Biofarma İlaçları › AIRLAST 4 mg 28 çiğneme tableti › Kullanma Talimatı

AIRLAST 4 mg 28 çiğneme tableti Kullanma Talimatı

Montelukast Sodyum }

Solunum Sistemi > KORTİKOİDLER > Montelukast Sodyum Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. | Güncelleme : 11 June  2021

AİRLAST 4 mg çiğneme tableti Ağızdan alınır.

Etken Madde

4 mg montelukast (4.16 mg montelukast sodyum olarak) içerir.

Yardımcı maddeler

Mannitol (E421), mikrokristalin selüloz (E460), kroskarmelloz sodyum, hidroksipropil selüloz (E463), kırmızı demir oksit (E172), vişne aroması, aspartam (E951), magnezyum stearat (E572)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AIRLAST nedir ve ne için kullanılır?

2. AIRLAST’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AIRLAST nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AIRLAST’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.AIRLAST nedir ve ne için kullanılır?

 • Saman nezlesi olarak da bilinen mevsimsel alerjik rinit ağaç, çimen ve ot polenleri gibi ev dışında bulunan alerjenler ile tetiklenir.
 • Uzun süre devam eden (pereniyal) alerjik rinit yıl boyu görülebilir ve genellikle ev tozu akarları, hayvan tüyü kepeği ve/veya küf sporları gibi ev içindeki alerjenler ile tetiklenir.
 • Alerjik rinit belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
 • Burun tıkanıklığı, akıntısı ve/veya kaşıntısı
 • Hapşırık

 • 2.AIRLAST kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  AIRLAST'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

 • Montelukast veya ilacın herhangi bir bileşenine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız var ise),
 • AIRLAST'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

 • Astımınız veya solunumunuz kötüleşirse, derhal doktorunuza söyleyiniz.
 • Oral AIRLAST akut astım ataklarının tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Bir atak yaşarsanız doktorunuzun size verdiği talimatlara uyunuz. Astım atakları için aldığınız kurtarıcı inhale ilacınızı her zaman yanınızda bulundurunuz.
 • Sizin veya çocuğunuzun tüm astım ilaçlarını doktorunuz tarafından belirtilen şekilde almanız önemlidir. AIRLAST doktorunuzun size reçetelediği diğer astım ilaçlarının yerine kullanılmamalıdır.
 • Astım karşıtı ilaçlar alan tüm hastalar gribal hastalık, kollarda veya bacaklarda uyuşukluk veya karıncalanma, akciğer semptomlarında kötüleşme ve/veya döküntü olaylarının kombinasyonunu yaşadıklarında doktorlarına başvurmaları gerektiği konusunda uyarılmalıdır.
 • Astımınız varsa ve astımınız asetilsalisilik asit (aspirin) alınca kötüleşiyorsa, AİRLAST alırken aspirin veya steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar adı verilen ağrı kesici diğer ilaçları kullanmamaya çalışın.
 • AIRLAST kullanımı sırasında duygu durum değişiklikleri (saldırgan davranışlar veya düşmanlık hissetmeyi içeren ajitasyon, endişe hissetme, depresyon, disoryantasyon, kabusları içeren rüya anormallikleri, halüsinasyonlar, uyumada zorlanma, huzursuzluk, hareketlilik, uyurgezerlik, intihar düşüncesi ve davranışı (intihar girişimi dahil) ve tremor) bildirilmiştir. Hastalar, bu tür değişiklikler ile karşılaşmaları halinde doktorlarını bilgilendirmeleri gerektiği konusunda uyarılmalıdır.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışın.

  AIRLAST'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  AIRLAST gıdalarla birlikte veya ayrı olarak alınabilir. Yiyecek ile alınması durumunda, yiyeceklerden 1 saat önce veya 2 saat sonra alınmalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız, AİRLAST almadan önce doktorunuza danışın. Doktorunuz bu dönemde AİRLAST kullanıp kullanamayacağınızı değerlendirecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  AİRLAST’ın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız veya bebeğinizi emzirmeyi düşünüyorsanız, AİRLAST almadan önce doktorunuza danışmaksınız.

  Araç ve makina kullanımı

  AİRLAST’ın araç veya makine kullanma becerinizi etkilemesi beklenmez. Ancak kişilerin ilaçlara verdiği yanıtlar farklı olabilir. AİRLAST ile çok ender bildirilen belirli yan etkiler (baş dönmesi ve sersemlik) bazı hastaların araç veya makine kullanma becerisini etkileyebilir.

  AIRLAST'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Aspartam: Fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

  Sodyum: Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder, bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Mannitol: Bu tıbbi ürün her tablette 195.63 mg mannitol içermektedir. Dozu nedeni ile herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar AİRLAST’ın etki mekanizmasını değiştirebilir veya AİRLAST diğer ilaçlarınızın etki mekanizmasını değiştirebilir.

  Eğer aşağıdaki ilaçları alıyorsanız, AİRLAST’a başlamadan önce bunları doktorunuza söyleyiniz:

 • fenobarbital (epilepsi tedavisi için kullanılır)
 • fenitoin (epilepsi tedavisi için kullanılır)
 • rifampisin (tüberküloz ve bazı diğer enfeksiyonların tedavisi için kullanılır)
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.AIRLAST nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Astımlı çocuklar (2-5yaş arası):

  Uygulama yolu ve metodu

 • AİRLAST’ı astım belirtileri yaşamasa bile, doktorunuz size reçetelediği sürece her gün çocuğunuza vermelisiniz.
 • Astım belirtileri kötüleşirse veya astım atakları için alınan kurtarıcı inhale ilacı çocuğunuz için daha fazla kullanmanız gerekirse derhal doktorunuzu arayınız.
 •    AİRLAST’ı bir astım atağında kısa süreli iyileşme sağlamak için kullanmayın.

  Çocuğunuz astım atağı yaşadığında doktorunuzun astım ataklarının tedavisi için size söylediklerini yapmanız gerekir.

 • Astım atakları için çocuğunuzun kurtarıcı inhale ilacını her zaman yanınızda bulundurunuz.
 • Doktorunuz size söylemedikçe diğer astım ilaçlarını çocuğunuza vermeyi bırakmayınız veya dozunuzu azaltmayınız.
 • Mevsimsel alerjik rinitli çocuklarda vepereniyal alerjik rinitli çocuklarda (2-5 yaş arası):

 • AİRLAST’ı çocuğunuza her gün aynı saatte bir kez veriniz.
 • AİRLAST’ı doktorunuz reçetelediği sürece günde bir kez çocuğunuza vermelisiniz.
 • Öğün zamanlarından bağımsız olarak verebilirsiniz. Ancak yiyecek ile alınması durumunda, yiyeceklerden 1 saat önce veya 2 saat sonra alınmalıdır.
 • Uygulama yolu ve metodu

 • AİRLAST sadece ağız yoluyla alınır.
 • Aç karnına veya yiyeceklerle birlikte alabilirsiniz.
 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

 • 2-5 yaş arası çocuklar için AİRLAST 4 mg çiğneme tableti,
 • 6-14 yaş arası çocuklar için AİRLAST 5 mg çiğneme tableti kullanılabilir.
 • Yaşlılarda kullanımı

  Yaşa bağlı olarak özel doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapmaya gerek yoktur. Hafif-orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalara ilişkin veri yoktur.

  Eğer AİRLAST ’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla AIRLAST kullanırsanız

  Doz aşımı raporlarının çoğunda hiçbir yan etki bildirilmemiştir. Yetişkinlerde ve çocuklarda doz aşımıyla birlikte en sık bildirilen semptomlar karında ağrı, uyku hali, susama, baş ağrısı, kusma ve aşırı hareketliliktir.

  AİRLAST ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  AIRLAST'i kullanmayı unuttuysanız

  İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız.

  İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  AIRLAST ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Eğer çocuğunuz AİRLAST almaya devam ederse, ilaç sadece çocuğunuzun astımını tedavi edebilir.

  AİRLAST’ı doktorunuzun reçetelediği süre boyunca almanız önemlidir. AİRLAST astımınızı kontrol etmeye yardımcı olacaktır.

  Bu ürünün kullanımı ile ilgili herhangi bir ilave sorunuz olursa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti.
Satış Fiyatı 69.6 TL [ 11 Jun 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 69.6 TL [ 31 May 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699578080013
Etkin Madde Montelukast Sodyum
ATC Kodu R03DC03
Birim Miktar 4
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Solunum Sistemi > KORTİKOİDLER > Montelukast Sodyum
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

AIRLAST 4 mg 28 çiğneme tableti Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
11 Jun 202169.60 TL
31 May 202169.60 TL
24 May 202169.60 TL
21 May 202169.60 TL
17 May 202169.60 TL
10 May 202169.60 TL
3 May 202169.60 TL
24 Apr 202169.60 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları