Ali Raif İlaçları › ALDACTAZIDE 25 mg 30 tablet › Kullanma Talimatı

ALDACTAZIDE 25 mg 30 tablet Kullanma Talimatı

Spironolakton }

Kalp Damar Sistemi > Potasyum Tutucu ve Diüretik İlaç Kombinasyonları > Potasyum Tutucu Ajanlar ve Hidroklorotiyazid Ali Raif İlaç San. A.Ş. | Güncelleme : 30 December  1899

ALDACTAZİDE 25 mg tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir tablet 25 mg spironolakton ve 25 mg hidroklorotiyazid içerir.

Yardımcı maddeler

Kalsiyum sülfat dihidrat, mısır nişastası, PVP K-30, magnezyum

_stearat, nane aroması_

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ALDACTAZIDE nedir ve ne için kullanılır?

2. ALDACTAZIDE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ALDACTAZIDE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ALDACTAZIDE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ALDACTAZIDE nedir ve ne için kullanılır?

ALDACTAZİDE, beyaz, yuvarlak, nane kokulu, bir yüzünde “SEARLE” yazan, diğer yüzünde ay şeklinde “ALDACTAZİDE” yazan tabletlerdir ve 30 tabletlik ambalajlar halinde sunulmuştur.

Her bir tablet 25 mg spironolakton ve 25 mg hidroklorotiyazid içerir ve aldosteron antagonistleri gurubundandır.

ALDACTAZİDE birbirini tamamlayıcı etki mekanizması ve bölgesine sahip iki farklı idrar söktürücü ajanın bileşiminden oluşur, bu sebeple ilave idrar söktürücü ve tansiyonu düşürücü etki sağlar. Buna ek olarak, spironolakton içeriği, tiyazid içeriğinin potasyum azaltıcı etkisinin minimuma indirilmesini sağlar.

ALDACTAZİDE ayrıca aşağıdaki durumların tedavisinde de kullanılır:

•    Konjestif kalp yetersizliği (kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalık), karın boşluğunda sıvı toplaması ve/veya ödem ile seyreden karaciğer sirozu, nefrotik sendrom (hastanın vücudunda, özellikle bacak, karın ve yüzünde şişliklerin oluştuğu bir böbrek hastalığı) ve diğer ödem ile ilgili durumların tedavisinde,

•    Nedeni bilinmeyen yüksek tansiyonda,

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1 YnUyaklUQ3NRM0FyQ3NRM0FyZW56

ı

•    Dijital gurubu kalp ilacı (Dijitoksin, Digoxin gibi kalp kası liflerinin gücünü ve kalp kaslarının etkinliğini arttıran bir çeşit kalp ilacı) alan hastalarda; diğer idrar söktürücü ilaçların elektrolit dengesini sağlamak için yetersiz kaldığı veya uygun görülmediği durumların tedavisinde.


2.ALDACTAZIDE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ALDACTAZIDE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

•    Böbrek yetmezliği nedeniyle idrar yapamamak,

•    Akut böbrek yetmezliği,

•    Böbreklerin atılım mekanizmasında belirgin bozukluk,

•    Kanda aşırı miktarda potasyum bulunması,

•    Akut ve ya ciddi karaciğer yetersizliği,

•    Böbrek üstü bezlerinin işlevini yitirmesi sonucu oluşan Addison Hastalığı,

•    Spironolakton’a, tiyazid gurubu idrar söktürücülere, süfanamid türevi ilaçlara ya da ALDACTAZİDE’^ içeriğinde yer alan diğer yardımcı maddelere karşı hassasiyet varsa,

ilacı kullanmayınız.

ALDACTAZIDE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

•    Kanda düşük potasyum miktarı olarak tanımlanan hipokalemiden şüpheleniliyorsa (ciltte hissedilen, ve belirgin uzun süreli etkisi olmayan, karıncalanma, uyuşma, iğnelenme, yanma hissi olarak tanımlanan parestezi; kas zayıflığı, yorgunluk, kalbin normalden yavaş çarpması, şok) elektrokardiyogram (EKG) çekilmelidir. Bununla beraber, hafif hiperkalemi (Kanda aşırı miktarda potasyum bulunması) EKG değişimleri ile saptanamadığı için serum potasyum seviyelerinin de kontrol edilmesi gerekir.

•    Sıvı ve elektrolit dengesindeki minör değişimler karaciğer iflasına bağlı komaya sebep olabileceği için karaciğer bozukluğu olan hastalarda ALDACTAZİDE dikkatle kullanılmalıdır.

•    Tiyazidler (idrar söktürücü ilaç gurubu) ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda böbrekte fıltreleme işleminin azalmasına bağlı olarak kanda üre, azot ve kreatinin miktarının artmasına sebep olabileceği için ALDACTAZİDE bu hasta gurubunda dikkatli kullanılmalıdır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda ilacın birikim etkisi görülebilir.

•    Alerji ya da bronşiyal astım hikayesi olan veya olmayan hastalarda tiyazidlere karşı aleıji gelişebilir.

•    Karaciğer iflasına bağlı komada görülene benzer zihin karışıklığı ile kendini gösteren düşük-tuz sendromu nadiren ALDACTAZİDE kullanımı sırasında görülebilir. Bu sendrom, bariz sıvı tutulumu ile oluşmadığı için total vücut sıvısının artması nedeniyle vücut sodyumunun konsantrasyonunun azalması durumu olan dilüsyonel hiponatremiden farklıdır. Tedavisi için ALDACTAZİDE kullanımı sonlandırılmalı ve sodyum verilmelidir.

•    Tiyazidler diyabeti ağırlaştırabilir ve insülin gereksinimini değiştirebilir. Tiyazid tedavisi sırasında gizli olan diyabet, belirgin hale gelebilir.

•    Böbrek veya karaciğer hastalığınız var ise,

Bu belge 50f0 saHaimilfayiSalilizKailimıı uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1 YnUyaklUQ3NRM0FyQ3NRM0FyZW56

Uyarılar ve önlemler

ALDACTAZİDE’i kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

- Cilt kanseri geçirdiyseniz veya tedavi sırasında beklenmedik bir cilt lezyonu geçirirseniz. Hidroklorotiyazid ile tedavi, özellikle yüksek dozlarda uzun süreli kullanımı, bazı cilt ve dudak kanseri tiplerinin (melanom dışı cilt kanseri) riskini artırabilir. ALDACTAZİDE kullanırken cildinizi güneş ve UV ışınlarına maruziyetten koruyun.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ALDACTAZIDE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ALDACTAZİDE in yemeklerle birlikte günde bir kez alınması önerilmektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ALDACTAZİDE’in hamilelikte kullanımı anne ve fetüs açısından yarar risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra olmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız ALDACTAZİDE kullanmayınız.

Eğer emziriyorsanız ve ALDACTAZİDE kullanmanız gerekiyorsa, bebek beslenmesiyle ilgili alternatif bir yöntem tayin edilmesi için doktorunuza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

ALDACTAZİDE’in araç ve makine kullanımına etkisi olabilir. Araç ya da makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

ALDACTAZIDE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ALDACTAZİDE’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde içermemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer anestezik (cerrahi operasyon öncesi verilen geçici olarak bilinç kaybı ile birlikte duyu fonksiyonlarının ortadan kalkmasını sağlayan ilaçlar) verilerek bir operasyon geçirecekseniz doktorunuza ALDACTAZİDE kullandığınızı bildiriniz.

Eğer aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız doktorunuzun ALDACTAZİDE’dozunda ayarlama yapması gerekebilir.

• Digoksin (kalp kası liflerinin gücünü ve kalp kaslarının etkinliğini arttıran bir çeşit kalp ilacı) veya karbenoksolon (Sindirim kanalında, çoğunlukla gastrik asidin etkisi altında kalan mide veya ince bağırsağın ilk bölümünde oluşan ülserin tedavisinde

Bu belge 5070 saklılHl cDlMİıan İİûili ÇÖŞıltuİılaÇijka elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden tontroJ;edi|leJbİ]İu GÜY^ndİ £İ£ktrûö ikİ1I12aitfİLİle^yrudiL J^okümanın doğrulama kodu : 1 YnUyaklUQ3NRM0FyQ3NRM0FyZW56

Diğer idrar söktürücü ilaçlar,

•    ASA (asetil şali silik asit), indometazin, mefanamik asit veya ibuprofen gibi ağrı kesici, ateş düşürücü ve iltihaba karşı kullanılan bir ilaç gurubu olan non steroid antienflamatuarlar (NSAİİ),

•    Potasyum takviyeleri

•    Lityum içeren ilaçlar

•    Alkol, barbituratlar ya da narkotiklerin ALDACTAZİDE ile beraber kullanımı; uzun süre oturduktan sonra ayağa kalkınca ortaya çıkan, düşük tansiyona yol açabilir.

•    Diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar (insülin, ya da oral yoldan almanlar)

•    Adrenal bezler veya hipofız bezi hastalıkta tahrip olduğunda ya da çıkarıldığında yerine koyma tedavisi olarak kullanılan kortikosteroidler,

•    Hipofız bezinden salgılanan endokrin fonksiyonunu düzenleyen bir hormon olan Adrenokortikotropik hormonu (ACTH)

•    Tubokürarin gibi kas-iskelet gevşeticiler

•    Kolestiramin ve kolestipol içeren kolestrol yüksekliği tedavisinde kullanılan ilaçlar

•    Amonyum klorid içeren, vücuttaki aşırı miktarda klorür kaybını tedavi etme amaçlı kullanılan ilaçlar


3.ALDACTAZIDE nasıl kullanılır ?

Doktorunuz veya eczacınız ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz sizin ne kadar ALDACTAZİDE’a ihtiyacınız olduğuna karar verecektir. Bu miktar değişkendir ve doktorunuz sizin için uygun dozu ayarlayacaktır. Genelde günde bir kez yemeklerle birlikte alınmalıdır.

Yetişkin dozu günde 25 ila 200 mg spironolakton arasında değişebilir. Ne kadar alacağınızdan emin değilseniz doktor veya eczacınıza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu

ALDACTAZİDE ağız yoluyla alınır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Eğer bu ilacı çocuklara verecekseniz, vereceğiniz tablet sayısı çocuğun kilosuna bağlıdır. Doktorunuz verilecek tablet sayısı hakkında sizi bilgilendirecektir. Çocuklarda etkililik ve güvenliliği kanıtlanmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı

Doktorunuz tedaviye size düşük doz vererek başlayacak ve istenilen etki elde edilene kadar dozunuzu kademeli olarak yükseltecektir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/ yetmezliği:

Akut renal yetmezlik, böbrek fonksiyonlarının gerilemesi veya ciddi böbrek fonksiyon bozukluğu durumunda kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Akut ve ciddi hepatik bozukluk durumunda kullanılmamalıdır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

eLdreüMğmtaaM^ı¥AZljMMUnt£ilmimmiiş^ıgüçMiimya(i^ıfc&ldüğmaJditmJmwsimiMİKİM)V0mme doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ALDACTAZIDE kullanırsanız

AIJ)A(MAZİI)UR 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Akut doz aşımı; sersemlik, zihin karışıklığı, mide bulantısı, kusma veya ishal şeklinde kendisini gösterebilir. Doz aşımının etkilerini tedavi eden veya önleyen belirli bir ajan yoktur. İlacın bırakılmasından sonra bir iyileşme beklenmektedir. Sıvı ve elektrolit yerine koyma tedavisini genel destekleyici tedavidir.

ALDACTAZIDE'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer ALDACTAZİDE’i almayı unutursanız, hatırladığınızda hemen alınız. Ancak hatırladığınızda bir sonraki dozun alınma zamanı gelmişse, bu dozu atlayıp almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ALDACTAZİDE ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

Kendinizi iyi hissetseniz dahi, doktorunuz ilacı kesmenizi söyleyene kadar ilacı almaya devam ediniz.

Eğer ilacı kullanmanız gereken süreden önce bırakırsanız, durumunuz kötüleşebilir.

Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Deri Kanseri Deri Kanseri  Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Ali Raif İlaç San. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA00497
Satış Fiyatı 72.02 TL [ 24 Nov 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 72.02 TL [ 17 Nov 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699543010014
Etkin Madde Spironolakton
ATC Kodu C03EA01
Birim Miktar 25
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Kalp Damar Sistemi > Potasyum Tutucu ve Diüretik İlaç Kombinasyonları > Potasyum Tutucu Ajanlar ve Hidroklorotiyazid
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ALDACTAZIDE 25 mg 30 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
24 Nov 202372.02 TL
17 Nov 202372.02 TL
13 Nov 202372.02 TL
3 Nov 202372.02 TL
27 Oct 202372.02 TL
20 Oct 202372.02 TL
16 Oct 202372.02 TL
10 Oct 202372.02 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları