroorganizmaların oluşturduğu hastalıklarda kullanılan bir antibiyotiktir. Amoksisilin, bakterilerin hücre duvarlarını bozarak ölümlerine neden olur.

ALFOXİL süspansiyon, her 5 mL'lik ölçeğinde 5 mg amoksisilin içerir ve pembe renkli, akıcı, ince kristalize toz görünümündedir. Sulandırıldıktan sonra pembe, orta kıvamlı homojen sıvı şeklinde görülür. Sulandırıldıktan sonra 100 mL süspansiyon veren cam şişelerde ve kutunun içinde ölçeği ile birlikte bulunur.

ALFOXİL, duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıdaki çeşitli enfeksiyon hastalalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır:

• Bademcik iltihabı (tonsillit), kafa kemiklerindeki boşluklarda gelişen iltihap (sinüzit), orta kulak iltihabı, boğaz enfeksiyonu gibi üst solunum yolları enfeksiyonlarında

• Bronşit, zatüree gibi alt solunum yolları ve akciğer enfeksiyonlarında

• İdrar kesesi (mesane), böbrek ve idrar yolu enfeksiyonlarında

• Lohusalık humması, düşük sonrası gelişen enfeksiyonlar, bel soğukluğu, yumurtalık kanalları, prostat iltihabı ve karın içi organlarda gelişen enfeksiyonlar gibi enfeksiyonlarda

• Çıban, abse, yılancık, sivilceler gibi cilt enfeksiyonlarında

• Bakterilerin neden olduğu kalp iç zarı enfeksiyonlarında

• Karın zarı iltihabı, tifo ve tifo benzeri ateşler ve diş abselerinde de kullanılabilir.


2.ALFOXIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ALFOXIL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• Amoksisilin'e veya ALFOXİL'in içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine veya herhangi bir penisilin türevine karşı alerjiniz olduğu söylenmişse,

ALFOXIL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

• Sefalosporinlere karşı alerjisiniz varsa, penisilinlere karşı da alerji gelişebilir.

• ALFOXİL tedavisi sırasında hafiften şiddetliye değişebilen ishal gelişimi olabilir. Bu durum psödomembranöz kolit denen ve bazen hayatı tehdit edebilen hastalık nedeni ile olabilir.

• ALFOXİL'e dirençli mikroorganizmalar ile (bakteri, mantar gibi) enfeksiyon gelişirse

• Enfeksiyoz mononükleoz denilen virüs hastalığınız varsa (cilt döküntüsüne neden olabilir)

• Antibiyotik ile tedaviniz uzun süredir devam ediyorsa (hekiminiz kan, böbrek ve karaciğer testleri ile sizi izleyecektir)

• İdrar çıkışınızda azalma veya kum dökme gibi bir durumunuz varsa (ilacı kullanırken yeterli miktarda sıvı almalısınız)

• Frengi (bel soğukluğu) hastalığınız varsa veya olduğundan şüphe ediliyorsa

• Böbrek yetmezliğiniz varsa

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

ALFOXIL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ALFOXİL, aç veya tok karnına alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ALFOXİL, ancak hekim tarafından gerekli görüldüğü durumlarda gebelikte dikkatli kullanılabilir.

ALFOXİL, östrojen içeren doğum kontrol haplarının etkinliğini azaltabilir. İlacı kullanırken doktorunuzun önerdiği etkili başka bir yöntemi de kullanmanız gerekebilir. Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Az miktarda anne sütüne geçer ve bebekte duyarlılık oluşturabilir. Hekiminiz tarafından aksi

söylenmemişse emzirme sırasında kullanılması önerilmez.

Araç ve makina kullanımı

ALFOXİL'in araç ve makine kullanımı üzerinde olumsuz bir etkisi olması beklenmez.

ALFOXIL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ALFOXİL'in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu yardımcı maddelere karşı olumsuz bir etki beklenmez.

Bu ürün her dozunda 23 mg'dan daha düşük sodyum içermektedir. Bu miktar tuzdan kısıtlı diyeti etkileyecek kadar yüksek değildir. Yani esasında sodyum içermediği kabul edilir.

ALFOXİL, şişesinde 22,256 g şeker içerir. Nadir kalıtımsal fruktoz intolerans problemi, (örneğin glukoz - glaktoz malabsorbsiyonu olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

Bu tibbi ürün içerdiği azo renklendirici madde nedeniyle alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Gut hastalığında kullanılan allopürinol kullanılmamalı

• Kan sulandırıcı ilaçlar (antikoagülanlar) kullanılmamalı

• Östrojen içeren doğum kontrol ilaçları (diğer doğum kontrol yöntemlerini kullanmaya ihtiyacınız vardır)

• Probenesid kullanılmamalı

• Ayrıca ALFOXİL bazı laboratuvar testlerinin sonuçlarını da hatalı etkileyebilir (idrarda şeker ölçümü, kanda östrojen vb maddelerin miktarları gibi)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.ALFOXIL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve ALFOXİL ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir. Doktorunuz başka şekilde önermedi ise, genellikle hafif ve orta şiddette enfeksiyonlarda günde iki kez 500 mg ya da üç kez 250 mg ALFOXİL alınması veya şiddetli enfeksiyonlarda ya da alt solunum yolu enfeksiyonlarının tümünde günde iki kez 1 g veya günde 3 kez 500 mg ALFOXİL almanız gerekir.

Bel soğukluğu enfeksiyonlarında 3g tek doz alınması önerilir.

Riskli hastalarda kalp iç zarı enfeksiyonlarının önlenmesi için diş çekimi gibi işlemlerden bir saat önce 3 g, 6 saat sonra 1,5 g. alınır.

Tedaviye, kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuzun size söylediği süre boyunca devam ediniz. Bulgularınız geçtikten sonra en az 2 gün daha ilaca devam etmeniz önemlidir.

Uygulama yolu ve metodu

ALFOXİL, sulandırıldıktan sonra ağız yoluyla alınır.

Alfoxil 250 mg oral süspansiyonu hazırlamak için önce şişenin içine yarıya kadar önceden kaynatılıp soğutulmuş su koyarak iyice çalkalayınız. Tam bir dağılım sağlamak için 5 dakika bekleyiniz. Daha sonra şişe üzerindeki çizgiye kadar aynı sudan ilave edip tekrar çalkalayınız.

Her kullanımdan önce şişeyi kuvvetlice çalkalayınız.

Sulandırılan ALFOXİL, çocuğa ölçeği ile direkt verilebileceği gibi, mama, süt, meyve suyu, su veya soğuk içeceklere eklenebilir. Bunların hemen tüketilmeleri gerekir ve çocuğun gereken dozu aldığından emin olmak için eklendiği gıdanın tümün tüketilmesi gereklidir.

Çocuklarda kullanımı

Vücut ağırlığı 40 kg üzerinde olan çocuklarda erişkin dozları kullanılır. Doktorunuz enfeksiyonun tipine, şiddetine ve çocuğunuzun vücut ağırlığına göre alması gereken dozu hesaplayacaktır. (Vücut ağırlığının kilogramı başına 20 mg ile 45 mg arası günlük dozlar) Yenidoğan ve 3 aylıktan küçük çocuklarda uygulanacak en yüksek doz vücut ağırlığının kilogramı başına 30 mg günlük dozu geçmemelidir.

Yaşlılarda kullanımı

Genç hastalar için önerilen dozun aynısı önerilir.

Özel kullanım durumları

Doktorunuz şiddetli böbrek yetmezliğinde günlük dozu azaltabilir. Karaciğer yetmezliği:

Bu konuda herhangi bir doz ayarlama gerekliliği bildirilmemiştir.

Eğer ALFOXİL'in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ALFOXIL kullanırsanız

ALFOXİL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Yüksek dozlarda çok az sayıda hastada ilaca bağlı interstisiel nefrit (ilaca bağlı böbrek iltihabı) görülmüştür. İdrarda kristaller (kum dökülmesi) ve böbrek yetmezliği de gelişebilir. Doktorunuz gerekli destekleyici tedaviyi uygulayacaktır

ALFOXIL'i kullanmayı unuttuysanız

Bir sonraki doz zamanı yakın değilse, hatırlar hatırlamaz ALFOXİL dozunuzu alınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ALFOXIL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuzla konuşmadan ALFOXİL almayı aniden kesmeyiniz. Antibiyotiklerin uygunsuz kullanımları dirençli mikroorganizmaların gelişmesine neden olabileceği gibi hastalığınız gerektiği gibi iyileşmediği için enfeksiyon bulgularınızın devam etmesine beden olacaktır.

HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Dış Gebelik Dış Gebelik  Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

TEVA İlaçları San.Ve Tic.A.Ş
Geri Ödeme KoduA00538
Satış Fiyatı 9.97 TL [ 22 May 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 9.97 TL [ 18 May 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699638284399
Etkin Madde Amoksisilin Trihidrat
ATC Kodu J01CA04
Birim Miktar 250
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 100
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Penisilinler > Amoksisilin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ALFOXIL 250 mg 100 ml süspansiyon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 May 20209.97 TL
18 May 20209.97 TL
15 May 20209.97 TL
8 May 20209.97 TL
30 Apr 20209.97 TL
24 Apr 20209.97 TL
17 Apr 20209.97 TL
10 Apr 20209.97 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları