Sandoz İlaçları › AKLOVIR 800 mg 20 tablet › Kullanma Talimatı

AKLOVIR 800 mg 20 tablet Kullanma Talimatı

Asiklovir }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Virüslere Karşı Direkt Etkili İlaçlar > Asiklovir Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 17 November  2011

AKLOVİR 800 mg tablet

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her tablet 800 mg asiklovir içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat. mikrokristal selüloz (Avicel PH 102), kopovidon, sodyum nişasta glikolat (Primojel), magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AKLOVIR nedir ve ne için kullanılır?

2. AKLOVIR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AKLOVIR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AKLOVIR’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.AKLOVIR nedir ve ne için kullanılır?

AKLOVİR, Herpes simplex virüs (HSV) tip 1 ve 2 virüslere karşı etkili antiviral bir ilaçtır.

AKLOVİR etken madde olarak asiklovir içerir ve 20 tabletlik blisterlerde sunulmaktadır.

AKLOVİR; deri enfeksiyonlarında (uçuk), suçiçeğinde, zonada (sinir iltihabına bağlı ağrılı bir deri hastalığı), AIDS ve kemik iliği naklini takiben ciddi bağışıklık sistemi yetersizliği olan hastaların tedavisinde kullanılır.


2.AKLOVIR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AKLOVIR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• AKLOVİR’i kullanırken bir aleıjik reaksiyon gelişirse (döküntü, bölgesel ağn veya şişme) ilacı kullanmayı kesin ve doktorunuza söyleyin.

• Eğer asiklovir veya valasiklovire (bir çeşit antiviral ilaç) karşı aleıjik iseniz bu ilacı kullanmayın.

AKLOVIR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Böbrek bozukluğunuz varsa aldığınız AKLOVİR dozunun azaltılması gerekmektedir.
 • Yaşlıysanız (65 yaş üzerinde) böbrek fonksiyonlannızın azalması muhtemel olduğundan, bu hasta grubuna giriyorsanız doz azaltılmasına ihtiyacınız olabilir.
 • Yüksek doz kullanıyorsanız yeteri kadar su almaya özen gösteriniz.
 • Aktif lezyonlannız (kabartı veya kabarcıklar) varsa virüs bulaştırmama konusunda gerekli önlemleri alınız.
 • Bu uyanlar; geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  AKLOVIR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Veri yoktur.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza söyleyin. AKLOVİR hamilelikte sadece size sağlayacağı yarar oluşturabileceği risklerden fazla ise kullanılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer emzirme döneminde AKLOVİR kullanacaksanız dikkatli olmalısınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi konusunda çalışma yapılmamıştır.

  AKLOVIR'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Eğer daha önce doktorunuz bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğunu söylediyse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuza danışınız.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 23 mg (lmmol)’dan az sodyum içermektedir, ancak dozu nedeniyle herhangi bir uyan gerekmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Önemli bir etkileşimi yoktur.

  Probenesid (gut hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve simetidin (ülser tedavisi için kullanılan bir ilaç) AKLOVİR’in etkisini artırır. Benzer olarak AKLOVİR, organ nakli yapılmış ve bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda kullanılan yüksek doz mikofenolat mofetil ile birlikte kullanıldığında da etkisi artar. Ancak doz ayarlaması gerekli değildir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

  AKLOVİR'in nasıl kullanılacağı hakkında doktorunuzun önerilerine uyun.

  Erişkinlerde;

  Uçuk tedavisi; Günde 5 kez 200 mg ortalama 4 saatlik aralarla, gece dozu atlanarak, alınmalıdır. Tedaviye 5 gün devam edilmelidir, ancak şiddetli başlayan enfeksiyonlarda sürenin uzatılması gerekebilir. Ağır bağışıklık yetersizliği olan olgularda (öm. kemik iliği nakli sonrası) ya da barsaktan emilim bozukluğu olan hastalarda doz iki misline 400 mg'a çıkarılabilir.

  Uçuğun baskılanması; Bağışıklık sistemi normal hastalarda uçuk enfeksiyonunun baskılanması için 200 mg AKLOVİR yaklaşık 6 saatlik aralarla günde 4 kez alınmalıdır. Birçok hastada günde iki kez, yaklaşık 12 saatte bir, alınan 400 mg'lık dozlar yeterli olmuştur. Dozun azaltılarak, 200 mg AKLOVİR’in günde 3 kez 8 saatlik aralarla alınması, hatta günde 2 kez 12 saatlik aralarla alınması da yeterli olabilir.

  Uçuktan korunma: 200 mg AKLOVİR günde 4 kez yaklaşık 6 saatte bir uygulanmalıdır. Ağır bağışıklık yetersizliği olan olgularda (öm. kemik iliği nakli sonrası) ya da barsaktan emilim bozukluğu olan hastalarda doz iki misline, 400 mg'a çıkarılabilir.

  Suçiçeği ve zona; 800 mg AKLOVİR günde 5 kez, yaklaşık 4 saat arayla, gece dozu atlanarak alınmalıdır. Tedavi 7 gün sürmelidir.

  Ağır bağışıklık yetersizliği olan hastalarda; 800mg AKLOVİR günde 4 kez, yaklaşık olarak 6 saatlik aralıklarla alınmalıdır.

  Uygulama yolu ve metodu:

  Ağızdan alınır.

  Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

  • Çocuklarda kullanımı:

  Uçuk tedavisi için ve bağışıklığı yetersiz olanlarda uçuktan korunma için; 2 yaşm üzerindeki çocuklara yetişkin dozu, 2 yaşm altmdaki çocuklara da yetişkin dozunun yansı uygulanmalıdır. Suçiçeği enfeksiyonlarının tedavisi; 6 yaşm üstündeki çocuklarda günde 4 kez 800 mg ve 2-6 yaş arasındaki çocuklarda ise günde 4 kez 400 mg AKLOVİR verilmelidir. 2 yaş altındaki çocuklarda günde 4 kez 200 mg AKLOVİR verilebilir. Verilecek doz bu yaşta 20 mg/kg şeklinde (toplam doz günde 800 mg’ı geçmemek üzere) de hesaplanabilir. Tedavi 5 gün süre ile uygulanmalıdır.

  İmmun (bağışıklık) yetmezliği olmayan çocukların uçuk veya zona enfeksiyonlarının baskılanmasma yönelik spesifik bir veri bulunmamaktadır. 2 yaş üstündeki ağır immun yetmezliği olan çocuklarda sınırlı veri mevcuttur ve erişkin dozu verilebilir.

  • Yaşlılarda kullanımı:

  Eğer yüksek dozda AKLOVİR kullanacaksanız yeteri kadar su almaya dikkat edin. Böbrek bozukluğunuz varsa dozun azaltılmasına özellikle dikkat edilmelidir.

  Özel kullanım durumları:

  Ciddi böbrek bozukluğunda; uçuk tedavisinde ve korunmasında, dozun günde 2 kez, yaklaşık 12 saatte bir. 200 mg olarak ayarlanması önerilir. Suçiçeği ve zona enfeksiyonlarının tedavisinde ve ağır immun yetmezliği olan hastalann tedavisinde dozun günde 2 defa, 12 saatte bir, 800 mg ve böbrek işlevi az bozulmuş hastalarda günde 3 defa, 8 saatte bir 800 mg olarak ayarlanması önerilir.

  Eğer AKLOVİR 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla AKLOVİR kullandıysanız:

  Yanlışlıkla günlerce tekrar eden yüksek doz AKLOVİR aldıysanız sindirim sistemi bozuklukları (bulantı-kusma) ve nörolojik belirtiler (baş ağrısı, zihin karışıklığı) görülebilir. Hemodiyaliz AKLOVİR’in kandan atılmasını önemli ölçüde artırır.

  AKLOVİR den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  AKLOVİR’i kullanmayı unutursanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  AKLOVİR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayınız.

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi AKLOVİR'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa AKLOVİR’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Aşın duyarlılık reaksiyonları

 • Döküntü, deride kaşıntı ya da kurdeşen gibi aleıjik reaksiyonlar
 • Yüz, dudaklar, dil ya da vücudun diğer bölümlerinde şişlik
 • • Nefes almada zorluk, nefes darlığı, hırıltılı solunum

 • Açıklanamayan ateş
 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları çok seyrek görülür.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırmıştır:

  Çok yaygın:    10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın:    10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın    birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan:    100 hastanın birinden az. fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek:    1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek:    10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor:    Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yaygın görülen yan etkiler

 • Baş ağrısı, sersemlik
 • Bulantı, kusma, ishal, karın ağnsı
 • Kaşıntı, döküntü
 • Yorgunluk, ateş
 • Yaygın olmayan yan etkiler

 • Kurdeşen
 • Saç dökülmesinde hızlanma
 • Seyrek görülen yan etkiler

  • Bilirubin ve karaciğer ile ilgili enzimlerde geri dönüşümlü yükselmeler, kan üre ve kreatinin (böbrek fonksiyonlannı izlemek için kullanılan bir madde) yükselmesi

  Çok seyrek görülen yan etkiler

 • Kansızlık, akyuvar sayısında azalma, trombosit-kan pulcuğu sayısında    azalma
 • Halüsinasyonlar. psikotik sendromlar, huzursuzluk, zihin karışıklığı
 • • Titreme, hareket kontrolündeki zorluğa bağlı yürüme bozukluğu, konuşma veya dil ile

 • ilgili bozukluk, nöbetler, uyku hali, ensefalopati (bir çeşit beyin iltihabı)
 • Hepatit. sarılık
 • Akut böbrek yetmezliği, böbrek ağrısı ve koma

Eğer bu kullanma talimatında söz edilmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. AKLOVİR’in saklanması

AKLOVİR ’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 “C'nin altmdaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AKLOVİR i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Şehit Şakir Elkovan Cad. N:2 34750 Kadıköy/İSTANBUL

Üretim yeri:

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı 9. Cadde No: 1 41400 Gebze / KOCAELİ

Bu kullanma talimatı gg.aa.yyyy’de onaylanmıştır.

Etkin madde: Her tablet 800 mg asiklovir içerir.

Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, mikrokristal selüloz (Avicel PH 102), kopovidon, sodyum nişasta glikolat (Primojel), magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir. başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında _yüksek veya düşük doz kullanmayınız._

Bu Kullanma Talimatında:

1. AKLOVİR nedir ve ne için kullanılır?

2. AKLOVİR 'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. AKLOVİR nasıl kullanılır?

HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA00446
Satış Fiyatı 131.52 TL [ 24 Jun 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 131.52 TL [ 17 Jun 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699516015633
Etkin Madde Asiklovir
ATC Kodu J05AB01
Birim Miktar 800
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Virüslere Karşı Direkt Etkili İlaçlar > Asiklovir
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

AKLOVIR 800 mg 20 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
24 Jun 2022131.52 TL
17 Jun 2022131.52 TL
10 Jun 2022131.52 TL
3 Jun 2022131.52 TL
27 May 2022131.52 TL
20 May 2022131.52 TL
13 May 2022131.52 TL
6 May 2022131.52 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları