Neutec Inhaler İlaçları › AIRPACK 12 MCG-200 mcg inhilasyon için toz içeren 60 kapsül › Kullanma Talimatı

AIRPACK 12 MCG-200 mcg inhilasyon için toz içeren 60 kapsül Kullanma Talimatı

Budezonid + Formoterol }

Solunum Sistemi > Adrenerjikler (İnhalan) > Formoterol Kombinasyonları Neutec İnhaler İlaç Tanıtım ve Pazarlama Tic.A.Ş. | Güncelleme : 27 March  2020

AİRPACK 12/200 mcg inhalasyon için toz içeren blister Ağızdan solunarak kullanılır.

Etken Madde

Formoterol fumarat dihidrat, Budesonid

Yardımcı maddeler

Laktoz

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AIRPACK nedir ve ne için kullanılır?

2. AIRPACK’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AIRPACK nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AIRPACK’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.AIRPACK nedir ve ne için kullanılır?

AIRPACK inhalasyon yoluyla kullanılan bir ilaçtır. İki farklı aktif madde olan formoterol fumarat dihidrat ve budesonidi tek bir inhalatör içinde içerir. AİRPACK, 60 dozluk inhaler blister içeren Alü/Alü blister ambalajlarda bulunur.

• Budesonid 'kortikosteroid' olarak adlandırılan bir grup ilaca dahildir. Akciğerlerinizdeki şişme ve iltihaplanmayı azaltarak ve önleyerek etki gösterir.

• Formoterol fumarat dihidrat "uzun etkili beta-agonistler" veya "bronkodilatörler" olarak adlandırılan ilaçlar grubuna dahildir. Solunum yollarınızdaki kasların gevşemesini sağlamak suretiyle etki gösterir. Bu sizin daha kolay nefes almanızı sağlar.

Doktorunuz size bu ilacı astım veya amfizem (akciğerlerin, hava peteklerinin çeperlerinin hasara uğraması nedeniyle anormal olarak genişlemesi)-kronik bronşit (bronşların iç yüzeyini örten mukozanın kronik iltihabı) tedavisi için reçete etmiştir.

Astım:

AIRPACK, astım semptomlarının düzeltilmesi ve kontrol altına alınması amacıyla kullanılır. Astım hastalığının basamaklı tedavisinde 3. basamaktan itibaren kullanılır. AIRPACK astım için iki farklı şekilde reçete edilebilir:

a) Bazı hastalara iki astım inhalatörü birlikte reçete edilir: AIRPACK ve ayrıca bir 'rahatlatıcı inhalatör'.

- Bu kişiler AİRPACK'i her gün kullanır. Bu sayede astım belirtilerinin ortaya çıkması engellenir.

- 'Rahatlatıcı inhalatörü' ise astım belirtileri ortaya çıktığında, tekrar nefes almayı kolaylaştırmak için kullanırlar.

b) Bazı hastalara astım inhalatörü olarak tek başına AİRPACK reçete edilir.

- Bu kişiler AİRPACK'i her gün kullanır. Bu sayede astım belirtilerinin ortaya çıkması engellenir.

- Astım belirtilerini rahatlatmak için ekstra doz almaya ihtiyaç olduğunda da yine AİRPACK'i, tekrar nefes almayı kolaylaştırmak için kullanırlar. Bunun için ayrı bir inhalatöre ihtiyaçları olmaz.

Amfizem- Kronik bronşit:

AİRPACK yetişkinlerde orta ve ağır amfizem-kronik bronşit belirtilerinin iyileştirilmesinde kullanılabilir. Amfizem-Kronik bronşit çoğunlukla sigara içmenin yol açtığı, solunum yollarının akciğerlerdeki uzun süreli bir hastalığıdır.


2.AIRPACK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AIRPACK'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Budesonid, formoterol veya içerikteki diğer madde olan laktoza (düşük miktarlarda süt proteinleri içerir) karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa kullanmayınız.

AIRPACK'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdakilerden biri sizin için geçerliyse AİRPACK'i kullanmaya başlamadan önce doktor veya eczacınıza danışınız:

• Diyabetinizeker hastalığı) varsa

• Akciğerinizde iltihaplanma (enfeksiyon) varsa

• Yüksek tansiyonunuz varsa veya bugüne kadar kalp sağğınızla ilgili bir problem yaşadıysanız (düzensiz kalp atışı dahil, çok hızlı bir nabız, atar damarlarda daralma veya kalp yetmezliği)

• Tiroid veya böbreküstü bezlerinizle ilgili problemleriniz varsa

• Kan potasyum düzeyiniz düşükse

• Ağır karaciğer rahatsızlığınız varsa

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız AİRPACK'i kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz. Doktorunuz aksini söylemedikçe AİRPACK'i kullanmayınız.

AİRPACK kullandığınız dönemde hamile kalırsanız, AİRPACK'i kullanmayı bırakmayınız, ancak derhal doktorunuzla irtibata geçiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İRPACK kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

AİRPACK'in araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi beklenmez.

AIRPACK'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

AİRPACK'in içerisinde laktoz bulunmaktadır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Yardımcı madde laktoz, alerjik tepkilere neden olabilecek, düşük miktarlarda süt proteinleri içerir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bitkisel ilaçlar ve reçetesiz satılan ilaçlar da dahil, başka ilaçlar kullanıyorsanız veya son

zamanlarda kullandıysanız lütfen doktor veya eczacınıza söyleyiniz.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanmakta iseniz doktor veya eczacınıza söyleyiniz:

• Beta blokör ilaçlar (yüksek tansiyonun tedavisi için kullanılan atenolol veya propanolol gibi), göz damlaları dahil (glokom tedavisinde kullanılan timolol gibi)

• Hızlı ve düzensiz kalp atışları için kullanılan ilaçlar (kinidin gibi)

• Çoğunlukla kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan digoksin gibi ilaçlar

• Diüretikler (furosemid gibi). Bunlar yüksek tansiyonun tedavisinde kullanılır.

• Ağızdan alınan steroid ilaçlar (prednizolon gibi)

• Ksantin ilaçları (teofilin veya aminofilin). Bunlar genelde astım tedavisinde kullanılır.

• Diğer bronkodilatörler (salbutamol gibi)

• Trisiklik antidepresanlar (amitriptilin gibi)

• Mono-Amin Oksidaz İnhibitörleri, MAOI olarak da bilinir (fenelzin gibi)

• Fenotiyazin ilaçları (klorpromazin ve proklorperazin gibi)

• HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılan 'proteaz inhibitörleri' olarak adlandırılan ilaçlar (ritonavir)

• Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (itrakonazol ve ketokonazol gibi)

• Parkinson hastalığında kullanılan ilaçlar (leva-dopa gibi)

• Tiroid ilaçları (levo-tiroksin gibi)

Eğer yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse veya emin değilseniz, AİRPACK kullanmadan önce doktor veya eczacınıza danışınız.

Ayrıca ameliyat veya diş tedavisi için genel anestezi alacaksanız doktor veya eczacınıza söyleyiniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.AIRPACK nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

AİRPACK'i her zaman doktor, hemşire veya eczacınızın tam olarak tarif ettiği şekilde kullanınız. Emin değilseniz bu kişilerden birine danışınız.

AİRPACK'i düzenli olarak, o anda astım veya amfızem-kronik bronşit belirtileriniz yoksa bile her gün kullanmaya devam etmeniz önemlidir.

AİRPACK'i astım için kullanıyorsanız doktorunuz astım belirtilerinizi düzenli olarak kontrol etmek isteyecektir.

Astım veya amfizem-kronik bronşit belirtileriniz hakkında önemli bilgi

Eğer AİRPACK kullanırken nefessiz kalırsanız veya hırıltı olursa, AİRPACK'i kullanmaya devam etmeli ancak, ek tedaviye ihtiyacınız olabileceğinden mümkün olduğunca çabuk doktorunuza görünmelisiniz.

Aşağıdakilerden birini fark ederseniz DERHAL doktorunuza başvurunuz:

-Nefes almanız kötüleşirse veya gece sık sık astım belirtileriyle uyanırsanız

-Sabahları göğsünüzde baskı hissetmeye başlarsanız veya göğsünüzdeki baskı her zamankinden

daha uzun sürüyorsa

Bu belirtiler astım veya amfizem-kronik bronşitinizin tam olarak kontrol edilmediği anlamına gelebilir ve derhal başka veya ek tedaviye ihtiyacınız olabilir.

Astım

AİRPACK'i astım için iki farklı şekilde reçete edilebilir. Kullanacağınız AİRPACK'in dozu ve zamanı size nasıl reçete edildiğine bağlıdır:

a) Size AİRPACK ve ayrıca bir 'rahatlatıcı inhalatör' reçete edildiyse

'a) AİRPACK ve ayrıca bir rahatlatıcı inhalatör kullanılması' bölümünü okuyunuz.

b) Eğer size astım inhalatörü olarak tek başına AİRPACK reçete edildiyse 'b) AİRPACK'in tek astım inhalatörü olarak kullanılması' bölümünü okuyunuz.

a) AİRPACK ve ayrıca bir rahatlatıcı inhalatör kullanılması

AİRPACK'i her gün kullanınız. Bu sayede astım belirtilerinin ortaya çıkması engellenir. Erişkinler (18 yaş ve üzeri):

-Doz genellikle günde iki kez 1 inhalasyondur. Bazı hastalar için, günde toplam iki kez 2 inhalasyon dozunu aşmamak üzere daha yüksek doz kullanılması gerekebilir.

Adolesanlar (12-17 yaş):

-Doz genellikle günde iki kez 1 inhalasyondur. Bazı hastalar için, günde toplam iki kez 2 inhalasyon dozunu aşmamak üzere daha yüksek doz kullanılması gerekebilir.

Doktorunuz (veya astım hemşireniz) astımınızla baş etmeniz için size yardımcı olacaktır. Bu ilacın dozunu astımınızı kontrol altında tutmak için gerekli en düşük doza ayarlayacaklardır. Ancak, öncelikle doktorunuz (veya astım hemşireniz) ile konuşmadan doz ayarlamasına gitmeyiniz.

Astım belirtileri ortaya çıktığında bunlara müdahale etmek için 'Rahatlatıcı inhalatör'ünüzü kullanınız. 'Rahatlatıcı inhalatörünüzü ihtiyacınız olduğunda kullanabilmek için her zaman yanınızda bulundurunuz. Astım belirtilerinin iyileştirilmesinde AİRPACK'i değil rahatlatıcı inhalerinizi kullanınız.

b) AİRPACK'in tek astım inhalatörü olarak kullanılması

AİRPACK'i bu şekilde ancak doktorunuzun tavsiyesiyle ve yaşınız 18 ve üstünde ise kullanınız. AİRPACK'i her gün kullanınız. Bu sayede astım belirtilerinin ortaya çıkması engellenir. Aşağıdaki dozları alabilirsiniz:

- Sabah 1 inhalasyon ve akşam 1 inhalasyon veya

- Sabah 2 inhalasyon veya

- Akşam 2 inhalasyon

Bazı hastalar için günde iki kez 2 inhalasyonluk idame doz uygun olabilir.

Ayrıca AİRPACK'i 'rahatlatıcı inhalatör' olarak astım belirtileri ortaya çıktığında kullanınız.

- Astım belirtileriniz ortaya çıkarsa, 1 inhalasyon alıp birkaç dakika bekleyiniz.

- Eğer kendinizi daha iyi hissetmezseniz tekrar inhalasyon alınız.

- Tek seferde 3 inhalasyondan fazla almayınız.

AİRPACK'inizi her zaman yanınızda bulundurunuz, böylece ihtiyaç halinde kullanabilirsiniz.

Normalde günde toplam 4 inhalasyondan fazla doza ihtiyaç duyulmaz. Ancak, doktorunuz geçici bir süre için günde 6 inhalasyona kadar kullanmanıza izin verebilir.

Eğer düzenli olarak günde 4 veya daha fazla inhalasyona ihtiyaç duyuyorsanız, doktorunuz ile görüşünüz. Tedavinizin değiştirilmesine ihtiyaç olabilir.

24 saatte toplam 6 inhalasyondan fazla kullanmayınız.

Eğer egzersiz sırasında astım belirtileriniz ortaya çıkarsa, AİRPACK'i burada anlatıldığı şekilde kullanınız. Ancak, AİRPACK'i astım belirtilerinin ortaya çıkmasını engellemek için egzersizden hemen önce kullanmayınız.

Amfizem-Kronik bronşit:

Sadece yetişkinlerde kullanılmalıdır (18 yaş ve üzeri).

-Önerilen doz günde iki kez 1 inhalasyondur. Bazı hastalar için, günde toplam iki kez 2 inhalasyon dozunu aşmamak üzere daha yüksek doz kullanılması gerekebilir.

Uygulama yolu ve metodu

AİRPACK, ağız yoluyla inhalasyon şeklinde kullanılır. İnhalasyondan sonra durulanmalıdır.

İnhalasyon cihazı yoluyla nefes alındığında ilaç akciğerlere ulaşır. Bu nedenle, parçası aracılığıyla derin ve güçlü nefes alınması önemlidir.

İnhalasyon cihazının kullanımı doktor veya eczacı tarafından hastaya gösterilmelidir. İnhalasyon cihazı kullanma talimatı için bakınız ekli talimat.

Çocuklarda kullanımı

Astım:

Adolesanlar (12-17 yaş):

-Doz genellikle günde iki kez, 1 veya 2 inhalasyondur.

-Eğer hastalık belirtileriniz iyi kontrol edilirse, doktorunuz ilacınızı günde bir kereye indirebilir. 12 yaşından küçük çocuklarda AİRPACK kullanımı önerilmez.

ağız su ile

cihazın ağız

Amfizem-Kronik bronşit:

Sadece yetişkinlerde kullanılmalıdır (18 yaş ve üzeri).

Yaşlılarda kullanımı

Yetişkinlerde olduğu gibidir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği ile ilgili özel kullanımı yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olanlarda sistemik yararlanımı artabilir.

Tedavi kesileceği zaman dozun giderek azaltılması önerilmektedir. Tedavi, birden kesilmemelidir.

Astım ve amfizem-kronik bronşitin ani ve giderek kötüleşmesi hayatı tehdit eden bir durumdur, acil olarak doktor kontrolüne alınmanız gerekir.

Rahatlatıcı inhaler olarak AİRPACK'i (AİRPACK idame ve belirti giderici tedavi kullanan hastalar için) veya başka hızlı etki eden bronkodilatör ilacınızı (sadece idame tedavide AİRPACK kullanan tüm hastalar) her zaman yanınızda bulundurmalısınız.

Hastalık belirtileri olmasa bile AİRPACK idame dozunu doktorun önerdiği şekilde her gün almalısınız.

Astım belirtileri kontrol altına alındıktan sonra, doktorunuz AİRPACK dozunu yavaş yavaş azaltabilir.

İlaç başlandıktan sonra ilk üç ay doktorunuz sizi yakından takip edecektir. AİRPACK ile tedavi sırasında, astımla ilişkili yan etkiler ve alevlenmeler görülebilir. Böyle bir durumda AİRPACK ile tedaviye devam etmeniz, fakat AİRPACK'e başlandıktan sonra astım belirtileri kontrol altına alınamazsa veya kötüleşirse tıbbi destek almanız gerekir.

İnhaler steroidin kombine edildiği ileri yaş hastalarda, pnömoni riski artabilmektedir. Amfizem-kronik bronşitte yüksek doz kullanımının avantaj sağladığına ilişkin klinik kanıtlar yetersizdir.

Eğer AİRPACK'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla AIRPACK kullanırsanız

AIRPACK'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

AİRPACK'i kullanmanız gerekenden fazla kullandığınızda en sıklıkla oluşabilecek belirtiler titreme, baş ağrısı veya kalbinizin hızlı çarpmasıdır.

AIRPACK'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer almanız gereken bir AİRPACK dozunu almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz dozunuzu alınız. Ancak neredeyse bir sonraki doz zamanı gelmişse, unutulan dozu atlayınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Neutec İnhaler İlaç Tanıtım ve Pazarlama Tic.A.Ş.
Geri Ödeme KoduA13961
Satış Fiyatı 62.75 TL [ 27 Mar 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 62.75 TL [ 23 Mar 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8680741550211
Etkin Madde Budezonid + Formoterol
ATC Kodu R03AK07
Birim Miktar 200+12
Birim Cinsi MCG
Ambalaj Miktarı 60
Solunum Sistemi > Adrenerjikler (İnhalan) > Formoterol Kombinasyonları
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

AIRPACK 12 MCG-200 mcg inhilasyon için toz içeren 60 kapsül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
27 Mar 202062.75 TL
23 Mar 202062.75 TL
18 Mar 202062.75 TL
13 Mar 202062.75 TL
6 Mar 202062.75 TL
28 Feb 202062.75 TL
21 Feb 202062.75 TL
14 Feb 202056.00 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları