Inventim İlaçları › AIRWAY 4 mcg inhilasyon için toz içeren blister 60 doz { Inventim } › Kullanma Talimatı

AIRWAY 4 mcg inhilasyon için toz içeren blister 60 doz { Inventim } Kullanma Talimatı

Karmoterol }

Solunum Sistemi > Adrenerjikler (İnhalan) İnventim İlaç San. Tic Ltd. Şti | Güncelleme : 20 September  2013

AİRWAY 4 mcg inhalasyon için toz içeren blister Ağızdan solunarak kullanılır.

Etken Madde

İnhalasyon için her bir doz 4 mcg karmoterol’e eşdeğer 4,4 mcg karmoterol hidroklorür içermektedir.

Yardımcı madde:Laktoz içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AIRWAY nedir ve ne için kullanılır?

2. AIRWAY’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AIRWAY nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AIRWAY’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.AIRWAY nedir ve ne için kullanılır?

AİRWAY 4 mcg, 60 dozluk inhalasyon için toz içeren Alü/Alü blister ambalajlarda inhalasyon cihazı içerisinde bulunur.

AİRWAY, inhalasyon cihazı ile kullanılmaktadır ve etkin madde olarak 4 mcg karmoterol’e eşdeğer 4,4 mcg karmoterol hidroklorür içermektedir.

Karmoterol, hızlı etki başlangıcına sahip ve uzun süreli etki gösteren, bronş adı verilen akciğere giden hava yollarını genişletici bir ilaçtır.

AİRWAY,

• Astım semptomlarının düzeltilmesi ve kontrol altına alınması amacıyla bir inhale kortikosteroid (solunum sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar) ile birlikte kullanılır. Astım hastalığının basamaklı tedavisinde 3. basamaktan itibaren (inhaler steroidlerle kontrol altına alınamayan astımlı hastalarda) kullanılır.

• Orta ve ağır kronik obstrüktif (tıkayıcı) akciğer hastalığı (KOAH) olan olgularda uzun etkili beta2 agonistler, hem semptomları kontrol altına almada hem de yaşam kalitesini düzeltmede ve alevlenme sıklığını azaltmada etkilidir.


2.AIRWAY kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AIRWAY'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Karmoterole ya da AİRWAY’in içerdiği yardımcı madde laktoza karşı aşırı duyarlı (aleıjik) iseniz (eğer alerjiniz olabileceğini düşünüyorsanız doktorunuzdan tavsiyede bulunmasını isteyiniz).

AIRWAY'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Kalp hastalığınız varsa,

• Yüksek kan basıncı (hipertansiyon) probleminiz varsa,

• Tiroid beziniz normalden fazla çalışıyorsa,

• Bir anevrizmanız (atardamar duvarının zayıf olması nedeniyle atardamarın torba gibi şiştiği bir alan),

• Kalp sorununuz, örneğin “QT aralığının uzaması” olarak adlandırılan anormal bir elektrik sinyali varsa,

 • Diyabetiniz varsa,
 • • Feokromositomanız varsa (kan basıncını etkileyen bir böbreküstü bez tümörü),

 • Hamileyseniz,
 • Emziriyorsanız.
 • Eğer AİRWAY kullanırken hırıltı veya nefes alma zorluğu yaşarsanız, ilacı kullanmaya devam etmelisiniz, fakat başka bir ilaç kullanma gereksiniminiz olabileceğinden, mümkün olan en kısa süre içinde doktorunuza gitmelisiniz.

  Eğer astımınız varsa AİRWAY’i tek astım ilacınız olarak kullanmayınız. AİRWAY’i bir inhale kortikosteroid ile birlikte kullanınız.

  Aşağıdaki durumlar sizin için geçerliyse, AİRWAY kullanmayınız:

 • Düşük ila orta bir    dozda verilen    inhale    kortikosteroid    gibi    diğer bir astım    kontrol
 • ilacıyla iyi derecede kontrol ediliyorsanız,

 • Sadece kısa etkili    beta2-agonisti    ilaçlara    (nadiren)    (salbutamol    gibi    kurtarıcı    bir
 • inhaler) gereksinim duyuyorsanız.

  Bir astım krizi geçirirken AİRWAY tedavisine başlamayınız ya da doktorunuzun önerdiği dozu aşmayınız.

  Solunum problemlerinizi kontrol altına almak ya da tedavi etmek amacıyla inhale kortikosteroid ilacınızı düzenli kullanmanız önemlidir. AİRWAY kullanmaya başladığınızda, bu ilaçlan kullanmayı bırakmayınız veya dozunu değiştirmeyiniz.

  Eğer astımınız varsa, ani gelişen astım ataklannın tedavisi için AİRWAY kullanmayın. Ani astım belirtilerinizi tedavi etmek için her zaman yanınızda kısa etkili bir beta2-agonisti grubundan bir ilaç (salbutamol gibi kurtarıcı bir inhaler) taşıyınız. Doktorunuz bu amaçla size başka bir inhaler ilaç verecektir.

  AİRWAY tedavisi kan potasyum düzeyini düşürebilir. Bu sizi anormal bir kalp ritmine karşı daha yatkın hale getirebilir. Bu nedenle, doktorunuz özellikle de şiddetli astımınız varsa, kan potasyum düzeyinizi izleyebilir.

  Benzer ilaçlar için önemli bilgi:

  AİRWAY, uzun etkili beta2-agonistleri (LABA) olarak adlandırılan bir ilaç sınıfına dahildir. Farklı bir uzun etkili beta2-agonisti (salmeterol) ile yapılan büyük bir çalışmada astıma bağlı ölüm riskinde artış görülmüştür. AİRWAY’in de böyle bir etkisinin olup olmadığını incelemek için herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Astımınızı AİRWAY ile tedavi etmenin fayda ve riskleri konusunda doktorunuzla konuşunuz

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  AIRWAY'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  AIRWAY'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız, bunu doktorunuza bildirin.

  Doktorunuz önermediği sürece, hamilelik sırasında AİRWAY kullanmamalısınız.

  Doktorunuz sizi hamilelik sırasında AİRWAY kullanmanın potansiyel riskleri konusunda bilgilendirecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Araç ve makina kullanımı

  AİRWAY’in araç ve makine kullanımı üzerindeki etkileri bilinmemektedir. AİRWAY kullanımı sırasında başınız dönerse, araç ya da makine kullanmayın ya da dikkat gerektiren diğer işleri yapmayın.

  AIRWAY'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  AİRWAY’in içerisinde laktoz bulunmaktadır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ve/veya başka önlemler almanız gerekebilir:

  • Depresyon ve duygu-durum bozukluklarını tedavi etmek için kullanılan monoamin oksidaz inhibitörleri (MAO inhibitörleri) ya da trisiklik antidepresanlar,

  • Astım ve burun tıkanıklığını tedavi etmek için kullanılan adrenalin benzeri ilaçlar olan sempatomimetik ilaçlar,

  • Alerjik bir yanıtın ana belirtilerini tedavi etmek ya da önlemek için yaygın olarak kullanılan aleıjik hastalıklara karşı etkili ilaçlar olan antihistaminikler,

  • Çoğunlukla astım ya da diğer iltihabi hastalıkları tedavi etmek için kullanılan steroidler (yaygın olarak bilinen adıyla kortizonlar [örn, prednizolon]),

 • Ödem (su tutulması), kalp yetmezliği ve yüksek kan basıncını tedavi etmek için kullanılan hidroklorotiyazid gibi diüretik adı verilen idrar söktürücü ilaçlar,
 • Yüksek kan basıncı, kalp yetmezliği, göğüs ağrısı, anksiyete (kaygı, endişe), anormal kalp ritmini tedavi etmek için kullanılan bir ilaç tipi olan beta-blokörler (glokom [göz içi basıncının artması] tedavisinde kullanılan bazı göz damlaları beta-blokör içerebilir [örn, timolol içeren göz damlaları]),
 • • Anormal kalp ritmini tedavi etmek için kullanılan ilaçlar olan kinidin, dizopiramid ve prokainamid,

 • Şizofreni (bir tür psikiyatrik hastalık), mani (taşkınlık nöbeti), psikotik durumlar    ve
 • anksiyete (kaygı, endişe) gibi zihinsel bozuklukları kontrol eden bir ilaç grubu    olan

  fenotiyazin türevleri,

  • Kalp yetmezliği ve anormal kalp ritmini tedavi etmek için kullanılan bir ilaç olan digitalis,

  • Astım ve kronik obstrüktif (tıkayıcı) hava yolu hastalıklarını tedavi etmek için kullanılan bir ilaç sınıfı olan ksantin türevleri (örn, teofılin),

 • Makrolid antibiyotikler (örneğin eritromisin, azitromisin),
 • • Cerrahi sırasında kullanılan hal oj enli hidrokarbonlar (örneğin hal otan) gibi inhale anestezikler. Eğer anestezi altında ameliyat olacaksanız, AİRWAY kullandığınız konusunda doktorunuzu bilgilendiriniz.

 • Dikkat eksikliği/ hiperaktivite sendromu tedavisi için kullanılan atomoksetin,
 • Antikolinerjik ilaçlar (örneğin ipratropiyum bromür).
 • Doktorunuzun dozu değiştirmesi hatta ilaçlardan birini kesmesi bile gerekebilir.

  Doktorunuz size akciğer durumunuza bağlı olarak düzenli olarak kullanmanız için başka ilaçlar vermiş olabilir. Eğer öyleyse, bu ilaçlan düzenli olarak almanız önemlidir. Kendinizi daha iyi hissetseniz bile ilacı almayı bırakmayın ya da dozunu azaltmayın.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.AIRWAY nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  AİRWAY yalnızca ağızdan inhalasyon (soluma) yoluyla kullanılmak içindir.

  Önerilen doz, günde bir kez bir veya iki inhalasyon dozunun inhale edilmesidir.

  Düzenli astım tedavisi için tedavi ediliyorsanız, astım tedaviniz mutlaka bir inhale kortikosteroid içerecektir.

  AİRWAY’i ani gelişen astım belirtilerinizde kullanmayınız.

  Ani astım belirtilerinizi tedavi etmek için her zaman yanınızda kısa etkili bir beta2 agonisti (salbutamol gibi kurtarıcı bir inhaler) taşıyınız.

  Doktorunuz AİRWAY ile tedavinizin ne kadar süreceğini ve hangi dozda almanız gerektiğini size anlatacaktır. Nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Uygulama yolu ve metodu

  AİRWAY’i, ağız yoluyla inhalasyon şeklinde kullanınız.

  İnhalasyon cihazı yoluyla nefes aldığınızda ilaç akciğerlerinize ulaşır. Bu nedenle, cihazın ağız parçası aracılığıyla derin ve güçlü nefes almanız önemlidir.

  İnhalasyon cihazının kullanımı doktor veya bir başka sağlık personeli tarafından size gösterilecektir.

  AİRWAY’i doktorunuzun talimatlarına göre, düzenli olarak kullanmanız önemlidir. Eğer ne kadar süre AİRWAY kullanacağınız hakkında sorularınız varsa, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Kullanıma ilişkin detaylı bilgi kullanma talimatında mevcuttur. İnhalasyon cihazının doğru kullanımı için aşağıda verilen kuralları dikkatle izleyiniz.

  inhalasyon cihazı kullanım talimatları KAPALI

  İnhalasyon cihazı kutusundan çıkardığınızda kapalı durumda olacaktır.

  AÇIK

  Kullanılmamış bir inhalasyon cihazı içinde ayrı ayrı korunmuş olarak toz halde 60 dozluk ilaç bulunur. Doz göstergesi, inhalasyon cihazı içinde kaç doz ilaç kaldığını gösterir.

  Her doz tam olarak ölçülmüş olup hijyenik şartlara uygun olarak korunmaktadır. Bakıma veya yeniden doldurmaya gerek yoktur.

  İnhalasyon cihazı’nın üst kısmındaki doz göstergesi kaç doz kaldığını gösterir. İnhalasyon cihazı’nı kullanmak kolaydır. İlacı alacağınız zaman yapacaklarınız aşağıdaki üç basamakta gösterilmiştir.

  1. Açma

  2. İçine çekme

  3. Kapatma

  AİRWAY İnhalasyon Cihazı Nasıl Çalışır?

  Dış kapak itilince ağızlık içinde küçük bir delik açılır ve bir dozluk ilaç inhale edilmek için hazırdır. İnhalasyon cihazı kapatılınca dış kapak ilk pozisyonuna döner ve bir sonraki kullanım için hazır hale gelir. Dış kapak, kullanılmadığı zamanlarda İnhalasyon cihazını korur.

  1. Açma-Inhalasyon cihazını nasıl kullanmalısınız?

  İnhalasyon cihazını açmak ve inhalasyon için hazır hale getirmek için dış kapağı itmeniz yeterli olacaktır. İnhalasyon cihazının ağızlığı size dönük olacak şekilde tutunuz. İnhalasyon cihazı artık kullanıma hazırdır. Dış kapağın her açılışında inhalasyon için bir doz hazır hale gelir. Bu doz göstergesinde görülür. İlacı ziyan etmemek için dış kapak ile oynamayınız.

  2. İçine çekme

  • İlacı içinize çekmeden önce bu bölümü dikkatli bir şekilde okuyunuz.

  • İnhalasyon cihazını ağzınızdan uzak tutunuz. Nefesinizi rahatça yapabileceğiniz kadar dışarı veriniz.

  Unutmayınız, asla inhalasyon cihazının içine nefes vermeyiniz.

  • Ağızlığı dudaklarınıza yaslayınız. Uzun ve derin nefes alınız-nefesi burnunuzdan değil, İnhalasyon cihazının içinden alınız.

  • İnhalasyon cihazını ağzınızdan uzaklaştırınız.

 • 10 saniye veya rahatça tutabildiğiniz kadar uzun bir süre nefesinizi tutunuz.
 • • Yavaşça nefes veriniz.

  3. Kapatma

  • İnhalasyon cihazını kapatmak için dış kapağı ilk pozisyonuna kaydırmanız yeterlidir.

  • İnhalasyon cihazı yeniden kullanıma hazır hale gelmiştir.

  Eğer iki inhalasyon almanız tavsiye edildiyse l’den 3’e kadar olan basamakları tekrar etmelisiniz.

  UNUTMAYINIZ!

  İnhalasyon cihazını kuru tutunuz.

  Kullanılmadığı zaman kapalı tutunuz.

  İnhalasyon cihazının içine asla nefes vermeyiniz.

  Dış kapağı ilacı almaya hazır olduğunuzda açınız.

  Söylenen dozdan daha fazla almayınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanımına yönelik veri mevcut değildir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımına yönelik veri mevcut değildir.

  Eğer AİRWAY’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla AIRWAY kullanırsanız

  Yanlışlıkla doktorunuzun size söylediğinden daha fazla AİRWAY aldıysanız, mide bulantısı hissedebilir ya da kusabilirsiniz ya da titreme, baş ağrısı, sersemlik (yüksek kan basıncına bağlı bir etki olabilir), hızlı kalp atışı yaşayabilir ya da kendinizi uykulu hissedebilirsiniz. Derhal doktorunuzla konuşun ya da en yakın acil servise başvurun. Tıbbi tedavi görmeniz gerekebilir. Kullanmakta olduğunuz ilaçlan yanınızda götürünüz.

  AİRWAY’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  AIRWAY'i kullanmayı unuttuysanız

  İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.

  Eğer, ilacınızı almayı unuttuğunuzu fark ettiğinizde, sonraki dozun saati yaklaşmış ise, unuttuğunuz dozu atlayınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  AİRWAY ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

  İlacı kullanmayı doktorunuza danışmadan aniden kesmeyiniz.

  Doktorunuzun önerisi dışında tedaviyi sonlandırmanız, hastalığınızın şiddetlenmesine ve tedavinin aksamasına neden olabilir.

  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük  Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

İnventim İlaç San. Tic Ltd. Şti
Geri Ödeme KoduGeri Ödemede Değil
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8697936553193
Etkin Madde Karmoterol
ATC Kodu R03AC
Birim Miktar 4
Birim Cinsi MCG
Ambalaj Miktarı 60
Solunum Sistemi > Adrenerjikler (İnhalan)
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

AIRWAY 4 mcg inhilasyon için toz içeren blister 60 doz { Inventim } Barkodu